Frank Grosse-Natrop van Broacef: Zoeken naar nieuwe business modellen
jun13

Frank Grosse-Natrop van Broacef: Zoeken naar nieuwe business modellen

Brocacef gaat met zorgverzekeraars, fabrikanten en de aangesloten BENU Apotheken aantonen dat kwaliteit van zorg in de apotheek leidt tot lagere kosten in de eerste en de tweede lijn. Recent is het eerste project rondom COPD in Friesland gestart. “Het wordt tijd dat we de patiënt echt centraal stellen”, stelt Frank Grosse-Natrop, managing director van Brocacef Groep. Een roerige tijd, zo typeert managing director Frank Grosse-Natrop de afgelopen periode. Met de naamswijzigingen voor de ondernemingen van de Brocacef Groep kan de organisatie zich beter profileren. Een positieve ontwikkeling, maar in schril contrast tot de stevige reorganisatie. Op het hoofdkantoor in Maarssen verdwenen 40 mensen, in de 117 apotheken in eigendom gemiddeld 1 medewerker per vestiging. “Reorganiseren brengt natuurlijk veel onrust met zich mee, maar in ons geval ook begrip: deze ingreep was gewoon nodig om er sterker uit te komen.” Had u deze reorganisatie niet kunnen voorkomen? “Ik was in het recente verleden te positief over de invloed van marktwerking en vrije prijzen in de farmacie op ons bedrijfsresultaat. Bij de invoering van het preferentiebeleid en vrije prijzen vertrouw je erop dat gemaakte afspraken met alle partijen ook in de praktijk worden nagekomen. Dat was echter niet het geval. Wij en onze apothekers zijn de afspraken nagekomen, maar dat geldt niet voor alle deelnemende partijen. De veranderingen waren ook zo groot dat niemand goed heeft kunnen inschatten wat voor impact ze zouden gaan hebben. Recente cijfers van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) laten zien dat de uitgaven in farmaceutische hulp (827 miljoen) en hulpmiddelen (116 miljoen) zijn teruggebracht. Deze revolutie heeft enorme impact op de farmacie en op ons. Dat heeft me verrast. ” Is er nu einde aan de onrust? “In onze organisatie is er weer rust. Ik ben trots op hoe onze mensen met de reorganisatie zijn omgegaan. Onze mensen maken ook het verschil. In de afgelopen, moeilijke, periode bleek dat gelukkig ook weer onze grote kracht. De markt zal echter altijd in beweging blijven. Zorgverzekeraars hebben door het preferentiebeleid zo veel geld kunnen binnenhalen dat ik niet verwacht dat ze dat ooit gaan investeren in de zorg of in het verlagen van de premie. Dat geld houden ze vast en zien wij niet terug.” Wat moet er veranderen om te komen tot een stabiele markt? “Zorgverzekeraars willen dat apothekers doelmatig werken en aantoonbare kwaliteit leveren. Voordat apothekers die stap kunnen zetten moeten zorgverzekeraars echter investeren in de apotheek. Maar dat doen ze nu niet. Dan blijf je om elkaar heen draaien. Daarnaast was het vertrouwen tussen zorgverzekeraars en zorgverleners weg. En zonder vertrouwen kom je nergens. Er is maar een manier...

Lees Verder
Jan Dirk Jansen: Blame game
jun13

Jan Dirk Jansen: Blame game

Jan Dirk Jansen: Opnieuw is er grote commotie over fraude in de zorg. Ditmaal gaat het over declaraties van zorginstellingen die mogelijk onterecht of te hoog zijn (het uitgelekt conceptrapport PInCeT). Exacte cijfers ontbreken nog, de laatste harde data zijn uit 2011. Wat mij opvalt is de hype die ogenblikkelijk uitbreekt na zo’n nieuwsbericht. Eerst in de media, daarna in de Tweede Kamer en vervolgens bij de beleidmakers. De berichtgeving is vaak sensatiebelust, tendentieus en onvolledig. Een concept­rapport waaraan nog allerlei haken en ogen zitten, is al voldoende aanleiding voor een motie van wantrouwen tegen Edith Schippers. Het doet denken aan het NZa onderzoek naar de tarieven van tandartsen in 2012. Er werd vlot geconcludeerd dat de tandartsen de vrije prijsvorming hadden gebruikt om hun tarieven buitensporig te verhogen en binnen 6 maanden werd de minister door de Kamer gedwongen het experiment weer stop te zetten. Nieuwe onderzoeken komen tot een veel genuanceerder beeld maar het kwaad is al geschied. Apothekers herinneren zich ongetwijfeld nog de commotie rond het artikel in Trouw, in mei 2010, waarin Uvit stelde een gigantische fraude op het spoor te zijn gekomen waarbij 2/3 van de apothekers betrokken zou zijn. In december van dat jaar werd het onderzoek gestaakt omdat er geen sprake was van malversaties. Deze hypes waren niet alleen aanleiding voor het trekken van voorbarige conclusies, ze zijn ook funest voor het vertrouwen van het publiek in zorgverleners en voor de relatie tussen aanbieders en verzekeraars. Ik ben er tot nu toe niet van overtuigd dat zorgverleners, als het om eerlijkheid gaat, verschillen van de gemiddelde Nederlander. De problemen worden regelmatig uitgelokt door de introductie van nieuwe of complexe tariefsystematiek. Neem de specialisten die tot 2012 konden kiezen uit meer dan 30.000 DBC’s. Inmiddels is dit aantal gereduceerd tot 4.400 en wordt er met software (de webapplicatie ‘grouper’) gewerkt die op basis van de input van de specialist het DBC-zorgproduct kiest.  De DBC systematiek is echter nog steeds verre van waterdicht. Als er zoveel mogelijkheden zijn en men vrij gemakkelijk kan schuiven met activiteiten en diagnoses dan zal er natuurlijk een tendens ontstaan om zoveel mogelijk behandelingen in een zo gunstig mogelijke DBC onder te brengen. Zeker als de ziekenhuisdirecties en verzekeraars hierop niet kunnen of willen controleren, onder meer omdat dit technisch lastig is. En is er dan sprake van ‘optimalisatie van de bedrijfsvoering’ of van grootschalige fraude? Zonder een nadere analyse is het verstandiger om daar nog even geen uitspraken over te doen. Wel lijkt er sprake van een ander patroon. Eén; de overheid ontwerpt een nieuwe systematiek (DBC’s, vrije prijsvorming, preferentie). Twee; de zorgaanbieders passen hun werkwijze aan. Drie;...

Lees Verder
Komt een kind aan de balie
jun13

Komt een kind aan de balie

Kinderen vragen om speciale aandacht aan de balie. Met de komst van het landelijk kinderformularium is er veel verbeterd. Maar zo lang de farmaceutische industrie niet verplicht is geneesmiddelen in voor kinderen geschikte toedieningsvorm te brengen is er nog veel winst te behalen.  “Bereidingsapotheken moeten de lacunes opvullen. Dat het aantal bereidingsapotheken afneemt, kan dan een probleem worden.” Waar een onderzoek van het College voor Zorgverzekeringen al niet goed voor kan zijn. Het CVZ beschreef in 2002 de knelpunten in farmaceutische zorg voor kinderen, met als kernboodschap dat hiervoor geen eenduidige informatie of standaard bestond. Ieder academisch ziekenhuis had voor zijn eigen regio zijn eigen boekje, waarbij niet duidelijk was op welke standaard de daarin vastgelegde doseringen en toedieningsvormen voor kinderen waren gebaseerd. Maar het leidde wel tot een prachtige en heel concrete oplossing: in 2008 kwam het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) met het landelijk kinderformularium. “Een enorme verbetering”, zegt projectmanager NKFK Tjitske van der Zanden, “een volledig evidence based formularium. Ik herinner me nog wat een apotheker ooit zei:  ‘De informatie die ik vanuit de twee academische ziekenhuizen in mijn regio kreeg, verschilde nogal eens, maar nu is die precies hetzelfde’. Dat is de meerwaarde. Het geeft apothekers een heldere referentie. Ze hoeven minder te gokken en minder te zoeken in formularia en handboeken.” Altijd raadplegen Het NKFK heeft sinds 2005 een apotheker in dienst die van alle middelen uitzoekt wat de beste dosering voor kinderen in de verschillende leeftijdsgroepen is. En daaraan is direct te zien hoe belangrijk dit formularium is: de uitkomsten van dit onderzoek laten vaak zien dat correctie van de volwassen dosering op basis van lichaamsgewicht van een kind alleen onvoldoende is. “We hebben het niet wetenschappelijk onderzocht, maar het lijkt waarschijnlijk dat de veiligheid en effectiviteit van geneesmiddeltoediening aan kinderen sinds de komst van het formularium verbeterd is. Het is onontkoombaar voor de apotheker om het formularium áltijd te raadplegen bij een kind aan de balie. En gelukkig is dit inmiddels ook realiteit.” Het feit dat zowel de KNMP als de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers het formularium sinds 2010 erkennen als richtlijn, zal hieraan zeker hebben bijgedragen. Nog winst te boeken Lidwien Hanff is ziekenhuisapotheker bij Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam en was betrokken bij de totstandkoming van het formularium. “Het formularium heeft geneesmiddeltoediening bij kinderen veel meer in de belangstelling gebracht’” zegt ze. “Vooral op het gebied van de dosering die kinderen in verschillende leeftijdsgroepen moeten krijgen, is het een belangrijk document gebleken. Helaas merk je dan echter in de praktijk dat de correcte dosering niet beschikbaar is met de beschikbare toedieningsvorm, zodat die soms toch...

Lees Verder
Henk Pastoors: Liefde, lust en… ellende
jun13

Henk Pastoors: Liefde, lust en… ellende

Met enige regelmaat ben ik betrokken bij zorgcontractering. Laat ik voorop stellen dat waarschijnlijk driekwart volgens de normale basale klassieke principes van de zorgordening verlopen. Mannetje-vrouwtje, huisje-boompje-beestje. De zorgdomeinen zijn scherp afgebakend, die de onderlinge zedelijkheid garandeert en waardoor er niet in het half duister, bruut in elkanders zorgportemonnee wordt getast. Wat er in de hoofden en harten aan verborgen lust leeft weet ik natuurlijk niet. Het schijnt dat andere mensen dan u en ik, ongeveer 27 keer per dag aan liefde, lust en vooral seks denken. Met betrekking tot zorgcontractering is het onder de professionals vast niet veel anders. Dat belooft wat! Als ik met deze professionals in gesprek ben lijkt er welhaast sprake van een obsessieve compulsieve dwangstoornis. Een soort graaicultuur maar dan anders. Het lijkt een stoornis die in het nieuwe handboek voor de psychiatrie, de DSM-5, niet zou misstaan. Wat ik zie is dat er naast de symptomen van intense opgewondenheid, er helaas vooral sprake is van een oppervlakkige belangstelling voor feiten en inhoud en de belangen van de ander. Het contracteringproces als pinautomaat. Een heuse opmaat naar een anticlimax. Zelf geloof ik in de onzichtbare warme hand van toewijding. Toewijding als een soort van spirituele ervaring met oog voor elkaars belangen. Dat is andere koek. Vast staat dat zonder verbinding de realiteit weinig voorstelt. Maar net als in het echte leven komt liefde gewoonlijk van twee kanten en laat zich niet berekenen. Met betrekking tot het contracteren is er vaak sprake van systeemasymmetrie. Deze wordt met een vingerknip opgelost door zonder enige schaamte de gelegenheidsargumentatie bij te voegen. Beide partners tonen zich niet altijd betrouwbaar. Liefde en lust doen prachtige dingen met mensen. Prachtig omdat het mensen intens en soms ook langdurig met elkaar kan verbinden. Kortom, we kunnen niet zonder, maar soms doet het ook rare dingen met mensen. Raar, omdat  het ook dissociatieve persoonlijkheidskenmerken kan triggeren. De opwinding is kort, vluchtig en de teleurstelling  van the day after ligt ook altijd op de loer. Zo kijkt de ene helft van uitgaand Amsterdam naar de andere helft.  Althans, dat is wat ik zie op de uitgaanslocaties waar ik overigens zelf nooit kom. Het is een heel getob met de liefde en lust. Juist daar zit de vergelijking met contracteren van zorg. Zorgcontractering is doorgaans niet gebaseerd op gedeelde belangen,  of een opmaat naar duurzame modellen van samenwerking en innovatie. Net als in een relatie werken macht en monopolie  ook niet in zorgcontractering. Dat is de reden waarom de onderhandelingspartners in de rollercoaster zitten van liefde, lust en… ellende. ❦ Henk Pastoors is directeur van TopSupport Strategie en Informatie. Hij levert als adviseur maatwerk...

Lees Verder
In het vizier: Forest Healthcare lanceert Tasectan
jun13

In het vizier: Forest Healthcare lanceert Tasectan

Met de zomervakantie voor de deur neemt de vraag naar middelen tegen diarree in de apotheek traditioneel toe. Forest Healthcare speelt in op die vraag en lanceert Tasectan. Een nieuwe toepassing die de strijd aangaat met loperamide. En dan is er eindelijk een keuze als het gaat om producten bij diarree. Het medische hulpmiddel Tasectan is deze maand groots gelanceerd  door Forest Healthcare uit Hilversum en moet het alternatief worden voor het  ‘oude’ loperamide. “Tasectan is het eerste product dat diarree bij de oorzaak aanpakt”, stelt country manager Malik el Boulhtoufi. “Waar loperamide de symptomen van diarree bestrijdt, herstelt Tasectan de functies van de darmwand door een beschermde laag aan te brengen. Tasectan bevat gelatinetannaat, een verbinding van gelatine en tanninezuur. Dit beschermt het ontstoken darmvlies. Gelatinetannaat vormt een laagje op het darmslijmvlies door te binden aan de eiwitten in de darmwand die verantwoordelijk zijn voor de plaatselijke ontsteking. Hierdoor wordt de oorzaak geïsoleerd en via de ontlasting afgevoerd. De samenstelling van Tasectan verandert niet in de maag en vormt een laagje dat het darmslijmvlies beschermt. Hierdoor vermindert de frequentie en de duur van de diarree. Opvallend aan Tasectan is dat het verkrijgbaar is als capsules voor volwassenen en als sachets voor kinderen vanaf nul jaar.  En dat maakt het uniek.” Marge “De omzet van loperamide staat onder druk, de prijsdruk is enorm door de aanwezigheid in de supermarkt en de consument ervaart vaak geen verschil in werking tussen de verschillende merken loperamide en pakt dan veelal het laagste geprijsde eigen merk. Voor de apotheker kan de marge dan erg laag zijn. Dat ligt bij Tasectan wel anders. Alleen al de consumentenadviesprijs van 8,49 geeft aan dat we hier over een ander prijsniveau en marge praten.“ De country manager wil de nadruk niet leggen op de marge als groot pluspunt. “Met Tasectan kan de apotheker de consument en de patiënt een product bieden dat ook echt de oorzaak aanpakt. Het is niet voor niets dat in het NHG-advies diarree staat dat het verstandig is om loperamide uitsluitend in te nemen als de nood heel hoog is, bijvoorbeeld bij een reis, en nooit langer dan twee dagen. Ook de Nederlandse Vereniging van Maag, darm en leverartsen is voorzichtig met het adviseren van loperamide. Die beperking heeft Tasectan niet. Een echte kans voor de apotheker dus.” Campagne Tasectan werd vorig jaar al op de markt gebracht, maar de introductie gebeurde ietwat geruisloos. Dat gaat dit jaar wel anders. Zo komen er reclamespotjes op de televisie, is er volop aanwezigheid op internet en zijn er acties bij de apotheek en drogist. Gedurende de actieperiode van 10 juni tot 21 juli maken kopers...

Lees Verder
Workshop SBA: Overdracht van medicatiegegevens
jun13

Workshop SBA: Overdracht van medicatiegegevens

Workshop SBA: Onderzoeken tonen aan dat een patiënt op elk overdrachtsmoment van de ene zorgverlener naar de volgende, een aanzienlijk risico loopt dat medicatiegegevens ontbreken of onjuist zijn. Om dit risico te verkleinen is sinds 1 januari 2011 de Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten van kracht. Janet Kroon – Heuckelum is apotheker bij Dienstapotheek Utrecht. Samen met 16 medewerkers uit haar team volgde zij de training ‘Overdracht van medicatiegegevens’. “De reden dat wij gekozen hebben voor deze teamtraining is omdat dit een erg actueel onderwerp is in onze apotheek. Als Dienstapotheek ben je afhankelijk van de medicijngegevens die we binnen krijgen, vanuit patiënten, vanuit het elektronisch systeem of vanuit andere zorgverleners. Op dagelijkse basis hebben we te maken met uiteenlopende vraagstukken rondom dit onderwerp. Wanneer een arts belt vanuit de spoedeisende hulp voor actuele medicatiegegevens kunnen we die in sommige gevallen opvragen bij de patiënt zelf, maar meestal niet. Je haalt de gegevens over uit een andere apotheek, maar zijn deze wel compleet? Je moet toestemming hebben van de patiënt of van de arts, maar hoe doe je dat eigenlijk precies? Daarnaast merk je dat iedereen daar op een eigen manier mee omgaat. Wij hadden behoefte aan houvast op dit gebied. Met welke richtlijnen hebben we te maken en wanneer gelden deze wel en wanneer niet? Hoe ziet eigenlijk een medicatieoverzicht eruit en hoe bespreek je dat met de patiënt?” “Het was een zeer interactieve trainingsavond met ruimte voor discussie en gesprek. Het onderdeel ‘hoe bespreek ik het medicatieoverzicht met de patiënt?’ was voor ons het belangrijkste. Daaraan hebben we dan ook de meeste aandacht besteed, de training werd als het ware op onze  specifieke behoefte aangepast. We werden ons ervan bewust dat wat je in je computer hebt staan niet per definitie hetgeen is  wat de patiënt daadwerkelijk slikt. Wij gingen er in het verleden veelal van uit dat de informatie die we binnenkregen ook  gegrond was, zonder het goed na te vragen. Maar met de patiënt overleggen, is veel beter dan uit te gaan van de papieren patiënt in je computersysteem. Doorvragen bleek de sleutel tot succes. We kregen handvaten voor de manier waarop je het beste kunt doorvragen. Welke medicijnen worden er gebruikt, worden ze goed gebruikt en is men zich ervan bewust dat ze medicijnen gebruiken? Producten uit de supermarkt of drogist worden door de patiënt namelijk niet altijd als medicijn benoemd. We leerden daardoor de patiënt bewuster te maken van de eigen verantwoordelijkheid om een actueel medicatieoverzicht mee te nemen naar de arts en apotheek. Zeker bij dienstwaarneming is dat erg belangrijk.” We hadden die avond zelf nog een ervaringsdeskundige meegenomen, namelijk...

Lees Verder
Column Ruud van der Donk: Bij de konijnen
jun13

Column Ruud van der Donk: Bij de konijnen

‘Konijnen fokken’, antwoordde hij. Daarvoor wilde hij zijn baan als melkcontroleur bij de coöperatie wel opzeggen. Deze veertiger was al vroeg in een midlifecrisis terechtgekomen. Zijn halve leven lang had hij de kwaliteit van melk geanalyseerd en nu was het welletjes. In mijn optiek wilde hij de ene nachtmerrie verruilen voor de andere, maar oké. Ik zei hem dat het goed was om dromen na te jagen, schepen te verbranden, uitdagingen aan te gaan. Vijf jaar na dato spreek ik hem weer. En nog altijd is hij melkcontroleur. Wat is dat toch, dat je zo verkleefd bent met wat je hebt en de drempel om jezelf opnieuw uit te vinden zo hoog is? Dat – zelfs wanneer de melk je tot aan de lippen staat – je blijft worstelen? En blijft dwepen met je eigen klaagzang? Het overkomt de besten. Richard Branson bijvoorbeeld. Die hield ook veel te lang vast aan zijn Virgin Records. ‘There will always be rock albums’, hield hij zichzelf voor. Maar zijn platenzaken werden ingehaald door de realiteit. Klanten gingen massaal muziek kopiëren en downloaden op MP3-spelers. Inmiddels heeft de iTunes-store van concurrent Apple 25 miljard betaalde muziekjes afgeleverd.  Toch zou Branson Branson niet zijn als hij zijn lievelingsscheepje niet had verbrand: na 22 jaar Virgin Records verkocht hij zijn beloved darling voor bijna 1 miljard dollar aan EMI. ‘Dan maar de luchtvaart in’, riep Branson. En hij lacht nog steeds van oor tot oor. ‘Degene die zich het best aanpast, zal overleven’, zei Charles Darwin al. Maar ondanks Darwin en Branson blijft de muziekindustrie behept met dovemansoren.  Inmiddels is de schuld van Free Record Shop zo hoog opgelopen dat Hans Breukhoven zijn 42-jaar oude imperium aan de straatstenen niet kwijt kan. De farewell song voor de 170 winkels en 800 medewerkers is ingezet. Vanessa koos al eerder het hazenpad. Ja, die wel! Wat kunnen apothekers hiervan leren? Veel! Bijvoorbeeld dat niets bij het oude blijft. Dat je tijdig de bakens moet verzetten. Dat je adaptief moet ondernemen, of – zoals dat tegenwoordig heet – agile. Je kunt natuurlijk denken dat er altijd apothekerspraktijken zullen zijn, maar het lijkt verstandig ook eens naar de dynamiek van de markt te kijken. Die markt blijft niet eeuwig dichtgetimmerd. Apothekers moeten meebewegen in de struggle to survive. Niet de sterkste zal overleven, niet de grootste, maar degene die zich het best aanpast. De wereld waarin apothekers acteren verandert meer en meer in een communicatiemaatschappij. Als apothekers zich buiten die communicatiekringen plaatsen, dan missen zij de slag. Van buiten naar binnen kijken is daarom het devies en niet vasthouden aan bestaande concepten. Daar is ooit ook grootgrutter De Gruyter...

Lees Verder
Jan Erik de Wildt: Apothekers worden wakker nadat de koek al is verdeeld…
jun13

Jan Erik de Wildt: Apothekers worden wakker nadat de koek al is verdeeld…

Jan Erik de Wildt: De eerste lijn gaat op de schop. Met de huisarts als regisseur van de zorg in de wijk. Maar wat is de positie van de apotheker in dit veranderende speelveld? Jan-Erik de Wildt, adviseur in de eerste lijn, directeur bedrijfsvoering van een innovatieve zorg­groep: “Schaalgrootte in de openbare farmacie zal toenemen. Een grotere achterban betekent meer marktmacht.” In landen als Canada en Zweden werkt het al. En in ons land wordt er volop mee geëxperimenteerd: populatiebekostiging. Populatiebekostiging wil zeggen dat de financiering van de zorg gericht is op een bepaalde populatie, waarbij het totale zorgaanbod inclusief preventie en nazorg in samenhang aangeboden en bekostigd wordt. Mooie woorden maar waar het op neerkomt is dat het ‘aantal en type’ mensen in een gebied bepaalt hoeveel geld je als zorgverlener ontvangt voor je inspanningen. Niet dat alle gebieden hetzelfde bedrag krijgen. Er wordt rekening gehouden met het type gebied en het type bewoner.  Het voordeel is dat, anders dan in het huidige systeem, ook de zorg- en welzijnsfuncties die gericht zijn op het realiseren van gezondheidswinst kunnen worden gefinancierd. Maar hoe populatiegerichte  bekostiging er precies uit zal zien, is nog niet helemaal duidelijk.  De regering heeft nu in ieder geval zo’n 250 miljoen euro beschikbaar gesteld om wijkverpleegkundigen meer in de wijk actief te laten zijn. De verwachting is dat zeker in achterstandswijken dit resultaat zal opleveren. De drempel om naar de huisarts of apotheker te gaan is in die wijken vaak nog groot. Onderaannemer De vraag is natuurlijk wat de gevolgen voor de eerste lijn zullen zijn. Gaat de wijkverpleegkundige straks de medicatiebewaking doen omdat die toch bij de mensen thuis komt? Nemen de huisartsen deze rol over? Of gaat de apotheker dit alsnog doen? Alsnog, want de positie van de apotheker in dit nieuwe business model is niet altijd even duidelijk. Soms doet de apotheker niet eens mee want is zijn rol even ‘vergeten’. Een andere keer worden apothekers zelf pas wakker als de koek al is verdeeld. In veel gevallen is de huisartsenorganisatie de budgethouder en reguleert de patiëntenstroom binnen de nulde, eerste en tweede lijn. Belangrijk daarbij is dat deze organisaties zorg mogen organiseren op een manier die niet per se valt binnen de traditioneel vastgestelde budgetten. Linksom of rechtsom, dat maakt niet uit. Als er onder de streep maar besparingen overblijven. Een deel van de besparingen zou dan weer in de zorg terug kunnen komen voor innovatie. Voor apothekers rest vaak niet meer dan een rol van onderaannemer. Maar die rol van onderaannemer geldt ook voor andere zorgverleners. Aan de andere kant ontstaan ook kansen voor apothekers. Denk aan de mogelijkheid dat...

Lees Verder
Drijfveren van Giel Jansen: Uit het goede hout gesneden
jun13

Drijfveren van Giel Jansen: Uit het goede hout gesneden

Service Apotheek Zenderpark ligt in een nieuwbouwwijk van IJsselstein. Een buurt waar het spiksplinternieuwe vanaf is. Hier werken vier apothekers, zeven apotheekmedewerkers, vier bezorgers en drie assistentes in opleiding in fulltime, en parttime dienstverband. In totaal bedienen ze ongeveer 10.000 klanten. Giel Jansen is apotheker en eigenaar van deze apotheek: “In april hebben we ons 15-jarig bestaan gevierd. Toen zijn we met z’n allen een weekend weggeweest. Dan laat je de afgelopen jaren even de revue passeren en een van de dingen die opvalt, is dat er nauwelijks medewerkers weggaan. Misschien zegt dat iets over de sfeer in deze apotheek.” Een gesprek met een veelzijdig apotheker. Wilde je altijd apotheker worden? “Hmmm in eerste instantie niet, denk ik. Na de middelbare school stond ik voor de keuze: bosbouw of farmacie. De studie bosbouw bleek echter weinig carrièreperspectief te bieden en omdat ik altijd een brede belangstelling heb gehad, heb ik toch voor farmacie gekozen. Maar de liefde voor bossen en hout is gebleven. We eten thuis aan een zelfgemaakte tafel. Ik heb nooit spijt van mijn keuze gehad. Wel heb ik gezien dat er de afgelopen jaren veel verschuivingen hebben plaatsgevonden.” Zoals? “Ik ben nu 27 jaar apotheker en als ik terugkijk, dan zijn er een aantal dingen veranderd. Bijvoorbeeld de automatisering. Toen ik begon, stond die nog in de kinderschoenen. Daarnaast is de samenwerking met huisartsen verbeterd. Er is nu dagelijks contact en artsen komen sneller bij ons als ze te maken hebben met patiënten waarbij bijvoorbeeld de combinatie tussen ziekte en medicatie complex is. Wat ik ook een grote sprong voorwaarts vind, is dat er tegenwoordig veel meer interactie is met patiënten. Twintig jaar geleden was het aspect bereiding veel groter. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van bereiding naar begeleiding. Minder leuk is de toegenomen administratie. Dan bedoel ik niet zozeer de boekhouding maar alles moet worden geregistreerd, gerapporteerd en bijgehouden. Tijd die ik veel liever besteed aan patiënten. Ik weet dat registratie goed is en ik zie er het nut van in, maar het is niet mijn hobby.” Als je nu voor de keuze stond, zou je dan weer voor farmacie kiezen? “Ik twijfel een beetje. Die twijfel wordt gevoed door de studies van mijn kinderen, die mij ook zouden passen: energietechnologie en maritieme techniek. Het zijn vooral studies die te maken hebben met duurzame energie en innovatie die mij boeien, want daar ben ik zelf ook graag mee bezig. Als het even kan, sta ik aan de wieg van nieuwe ontwikkelingen.” Kun je voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen geven? “Wij zijn bijvoorbeeld al jaren testapotheek voor software pakketten. Nieuwe releases worden hier uitgetest voordat ze de...

Lees Verder

Keuze bij diarree

Het is bijna niet te geloven, maar de zomer staat toch echt voor de deur. En dan neemt de vraag naar middelen tegen diarree in de apotheek traditioneel toe. Forest Healthcare lanceert dan ook Tasectan, een nieuwe toepassing die de strijd aangaat met loperamide. “Met Tasectan kan de apotheker de consument en de patiënt een product bieden dat ook echt de oorzaak aanpakt.” Lees het volledige artikel in FarmaMagazine 5, vanaf half juni op de...

Lees Verder