Populatiebekostiging
okt15

Populatiebekostiging

Een inspirerende presentatie van Guy Schulpen op 23 mei 2012 over populatiebekostiging.

Lees Verder
Vertrouwen en veranderen in de zorg
okt15

Vertrouwen en veranderen in de zorg

Impressie NieuweZorg debat ‘Vertrouwen en veranderen in de zorg’ op 27 september 2013 Zon & Schild Amersfoort

Lees Verder
Presentatie Achmea ‘Intramurale Farmacie’ NieuweZorg bijeenkomst
okt15

Presentatie Achmea ‘Intramurale Farmacie’ NieuweZorg bijeenkomst

Presentatie Achmea ‘Intramurale Farmacie’ NieuweZorg bijeenkomst 27 september 2013 GGz Centraal locatie Zon & Schild

Lees Verder
Lees Verder
Contracten 2014: historisch slecht jaar voor apothekers
okt07

Contracten 2014: historisch slecht jaar voor apothekers

2014 zou wel eens onder het historisch slechte jaar 2012 kunnen duiken, zo voorspelt Ed Brouwer, specialist in contracten tussen apothekers en zorgverzekeraars. En daarmee de boeken ingaan als het slechtste jaar ooit. Volgens hem ziet de toekomst van de openbare farmacie er dus niet goed uit. “De eerste tekenen duiden op wederom een lagere brutowinst voor apothekers.” De eerste contracten van zorgverzekeraars liggen klaar ter ondertekening. Op verzoek van FarmaMagazine heeft Ed Brouwer nu al naar de binnengekomen contracten gekeken. Let wel, het gaat om de eerste contracten. Nog niet alles is bekend. In totaal laat ongeveer 10 procent van de apothekers zich begeleiden door het kantoor van Brouwer, B en P belastingadviseurs. Hoe staan de apothekers ervoor? Volgens Brouwer zijn de zorgverzekeraars de onderhandelingen ingegaan ervan uitgaand dat er sprake was van een gemiddelde groei in voorschriften van 4 procent. Maar de groei zit ‘m vooral in weekafleveringen. En daar staat dan weer een laag tarief tegenover. Er is wel sprake van een inflatiecorrectie van 1,75 procent, maar die gaat nagenoeg geheel op aan de gestegen kosten in 2013. Ook levert Idea minder omzet op dan verwacht. Ook het gegeven dat eerste uitgifte geen deelprestatie terhandstelling meer is, maar een aparte prestatie heeft een negatief effect. “De zorgverzekeraars schatten in dat dit leidt tot 5 procent minder eerste uitgiftes. Dit zou gecompenseerd worden in de overige tarieven. Het is echter zeker géén garantie dat het blijft bij 5 procent. Veel apothekers denken aan een daling van 20 procent of meer.”   Weekuitgifte 20 procent lager “De dalende tarieven bij de weekafleveringen komt mede tot stand doordat onder meer Menzis in 2014 ook onderscheid maakt in eerste week, twee weken en drie weeksleveringen. De tarieven voor 1 weeksafleveringen dalen met een kleine 20 procent. Als de apotheek dus alleen 1 weeksleveringen doet, dalen de weekuitgiftenopbrengsten met 20%. De standaard apotheek heeft ongeveer 45 procent weekuitgiftes van het totaal aantal verstrekkingen.” Opnieuw wordt géén vergoeding gegeven voor de Baxterkosten (de zakjes) die al jaren door de apotheek betaald worden. In 2012 zijn deze kosten met ruim 20 procent gestegen, terwijl in het eerste halfjaar de stijging al weer ongeveer 10 procent beloopt. Volgens Brouwer daalt de omzet ook in 2014 weer verder als het zo door gaat. In het eerste halfjaar 2013 was de omzetdaling al ongeveer 6 procent. Belangrijker is dat de contracten voor 2014 zeker niet beter worden dan in 2013, zo voorziet Brouwer. “Van de verwachte hogere brutowinst op basis van de contracten over 2013 is in het eerste halfjaar nog maar ruim 20 procent gerealiseerd. Het is dan ook niet realistisch om dan te denken...

Lees Verder
Portret: Hoogleraar Guus Schrijvers: Meer macht dan gedacht
okt04

Portret: Hoogleraar Guus Schrijvers: Meer macht dan gedacht

Apothekers moeten zich regionaal sterker verenigen en zo een vuist maken naar de zorgverzekeraar. Bovendien kunnen apothekers handiger gebruik maken van de macht van de media, zo stelt Guus Schrijvers, voormalig hoogleraar Public Health “Zorgaanbieders zijn helemaal niet machteloos tegenover zorgverzekeraars.” Hij wordt wel eens de uitvinder van de populatiegebonden bekostiging genoemd. Zo’n 33 jaar geleden is hij al gepromoveerd op dit onderwerp. Om maar aan te geven hoe traag de ontwikkelingen in de zorg soms gaan. Guus Schrijvers wil de macht terug bij de professionals. Maak zorgverleners verantwoordelijk voor de gezondheid van de inwoners in hun regio. Creëer een regiobudget waarvoor ze afgesproken zorg moeten verlenen. Kan dat met minder consulten, minder opnames en lagere farmaceutische kosten, dan wordt er niet gekort op de budgetten is zijn overtuiging. Maar combineer dat dan wel met een prestatiecontract voor de zorgverlener: wie de prestatie-indicatoren niet haalt vliegt eruit. Wat is er mis in de farmacie? “Niet zo heel veel. De tarieven voor apothekers zijn te laag en apothekers zijn uitgekleed tot op het bot. Daarnaast komt het verlenen van farmacotherapeutische zorg echt in het gedrang. Maar wees blij dat er geen sprake is van grootschalige fraude of excessen zoals in de ziekenhuis en bij specialisten wel eens het geval is. Heb je daar mee te maken dan zouden de problemen nog veel groter zijn.” Dus apothekers moeten niet zeuren “Natuurlijk kloppen er dingen niet. Een dropje is tegenwoordig duurder dan een beta blokker. Leg dat maar eens uit aan de patiënt en de klant. En de farmaceutische zorg komt onder de huidige omstandigheden niet tot wasdom. Bij de eerste uitgifte krijgt de patiënt voor twee weken medicatie mee. Daarna blijft het te lang stil. En bij de tweede uitgifte heeft de apotheker geen tijd om eens goed stil te staan bij zaken als therapietrouw en bijwerkingen. Er is te weinig verschil in soorten farmacotherapie rond acute versus chronische medicatie.  Daar ligt een grijs gebied. Het is ook een verwaarloosd gebied. Dat moet dan ook veranderen.” Hoe heeft het zover kunnen komen? “Apothekers hebben nog steeds last van een slecht imago. Een negatieve reputatie van zakkenvuller poets je niet zo snel weg. Het beeld dat bij apothekers financieel wat te halen valt is te lang blijven hangen. Met als gevolg dat apothekers geknipt en geschoren zijn door zorgverzekeraars. Een partij met veel meer macht dan de verzamelde apothekers bij elkaar. De inkoop is inmiddels al weggehaald bij apothekers. Maar vergelijk de positie van de apothekers eens met die van de huisartsen. In de tijd dat de apotheker worstelde met zijn imago had de huisarts het juist niet goed voor elkaar: het...

Lees Verder
Column Jan Dirk Jansen: CZ-busje
okt04

Column Jan Dirk Jansen: CZ-busje

Jan Dirk Jansen: De prijzenslag in de hulpmiddelenmarkt die al enige tijd aan de gang is, laait de laatste maanden weer op. Af en toe duiken de media er ook op. De Tros Radar uitzending over de SEMH verplichting die De Friesland haar leveranciers had opgelegd, was er een zeer onderhoudend voorbeeld van. De marketing- en communicatiemanager van deze verzekeraar werd door een goed voorbereide presentatrice vakkundig aan het kruis genageld. Verontwaardigde klanten die geen 70 km wensten te reizen naar de dichtstbijzijnde gecontracteerde leverancier of die gebruik wilden blijven maken van hun eigen servicegerichte apotheek op de hoek in plaats van een onbekend postorderbedrijf, kwamen prominent in beeld. Een betere reclamespot had de KNMP zich niet kunnen wensen. Uiteindelijk bood De Friesland in de uitzending excuses aan. Het zou allemaal teruggedraaid en hersteld worden. Ze waren te voortvarend geweest. Maar het is iedereen die de markt een beetje kent duidelijk dat dit krokodillentranen zijn. De hulpmiddelen liggen onder vuur en verzekeraars zullen in samenwerking of door elkaars systematiek over te nemen, de prijzen breken. Het doet mij sterk denken aan de beginperiode van het preferentiebeleid. De strategieën die gehanteerd worden zijn het concentreren van de omzet bij een beperkt aantal leveranciers, het verschuiven van het volumerisico naar de aanbieder en het opleggen van dag- en stuksprijzen die ver onder het huidige prijsniveau liggen. Om aan te tonen dat er straks geen derderangs spullen afgeleverd kunnen worden door ongeletterden, eisen verzekeraars gecertificeerde medewerkers en materialen. Een mooi voorbeeld van hoe dit spel door sommigen gespeeld wordt, is de CZ aanbesteding op de diabetestestmaterialen. In eerste instantie schrijft CZ een aanbesteding uit. Drie te selecteren verzendhuizen mogen de buit straks verdelen. Nadat de grote spelers kreunend en steunend hun bodemprijzen bij CZ afgegeven hebben, wordt de aanbesteding bij nader inzien omgezet in een open inschrijving waarbij CZ de maximumprijzen dicteert. Heerlijk toch die vrije markt? Voor openbare apothekers is het tandenknarsen. Bekijken we het vanuit de budgetbewaker dan gaat het prima zo. De schadelast wordt fors gereduceerd. Als u zorginkoper was deed u hetzelfde zolang er leveranciers zijn die staan te dringen om een contract en de patiënten niet massaal gaan steigeren. Voor de klant heeft dit op termijn gevolgen, want natuurlijk kan je voor afbraakprijzen geen eerste klas service verwachten. Geen maatwerk meer, geen persoonlijk contact of een servicepunt in de buurt, maar beperkte materiaalkeuze, aflevering in grootverpakking en stokkende innovatie. Een sober basispakket te verkrijgen bij een handjevol door de verzekeraar aangewezen loketten. Dat is de basiszorg in Nederland straks. CZ gaf het zelf al heel duidelijk aan: “Wij hebben geen Mercedes nodig als het huismerk ook volstaat”....

