Tante Biotica in de wachtruimte

FarmaMagazine_Tante_BioticaZo’n 1.900 apothekers ontvangen de komende dagen een wachtruimte-exemplaar van een stripboek over antibioticaresistentie: een Suske en Wiske over Tante Biotica.

Het is een onderdeel van de nieuwe publiekscampagne die gericht is op het vergroten van de bewustwording en kennis over de werking en het gebruik van antibiotica. Dit past in de integrale aanpak van antibioticaresistentie die het Kabinet in juni jl. presenteerde.

Urgentie erkend
Minister Edith Schippers (VWS) heeft met de zorgsector afspraken gemaakt over de strijd tegen antibioticaresistentie. Partijen uit de zorg erkennen de urgentie om onjuist gebruik van antibiotica in de zorg terug te dringen en zetten in op infectiepreventie. Daarnaast moet er onderzoek komen naar nieuwe antibiotica, behandelingen, medische technologie en alternatieven voor antibiotica.
Ook wordt ingezet op meer internationale samenwerking en vanuit de one-health benadering komen er acties op de terreinen van dieren, voedsel en milieu om resistente bacteriën in samenhang te bestrijden. Minister Schippers en de staatssecretarissen Van Rijn (VWS), Dijksma (EZ) en Mansveld (IenM) hebben daarover in juni een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Doelstellingen zorg
Kern van de problematiek is dat door gebruik van antibiotica steeds meer bacteriesoorten ongevoelig worden voor de werking van antibiotica. Gevolg is dat ziektes die nu eenvoudig te genezen zijn in de toekomst weer levensgevaarlijk kunnen worden. Betrokken zorgpartijen hebben gezamenlijk zes doelstellingen geformuleerd en een meerjarenagenda vastgesteld. Partijen gaan zich sterk maken voor:
– daling van het aantal vermijdbare zorggerelateerde infecties in de hele zorgketen over vijf jaar met 50 procent;
– een reductie van minimaal 50 procent van het gebruik van onjuist voorgeschreven antibiotica in de totale zorgketen;
– een aantoonbare verdere vertraging van de opkomst en verspreiding van multiresistente bacteriën in de zorg;
– meer internationale samenwerking om de ontwikkeling en verspreiding van antibioticaresistentie tegen te gaan;
– het aantal infecties en sterfgevallen als gevolg van antibioticaresistentie binnen Nederland op het huidige niveau te laten blijven of te laten dalen;
– geen verdere afname van mogelijkheden om patiënten met infecties door resistente bacteriën effectief te behandelen.

Innovatie
Nieuwe antibiotica, alternatieve behandelingen en innovaties op het gebied van infectiepreventie zijn essentieel in de bestrijding van antibioticaresistentie. Deze urgentie wordt breed gevoeld in Nederland en er is grote bereidheid om vanuit de verschillende disciplines een bijdrage te leveren. Er wordt ingezet op versterking van de onderzoeksinfrastructuur en daarbij aansluiting gezocht bij bestaande initiatieven, onderzoeksinstellingen en kenniscentra en met de topsectoren Life Sciences & Health, Chemie en Agro.

EU-voorzitterschap
De eerste helft van 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. In 2016 loopt het in 2011 gestarte EU Action Plan tegen antibioticaresistentie ten einde. Schippers heeft met Eurocommissaris Andriukaitis afgesproken dat in het voorjaar van 2016 een ministeriële conferentie in Nederland wordt georganiseerd. Hier zal ook de evaluatie van het huidige Actieplan worden gepresenteerd. De conferentie wordt door de ministeries van VWS en EZ georganiseerd, voor zowel EU-ministers van Landbouw als die van Gezondheid en is het startpunt voor verdere afspraken.

Leading country
Edith Schippers geeft al enige tijd – ook in haar internationale contacten met landen als VS, Canada, Verenigd Koninkrijk, Zweden, China, Brazilië, Rusland en India, maar ook met de WHO – hoge prioriteit aan deze problematiek. In september 2014, op een bijeenkomst van de door president Obama geïnitieerde Global Health and Security Agenda in Washington, werd Nederland leading country op het tegengaan van antibioticaresistentie. In september krijgt deze GHSA-top in aanwezigheid van Schippers een vervolg in Zuid-Korea. Daar zal onder andere gesproken worden over concrete uitvoering van het actieplan.

Het stripboek Suske en Wiske Tante Biotica is hier te downloaden.

Onder redactie van: Kees Kommer

Gerelateerde berichten

  • Nader onderzoek naar gevolgen nieuwe limieten in GVSNader onderzoek naar gevolgen nieuwe limieten in GVS Minister Edith Schippers (VWS) laat nader onderzoek doen naar de gevolgen van een herberekening van de limieten in het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS). Dat schrijft zij bij de […]
  • RIVM start onderzoek naar bloedglucosemetersRIVM start onderzoek naar bloedglucosemeters In antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk, partij Denk i.o.) vindt minister Edith Schippers het in het belang van de premiebetaler en de patiënt dat […]
  • Antibiotica productie in gevaarAntibiotica productie in gevaar Minister Edith Schippers (VWS) reageert op verzoek van de Tweede Kamer op de publiciteit over de problemen rond de productie en levering van antibiotica, die worden gebruikt voor de […]
  • Raad van Bestuur NZa treedt terugRaad van Bestuur NZa treedt terug De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft minister Edith Schippers (VWS) vandaag laten weten in het belang van de NZa per direct terug te treden. De bestuursleden […]
  • Max € 45 bij spoedzorgMax € 45 bij spoedzorg In 2016 zullen circa zestien apotheken subsidie ontvangen op de terhandstelling bij farmaceutische spoedzorg. Daarmee komt het maximum tarief voor ANZ-zorg op € 45. Afgelopen voorjaar […]

Auteur: redactie
Categorie: Actueel
Tags: ,

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.