Zorgverleners lokken patiënten met cadeaus en geld
nov28

Zorgverleners lokken patiënten met cadeaus en geld

Zorgaanbieders die patiënten cadeaus of geld aanbieden als ze bij hen komen voor zorg. Het mag uiteraard niet en eigenlijk is het te gek voor woorden. Maar gebeurt, ontdekte RTL Nieuws. Tot grote ergernis van de politiek en zorgverzekeraars. Verslavingszorgverlener SGGZ kopt op haar site: ’Gratis iPhone XR’. Met als voorwaarden: ‘Kies jij voor volledige keuzevrijheid van zorgaanbieder en 100% vergoeding voor alle zorg? Met een restitutiepolis krijg je als je, na 1 januari een intensieve behandeling voor verslaving gaat volgen bij SGGZ, een fonkelnieuwe iPhone XR cadeau. Stap jij over naar één van deze polissen en kies je voor een behandeling voor jouw verslaving bij SGGZ met een duur van 12 weken en maak je deze ook af? Dan ben jij bij aanvang van een nieuw leven zonder drugs meteen de trotse eigenaar van de allernieuwste iPhone XR. Kies kleur, kies SGGZ.’ Verzekeraars zijn boos Met daarbij een aantal aanbevolen verzekeringen. Verzekeraar VGZ, eigenaar van die verzekeringen, is boos en terecht, want zorggeld is niet bedoeld voor cadeaus. Verzekeraar ONVZ heeft vorig jaar melding gemaakt bij de Nederlandse Zorgautoriteit van een vergelijkbare actie. Een bedrijf dat wijkverpleging levert, bood haar patiënten maandelijks 53 (!) euro korting voor een verzekering bij ONVZ. ONVZ wist van niets, tot een klant zich bij de verzekeraar meldde. Met een beroep op de Wet Financieel Toezicht is die actie toen afgebroken. En nu komt SGGZ dus met hun stunt. VGZ beraadt zich op stappen tegen SGGZ. Restitutiepolis komt zo onder druk te staan Zorgaanbieders kunnen voor patiënten met restitutieverzekeringen meer declareren bij verzekeraars dan een naturaverzekering. Als ze geen contract hebben met de verzekeraar, kunnen ze in theorie bijna onbeperkt blijven declareren voor die patiënten. Maar met deze acties komt het systeem sterk onder druk te staan. De patiënten betalen voor zo’n restitutieverzekering iets meer premie. Met aantrekkelijke deals proberen de zorgverzekeraars hun patiënten te verleiden om over te stappen naar zo’n verzekering. Vervolgens vangen de zorgaanbieders dus meer geld voor dezelfde behandeling. Genoeg kennelijk om zelfs nog een fikse korting op de verzekering te bieden, of zelfs een gloednieuwe iPhone. Premiebetaler is de dupe Maar wel ten koste van het zorggeld dat wij met z’n allen ophoesten, zegt VVD-kamerlid Arno Rutte. “En let wel, die iPhones, en die cash back, die wordt betaald door u, door mij en uw buurman, gewoon door de premiebetaler. Dat kan echt niet.” Arno Rutte wil dat minister De Jonge uitzoekt of dit vaker gebeurt. “Ook moet hij alle aanbieders aanpakken”, zegt Rutte. SGGZ was voor RTLNieuws overigens niet bereikbaar voor commentaar. Bron: RTLNieuws en SGGZ Onder redactie van: Gerda van Beek    ...

Lees Verder
Turbulentie rondom preferentiebeleid
aug21

Turbulentie rondom preferentiebeleid

“Ik voel me ontzettend genaaid, genomen, gepiepeld, voor schut gezet, in de steek gelaten, voor jan-met-de-korte-achternaam gehouden, als gekke gerritje beschouwd en gesaboteerd. Door zorgverzekeraars en VWS. Maar ik meen dit echt. Ik kan hier niet meer tegen. Zorgverzekeraars, VWS: mede namens onze patiënten, luister eens naar ons. Neem je verantwoordelijkheid. Verander dat preferentiebeleid. Stop deze verdomde afbraak.” Huisarts Bart Timmers windt er in zijn blog in Medisch Contact geen doekjes om. Hij is het meer dan zat. En met zijn noodkreet trekt hij de aandacht van de landelijke media. Een huisarts die zo onomwonden zijn frustratie uit, dan moet er wat serieus aan de hand zijn, dacht de redactie van het actualiteitenprogramma Nieuwsuur en wilde er meer van weten. De uitkomst was interessant genoeg om er een deel van de uitzending aan te wijden. Medicijnen niet meer leverbaar Terecht, want het gaat om een probleem, waarmee artsen en apothekers al lange tijd veel last van hebben: de gevolgen van het preferentiebeleid. Bart Timmers verwoordt het helder in zijn blog: “Heel veel medicijnen zijn inmiddels zo goedkoop geworden dat fabrikanten doodleuk melden dat ze niet meer leverbaar zijn. Medicijnen uit alle uithoeken van de wereld worden geïmporteerd, met onleesbare doosjes, onuitspreekbare namen en af en toe een kankerverwekkend foutje bij de productie. Maar wél lekker goedkoop! Tien jaar geleden was ik nog gemotiveerd om generiek (op stofnaam) voor te schrijven, en legde ik ook nog wel uit dat het echt hetzelfde middel was. Nu geloof ik er zelf niet meer in. Wat moet ik tegen de persoon zeggen die toch écht bijwerkingen ervaart van het zoveelste veranderde pilletje? ‘Dat kan niet’? ‘U beeldt u dat in’? Of vooral: ‘Zoek ’t maar uit?’” Reactie KNMP In de uitzending van Nieuwsuur valt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent hem bij. Ook hij gebruikt daarbij ferme taal. “De maat is vol. Het preferentiebeleid leidt tot lagere therapietrouw en tot onaanvaardbare werkdruk voor apothekers en artsen. Iedereen wordt er gek van!” Oninteressante afzetmarkt Het preferentiebeleid bestaat nu bijna tien jaar. Het lijkt een goed middel om de zorgkosten in de hand te houden: met het preferentiebeleid wordt jaarlijks zo’n 600 miljoen euro bespaard. Klein Nulent erkent dat het beleid veel geld heeft bespaard. Maar nu draagt het sterk bij aan de geneesmiddelentekorten. Nederland is voor fabrikanten steeds minder interessant, waardoor ze kiezen voor levering aan andere landen. “De geneesmiddelen zijn hier te goedkoop geworden. Daardoor is ons land een oninteressante afzetmarkt geworden.” Reactie ZN Directeur Petra van Holst van Zorgverzekeraars Nederland wijst in de uitzending op de vele miljarden die zijn bespaard dankzij het preferentiebeleid. Ze verklaart dat zorgverzekeraars met leveranciers afspraken maken over de...

Lees Verder
Aantal formulieren bijlage-2 geneesmiddelen geschrapt
feb26

Aantal formulieren bijlage-2 geneesmiddelen geschrapt

Zorgverzekeraars schrappen per 1 maart a.s. 17 formulieren voor de zogeheten bijlage-2-geneesmiddelen. Op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering staan de geneesmiddelen waar de minister vergoedingsvoorwaarden aan stelt. Deze verandering betekent een reductie van ruim 250.000 door de voorschrijver in te vullen formuleren. De apotheker hoeft deze dus ook niet te controleren. Zorgverzekeraars mogen alleen de kosten van deze geneesmiddelen vergoeden wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan. Zij gebruiken hiervoor formulieren, die de voorschrijvers moeten invullen en die de apotheek controleert en bewaart wanneer de patiënt het geneesmiddel komt ophalen. Administratieve last
 Tijdens de eerste ronde schrapsessies van ‘(Ont)regel de zorg’ in januari jl. werd duidelijk dat apothekers deze formulieren als een administratieve last ervaren. Niet verwonderlijk: van de huisartsen was dat overigens al langer bekend. Van de formulieren die overblijven, hoeven de meeste ook niet meer elk jaar te worden ingevuld. Pas na drie jaar moet de arts evalueren of er nog steeds wordt voldaan aan de vergoedingsvoorwaarden en dan moet hij opnieuw een formulier invullen. Gedurende die drie jaar volstaat alleen een recept van de specialist of huisarts. Reductie van 250.000 – 300.000 formulieren
 In de praktijk betekent de schrapactie een jaarlijkse reductie van minimaal 250.000 tot 300.000 door de voorschrijver in te vullen formulieren, die de apotheek ook niet meer hoeft te controleren. De schrapactie past in de ambitie van de zorgverzekeraars om zorgverleners te ontzorgen, zodat zij zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan het verlenen van goede zorg. Zie hier om welke formulier-nummers en en geneesmiddelen het gaat. Bron: Zorgverzekeraars Nederland Onder redactie van: Gerda van Beek...

Lees Verder
Peter de Jong: Waar zijn de inves­teerders?
jul11

Peter de Jong: Waar zijn de inves­teerders?

Terwijl de contouren van de eerste lijn steeds scherper worden, blijven de echte innovaties in de farmaceutische zorg uit. Het ontbreekt in de farmacie aan investeerders, stelt de nieuwe eerste man van Brocacef Groep, Peter de Jong. “Zorgverzekeraars kunnen wel investeren, maar willen niet. Wij willen wel, maar kunnen niet.” Een fris bedrijf met een hoge klanttevredenheid en betrokken medewerkers die ervoor willen gaan. Maar ook een organisatie die af moet van het iets wat grijze imago. En die de klant nog meer centraal moet stellen. Dat trof Peter de Jong aan toen hij in maart van dit jaar werd aangesteld als opvolger van Frank Grosse-Natrop van Brocacef. Een opvallende stap. De Jong heeft een verleden als directeur Kring apotheek. Met een landelijke campagne heeft hij Kring op de kaart gezet. Ook was hij de man achter het eerste gezamenlijke  contract met een zorgverzekeraar. De Jong was de laatste tijd al actief binnen Brocacef. Zo had hij net de franchiseformule van BENU aangescherpt en de fusie van Intramuraal en Medithuis tot Brocacef Zorglogistiek doorgevoerd. De Jong is de man van daden en het nemen van besluiten. Een realist die met beide benen op de grond stappen vooruit zet. Zorg op afstand De visie van De Jong is helder. De relatie van de apotheker met de voorschrijver blijft cruciaal. De zorg draait steeds meer om de patiënt. “De zorg rondom de patiënt organiseren creëert ook beweging. Dat geeft ruimte voor nieuwe initiatieven. Neem bijvoorbeeld de ontwikkeling van de zelfbedieningsautomaat gevuld met geneesmiddelen. Of een apotheker die op afstand en via de webcam verschillende automaten bedient en in gesprek gaat met patiënten. Zorg op afstand. Deze geautomatiseerde apotheek wordt nu in de praktijk getest, maar zal niet direct het landschap van de farmaceutische zorg veranderen.” Hoge verwachtingen heeft De Jong van de interactieve relatie met de patiënt. “Over vijf jaar hebben ook apotheken een interactieve relatie met de patiënt. De patiënt die nu nog naar de apotheek loopt, houdt online zijn medicatie op peil, stelt vragen aan de apotheker en ga zo maar door. Ik verwacht dat we over tien jaar met alle patiënten zo communiceren. Dat betekent een aanvulling op het huidige fysieke contact in de apotheek met online interactieve communicatie.” Scheiding zorg en handel Scheiding tussen zorg en handel is een veelbesproken item in de markt. “Als onderzoek aantoont dat het die kant op gaat, dan zullen we daar zeker in gaan investeren. Neem de apotheker die naast de huisarts aan het bureau zit. Van daaruit levert hij de farmaceutische zorg. Misschien is de apotheker wel in dienst van de huisarts. Daarnaast is er de apotheek die de distributie...

Lees Verder
Apotheker vz Zorgverzekeraar
mei06

Apotheker vz Zorgverzekeraar

Sinds begin 2012 onderhandelen de apothekers en de zorgverzekeraars over de prijzen van medicijnen, de bijbehorende zorgverlening en de prijs en inhoud van andere farmaceutische zorg. Dit heeft tot dusver geresulteerd in lagere tarieven en dalende geneesmiddelenprijzen. Apothekers blijven over met veel vragen die ze graag eens zouden stellen aan het adres van de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraar Achmea is bereid om antwoorden te geven op de vragen die er leven onder apothekers. Iedere editie stelt een lezer een vraag aan Achmea, deze keer stelt apotheker Ies van Golen een vraag aan Ronald Eising. Ies van Golen is apotheker in Amsterdam en lid van Stichting Strategisch Beraad Amsterdam (SBA), een belangenbehartiger voor Amsterdamse apotheken. Roland Eising is Manager Zorginkoop Farmacie Extramuraal bij Achmea. Ies van Golen: “In contact met patiënten of in overleg met artsen is het lastig om je voortdurend bewust te zijn van de verschillende modules die wij met de verzekeraars zijn overeengekomen en de kwaliteitsniveaus die ons worden opgelegd. Althans, ik heb daar moeite mee. Daarnaast is het voor mij onmogelijk om binnen mijn apotheek mijn zorgaanbod en de wijze van zorgverlening af te stemmen op de polisvoorwaarden van de desbetreffende patiënt. Deze voorwaarden ken ik namelijk niet. De dagelijkse realiteit op de werkvloer is dat wij bijzonder veel moeite en tijd moeten steken in het managen van de bepalingen zoals die door de verzekeraars in de contracten met ons zijn vastgelegd. En dat wij worden geconfronteerd met veel verwarring en onduidelijkheid bij onze patiënten over de impact van die contracten. Deze lijken vaak niet goed aan te sluiten bij de verwachting die men heeft bij de door u gecontracteerde zorg. Het woud aan divergerende regelgeving is daarmee een obstakel geworden voor het zo doelmatig mogelijk kunnen leveren van optimale zorg. De vraag die zich dan opdringt is: Bent u zich er bewust van en onderkent u het hierboven geschetste beeld?” Ronald Eising: “We horen vaker van zorgverleners dat verschillend beleid van zorgverzekeraars een punt van aandacht is. Dat is ook juist de reden waarom het kwaliteitsbeleid van Achmea gebouwd is op de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en normen. Juist hierdoor willen we de uitvoerbaarheid van beleid in de praktijk beheersbaar houden. Ook hebben we in 2010 tweejarige contracten geïntroduceerd om zoveel mogelijk rust te creëren in de apotheek. We richten ons wel op de intrinsieke motivatie van de apotheker om kwalitatief goede zorg te leveren. Apothekers worden beloond zodra een bepaald kwaliteitsniveau wordt gehaald en aangetoond.” Ies van Golen: Is het juist dat de verzekeraar niet voor elke verzekerde de maximale kwaliteit noodzakelijk acht? Ronald Eising: Door de introductie van ons kwaliteitsbeleid willen we juist de...

Lees Verder
Pact, de landelijke coöperatieve vereniging van, voor en door zelfstandige apothekers
dec10

Pact, de landelijke coöperatieve vereniging van, voor en door zelfstandige apothekers

De coöperatieve Apothekersvereniging Pact is een onderhandelingscollectief van, voor en door zelfstandige openbare apothekers. Pact is vorig jaar zomer opgericht door een groep apothekers die meer regie wilden over de onderhandelingen met verzekeraars. Het afgelopen jaar heeft Pact zich op alle fronten sterk ontwikkeld. Pact is inmiddels uitgegroeid tot een professionele vereniging met 175 deelnemers die met vrijwel alle zorgverzekeraars additionele afspraken heeft gemaakt over de farmaceutische zorg in 2014. Met een paar verzekeraars wordt nog onderhandeld. Pact wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de farmaceutische zorg in Nederland. Volgens Pact kan dit het beste als het verbeterde zorgaanbod aan een aantal voorwaarden voldoet. Het moet goed aansluiten bij de huidige praktijk, het moet efficiënt en transparant zijn in de uitvoering, er moet een eerlijke beloning tegenover staan en zoveel mogelijk apotheken moeten kunnen participeren. Uitvloeisel van deze doelstellingen is dat Pact zich niet verbonden heeft aan een groothandelsorganisatie of keten en toegankelijk wil zijn voor de gemiddelde apotheek als het gaat om de kwalitatieve eisen aan het lidmaatschap en als het gaat om de kosten. De kwaliteitseisen zijn daarom beperkt tot de kern; certificering, registratie van de apotheker en structureel overleg met de huisarts(en). Dankzij de verenigingsstructuur en een scherpe kostenbewaking is Pact het goedkoopste apothekerscollectief van Nederland. Pact bijna verdubbeld in leden Om een solide juridische basis onder de vereniging te leggen, heeft Pact de statuten, de regelementen en het verenigingsbeleid voorgelegd aan Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM heeft de opzet van Pact mededingingsrechtelijk getoetst en in juli van dit jaar een positief oordeel afgegeven. Hiermee neemt Pact een unieke positie in tussen de andere collectieven. Tegelijkertijd is door Pact in het begin van dit jaar het zorgprogramma Nexus Medicatie Check geïntroduceerd bij de verzekeraars. Pact ging in 2013 de onderhandelingen in met een solide juridisch structuur én een professioneel zorgaanbod. Toen duidelijk werd dat Pact hiermee onderscheidende contracten zou gaan realiseren, is het aantal deelnemers in enkele maanden verdubbeld van 90 apotheken voor de zomer tot 175 op dit moment. Nexus Medicatie Check (NMC) NMC, het zorgprogramma van Pact, vormt de basis voor de plusafspraken met de verzekeraars en voor de uitvoering van medicatiebeoordelingen (MBO’s). Het softwareprogramma NMC is door Pluriplus ontwikkeld. Hoe werkt NMC in grote lijnen? Vanuit de AIS-en van de deelnemende apotheken wordt dagelijks een beveiligd datawarehouse gevuld met de medicatiehistorie van de gehele apotheekpopulatie. In het softwareprogramma NMC zijn tientallen searches voorgeprogrammeerd op basis van MFB’s, zorgstandaarden en doelmatigheidscriteria. Op basis van deze searches worden door NMC die patiënten geselecteerd waarbij verbeteringen (interventies) mogelijk zijn op het gebied van medicatieveiligheid, doelmatigheid, persistentie en therapietrouw. De apotheker kan...

Lees Verder
Martin Favié van de Bogin: We hebben lef nodig!
nov08

Martin Favié van de Bogin: We hebben lef nodig!

2014 is nu al een verloren jaar. Zorgverzekeraars gaan door met het huidige systeem voor betaling van farmaceutische zorg en werken onvoldoende aan een nieuw systeem. Aldus Martin Favié, oormalig voorzitter van de KNMP en de huidige frontman van de Bogin.   De man van de convenanten. Zo gaat Martin Favié vast de geschiedenis in. Als voorzitter van de KNMP onderhandelde hij met Hans Hoogervorst, de toenmalige minister van VWS, over terugdringen van de vermaledijde bonussen en kortingen. Met als resultaat het afsluiten van een reeks van convenanten tussen apothekers en VWS. Daarna was Favié weer openbaar apotheker en directeur zakelijke markt bij de VvAA. Toen hij die functie neerlegde hoopte hij het even rustiger aan te doen. Totdat de Bogin, de Bond van de Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland, een beroep op hem deed om Frank Bongers op te volgen als voorzitter. De opdracht is helder: verbeter de positie van de generieke geneesmiddelfabrikanten. Geen gemakkelijke opdracht. Want generiek zit nog steeds in de hoek waar rake klappen vallen. Als voorzitter van de Bogin wil ook hij het preferentiebeleid veranderen. “Patiënten hebben in dit land niets te kiezen als het gaat om generieke geneesmiddelen.” Hoe typeert u de toestand in de markt van apothekers? “De farmacie zit in een transitiefase. Een fase die te lang duurt. Aan de ene kant ondergraven we een bestaand systeem door verlaging van tarieven en condities, maar bouwen aan een nieuw systeem gebeurt nauwelijks. Gevolg is dat apothekers worden geconfronteerd met financiële problemen en met onrust. Er is dan ook alle reden om nu snel te bouwen aan een nieuw systeem.” Zorgverzekeraars durven niet “Het rapport van de verkenners gaf mij hoop. En als dan ook de minister uitspreekt dat het afsluiten van de contracten toch echt anders moet dan heb je ook de verwachting dat zorgverzekeraars zich anders gaan opstellen. Niets van dat alles. Zorgverzekeraars draaien de duimschroeven van de apotheker nog verder aan. Ik ben dan ook teleurgesteld in de contracten die in de eerste ronde zijn aangeboden. Ik zie te weinig vernieuwing, te weinig experimenten, te veel doorgaan op de oude voet.” Geef eens een voorbeeld? “In veel contracten staat inderdaad dat medicatiereviews nu betaald gaan worden. Maar als je ziet tegen welke voorwaarden, dan zal het niet makkelijk zijn om dit breed in te gaan zetten, terwijl de maatschappij er wel om vraagt. Gaan we op deze lijn verder dan zal het de ontwikkeling van goede farmaceutische zorg vertragen. Dat is niet goed voor de patiënt. Die wil gewoon goede uitleg en begeleiding van zijn medicatie. Daar hoort ook een goede financiering bij die dat stimuleert .” Preferentiebeleid heeft geleid tot 750...

Lees Verder
Contracten apothekers en zorgverzekeraars wellicht historisch slecht in 2014
nov08

Contracten apothekers en zorgverzekeraars wellicht historisch slecht in 2014

2014 zou wel eens onder het historisch slechte jaar 2012 kunnen duiken, zo voorspelt Ed Brouwer, specialist in contracten tussen apothekers en zorgverzekeraars. En daarmee de boeken in gaan als het slechtste jaar ooit. “De eerste tekenen duiden op wederom een lagere brutowinst voor apothekers.”   De eerste contracten van zorgverzekeraars liggen klaar ter onder­tekening. Of zijn inmiddels ondertekend. Zo meldt apotheken­organisatie Mediq in persberichten dat voor de 253 apotheken contracten zijn afgesloten met zo’n beetje alle zorgver­zekeraars. Met Achmea zelfs een contract voor twee jaar. De toon in de persberichten is positief: beste zorg tegen laagst haalbare kosten. Maar geen woord over de tarieven en de condities. En ook de NFZ heeft voor de ruim 600 aangesloten zelfstandige apotheken afspraken met zorgverzekeraars gemaakt. Andere organisaties zitten nog volop in de onderhandelingen. En weer andere apothekers zitten nog te wachten op een voorstel. Ondertussen komen de zorgverzekeraars ook met de zorgpremies voor 2014. En die liggen fors lager dan die van dit jaar. Met dank aan onder meer de lagere kosten voor geneesmiddelen, zo laten de zorgverzekeraars niet na te vertellen. Verkenners Wat is nu uitgekomen van de opdracht die de verkenners aan de farmacie en de zorgverzekeraars hebben gegeven om de contracteerronde 2014 beter te doen dan die over 2013? Dus meer luisteren naar elkaar, betalen voor zorg, een redelijk tarief en het liefst ook meerjarige contracten? Op verzoek van FarmaMagazine heeft Ed Brouwer nu al naar de binnengekomen contracten gekeken. Let wel, het gaat om de eerste contracten. Nog niet alles is bekend. In totaal laat ongeveer 10 procent van de apothekers zich begeleiden door het kantoor van Brouwer, b+p Belastingadviseurs. Hoe staan de apothekers ervoor? Voorlopige conclusie: apothekers gaan er in ieder geval niet op vooruit. Sterker nog, volgens de specialist in contracten gaan apothekers er volgend jaar fors op achteruit. Hoewel het jaar nog moet beginnen spreekt Brouwer nu al van een historisch slecht jaar. Natuurlijk, Brouwer houdt een slag om de arm. Bij het ter perse gaan van deze editie van FarmaMagazine zijn nog niet alle contracten bekend. En ook is er nog geen totale doorberekening gemaakt wat de gevolgen voor het huishoudboekje van de apotheek zijn. Maar echt vrolijk wordt hij er niet van. Een aantal voorbeelden die de stemming illu-streren. Volgens Brouwer zijn de zorgverzekeraars de onderhandelingen ingegaan ervan uitgaand dat er sprake was van een gemiddelde groei in voorschriften van 4 procent. Maar de groei zit ‘m vooral in weekafleveringen. En daar staat dan weer een laag tarief tegenover. Er is wel sprake van een inflatiecorrectie van 1,75 procent, maar die gaat nagenoeg geheel op aan de gestegen kosten in 2013....

