Verbreding FTO met wijkverpleging

Edit_schippers_FarmamagazineIn haar brief aan de Tweede Kamer van 1 april reageert minister Edith Schippers (VWS) positief op het voorstel van het CDA om het FTO met de wijkverpleegkundige te verbreden. Ze plaatst erbij de volgende kanttekeningen.

Het CDA had tijdens de behandeling van de VWS-begroting 2014 voorgesteld het FTO te verbreden met de wijkverpleging. “Juist bij oudere patiënten (70+) is polyfarmacie geen uitzondering; met een breder samengesteld FTO zouden het medicijngebruik verminderd en de kwaliteit van leven verhoogd kunnen worden,” zo betoogde de fractie.

De minister – groot voorstander van samenwerking tussen zorgverleners – zei toe te inventariseren hoeveel FTO’s in Nederland actief zijn en in hoeverre wijkverpleegkundigen daarvan deel uitmaken. De Vereniging Eerstelijns Organisatie, VELO, kon echter geen landelijk uniforme registratie overleggen. Een nadere inventarisatie wijst uit dat circa 1.000 FTO functioneren. Het niveau verschilt: van niveau 1 zonder structurele basis, tot niveau 4 met periodiek gestructureerd overleg waarin concrete afspraken over voorschrijfgedrag worden gemaakt. In minder dan vijf procent van de FTO’s is sprake van participatie van een wijkverpleegkundige: incidenteel, op afroep of structureel.

Dit verbaast Edith Schippers niet. “Wij staan aan de vooravond van de grotere inzet en betrokkenheid van (wijk)verpleegkundigen met een zelfstandiger rol en inbreng van de deskundigheid van de verpleegkundige. Vanuit deze invalshoek hebben zeer onlangs de long- en diabetesverpleegkundigen de bevoegdheid gekregen om categorieën geneesmiddelen voor te schrijven. Dit zal voor gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen gaan gelden vanaf 1 september 2014.”

Deze veranderingen en verschuivingen van verantwoordelijkheden in het zorgveld zijn volgens de minister ook op komst in de eerste lijn. “Daardoor is het van toenemend belang om de verpleegkundigen daarbij te betrekken.” Hier doelt ze op de wijkverpleegkundigen en ze geeft nog eens aan daarvan een warm voorstander te zijn. De naleving van de richtlijn Polyfarmacie met de medicatiebeoordeling bij ouderen, blijft echter voorbehouden aan de apotheker, de huisarts en de patiënt. “Hoewel ik de rol van de wijkverpleegkundige van groot belang acht bij het signaleren van een gebrekkige therapietrouw en het juiste gebruik van geneesmiddelen, vind ik dat de verpleegkundige geen expliciete rol toebedeeld mag krijgen bij de periodieke medicatiebeoordeling. Zo heb ik recent ook op schriftelijke vragen van de Kamerleden Van Gerven (SP), Kuzu en Wolbert (PvdA) geantwoord.”

Tekst: Kees Kommer

Gerelateerde berichten

  • Duur medicijn vraagt vaak om financieel arrangementDuur medicijn vraagt vaak om financieel arrangement Wat zijn de afwegingen voor de inzet van een financieel arrangement bij weliswaar waardevolle, maar kostbare nieuwe geneesmiddelen die op de markt komen? Minister Edith Schippers heeft […]
  • Edith Schippers: geen aanpassing EuthanasiewetEdith Schippers: geen aanpassing Euthanasiewet “Het is niet de bedoeling dat een apotheker de beoordeling door een arts van een euthanasieverzoek opnieuw doet. De apotheker heeft wel een eigen verantwoordelijkheid in de ter hand […]
  • RIVM start onderzoek naar bloedglucosemetersRIVM start onderzoek naar bloedglucosemeters In antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk, partij Denk i.o.) vindt minister Edith Schippers het in het belang van de premiebetaler en de patiënt dat […]
  • Testdagen Apotheken in samenspraakTestdagen Apotheken in samenspraak Vier zelfstandige TOP apotheken in Den Haag hebben testdagen in vasculair risicomanagement uitgevoerd. “We leveren een aandeel in preventie maar laten ook zien dat een apotheek veel meer […]
  • Wisselend resultaat bij inzet prijsverlaging geneesmiddelenWisselend resultaat bij inzet prijsverlaging geneesmiddelen Minister Edith Schippers (VWS) is het na intensieve onderhandelingen met de leveranciers van pertuzumab en pembrolizumab eens geworden over de prijs. Hierdoor kunnen de middelen worden […]

Auteur: redactie
Categorie: Opinie
Tags: , , ,

1 Reactie

  1. Je zou ook kunnen uitbreiden met de lokale kapster. Zij heeft een luisterend oor, en met deze belangrijke sociale rol kan zij voortijdig farmacotherapeutische problemen signaleren. Het is tenslotte 1 april

    Plaats een Reactie

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *