De visie van Achmea: Centrale spil
jul11

De visie van Achmea: Centrale spil

Investeren in de centrale rol van de apotheker als zorgverlener. Dat wil zorgverzekeraar Achmea de komende jaren realiseren. “Er ligt voor de apotheker een uitdaging om voor de patiënt meer zichtbaar te zijn als specialist in therapietietrouw, veiligheid en doelmatigheid.” “Apothekers zijn met de huisarts en de fysiotherapeut de centrale spil in de eerste lijn”, zo stelt Roland Eising. Hij is Manager Zorginkoop Farmacie Extramuraal bij Achmea. En vertelt over de visie van Achmea als het gaat om de farmacie. Dat betekent integraal samenwerken met de huisarts volgens klinische richtlijnen die de beroepsgroep zelf moet maken. Richtlijnen ontwikkelen, dat is geen taak van Achmea. Achmea is bekend om het IDEA-model. Het Integraal Doelmatigheidscontract Excellente Apothekers is ontwikkeld als alternatief voor het preferentiebeleid. Het IDEA-contract met het kwaliteitsbeleid is voor Achmea slechts een begin. Farmacotherapeutische kwaliteit en doelmatigheid voor de verzekerden moeten groeien, daar gaat het om. Voorschrijvers moeten dan ook meer met apothekers het gesprek aangaan over de kwalitatief beste, veiligste en meest doelmatige therapie. Deze rol wil Achmea in 2014 en daarna verder vorm geven. Clinical rules Achmea heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan met experimenten en projecten met apothekers. Hierdoor is een helder beeld ontstaan hoe de zorgverlenersrol het beste kan worden ingericht. Deze luidt als volgt: ‘Op basis van intelligente monitoring van het totale medicijngebruik van een patiënt samen met de voorschrijver en patiënt actie ondernemen op therapietrouw, veiligheid en doelmatigheid’. Kort gezegd: de kracht van geneesmiddelen zo goed mogelijk benutten. Deze methode maakt gebruik van clinical rules of zogenaamde Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s). Patiënten moeten wel gestimuleerd worden om ook hun eigen rol in de farmacotherapeutische behandeling op te pakken. Eising: “Als de patiënt meer wordt betrokken bij zijn behandeling en inzicht heeft in de effecten van de therapie, zal dit leiden tot een betere behandeling. De clinical rules moeten zo ontwikkeld zijn dat de patiënt ondersteund wordt in goed gebruik van zijn geneesmiddelen en het belang van therapietrouw erkent.” Investeren Achmea wil de komende jaren geld investeren om met de sector deze ontwikkelingen te stimuleren. Volgens de zorgverzekeraar moet de apotheker meer voor zorg betaald worden. Iedere zorgverzekeraar is op zoek naar het werkende financieringsmodel. De eerste stappen daarin zijn gezet. In de contracten voor 2014 en 2015 is een begin gemaakt met het belonen van apotheken die kunnen aantonen met een 20-tal MFB’s aan het werk te zijn.  “We hebben de inkoop van prestaties stapsgewijs ingevoerd”, zo stelt hij. “Ik hoop dat apothekers steeds meer prestaties declareren. Dan blijkt dat er meer zorg wordt geleverd. Dat valt nu nog een beetje tegen. Komt dat door ICT-belemmeringen?” Beleid na 2015 In mei is...

Lees Verder