Lees Verder
Contracten 2014: historisch slecht jaar voor apothekers
okt07

Contracten 2014: historisch slecht jaar voor apothekers

2014 zou wel eens onder het historisch slechte jaar 2012 kunnen duiken, zo voorspelt Ed Brouwer, specialist in contracten tussen apothekers en zorgverzekeraars. En daarmee de boeken ingaan als het slechtste jaar ooit. Volgens hem ziet de toekomst van de openbare farmacie er dus niet goed uit. “De eerste tekenen duiden op wederom een lagere brutowinst voor apothekers.” De eerste contracten van zorgverzekeraars liggen klaar ter ondertekening. Op verzoek van FarmaMagazine heeft Ed Brouwer nu al naar de binnengekomen contracten gekeken. Let wel, het gaat om de eerste contracten. Nog niet alles is bekend. In totaal laat ongeveer 10 procent van de apothekers zich begeleiden door het kantoor van Brouwer, B en P belastingadviseurs. Hoe staan de apothekers ervoor? Volgens Brouwer zijn de zorgverzekeraars de onderhandelingen ingegaan ervan uitgaand dat er sprake was van een gemiddelde groei in voorschriften van 4 procent. Maar de groei zit ‘m vooral in weekafleveringen. En daar staat dan weer een laag tarief tegenover. Er is wel sprake van een inflatiecorrectie van 1,75 procent, maar die gaat nagenoeg geheel op aan de gestegen kosten in 2013. Ook levert Idea minder omzet op dan verwacht. Ook het gegeven dat eerste uitgifte geen deelprestatie terhandstelling meer is, maar een aparte prestatie heeft een negatief effect. “De zorgverzekeraars schatten in dat dit leidt tot 5 procent minder eerste uitgiftes. Dit zou gecompenseerd worden in de overige tarieven. Het is echter zeker géén garantie dat het blijft bij 5 procent. Veel apothekers denken aan een daling van 20 procent of meer.”   Weekuitgifte 20 procent lager “De dalende tarieven bij de weekafleveringen komt mede tot stand doordat onder meer Menzis in 2014 ook onderscheid maakt in eerste week, twee weken en drie weeksleveringen. De tarieven voor 1 weeksafleveringen dalen met een kleine 20 procent. Als de apotheek dus alleen 1 weeksleveringen doet, dalen de weekuitgiftenopbrengsten met 20%. De standaard apotheek heeft ongeveer 45 procent weekuitgiftes van het totaal aantal verstrekkingen.” Opnieuw wordt géén vergoeding gegeven voor de Baxterkosten (de zakjes) die al jaren door de apotheek betaald worden. In 2012 zijn deze kosten met ruim 20 procent gestegen, terwijl in het eerste halfjaar de stijging al weer ongeveer 10 procent beloopt. Volgens Brouwer daalt de omzet ook in 2014 weer verder als het zo door gaat. In het eerste halfjaar 2013 was de omzetdaling al ongeveer 6 procent. Belangrijker is dat de contracten voor 2014 zeker niet beter worden dan in 2013, zo voorziet Brouwer. “Van de verwachte hogere brutowinst op basis van de contracten over 2013 is in het eerste halfjaar nog maar ruim 20 procent gerealiseerd. Het is dan ook niet realistisch om dan te denken...

Lees Verder
Jan Dirk Jansen: Keuzevrijheid
apr16

Jan Dirk Jansen: Keuzevrijheid

Jan Dirk Jansen: Artikel 13 van de Zvw verplicht verzekeraars op dit moment om een redelijke vergoeding uit te keren aan verzekerden met een naturapolis die gebruik maken van niet-gecontracteerde zorg. Op basis van dit artikel dwong de rechter onlangs CZ nog tot betaling van minimaal 75% van de gemaakte kosten voor niet-gecontracteerde GGZ zorg. Met redelijk wordt namelijk bedoeld dat de vergoeding niet zo laag mag zijn dat deze een hinderpaal vormt om gebruik te maken van niet-gecontracteerde zorg. Voor verzekeraars als CZ is er echter goed nieuws. In een brief van 26 maart kondigt Minister Schippers aan dat verzekeraars, middels een aanpassing van art. 13, straks zelf kunnen kiezen om binnen de naturapolis niets meer te vergoeden voor niet-gecontracteerde zorg. Daar komt nog bij dat in het regeerakkoord is opgenomen dat de restitutie variant van de basisverzekering  in 2014 verdwijnt en wordt overgeheveld naar de aanvullende verzekering. U weet dat verreweg de meeste verzekerden een naturapolis hebben, dat veel mensen de polisvoorwaarden nauwelijks kennen en dat verzekeraars hun verzekerden meestal pas over de gecontracteerde aanbieders informeren als de verzekerde zijn definitieve keuze al heeft gemaakt. Ook de route via de aanvullende verzekering kent veel bezwaren. Veel mensen kunnen zich deze verzekering niet veroorloven of denken deze niet nodig te hebben. Bovendien is er voor deze verzekering geen acceptatieplicht. Verschillende partijen, ook van consumentenzijde, maken zich dan ook zorgen dat dit het einde betekent voor de keuzevrijheid van patiënten. De positie van de consument in de zorg dreigt naar een dieptepunt te kelderen. En om deze positie was het in de stelselwijziging toch te doen? En wat levert het opheffen van de restitutieverzekering op? De Minister wil verzekeraars hiermee stimuleren om selectief in te gaan kopen want ‘de concentratie van voorzieningen zorgt vaak voor een hogere kwaliteit tegen lagere kosten’. Ik vraag mij af of zulke drastische maatregelen nodig zijn. Verzekeraars kunnen ook nu al selectief inkopen en met de opbrengsten het prijsverschil tussen de natura en de restitutiepolis  vergroten. De patiënt die liever zelf wil kiezen kunnen we vervolgens toch gewoon de vrijheid laten om daarvoor iets extra’s te betalen? Ook de eigen bijdrage van een patiënt die voor niet-gecontracteerde zorg kiest is trouwens kassa voor de verzekeraar in geval van een natura polis. Samengevat; waarom zou de markt hier niet gewoon zijn werk kunnen doen? En zou selectieve inkoop gaan werken in de 1e lijn? Als regionaal dominante verzekeraars selectief gaan contracteren wordt de aanbodzijde gedwongen om versneld te consolideren om het risico op een slecht contract of een acuut faillissement af te wenden. Lokale zorgaanbieders zullen maatschappen vormen, zich laten overnemen, in loondienst gaan of...

Lees Verder