Internationale zelfzorgspecialist Ian Banks: “Neem zelfzorg serieus!”
apr18

Internationale zelfzorgspecialist Ian Banks: “Neem zelfzorg serieus!”

In plaats van een recept uitschrijven of een zelfzorgproduct te verkopen moeten huisartsen en apothekers in gesprek gaan met de patiënt. Meer aandacht voor gezondheid is goed voor de burger, de maatschappij en de zorgprofessional, zo stelt Ians Banks, de Britse specialist in zelfzorg. “Burgers hebben het vermogen om voor zichzelf te zorgen verloren.” Zijn boodschap komt precies op tijd voor de informateur van het nieuwe kabinet. Met meer aandacht voor zelfzorg is immers veel gezondheidswinst te behalen. Door nu eens serieus aandacht te besteden aan de oorzaak, het voorkomen en het genezen van bijvoorbeeld verkoudheid, hoestklachten of milde allergieën zoals hooikoorts leren burgers om meer de regie te nemen over de eigen gezondheid, stelt Ian Banks, voormalig huisarts en specialist spoedeisende hulp. En bekend als schrijver van diverse boeken over gezondheid. In Groot-Brittannië is Banks dé specialist in zelfzorg. In zijn ogen gaat zelfzorg niet alleen om het handelen bij kleine of grote aandoeningen, het gaat vooral om een gezonde manier van leven en op het juiste moment aan de bel trekken als er echt iets aan de hand is. Verdwaald in de zorg Dat laatste zijn we een beetje vergeten, zo zag Banks in zijn praktijk op de spoedeisende hulp. “Veel mensen die naar de spoedeisende hulp komen, waren verdwaald in de zorg, wisten niet bij welke zorgprofessionals ze moesten aankloppen. Maar bovenal zag ik dat burgers het vermogen zijn verloren om voor de eigen gezondheid te zorgen. Dat is de schuld van de maatschappij en de medische professionals. Wij, de professionals in de zorg, hebben mensen geleerd dat alleen slimme specialisten als artsen in staat zijn om gewone burgers te helpen op het gebied van gezondheid. Dokters hebben mensen gestolen van hun vermogen om voor zichzelf te zorgen. De gewone man zou immers te dom zijn om zelfregie te nemen. Het wordt tijd dat we dat idee gaan kantelen en mensen weer de regie over gezondheid teruggeven.” Volgens Banks gaan vrouwen anders om met gezondheid dan mannen. “De vrouw is vanuit historisch perspectief bekeken toch de bewaker van de gezondheid van de familie. Vroeger waren de gezinnen groter, was de familieband sterker en konden we een beroep doen op elkaar als het nodig was. Even aan de buren vragen wat de beste remedie is bij verkoudheid of bij een vlekje op de arm. Tegenwoordig leven we veel meer geïsoleerd, in kleinere gezinnen en zijn we niet zo geneigd om een hulpvraag aan bijvoorbeeld die buurman te stellen. De vrouw voelt zich nog steeds verantwoordelijk voor het welbevinden van de kinderen en delen met vriendinnen hun ervaringen met de gezondheidszorg. Vrouwen gaan dan ook eerder naar de...

Lees Verder
Column Maayke Fluitman: Je hebt er zelf voor gekozen…
okt09

Column Maayke Fluitman: Je hebt er zelf voor gekozen…

Afgelopen week stond ik, nadat de zelfscan-route mij in de steek gelaten had, toch weer eens in de rij van de servicebalie van de supermarkt. De man voor me wilde zijn geluk beproeven in de loterij en dacht snel een lot te kunnen kopen. Maar toen kwamen de keuzemomenten. Welke getallen wilt u? Wilt u rood of zwart? Wilt u ook de verdubbelaar? Toen de man eindelijk zijn geluk gekocht had, ging er door me heen: als hij nu niet wint ligt het aan de verkeerde keuzes die hij zelf heeft gemaakt. De enige verantwoordelijke voor de man zijn geluk was hij zelf. Hij kreeg de keuzes voorgelegd en híj nam zijn eigen beslissingen. In de zorg staat zelf keuzes maken ook steeds meer voorop, keuze van de patiënt dan wel te verstaan. De zorgverlener heeft lang genoeg kunnen kiezen, die lijkt nu geduldig te moeten wachten tot de patiënt zijn keuzes heeft gemaakt. Voor apothekers krijgt dit nu zijn weerslag bij de ter hand stelling van een nieuw geneesmiddel. Door de media-aandacht rondom deze dienstverlening van de apotheker lijkt de consument de keuze te hebben in wel of geen advies krijgen, met daaraan gekoppeld wel of niet betalen. Maar is het ‘wel of geen advies willen hebben’ ook echt het keuzemoment van de patiënt? Of ligt de keuze daarna, is de echte eigen keuze van de patiënt niet eigenlijk ‘het wel of niet gebruiken van het geneesmiddel’? Als een patiënt niet kiest voor de begeleiding van de apotheker bij een eerste uitgifte, waar kiest hij dan eigenlijk voor? Kiest hij ervoor zelf de bijsluiter te lezen of kiest hij er ook voor dat de apotheker de medicatiebewaking helemaal niet meer hoeft uit te voeren? Kan een apotheker een geneesmiddel wel ter hand stellen als hij niet kan controleren of het middel veilig en juist gebruikt gaat worden? De laatste keer dat ik daar de wetgeving op nakeek was het nog steeds zo dat ‘de apotheker, als hij niet in staat is zijn expertise volgens de richtlijnen toe te passen, niet over kán gaan tot het leveren van zorg’. Zorg moet verantwoord geleverd worden. Een keuze kun je pas maken als duidelijk is waarvoor je kiest. Daarna volgt of je kunt overzien wat de gevolgen hiervan zijn. Bij de ter hand stelling van een nieuw geneesmiddel is dit volgens mij nog niet helemaal duidelijk bij alle partijen. In dit proces hebben apothekers op dit moment geen andere keuze dan, op alle manieren, inzichtelijk te maken waarom de dienstverlening rondom een nieuw geneesmiddel van waarde is voor de patiënt. Als het gaat om keuzes in de zorg zullen er meer...

Lees Verder
Actavis introduceert unieke diabeteszelfzorglijn DiaClin
mrt04

Actavis introduceert unieke diabeteszelfzorglijn DiaClin

Per 3 maart brengt Actavis onder de merknaam DiaClin de eerste diabeteszelfzorglijn op de Nederlandse markt. DiaClin is gericht op de vier meest voorkomende klachten bij diabetes: huid-, voet-, oog- en mondproblemen. Ongeveer 1.000.000 Nederlanders hebben diabetes mellitus. Jaarlijks neemt het aantal mensen met diabetes met 71.000 toe. Diabetes verandert de microflora en vochtbalans van de huid en de slijmvliezen. Hierdoor kan een overmatige groei aan schadelijke bacteriën ontstaan die mogelijk klachten veroorzaakt. Het belangrijkste actieve bestanddeel van DiaClin is het 2QR-complex. Dit bestanddeel neutraliseert schadelijke bacteriën en voorkomt of behandelt daarmee een ontsteking of infectie. DiaClin is maatschappelijk partner van Diabetesvereniging Nederland. Bekijk www.DiaClin.nl voor meer informatie.    ...

Lees Verder