SBA Workshop: Privacy in de openbare apotheek
jul09

SBA Workshop: Privacy in de openbare apotheek

Ziekte en medicijngebruik zijn heel persoonlijk. Daarom speelt het waarborgen van de privacy een belangrijke rol in de apotheek. De patiënten, maar ook de apothekers(assistenten) moeten zich vrij voelen om alle benodigde informatie uit te wisselen en er op kunnen vertrouwen dat gegevens veilig zijn. De workshop belicht uitgebreid de omgang met privacygevoelige gegevens en besteedt aandacht aan de privacy van patiënten die de apotheek bezoeken. Merel Mooij is farmaceutisch manager in de Maelson Apotheek in Hoorn. Verdeeld over twee avonden nam het gehele team deel aan de workshop welke voorafging door een e-learningprogramma. Mooij: “Er was voor ons geen directe aanleiding om deze cursus te volgen, maar goede farmaceutische zorg vraagt om privacy voor de patiënt, dus wij vonden het noodzakelijk om hier aandacht aan te besteden.” De cursus bestaat uit twee onderdelen? “Ja, een e-learning cursus en een workshop in de apotheek. In de e-learning cursus leer je meer over de achtergrond van de wettelijke privacyregelingen. Ik vond het vooral prettig dat hierin ook de actualiteit rondom het Landelijk SchakelPunt aan bod kwam.” In de workshop leer je hoe je deze regelingen kunt toepassen in de dagelijkse praktijk”, aldus Mooij. “Jurriane Rendering, juridisch adviseur van de KNMP, gaf een heldere presentatie naar aanleiding van praktijkcasussen waarbij de privacy van patiënten in het geding kwam. Een van de extreemste casussen ging over een man die in de apotheek kwam en zijn medicatie voor zijn zoontje kwam ophalen. Dit werd meegegeven, maar achteraf bleek dat hij absoluut niet mocht weten waar zijn vrouw en zoontje verbleef. Dit zijn indrukwekkende voorbeelden die je bijblijven.” “Het meest leerzame onderdeel van de workshop vonden wij vooral het patiëntgericht en integer communiceren. Je leert op een duidelijke manier uit te leggen wat je met de gegevens van je patiënt gaat doen en hier uiteraard toestemming voor te vragen. Het dossier oproepen, inkijken of doorgeven deden we natuurlijk al vanuit het oogpunt medicatiebewaking, maar we deelden niet altijd mee aan de patiënt wat we precies met de gegevens gingen doen. Dit hebben we naar aanleiding van de workshop standaard doorgevoerd in onze procedure.” Wordt dit goed opgepakt in de praktijk? “Verandering is altijd moeilijk, maar ik merk wel dat iedereen zich ervan bewust is dat dit een belangrijk en verplicht onderdeel is van het vak.” Doelgroep: Deze teamtraining is bedoeld voor apothekers en apothekersassistenten. Voorkennis: De deelnemers dienen te beschikken over het diploma apothekersassistent. Cursusduur: 1 bijeenkomst van 3 uur en 4 uur zelfstudie. KAOF-punten: 7 KNMP-accreditatie: 82892 / 6 uur Meer info: www.sbaweb.nl Elke editie belicht FarmaMagazine een cursus, workshop of training uit het aanbod van de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA). Deze editie...

Lees Verder
Masterclass Nieuwe Zorg | Nieuwe leiders gezocht
jul09

Masterclass Nieuwe Zorg | Nieuwe leiders gezocht

Gezocht: leiderschap nieuwe stijl om de verandering in de zorg te realiseren. “Er is een andere manier van denken nodig. Daarom is het belangrijk dat beslissers in de zorg zich laten inspireren,” stelt Philip Idenburg van Masterclass Nieuwe Zorg 3.0. Het moet anders in de zorg. Om de zorg betaalbaar, toegankelijk en van kwalitatief niveau te houden moet het roer om. Toch gaat de koerswijziging langzaam. Daar wil Masterclass Nieuwe Zorg 3.0 iets aan doen. Voor het tweede jaar organiseren voormalig minister Ab Klink (Booz & Company), Jan Derks (Derks & Derks) en Henk Pastoors (TopSupport) samen met Philip Idenburg (BeBright) en Erwin Winkel (Gezondheidszorg ING) vijf tweedaagse colleges en werkbezoeken aan het Europees Parlement en aan de Tweede Kamer. Innovatie Volgens Philip Idenburg is innovatie de succesfactor voor de zorg. “Er is een andere manier van denken nodig. Meer van hetzelfde werkt niet. Daarom is het belangrijk dat beslissers in de zorg bij elkaar komen en zich laten inspireren hoe die verandering tot stand kan komen.” Idenburg, schrijver van het boek Diagnose 2025, over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg: “Er is veel mis in de zorg. Iedereen roept dat de patiënt centraal staat, maar kunnen nog niet eens de output van de geleverde zorg in kaart brengen. Een eerste stap is het aansturen van de professionals in de zorg zodat een bestuurder kan sturen op kwaliteit en kosten. Maar hoe krijgen die bestuurders de totale organisatie mee? Dat vraagt om een nieuw soort leiderschap. Dat komt allemaal ter sprake tijdens de Masterclass. Frisse, nieuwe denkers tonen inspirerende cases.” Voorbeelden hoe het ook kan zijn er voldoende. Bijvoorbeeld het Roma- project (Reumatologie Online Monitoring Applicatie)waarbij reuma­patiënten, diverse ziekenhuizen en onderzoekers samenwerken. De resultaten uit het onderzoek worden op een transparante manier met elkaar gedeeld om zo uiteindelijk de zorg te verbeteren. Moties Tweede Kamer De Masterclass is de droom die initiatiefnemer Henk Pastoors wil laten uitkomen. “Het bruist van de goede ideeën in de zorg. Waar het aan ontbreekt is een omgeving waar de krachten worden gebundeld. Die omgeving bieden wij. En het werkt: tijdens de eerste Masterclass vorig jaar is veel gesproken over de overheveling van ‘dure’ geneesmiddelen naar het ziekenhuis. De praktische problemen werden uitgebreid besproken en dat zagen we terug in de praktijk.“ Ook moeten de deelnemers moties indienen die worden beoordeeld door politici. “Een aantal moties heeft geleid tot debat in de echte Tweede Kamer. De Masterclass heeft invloed op het beleid.” ❦ Debat De Masterclass start op 3 september 2013 met een introductiedebat in de historische Capitulatiezaal van Hotel De Wereld in Wageningen. De deelnemers gaan met elkaar en met opiniemakers uit de...

Lees Verder
Trendwatcher Adjiedj Bakas: De apotheker  bestaat niet
jul09

Trendwatcher Adjiedj Bakas: De apotheker bestaat niet

Ieder jaar dompelt hij zich onder in een sector om zo de toekomst in kaart te brengen. Enige tijd terug was de zorg aan de beurt. Zorgverzekeraar Achmea en pensioenfonds PGGM maakten het mede mogelijk dat hij een jaar lang de zorg bestudeerde. Dat leidde tot het boek ‘De toekomst van gezondheid’, talloze lezingen in het land en optredens op radio en TV. Volgens Adjiedj Bakas zal de zorg ingrijpend veranderen: de zorg wordt 70 procent goedkoper, 90 procent van de kankerpatiënten geneest en 3D-printers maken organen op maat. Maar eerst moeten we even door de crisis. De crisis in het land duurt nog wel even. Pas na 2014 zal er weer wat meer lucht komen. En apothekers moeten zich realiseren dat niet alleen zij zitten in de hoek waar de klappen vallen. Van de gehele zorg tot de detailhandel, van piloten tot architecten, in alle sectoren gaat het slecht. “De crisis in de jaren tachtig duurde een jaar of 12. Dat zal nu ook het geval zijn. Pas tegen 2014 zal het weer wat beter gaan. En laten we eerlijk zijn: we hadden het allemaal ook heel erg goed. Iedereen een eigen huis en twee auto’s en drie keer per jaar op vakantie, het kon niet op. Dat kon ook niet zo doorgaan.” De farmacie wordt wel erg hard getroffen. “Door mijn werk kom ik in diverse sectoren. En iedereen klaagt dat het slecht gaat. Dus apothekers zijn echt geen uitzondering. Natuurlijk is het hard als je eigen sector wordt gesaneerd en er apotheken sluiten. Mijn apotheek in de Ceintuurbaan in Amsterdam is ook gesloten. Ik kreeg een brief waarin stond dat de huur van het pand te hoog was en dat door overheidsmaatregelen de zaak financieel niet meer overeind te houden is. Dat is pijnlijk, zeker voor de getroffen apotheker. Maar in de buurt zitten nog altijd drie andere apotheken waar ik naar toe kan. Dus de patiënt zal er weinig van merken.” Dus de sanering gaat nog wel even door. “Dat verwacht ik wel. Maar zorg zal altijd nodig zijn. We worden grijzer en ouder, maar we hebben een steeds betere conditie. Over een aantal jaren gaat niemand meer dood aan kanker. Chronische patiënten hebben nog steeds medicatie nodig. De manier waarop de medicatie gemaakt en toegepast gaat worden zal echter drastisch veranderen. En daar liggen grote kansen voor de apotheker.” Welke kansen ziet u? “De manier waarop medicatie wordt gebruikt zal veranderen. In plaats van een pil krijgen chronische patiënten een kies in het gebit, gevuld met medicatie die gedoseerd vrijkomt in het lichaam. Patiënten met een dergelijke kies zijn 100 procent medicatietrouw. Tel uit...

Lees Verder
Ludwig Castelijns van Mosadex: Bijbetalen aan de balie
jul09

Ludwig Castelijns van Mosadex: Bijbetalen aan de balie

Patiënten die aan de balie bijbetalen voor geneesmiddelen naar keuze, dure geneesmiddelen die beter ter hand gesteld worden door openbare apothekers dan door het ziekenhuis en een centrale bereidingsapotheek die aangesloten apotheken werk uit handen moet nemen. Aldus Ludwig Castelijns, directeur van de Mosadex Groep, over de toekomst van de apotheker als zorgverlener. “Distributie staat zorg helemaal niet in de weg.” Mosadex bestaat 26 jaar. Het jubileum werd vorig jaar gevierd met een groots congres en een feest voor de deelnemende apothekers in de coöperatie. Ludwig Castelijns is inmiddels achttien jaar directeur van Mosadex en de langstzittende hoogste baas en apotheker van een apothekenorganisatie van deze omvang. Hij is verantwoordelijk voor de gestage opmars van de organisatie die ooit begon als lokale groothandel in Limburg en is gegroeid tot marktleider in de farmaceutische dienstverlening. Tot de groep horen verder NControl (automatisering), Van Heek Medical (wondverzorging en incontinentie), ApotheekZorg (specialistische medicatie), Apotheek Voorzorg (weekmedicatie), Holland Pharma (zelfzorg), Fischer Farma (import) en Service Apotheek. Een paar cijfers. Met 700 apothekers als vaste klant is de groothandel de grootste leverancier van de ongeveer 1900 apotheken in ons land. De formule Service Apotheek heeft inmiddels een landelijke dekking en telt bijna 400 aangesloten zelfstandige apotheken. Hoe heeft de crisis Mosadex geraakt? “Het bedrijf Mosadex als geheel heeft er weinig last van. Sterker nog, we hebben nog nooit zo veel klanten gehad. Het huidige aantal van 700 groothandelsklanten is een all time high. De afgelopen jaren hebben we wel proactief een sanering in ons klantenbestand doorgevoerd. Gaf het betalingsgedrag van apothekers daar aanleiding toe dan hebben we afscheid van elkaar genomen. Zo zijn er de afgelopen twee jaar zo’n 80 apothekers al dan niet met zachte drang van onze kant vertrokken. Daarnaast zijn we sinds vorig jaar actiever dan voorheen nieuwe klanten gaan werven. In de eerste helft van dit jaar hebben we per saldo 70 apotheken extra aan ons gebonden. We maken ons geen zorgen over de klanten die we nu in onze portefeuille hebben.” Het overheidsbeleid om dure geneesmiddelen over te hevelen naar het ziekenhuis heeft dochter ApotheekZorg wel direct geraakt. Het bedrijf in Sittard dat groot is geworden in specialistische geneesmiddelen heeft een stevige sanering achter de rug. ApotheekZorg richt zich nu op het ondersteunen van lokale apothekers door bijvoorbeeld gespecialiseerde verpleegkundigen in te zetten. Toch geeft Castelijns de markt van dure geneesmiddelen nog niet op. “Als het budget van dure geneesmiddelen naar de ziekenhuizen gaat, zorg dan wel dat de fysieke afhandeling door de openbare apotheek gebeurt. Tot de komst van een goedwerkend EPD is de medicatiebewaking bij de openbare apotheker nu eenmaal in betere handen dan in het ziekenhuis....

Lees Verder
Helpende hand voor therapietrouw
jul09

Helpende hand voor therapietrouw

Therapieontrouw en medicijnverspilling kosten de zorg geld. De openbare apotheek kan in het patiëntencontact veel doen om beide te voorkomen. En behalve goede communicatie zijn er ook hulpmiddelen die kunnen worden ingezet om het de patiënt gemakkelijker te maken zijn geneesmiddelen (trouw) in te nemen. Therapieontrouw kan grote gevolgen hebben voor patiënten die afhankelijk zijn van geneesmiddelen. Het kan het ziekteproces verlengen en gezondheidsschade veroorzaken. Bovendien belanden door verkeerd medicijngebruik jaarlijks duizenden mensen in het ziekenhuis, en honderden overlijden. Voor therapieontrouw bestaan uiteenlopende oorzaken, zoals vergeetachtigheid, schaamte om geneesmiddelen te nemen in het bijzijn van anderen, of gebrek aan vertrouwen in de diagnose of behandeling. Wat ook een rol kan spelen, is de mate waarin een patiënt een klacht ervaart (denk aan bloeddrukverlaging) of het gegeven dat de patiënt geen direct merkbaar effect ondervindt van zijn geneesmiddelgebruik (zoals bij antidepressiva het geval kan zijn). En natuurlijk kunnen ook bijwerkingen van geneesmiddelen – of de angst hiervoor – de therapietrouw negatief beïnvloeden. Hoe groot het probleem van therapieontrouw is, hangt af van diverse omstandigheden, blijkt uit onderzoek van www.therapietrouwmonitor.nl. Zo zijn jongeren minder therapietrouw dan ouderen. Mensen die orale diabetesmedicatie gebruiken, zijn behoorlijk therapietrouw: 93 procent doet dit volgens voorschrift. Maar bij mensen die antidepressiva slikken ligt dit percentage rond de 75 procent. En bij ADHD-medicatie is slechts twee derde van de gebruikers therapietrouw. Een bijkomend probleem van therapietrouw is dat geneesmiddelen die niet worden gebruikt niet altijd correct worden verwijderd. Mensen laten ze bijvoorbeeld in het keukenkastje liggen, gooien ze in de vuilnisbak of spoelen ze door de wc. Rol van de apotheek Zowel bij therapietrouw als bij het voorkomen van verspilling van geneesmiddelen speelt de openbare apotheek een grote rol. Met het patiëntgesprek is de apotheek de instantie die veruit de grootste invloed heeft op een trouwe inname van de geneesmiddelen door de patiënt. En in het geval van herhaalmedicatie kan de apotheekmedewerker steeds even op dit eerdere gesprek terugkomen. Bovendien kan de apotheek informatie verstrekken aan patiënten over het correct inleveren van geneesmiddelen die om wat voor reden dan ook ongebruikt zijn gebleven. Maar als het om therapietrouw gaat, kunnen ook andere partijen een rol spelen in het bevorderen hiervan. In de eerste plaats natuurlijk de naasten van de patiënt, maar ook de industrie. Problemen met slikken Paul Verpaalen van Rushwood weet uit zijn eigen professionele ervaring hoe problematisch therapietrouw kan zijn. Hij had een aantal jaren een verpleegkundige praktijk aan huis in Frankrijk . “Ik merkte hoeveel mensen problemen hadden met het slikken van geneesmiddelen, omdat ze de pil veel te groot vonden of omdat die vies was”, zegt hij. “Ook kwam het voor dat mensen...

Lees Verder
Henk Pastoors: Gek op mensen
jul09

Henk Pastoors: Gek op mensen

Henk Pastoors: Met een hamer in de hand… zie je overal spijkers. Hoewel ik in alle opzichten een echte doe-het-zelf prutskoning ben is mijn leven goed te noemen. Ik geloof in liefde, barmhartigheid, mildheid en laat, behalve als het mij niet uitkomt, een oordeel over aan God. Dat is op zichzelf totaal geen prestatie. Genetisch wat geluk en een paar keer flink op mijn donder gehad. Dat helpt. Als je met deze combinatie in een trampoline springt kan je nog aardig hoog springen ook. Maar het draadje is dun. Ik doe twee dagen in de maand vrijwilligerswerk waarvan een in een verpleeghuis waar onder andere een vrouw van 42 ligt. Zo dement als een deur. Als de verpleging niet oplet eet ze haar poep en zit ze piesend in de sanseveria’s. Het is telkens weer een bizarre aanblik waar je nooit aan went. Voor mij is het duidelijk dat de Heer hier even de andere kant op kijkt. De andere dag ben ik vrijwilliger in een gevangenis. Ik kom dan bij boefjes die nooit bezoek krijgen. Maar waarvan ik wel hoop dat Teeven ze nog even achter slot en grendel houdt. Maar zoals gesteld is ook hier het draadje dun. Ik geloof dat wij mensen voor 96 procent het DNA van chimpansees hebben. In die zin zijn wij allemaal grote apen op de rots. In Artis kan je precies zien hoe het er daar aan toegaat. Voeg daar de resterende vier procent aan toe waarin wij vooral bezig zijn ons te onderscheiden en authenticiteit op te bouwen. Zo zie je toch al snel een heel bijzondere diersoort die vooral zichzelf uniek vindt. Ik heb er niet voor doorgestudeerd en misschien vind ik mensen daarom leuk, eindeloos leuk. Geen misverstand, ik zie ook de andere kant. Nog niet zolang geleden kreeg je in Amsterdam zeven gulden als je een Jood aangaf. Nergens in de wereld zijn procentueel zoveel stakkers afgevoerd dan in Amsterdam. Jawel, de stad met de drie kruizen in haar logo waarvan u ongetwijfeld de betekenis wel kent. In Syrië eten ze elkaars hart en een wel opgevoede tandarts laat zich in Thailand verwennen door een twaalfjarige. Hoe gaat dat anno 2013 in de zorg? Managers in de zorg zouden volgens  Kevin Dutton, psycholoog aan de Universiteit van Oxford, vooral  homo psychopathicus zijn. Ze gedijen in hun rol waar anderen afhankelijk van hen zijn en waar onzekerheden hoogtij vieren. Ze zijn instrumenteel charmant maar in feite sociale roofdieren met een sterk gevoel voor eigenwaarde c.q overwaarde. Het morele kompas welke leidend zou moeten zijn voor hun handelen moet voor hen aanvoelen als een vis in moreel troebel water....

Lees Verder
Jan Dirk Jansen: De toekomst van de farmacie
jul09

Jan Dirk Jansen: De toekomst van de farmacie

Jan Dirk Jansen: Waarschijnlijk zijn velen van u naar de laatste KNMP districtsbijeenkomsten geweest. Dat is mij niet gelukt, maar ik probeer altijd wel de agenda en de verslagen even door te kijken. Mijn oog viel hierbij op het onderwerp Toekomstvisie Farmaceutische Zorg 2023. ‘We hebben toch net het Witboek Farmacie ontvangen?’, was mijn eerste gedachte. Is de nieuwe rol voor de apotheker die hierin beschreven werd, al weer geschiedenis? Of zijn de doelstellingen inmiddels bereikt? Dat heb ik dan even gemist. Op het Achmea symposium waar ik wel aanwezig kon zijn, ging het ook al over de toekomst van de farmacie. Toeval? Nu ik er over nadenk wemelt het op dit moment van de rapporten en symposia over dit onderwerp. Sterker nog, ik wil wedden dat als we gaan turven, het aantal rapporten over de toekomst van de farmacie de laatste jaren exponentieel gestegen is. Een jaar of tien geleden maalde bijna niemand hierover. Kennelijk zat dat toen wel snor. Hoe moeten we deze stortvloed aan rapporten over onze toekomst duiden? Leiden de apothekers aan een massale identiteitscrisis? Zijn we in de jaren met ruimere marges in slaap gevallen en plotseling wakker geworden in een andere wereld? Weten we niet meer wat onze rol is en wat er van ons moet worden? Of zijn deze exercities alleen voor extern gebruik? Om politici, beleidsmakers en verzekeraars te overtuigen van onze (toekomstige?) meerwaarde en goede bedoelingen. Natuurlijk is het goed om af en toe eens vooruit te kijken maar met al die tamtam rond de toekomst van ons vak kunnen we doorschieten. Het glazen bol gehalte van de scenario’s neemt trouwens ook behoorlijk toe als we het over 2023 hebben. Bezwaarlijker vind ik echter nog dat de preoccupatie met de toekomstige beroepsinvulling  niet het beeld oproept van een zelfbewuste en zelfverzekerde beroepsgroep in het hier en nu. Buiten de eigen kring zou de gedachte kunnen postvatten; als die apothekers nu nog moeten bedenken wat hun rol zou moeten zijn… Terwijl het volgens mij niet zo heel erg ingewikkeld is. Sterker nog, over onze rol bestaat intern en extern al langere tijd een redelijke consensus. Meer aandacht voor de implementatie lijkt mij daarom verstandiger dan allerlei nieuwe zoektochten. Een goed gesprek bij de start van medicatie, medicatiebewaking, therapietrouw, gebruiksgemak, medicatiechecks en populatiegerichte searches. Dit alles om de kwaliteit van leven te verbeteren en vermijdbare ellende en kosten in de tweede lijn te voorkomen. Voeg daaraan toe: aandacht voor zinnig en zuinig medicijngebruik, integratie in de eerste lijn, transparantie over zorguitkomsten en klanttevredenheid en we hebben volgens mij een flinke, maar mooie kluif voor de komende jaren. Er is niemand die daar...

Lees Verder
Samenwerking thuiszorg en apothekers: De lokale handen ineen voor betere medicatieveiligheid
jul09

Samenwerking thuiszorg en apothekers: De lokale handen ineen voor betere medicatieveiligheid

Samenwerken in de lokale zorg is het toverwoord. In Rotterdam werken 150 apothekers nu een jaar samen met de lokale thuiszorg om de medicatieveiligheid te verbeteren. Heldere afspraken moeten leiden tot betere zorg. Maar de theorie is weerbarstiger dan de praktijk. “Nog lang niet alle apotheken houden zich aan de afspraken.” Komt een verwarde meneer aan de balie. Net ontslagen uit het ziekenhuis. Wat de apotheker ook probeert, de patiënt heeft geen vertrouwen in de zorg en verlaat de apotheek zonder medicatie. Een paar dagen later: dezelfde patiënt is terug en ontvangt de instructies van de apotheker hoe hij zijn medicatie moet innemen. Tussen het eerste en het tweede bezoek heeft de thuiszorg de patiënt aan huis bezocht en het vertrouwen in de apotheek en medicatie hersteld. Samenwerkende zorgverleners Apothekers, artsen en wijkverpleegkundigen leveren steeds meer zorg aan steeds meer patiënten met een steeds complexere problematiek. Voor de patiënt wordt het allemaal onoverzichtelijker: versnippering van zorg, verandering in regelgeving en wijziging van het verzekerd pakket. Geen goede zaak, want dit leidt tot minder therapietrouw bij de patiënt.  Wat wel helpt is als zorgverleners samenwerken. Dat bevordert de therapietrouw. Tal van eerstelijnsorganisaties, waaronder de KNMP en de KNMG, hebben zich verenigd in de Vereniging Eerste Lijns Organisaties (VELO).  Deze club brengt onder meer in kaart waar de samenwerking lokaal al werkt. Een voorbeeld van een initiatief dat de toets van de VELO doorstaat, staat in Rotterdam. Sinds een jaar werken Thuiszorg Rotterdam (1200 medewerkers en 6000 cliënten) en de Combinatie Apothekers Vereniging Rijnmond (CAVR) samen om de medicatieveiligheid te verbeteren. De CAVR bestaat uit zo’n 80 apothekers, zelfstandigen en ketenapotheken. Aanleiding voor de samenwerking is het rapport ‘Medicatieveiligheid’  uit 2010 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarin staat dat de medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen als ouderen en zieken in de langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende is. Een cliënt krijgt soms de verkeerde of een onjuiste dosis medicatie, vaak is onduidelijk of een geneesmiddel daadwerkelijk is verstrekt of een cliënt krijgt op een verkeerd tijdstip zijn medicatie. Met de samenwerking tussen de twee partijen worden de risico’s voor cliënten verkleind en de medicatieveiligheid vergroot. De afspraken werden in maart 2012 vastgelegd in een overeenkomst en hebben betrekking op de overdracht van medicatiegegevens, het uitzetten en leveren van medicatie, het beheer bij de cliënt thuis, het beheer vanuit de controlerende rol van de apotheek en het retourneren van medicatie door de apotheek. Ook worden de verantwoordelijkheden van beide partijen vastgelegd. Zo is de apotheek onder andere verantwoordelijk voor het verstrekken van de medicatie in de vorm van een weekdoseersysteem (baxterrol of medicijndoos). Thuiszorg Rotterdam is verantwoordelijk voor het toedienen van medicatie...

Lees Verder
ICT als inspiratie voor de toekomst van de wijkzorg
jul09

ICT als inspiratie voor de toekomst van de wijkzorg

Zorg verplaatst zich steeds meer naar de wijk. Ook de complexe zorg. Mensen moeten (en willen) zo lang mogelijk in hun eigen huis en wijk kunnen blijven wonen, ondersteund door zorgprofessionals, mantel­zorgers en hun sociale netwerk. ICT kan dit ondersteunen. Margje, 76 jaar, is zichzelf niet meer sinds haar man een jaar geleden overleed. Ze is vergeetachtig, vertoont tekenen van dementie. De wijkverpleging komt geregeld over de vloer om de wond te verzorgen die ze opliep bij een lelijke val. Bij de huisarts en praktijkondersteuner komt ze af en toe voor haar diabetes. De apotheek bezorgt de geneesmiddelen aan huis. En de kinderen? Zij zien wel dat het niet zo goed gaat met moeder. Ze hebben een drukke baan, een gezin en wonen niet om de hoek. Het zou fijn zijn als moeder ondersteuning kreeg bij praktische zaken en af en toe het huis eens uit kwam. Ze hebben wel eens van de WMO gehoord, maar hoe kunnen ze die inzetten om de zorg voor hun moeder samen met anderen goed in te vullen? Iedere zorgverlener kent mensen als Margje. Door de toe­nemende vergrijzing zijn er steeds meer mensen met een soortgelijk verhaal. Hoe kunnen zij zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen? Hoe breng je huisarts, apotheker, psycholoog, wijkverpleging, mantelzorgers, gemeentemedewerker en Margje zelf bij elkaar? ICT kan dit faciliteren, maar natuurlijk gaat hier een stap aan vooraf: de betrokken zorgaanbieders moeten afspraken maken over samenwerking. Wie is er betrokken bij een specifieke zorgvrager? Wie doet wat? Hoe profiteer je optimaal van elkaars expertise? Welke rol neemt de huisarts, wijkverpleegkundige of gemeentemedewerker op zich in het zorgtraject? Wie voert het ‘keukentafelgesprek’ en legt de relatie tussen zorg (eerste en tweede lijn), welzijn en maatschappelijke ondersteuning? Voor ouderen zoals Margje, maar ook voor gezinnen en andere mensen in de wijk die tijdelijk extra hulp nodig hebben. Slimme zorg in de buurt Egbert van Gelder, innovatiemanager bij PharmaPartners: “Er is een omslag nodig, zowel in de wijkzorg als in de ICT. Daar denken we met ons TSS-zusterbedrijf PinkRoccade Healthcare, actief in de care, GGZ en ziekenhuismarkt, over na. Onder de naam ‘Area 51’ ontwikkelen we ideeën waarmee we onze klanten en onszelf willen inspireren. Doel is een model te vinden waarmee de wijkzorg ook op de lange termijn goed, betaalbaar, toegankelijk en uitvoerbaar blijft. Ons TSS-zusterbedrijf PinkRoccade Local Government  denkt mee als het gaat om de veranderde rol van de gemeente bij de uitvoering van de WMO.” Verbinden van formele en informele zorg Een belangrijk aspect van ‘Area 51’ is het verbinden van de formele en informele zorg. “Naast de betaalbaarheid van de zorg is de bemensing ervan...

Lees Verder
Kring-apotheek Wilhelmina: De prioriteiten van Lee
jul09

Kring-apotheek Wilhelmina: De prioriteiten van Lee

Kring-apotheek Wilhelmina is een middelgrote apotheek in een leuke wijk van Utrecht. De kleine huisjes voor de arbeiders van toen, hebben plaats gemaakt voor hippe appartementen van de juppen van nu. De apotheek ligt aan de fietsroute naar de Uithof. De wijk onderscheidt zich van andere wijken doordat er relatief veel werkenden, hoogopgeleiden en studenten wonen. Was het vanzelfsprekend dat je ging studeren? Lee: “Ja, bij ons thuis was het min of meer vanzelfsprekend. Ik heb ruim acht en een half jaar over mijn studie gedaan. Dat kwam doordat ik ook buiten de studie actief was. Ik heb verschillende bestuursfuncties gehad, heb in diverse commissies gezeten en ik ben student-assistent geweest. Mijn activiteiten hadden allemaal met farmacie te maken en ik heb het steeds met veel plezier gedaan. Mijn moeder stond helemaal achter mijn keuze. Zij vond ‘apothekeresse’ het ultieme beroep voor een vrouw. In haar beleving woonde een ‘apothekeresse’ naast de apotheek; met een doorgang tussen woonhuis en apotheek. Heel handig als je werk en zorg moest combineren. Dat leek haar geweldig. Maar ik was helemaal niet bezig met kinderen. Ik was vooral druk met de studie, werk en carrière maken.” En ambities heb je nog steeds? “Ik ben eigenaar tweede apotheker in deze apotheek. Het farmaceutisch beheer is in handen van mijn collega die eerste apotheker is. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Beleids­matige zaken en kwaliteitsbeheer doe ik. Ik ben een tijd eerste apotheker geweest maar door allerlei persoonlijke omstandigheden heb ik besloten om minder in de apotheek te werken. Kwestie van prioriteiten stellen. Verder zit ik in het bestuur van de Verenigde Kring-apothekers en ben bestuurslid bij de Stichting Utrecht Oost GEZond; een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen huisartsen, apotheken, fysiotherapiepraktijken en eerstelijns psychologenpraktijken in Utrecht Oost. Wij zetten ons in om de samenwerking tussen de zorgprofessionals in Utrecht Oost te verbeteren. En ik ben auditor bij DEKRA.” Wat kom je als auditor zoal tegen? “DEKRA is een certificerende instantie. In samenwerking met de beroepsgroep is er een norm geformuleerd (HKZ norm) waaraan apothekers moeten voldoen. Een certificerende Kwaliteit is een breed begrip. Het betekent onder meer dat je voldoet aan bepaalde wet- en regelgeving en dat je een verbetercyclus in de apotheek hanteert.” Lacht: “En als je op zoek bent naar sensationele verhalen van apotheken waar zaken slecht geregeld zijn, moet ik je teleurstellen. Ik kom bij apothekers die zeer gemotiveerd zijn, die kwaliteit leveren en hun zaken goed op orde hebben. Wat ik wel zie is dat apothekers worstelen met hun tijd. We hebben als apothekers heel lang voldoende tijd gehad om onze ambities waar te maken. Die tijd hebben we niet meer.” Herken...

Lees Verder