Werkt MeMO platformonafhankelijk?

Hoofdpijn_farmaMagazineEen pilot met Gooische apothekers moet uitwijzen of de MeMO-methode voor het optimaliseren van farmacotherapie geschikt is voor implementatie in alle apotheken. Doel is om Medicatie Monitoring & Optimalisatie te kunnen gebruiken ongeacht het apotheekinformatiesysteem (AIS).

In 2005 startte het eerste MeMO-traject voor patiënten met astma/COPD naar aanleiding van een promotieonderzoek naar respiratoire interventies van Ada Stuurman. Inmiddels kunnen apotheken meedoen aan meerdere trajecten:    osteoporosemedicatie, astma/COPD-medicatie, cardiovasculaire medicatie, medicatie bij diabetes mellitus II en geneesmiddelen bij depressie. MeMO is evidence-based en leidt tot lagere kosten, beter medicatiegebruik en hogere patiënttevredenheid, zo blijkt uit onderzoek van Eric Hiddink (Health Base), Ada Stuurman en de Rijksuniversiteit Groningen.

Patiënten identificeren
Health Base ontwikkelde MeMO voor gebruik in Pharmacom. Op verzoek van de KNMP maakt de organisatie MeMO geschikt voor alle apothekersinformatiesystemen. In een pilot voeren twaalf apotheken van de Gooische Apothekersvereniging SAGO sinds januari therapietrouwinterventies uit via MeMO. Zij testten of zij patiënten met afwijkend geneesmiddelgebruik kunnen identificeren met MeMO-searches via de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Het idee om MeMO-searches uit te voeren via SFK komt van apotheker Ada Stuurman. In haar apotheek West in Emmeloord, vergeleek zij met succes searches via Pharmacom en via SFK.

Gerichte interventies
Hoewel vaak een recept en goede uitgiftebegeleiding volstaan, blijft het de vraag hoe de apotheker de patiënt die zijn geneesmiddel niet volgens het boekje gebruikt, bereikt. Met MeMO kunnen apotheken efficiënt interveniëren op basis van risicostratificatie. Maandelijks bekijkt de apotheker alle patiënten. Maar slechts bij een deel voert hij acties uit: hij selecteert patiëntgroepen op bepaalde kenmerken, zoals het niet komen opdagen voor de tweede uitgifte.

Tekst: Kees Kommer

Gerelateerde berichten

  • Ontwikkeling eerstelijns ketenzorg gaat snelOntwikkeling eerstelijns ketenzorg gaat snel Henk Bilo, internist aan de Isala Klinieken in Zwolle en al jarenlang voortrekker op het gebied van de integrale diabeteszorg, is somber over de ontwikkeling van de diabetesepidemie. “Op […]
  • Heldere cijfers bewijzen meerwaarde apotheek­interventiesHeldere cijfers bewijzen meerwaarde apotheek­interventies De meerwaarde van apotheekinterventies wordt wel eens in twijfel getrokken. Tot voor kort waren er ook weinig cijfers die het tegendeel bewezen. Er zijn verschillende initiatieven om […]
  • Factcheck: hoe betrouwbaar zijn de verkiezingsfeiten?Factcheck: hoe betrouwbaar zijn de verkiezingsfeiten? Iedereen die iets betekent of wil betekenen in de farmacie was erbij op 11 januari: de traditionele nieuwjaarsreceptie van ASKA en BG Pharma. Tegen de sfeervolle achtergrond van Kasteel de […]
  • Hapicom-samenwerking in ontwikkelingHapicom-samenwerking in ontwikkeling Optimaal vertrouwen door betrokkenheid en ervaring - “Medewerkers van PharmaPartners komen op locatie kijken om te zien waar wij tegenaan lopen”, vertelt Helga Pruijssers, locatiemanager […]
  • Aanpak medicijnen in rioolAanpak medicijnen in riool Via het toilet belanden duizenden kilo’s resten van medicijnen in het riool. En dit neemt alleen maar toe, vanwege de vergrijzing, zo waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en […]

Auteur: redactie
Categorie: Praktijkvoering
Tags: ,

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *