Verbod op gunstbetoon in medische hulpmiddelensector

In de medische hulpmiddelensector zijn vanaf 1 januari 2018 de nieuwe regels over gunstbetoon van kracht. Het doel van de wet is om ongewenste beïnvloeding te voorkomen. De keuze voor een specifiek hulpmiddel moet altijd zijn gebaseerd op behoefte van de patiënt. Het persoonlijk profijt van de zorgprofessional mag nooit het uitgangspunt zijn.

“Gunstbetoon” gaat om het aanbieden van geld, diensten of goederen met het kennelijke doel de verkoop van een medisch hulpmiddel te bevorderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het geven van cadeaus of het vergoeden van diners, (dienst)reizen en dergelijke. Gunstbetoon in de medische hulpmiddelensector is per 1 januari 2018 wettelijk verboden.

Verbod en uitzonderingen

De wet verbiedt het aanbieden van geld, geschenken of diensten door makers van medische hulpmiddelen aan hun afnemers. Dit verbod geldt zowel voor de verstrekker (fabrikanten / leveranciers) als voor de ontvanger (o.a. artsen, verpleegkundigen, zorgverzekeraars). Wat een verstrekker niet mag aanbieden of geven, mag een ontvanger dus ook niet vragen of aannemen. De wet bevat ook een paar uitzonderingen. Deze zijn echter gebonden aan strikte voorwaarden. Zo is bijvoorbeeld vergoeding van deelnamekosten voor congressen, productgerelateerde bijeenkomsten en nascholingen toegestaan. Maar dit moet beperkt blijven tot wat strikt noodzakelijk is om aan de bijeenkomst deel te nemen.

Gedragscode Medische Hulpmiddelen 

Overigens zijn veel van de regels niet nieuw. Het wettelijke verbod is een aanvulling op regels die in 2012 door veldpartijen zijn opgesteld en zijn opgenomen in de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Deze gedragscode geeft normen voor verantwoorde contacten tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals.

Ook de Geneesmiddelenwet kent sinds 2007 een verbod op gunstbetoon. Daar gaat het om financiële relaties van farmaceutische bedrijven met bijvoorbeeld zorgprofessionals en patiëntenorganisaties.

Toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting houdt toezicht op naleving van het verbod op gunstbetoon. Iedereen die een overtreding van de regels rondom gunstbetoon vermoedt, kan dit bij de inspectie melden. Daarnaast doet de inspectie zelf onderzoek naar de naleving van de regels.

Meer informatie

Meer informatie over de nieuwe regels is te vinden op de  website van de inspectie.

Bron: ministerie van VWS

 

 

Gerelateerde berichten

  • Wat doen we met lichaamsmateriaal?Wat doen we met lichaamsmateriaal? Van bijna alle Nederlanders ligt er ergens lichaamsmateriaal opgeslagen, zoals buisjes bloed, verwijderde galstenen of urinemonsters. Het gaat om miljoenen stukjes lichaamsmateriaal. Op […]
  • Discussie over verkoop Diclofenac en Naproxen bij Albert HeijnDiscussie over verkoop Diclofenac en Naproxen bij Albert Heijn Mag Albert Heijn mag Diclofenac en Naproxen verkopen? Nee, zegt het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), want UAD-geneesmiddelen horen niet thuis in de schappen van een […]
  • Heldere informatie over reuma-medicatieHeldere informatie over reuma-medicatie Onderzoek heeft aangetoond dat veel bijsluiters van geneesmiddelen niet altijd begrijpelijk zijn voor de patiënt. Terwijl het van belang is dat patiënten goed geïnformeerd zijn over de […]
  • Pilot in Rotterdam over uitwisseling medische gegevensPilot in Rotterdam over uitwisseling medische gegevens VZVZ is een pilot gestart in Rotterdam. Doel van het programma is om moeilijk bereikbare doelgroepen te informeren over het belang van medische gegevensuitwisseling en hoe je dat moet […]
  • Nieuwe dure geneesmiddelen leiden tot hoge kostenNieuwe dure geneesmiddelen leiden tot hoge kosten De uitgaven aan geneesmiddelen zullen in 2021 bij ongewijzigd beleid oplopen tot bijna € 5,1 miljard per jaar. Dit komt vooral door de instroom van nieuwe, dure geneesmiddelen in het […]

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *