Privacy en digitale dossiers: wie ziet mijn gegevens?

“Ik wil niet dat ambtenaren uit mijn dorp weten hoe het met mijn gezondheid gesteld is. Als ik dat kwijt wil, zeg ik dat zelf wel”. Veel ouderen, waaronder ouderen uit het Netwerk100 (www.netwerk100.nl) maken zich zorgen over de bescherming van  hun privacy met de komst van de WMO. Kan het gebeuren dat je medische gegevens zomaar terecht komen bij ambtenaren, zonder dat jij dat weet of wilt?

Eigen regie staat voorop

Voor ouderen is eigen regie van groot belang. Als het mogelijk is, willen ze blijven wonen in het eigen huis en de eigen buurt, eventueel met hulp van professionals en  mantelzorg. Ook domotica en digitale middelen, zoals een digitaal platform  kunnen dan bijdragen aan die gewenste zelfstandigheid.  Op een digitaal platform kunnen ouderen of  hun mantelzorger contact hebben met de huisarts, de wijkverpleegster, de apotheker. Ze kunnen hier hun medische gegevens delen, hun vragen per mail stellen  en voor iedereen is duidelijk wat er afgesproken is in bijvoorbeeld een zorgplan en waarom. Dat schept duidelijkheid, en voorkomt misverstanden.  Tot op heden bepalen de oudere gebruikers uit het netwerk zelf  wie er welkom is op hun zorg- en welzijnsinformatieportaal.  Maar blijft dat zo? 

Angst voor digitaal gemak

Wat nu als die gegevens straks een eigen leven gaan leiden? Als er met de komst van de WMO meegekeken kan worden, zonder dat jij het weet of wilt? Eén klik, en je gegevens kunnen een eigen leven gaan leiden.  Dat die angst niet onterecht is, bleek uit een uitzending van het programma De Monitor . Een verzekeraar bleek mee te kijken in medische dossiers, zonder medeweten of instemming van patiënten.

En dat is vreemd. Huisartsen, verpleegkundigen, psychologen en een aantal andere beroepen hebben een medisch beroepsgeheim. Wat er besproken wordt tussen  een huisarts en een patiënt blijft binnen vier muren. En komt terecht in een dossier. Vroeger een papieren dossier, tegenwoordig steeds meer een digitaal dossier. En daar wringt het dus. Want digitale informatie kan veel gemakkelijker gaan zwerven dan een ouderwets papieren dossier in een afgesloten kast. Ik was dan ook verbaasd dat de patiënten van de huisarts die zijn dossiers had vrijgegeven voor inzage door de verzekeraar zo lauw reageerden.

Sociale wijkteams: zorg en welzijn samen?

Ook gemeentes hebben te maken met het  delen van gegevens. Waarbij ze zich wel moeten houden aan de bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

Hoewel gemeentes nauwelijks bezig zijn met eHealth,  zijn er initiatieven vanuit gemeenten (Woerden), die alle informatie – wonen, zorg & welzijn – willen concentreren in één digitaal platform. Handig, op het oog misschien, maar het houdt ook het delen medische gegevens in, en of burgers daar op zitten te wachten?  In sociale wijkteams zal blijken hoe het werkt met de balans tussen bescherming van de privacy en de dagelijkse praktijk. In deze teams  werken maatschappelijk werker, ouderenadviseur en de wijkverpleegkundige steeds meer samen. Niet alleen samen fysiek rondom de tafel om door te spreken wat er in de wijk gebeurt, maar ook steeds meer om een digitale overlegtafel, waar gegevens al dan niet gedeeld gaan worden.  Privacy is belangrijk, en niet alleen voor ouderen. Want hoeveel waarde hecht u aan uw privacy?

José van Berkum (@Josevanberkum)

…. Lees verder >>

Copyright: Digitalezorggids

Auteur:
Categorie:

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *