Onderzoek naar doorgebruik van medicatie in het ziekenhuis
apr09

Onderzoek naar doorgebruik van medicatie in het ziekenhuis

De thuismedicatie blijven gebruiken tijdens een ziekenhuisopname leidt tot hogere patiënttevredenheid en een geschatte kostenbesparing van zo’n 15 miljoen euro per jaar. Het vereist echter wel een verandering in de ziekenhuisorganisatie. Dit blijkt uit het rapport ‘Doorgebruik van medicatie in het ziekenhuis’ dat is verschenen na onderzoek van het Radboudumc met zes andere Nederlandse ziekenhuizen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS en was onderdeel van het programma ‘Aanpak verspilling in de zorg’. Tevreden patiënten
 Van de ondervraagde patiënten (517 deelnemers uit verschillende ziekenhuizen) bleek 83 procent erg tevreden over deze aanpak. Zij ervaren over het algemeen meer eigen regie en zijn minder bang voor medicatiefouten, zo blijkt uit de onderzoeksresultaten. Verplaatsing van werkzaamheden
 Verpleegkundigen en medisch specialisten zijn door deze werkwijze minder tijd kwijt per patiënt; apothekersassistenten en logistiek medewerkers krijgen het juist drukker. Bij verpleegkundigen zit de tijdswinst vooral in het bestellen van de medicatie. Het uitzetten van de thuismedicatie levert hen een kleine tijdsbesparing op. Het meegeven en regelen van medicijngebruik na ontslag kost hen juist meer tijd. Volgens de onderzoekers komt dit omdat dit voor hen nog geen routinehandeling is. Goede resultaten
 De resultaten laten zien dat implementatie van doorgebruik van thuismedicatie in het ziekenhuis leidt tot een afname in kosten gerelateerd aan spillage, tot een doelmatigere inzet van middelen en capaciteit en het verhoogt patiënttevredenheid. Daarnaast hebben de pilots in de verschillende ziekenhuizen geleid tot een algemene werkwijze met aandachtspunten voor implementatie. Randvoorwaarden ontbreken nog
 Ondanks deze voordelen zijn er belangrijke onderwerpen die geadresseerd dienen te worden alvorens dit initiatief landelijk te implementeren. Het huidige zorgmodel is momenteel niet ingericht om de zorgketen en de transities binnen de keten adequaat te ondersteunen. Dit geldt zowel voor inhoudelijk als financiële aspecten, infrastructuur en beschikbaarheid van ICT systemen. Het rapport bevat aanbevelingen ten aanzien van de inrichting van het proces en de implementatie. Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Apotheker Annemiek Bakker: Van afvoerputje naar onmisbare schakel
nov08

Apotheker Annemiek Bakker: Van afvoerputje naar onmisbare schakel

Van afvoerputje naar onmisbare schakel in de eerste en tweede lijn. Apotheker Annemiek Bakker heeft de poliklinische Scheperapotheek in Emmen omgebouwd tot een organisatie die zorg levert samen met het ziekenhuis en openbare apothekers. Ook als het gaat om diabetes. Nu nog een kostendekkend tarief. 2013. Het transmuraal overleg in Emmen is in volle gang. Met praktijkverpleegkundigen, de diabetesverpleegkundige uit het ziekenhuis, de openbare apotheek en assistentes brengt apotheker Annemiek Bakker namens de poliklinische apotheek in het Scheper Ziekenhuis lijn in de zorg rondom onder meer diabetes. Op de agenda staat deze keer de scholing van de zorgprofessionals, gezamenlijke afspraken maken over chronische medicatie en het uitwisselen van informatie over nierfuncties. Maar ook de overheveling naar het ziekenhuis van pompen en geneesmiddelen rondom diabetes in 2015 wordt besproken. Het duurt nog even maar het is zaak om nu al de voorbereidingen te treffen zodat de diabeteszorg ook straks goed is geregeld.  De ambities van Annemiek Bakker zijn helder: “Ik wil dat winkeltje van pompen en medicatie wel gaan draaien voor het ziekenhuis. Uiteraard in overleg met de specialist. Mijn insteek is dat er geen geneesmiddel wordt geleverd zonder hulpmiddel. Want als apotheker ga ik voor het leveren van complete zorg. We zijn net gestart met de gesprekken met specialisten over dit onderwerp. En ik heb er vertrouwen in dat het goed komt.” 2009. Het loopt niet helemaal naar wens in de poliklinische apotheek. Het huishoudboekje klopt niet, de declaraties zijn niet op orde en de kwaliteit van de dienstverlening kan ook beter. Zo kunnen de wachttijden naar beneden en het ontslag is niet altijd compleet. Bovendien heeft het team van apothekers en assistentes ook aandacht nodig. Net als de samenwerking met de ziekenhuisapotheek. En over een transmuraal overleg praat nog niemand. En op dat moment treedt Annemiek Bakker aan als directeur Scheperapotheek. In dienst van de toenmalige drie aandeelhouders Achmea, de stichting openbare apothekers Emmen en omstreken en een Leveste zorggroep. Ze heeft het wel zo geregeld dat ze zelfstandig besluiten kan nemen. Maar hecht aan een goede relatie met de nieuwe Raad van Commissarissen. Grootste hobbel “Die ruimte om besluiten te nemen was ook nodig. De toestand in de apotheek was niet zo verwonderlijk: in korte tijd kwamen en gingen hier 13 verschillende leidinggevenden. Dus er moest echt iets gebeuren.” Grootste hobbel zat in de relatie met de ziekenhuisapotheek. “De samenwerking in het ziekenhuis en tussen ziekenhuisapotheek en de politheek, die kwam maar niet op gang. Ziekenhuisapothekers zagen mij als concurrent en als vijand: jij bent toch van de openbare apothekers? Terug in mijn hok, zo was de opdracht. Kortom, we begrepen elkaar gewoon niet. Als de ziekenhuisapotheek...

Lees Verder