CZ: verklaring farmacie over omgang mens en mileu
apr12

CZ: verklaring farmacie over omgang mens en mileu

Zorgverzekeraar CZ wil dat bij het toelaten van medicijnen tot de Nederlandse markt ook wordt gekeken naar de invloed op mens en milieu. Dit naar aanleiding van het tv-programma Zembla over de misstanden bij het farmaceutisch bedrijf Aurobindo Pharma. CZ vergoedt voor haar verzekerden meerdere middelen van dit bedrijf. CZ heeft geen zicht op fabricage-omstandigheden van de medicijnen en moet afgaan op de toelatingscontroles van instanties op landelijk en Europees niveau. Zembla heeft CZ geïnformeerd over geconstateerde misstanden, zoals slechte werkomstandigheden en milieuvervuiling. Wederhoor gevraagd CZ heeft bij Aurobindo Pharma Nederland om wederhoor gevraagd en heeft na vele pogingen contact gekregen met de directie van Aurobindo Pharma Nederland. Die zegden een reactie toe, maar kwamen tot twee keer toe de door hen voorgestelde deadlines niet na. Na de opname van Zembla bij CZ is het bedrijf alsnog met een verklaring gekomen, die overigens voor CZ onvoldoende ingaat op de bevindingen van Zembla. Dilemma’s CZ heeft aan Zembla aangegeven de beelden en informatie die zij hebben getoond niet te kunnen negeren. Marie-José van Gardingen van CZ: ‘We krijgen buikpijn van de informatie en de beelden. We hebben er op vertrouwd dat instanties die zicht moeten houden op mens- en milieuomstandigheden hun werk doen. Echter, als afnemer van de middelen voor onze klant voelen wij ook een verantwoordelijkheid. Daarom moeten we kijken hoe we hiermee omgaan. We gaan hier nu sowieso met VWS verder over praten en voor onszelf hebben we een aantal vragen waarover we intern in gesprek zijn. Willen we nog producten van Aurobindo op een preferentielijst, zijn er goede alternatieven, speelt dit voor meer bedrijven en wat doen we dan? We hebben als zorgverzekeraar ook een zorgplicht, onze verzekerden willen de nodige medicatie en het moet ook nog betaalbaar blijven. Over dit soort dilemma’s buigen we ons nu.’ Verklaring Komende maand gaat CZ leveranciers van geneesmiddelen informeren dat ze vanaf 2019 een verklaring vragen dat ze netjes omgaan met mens en milieu. Gedragscodes en verklaringen zullen moreel onacceptabel gedrag niet kunnen voorkomen, maar kunnen in elk geval houvast bieden als bedrijven hun beloftes blijken te schenden. Bron: CZ Onder redactie van: Gerda van Beek    ...

Lees Verder
Zorg over zorg in achterstandwijken
mrt23

Zorg over zorg in achterstandwijken

Hoogleraren huisartsengeneeskunde pleiten voor een drastische verkleining van de huisartsenpraktijk, met minder patiënten, vanwege te hoge werkdruk. Vooral bij dokters in  achterstandswijken is de nood enorm hoog, omdat de gezondheidsproblematiek in zo’n wijk nog veel omvangrijker is. Want hoe lager op de sociale ladder, hoe meer kans op diabetes, hart- en vaatziekten en kanker.  Het gevaar inschattingsfouten ligt op de loer. Er is te weinig extra geld beschikbaar voor achterstandspraktijken en de extra middelen die er zijn, zijn slecht verdeeld. Vanwege strikte criteria voor het al of niet behoren tot een achterstandswijk kan maar een beperkt aantal huisartsen vijf minuten extra aan een zieke patiënt besteden. Als voorbeeld: vanwege het vele groen in de wijk wordt de Bijlmer niet aangemerkt als achterstandswijk. In een achterstandswijk in Tilburg wil zelfs geen enkele huisarts zich vestigen. Er wordt een gloednieuw huisartsenpraktijk gebouwd, die kant en klaar gereedstaat voor een huisarts, maar deze heeft zich nog niet gemeld. Bewoners moeten daarom naar de huisartsenpost. Meervoudige problematiek Patiënten in achterstandswijken zijn vaak laaggeletterd, het duurt lang voordat ze begrijpen wat ze mankeren en hoe ze hun medicijnen moeten innemen. Sommige mensen halen de voorgeschreven medicijnen niet eens op bij de apotheek, omdat ze het eigen risico niet kunnen betalen. Schulden, werkloosheid, slechte behuizing: dat leidt tot stress en die hebben negatieve invloed op de gezondheid. Meer chronische ziekten en veel meer psychische problematiek. De artsen in de wijken worden daar dagelijks mee geconfronteerd. En als de dokter zelf eens ziek is of met zwangerschapsverlof moet, is er nauwelijks vervanging te vinden. Zembla heeft de praktijk van de achterstandsdokter onderzocht. Ze nemen een kijkje in gezondheidscentrum Gein in Amsterdam-Bijlmer, bij een huisartsenpraktijk in Almelo en de wijk Lombardije in Rotterdam. Apotheek in achterstandswijken Zembla filmt ook de aanpak van de apotheek in de Bijlmer, waar bij de balie gewerkt wordt met iconen voor het gebruik van medicatie. De uitzending gaat ook in op de toename van het gebruik van opiaten. Morfinepreparaten worden in de armste wijken 42% meer gebruikt dan in welgestelde wijken. Het gebruik van slaapmiddelen ligt zelfs 75% hoger. Terugzien? De uitzending was op 21 maart, maar is uiteraard terug te zien. Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder