Via internet bij je eigen medisch dossier, een heet hangijzer voor de dokter?

Stel, u komt thuis na een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis. Misschien vindt u het moeilijk om te onthouden wat er precies is gezegd en afgesproken. Misschien vraagt u zich af wat de zorgverlener nu precies heeft opgeschreven in het dossier. Zou het niet handig zijn om dat even te kunnen nakijken? Gewoon, thuis, via uw computer?

Uit de eHealth-monitor 2015 van Nictiz en het NIVEL blijkt dat ruim een kwart van de Nederlanders graag wil controleren of de zorgverlener de informatie goed vastlegt. Maar wat kan er al? En vinden artsen het gewenst dat hun patiënten online toegang krijgen tot het dossier? In de monitor staan we hier uitgebreid bij stil.

Koplopers en de minister

Begin dit jaar was het UMC Utrecht uitgebreid in het nieuws. Dit ziekenhuis geeft patiënten direct inzage in hun eigen dossier via een webportaal. Zo kunnen patiënten zien welke afspraken er gepland staan, welke medicijnen ze gebruiken en wat hun labuitslagen zijn. Er zijn meer ziekenhuizen die deze mogelijkheden bieden, maar vooralsnog gaat het om enkele koplopers. Minister Schippers wil dat het heel gewoon wordt dat mensen hun medische gegevens via internet kunnen gebruiken. Ze wil dan ook dat veertig procent van de Nederlanders en tachtig procent van de chronisch zieken binnen vijftien jaar direct toegang heeft tot hun medische gegevens, waar mogelijk met behulp van apps of andere online programma’s.

Online inzage nog zeldzaam

In de praktijk bekijken maar heel weinig mensen via internet hun eigen medische dossier. Het afgelopen jaar heeft minder dan één procent van de mensen die contact had met een zorgverlener, online zijn medische gegevens ingezien. Dit geldt in dit onderzoek voor de dossiers van de huisarts, medisch specialist, fysiotherapeut en GGZ-hulpverlener. Dit lage percentage komt deels omdat het simpelweg niet mogelijk is.

Wat kan er al wel?

Sommige zorgverleners bieden wel al online inzage in bepaalde gegevens. Zo geeft zeventien procent van de huisartsen aan dat patiënten online inzage kunnen krijgen in de voorgeschreven medicatie. En volgens tien procent van de medisch specialisten kunnen hun patiënten online binnengekomen uitslagen van onderzoekuitslagen en laboratoriumbepalingen raadplegen. Dit is echter bij de meeste mensen niet bekend: twee derde van de patiënten weet niet of ze online hun dossier kunnen bekijken.

Artsen verschillen van mening

Elektronische inzage in het patiëntendossier blijkt een onderwerp van discussie onder artsen. Ongeveer twee op de vijf huisartsen en medisch specialisten wil dit. Daar staat tegenover dat bijna de helft van de huisartsen en medisch specialisten dit juist niet wil. Maar waarom eigenlijk?

Veel artsen die inzage gewenst vinden beschouwen dit simpelweg als een recht van de patiënt. Als de patiënt toch bij zijn dossier mag, waarom dan niet online? Het zorgt voor openheid en vertrouwen, en het stimuleert de patiënt om zijn of haar eigen rol te pakken in het beheer van het dossier.

Andere artsen zijn terughoudender. Inzage kan volgens hen veel onnodige zorgen en misverstanden bij patiënten oproepen. De patiënt kan mogelijk niet goed omgaan met de gegevens en inzage kan leiden tot onnodige extra vragen, waardoor de schaarse tijd in het consult aan de verkeerde zaken wordt besteed. Ook bestaat het gevaar dat de arts in zijn dossieraantekeningen een vorm van zelfcensuur gaat gebruiken.

Goede regels en randvoorwaarden

Toch zijn de verschillen tussen voor- en tegenstanders van online inzage minder groot dan het misschien lijkt. Zij vinden elkaar op de randvoorwaarden die nodig zijn voor online inzage. Voor de ene arts gaat het eigenlijk om een ‘ja, mits’, terwijl voor de andere arts dezelfde argumenten leidt tot een ‘nee, tenzij’. Veel artsen vinden bijvoorbeeld dat er ruimte moet blijven voor eigen werkaantekeningen die niet standaard worden gedeeld met de patiënt. Ook moet inzage geregeld worden onder duidelijke regels en randvoorwaarden, denk hierbij aan vraagstukken als verantwoordelijkheid en veiligheid. Onnodige zorgen en misverstanden moeten zoveel mogelijk worden voorkomen, bijvoorbeeld door een duidelijke uitleg.

Leren van de koplopers

Inmiddels wordt in een aantal grote instellingen geëxperimenteerd met online inzage voor patiënten. De praktijk zal leren of de zorgen van artsen voor inzage terecht zijn. En in hoeverre de risico’s die zij vrezen kunnen worden ingedamd. Ook kunnen we uit de experimenten leren in hoeverre patiënten en artsen er in de praktijk op vooruit gaan. Het zou voor andere zorgaanbieders en zorgverleners bijzonder nuttig zijn als de koplopers hun ervaringen beschrijven en delen, zodat anderen hiermee hun voordeel kunnen doen. Op die manier krijgt de discussie over online inzage een nieuwe dimensie.

Johan Krijgsman

…. Lees verder >>

Copyright: Digitalezorggids

Auteur:
Categorie:

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *