De basis is gelijkwaardigheid: multidisciplinaire zorg
dec10

De basis is gelijkwaardigheid: multidisciplinaire zorg

Samenwerken: het is de kurk waarop de eerste lijn en de farmaceutische zorg moeten draaien. “Geen bedrijfsverzamelgebouwen maar saamhorige zorg”, is het credo van Rob Beereboom, directeur van de samenwerkende apothekers in Alphen aan den Rijn, verenigd in de organisatie Sprint. “Altijd op gelijkwaardige basis met huisartsen en fysiotherapeuten.” “Wij staan voor multidisciplinaire zorg waarin huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en medebehandelaars en gelijkwaardig zijn. Opgezet vanuit de zorgvraag, met een zo zelfstandig mogelijke patiënt die standaard in de eerste lijn zit, met waar nodig een uitstapje naar een specialist. Met gedeelde informatietechnologie en steeds meer gericht op thuiszorg en de gemeente.” Zorggroep met meerdere disciplines Al is 2003 verenigden zich de apothekers in Alphen aan den Rijn, een gemeente in het Zuid-Hollandse Groene Hart met zo’n 70.000 inwoners, in de organisatie Sprint. Daarbij zijn nu acht apotheken in Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Ter Aar aangesloten. In de Alphense vestiging in het Gezondheidscentrum Dillenburg ontstond als eerste de vraag naar multidisciplinaire zorg. “Maar wel op gelijkwaardige basis tussen huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten. De zorgverleners willen meer bieden dan een bedrijfsverzamelgebouw. Ze zijn overtuigd van de waarde van farmacotherapie en medicatiebeoordeling om complicaties bij chronisch zieke patiënten te voorkomen én om hen uit het dure ziekenhuis te houden. Ze stellen zich gezamenlijk op als hoofdaannemer van ketenzorg met inmiddels vijf zorgprogramma’s.” In 2008 en 2009 volgden gesprekken met zorgverzekeraars en via Zorg & Zekerheid in Leiden is toen de GEZ-module voor Gezondheidscentrum Dillenburg gecontracteerd. “In tegenstelling tot de meeste zorggroepen zijn wij vanaf het begin op meerdere disciplines georiënteerd geweest. We dachten vanuit de zorg, niet vanuit het geld,” aldus Rob Beereboom. Dit sprak aan en zo wonnen met het “Model Alphen” de Achmea Eerstelijns Innovatieprijs 2012. Overkoepelend verband Inmiddels zijn vijf GEZ-modules gecontracteerd. “Om te voorkomen dat we op al die plekken opnieuw het wiel uitvinden, zoeken we naar een groot, overkoepelend samenwerkingsverband. Dat is niet eenvoudig, het is het slot van het proces van solistisch zorg verlenen naar volledig geïntegreerd samenwerken. Met voor de apotheker een nieuwe rol in farmaceutische zorg,” licht Rob Beereboom toe. “We hebben een subsidie uit het programma ‘Op één lijn’ van ZonMw gekregen om dat proces vorm te geven. Het spreekt voor zich dat je de krachten op facilitair niveau moet bundelen, dat je afspraken namens alle zorgverleners op stadsniveau moet kunnen maken. Zoals je met ziekenhuizen en specialisten centraal het overleg moet inzetten. Toch is er angst voor nieuwe managers en angst om zelfstandigheid op te geven. Daarom wordt ervoor gepleit om niet te overhaasten en de samenwerking ‘organisch’ te laten groeien. Op zorginhoud vinden de partners elkaar immers heel snel.” Innovatieve...

Lees Verder
Zzorgapotheken een eigen rol in de keten
nov08

Zzorgapotheken een eigen rol in de keten

Met farmaceutische zorgprogramma’s voor CVRM en diabetes hebben de Innovatieve Zzorgapotheken een eigen rol in de keten. Dat is goed nieuws voor de kwaliteit van de zorg, maar ook voor de zorgverzekeraar. Doelmatig medicatiegebruik levert direct en indirect aanzienlijke besparingen op.   De Innovatieve Zzorgapotheken hebben een rijke traditie in het leveren van farmaceutische zorg in nauwe samenwerking met huisartsen. Het gaat om 18 apotheken in vier samenwerkingsverbanden in de regio Leiden-Alphen aan den Rijn. “We zijn zelfstandige, niet concurrerende apotheken met hetzelfde gedachtegoed”, vertelt Roelof Kok van Apotheek Kok uit Leiden. “We bieden hoogwaardige zorg en voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de rol van de apotheek binnen de keten goed in te vullen.” Dat doen de Innovatieve Zzorgapotheken met financiering vanuit de module Geïntegreerde KwaliteitZZorg Farmacie van Zorg & Zekerheid. Deze is gericht op samenwerking tussen apotheekhoudenden en huisartsen en heeft als doel de kwaliteit en doelmatigheid van de farmacotherapie in de keten te vergroten. Dat moet ook resulteren in een verlaging van zorgkosten. Samenwerkingsverbanden die hiervoor in aanmerking willen komen moeten twee zorgprogramma’s uitvoeren, waarvan één gericht is op cardiovasculair risicomanagement. Het tweede kan betrekking hebben op diabetes, depressie of COPD. Zorgprogramma CVRM “Ons CVRM-programma richt zich op het voorschrijven en gebruik van antistolling bij patiënten met hart- en vaatziekten”, licht Kok toe. “De inzet daarbij is het verminderen van complicaties zoals bloedingen en het voorkomen van over- of ondergebruik. Door een betere instelling van patiënten verminderen we het risico op een volgende beroerte of myocardinfarct en voorkomen we negatieve bijwerkingen.” Juist gebruik van antistollingsmiddelen kan tot veel besparing leiden. Onder meer omdat overgebruik de kans op bloedingen vergroot. En dat terwijl bloedingen door geneesmiddelen bovenaan de lijst van geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames uit het HARM-onderzoek staan.  Datzelfde onderzoek vermeldt dat een ziekenhuisopname als gevolg van een ernstige bloeding zesduizend euro kost. In Nederland krijgen drie van de honderd gebruikers van antistolling één keer per jaar een ernstige bloeding. In totaal telt Nederland 350.000 gebruikers van antistollingsmiddelen. Zorgprogramma diabetes Het tweede zorgprogramma betreft het voorschrijven en gebruik van RAS-remmers bij diabetespatiënten. Doelmatig gebruik, substitutie en het verminderen van nefropathie zijn de doelen. Naast gezondheidswinst valt volgens de samenwerkende apotheken en huisartsen een aanzienlijke kostenbesparing te behalen door goed te bewaken op microalbuminurie en het uitstellen van microalbuminurie en daaropvolgende nefropathie door inzet van RAS-remmers. Een dialysepatiënt kost gemiddeld € 70.000 per jaar. Door gebruik van RAS-remmers kan dialyse worden voorkomen of uitgesteld. Dat bewijst een onderzoek onder 4447 patiënten met diabetes type II, waarbij olmesartan het intreden van microalbuminurie vertraagde ten opzichte van de placebogroep (N.Engl.J.Med 2011; 364: 907-17). Naast deze indirecte besparing willen de Innovatieve Zzorgapotheken een directe...

Lees Verder