Lees Verder
KNMP-congres: In het teken van biologicals
okt04

KNMP-congres: In het teken van biologicals

Het thema van het KNMP-congres is dit jaar immunologie. Een actueel onderwerp nu de kennis over immunologische processen die aan verschillende aandoeningen ten grondslag liggen zo snel toeneemt. Het aantal aandoeningen waarvoor een biological kan worden ontwikkeld, wordt hierdoor schier eindeloos. Biologicals vormen een onderwerp dat voor het eerst en het laatst tijdens de wetenschapsdag van 2000 aan de orde is geweest. “We hebben ook getwijfeld of we het dit jaar moeten doen”, zegt  Marcel Bouvy, voorzitter programmacommissie wetenschappelijke bijeenkomsten bij de KNMP. “Destijds was het voor apothekers nog een redelijk onbekend onderwerp, maar inmiddels zijn biologicals gemeengoed geworden. Wij denken dat de kennis erover onder veel apothekers desondanks nog beperkt is. De behandeling is nog steeds vooral in specialistische handen. Bovendien hebben we discussie gehad of het voor openbaar apothekers nog wel een voldoende relevant onderwerp is, gezien de overheveling van de distributie naar de tweede lijn. Wij waren echter van mening dat dit geen argument is om geen aandacht aan dit thema te besteden. Een groot aantal nieuwe middelen heeft biologische werkingsmechanismen en het is ook voor apothekers in de eerste lijn relevant om die te kennen. Zij moeten bijvoorbeeld weten wat er moet gebeuren wanneer een patient die met een biological wordt behandeld een antibioticum krijgt of gevaccineerd moet worden. We zullen dus ook nadrukkelijk aandacht besteden aan dit soort praktische zaken.” De apothekers die de wetenschapsdag bijwonen, ontvangen informatie over de vraag hoe biologicals ingrijpen in het menselijk lichaam en hoe deze werking zich verhoudt tot andere geneesmiddelen die op het immuunsysteem aangrijpen. “Hiernaast zullen we ook uitgebreid stilstaan bij de farmaceutische eigenschappen”, vertelt Bouvy. “Het betreft complexe eiwitten. Niet alleen de chemische structuur, maar bijvoorbeeld ook de wijze waarop deze opgevouwen zijn bepaalt de werking. Daarmee zijn dit soort verbindingen bijvoorbeeld veel gevoeliger voor bewaarcondities dan een middel als insuline.” De KNMP wil de apothekers zo meer inzicht geven in de eigenschappen en toepassing van deze middelen, maar vooral ook een aantal praktische tips aanreiken over wat zij kunnen betekenen bij de begeleiding van de gebruikers van biologicals. Als persoonlijke noot voegt Bouvy toe dat hij verwacht dat het voor veel apothekers erg leuk zal zijn om Daan Crommelin te horen spreken over de farmaceutische eigenschappen van monoklonale antilichamen. Hij vertelt: “Professor Crommelin is echt een pionier op dit gebied geweest en veel apothekers hebben ooit college van hem gehad. Ik ben dus heel blij dat hij het farmaceutsiche verhaal wil verzorgen.” ❦ Het KNMP-congres vindt op 8 en 9 oktober plaats in het Beatrix Theater van het Jaarbeurs Congrescentrum in Utrecht. De wetenschapsdag (8 oktober) is voor ziekenhuisapothekers geaccrediteerd met zes accreditatie-uren en...

Lees Verder
50PLUS en PVV: De politiek spreekt zich uit
okt04

50PLUS en PVV: De politiek spreekt zich uit

Welk beeld hebben de politieke partijen van de openbare farmacie in Nederland? FarmaMagazine zet in een aantal edities steeds twee partijen en hun visies naast elkaar. In deze editie Henk Krol van 50PLUS, die pleit voor het behoud van de kleine apotheek. En Reinette Klever van de PVV, die geen meerwaarde ziet in het Bogin-alternatief voor het preferentiebeleid. Wat is de meerwaarde van de openbare apotheek? Voor Reniette Klever van de PVV is dit een uitgemaakte zaak. “Dat is zorg verlenen, interacties bewaken en bijwerkingen monitoren”, zegt ze. “De grote meerwaarde van de apotheken is dat ze een cruciale rol spelen in het verantwoord omgaan met geneesmiddelen. Ze hebben hierin een meer verantwoordelijke rol gekregen dan in het verleden en die komt nog niet helemaal uit de verf.” Coördineren en signaleren Ook Henk Krol van 50PLUS is in zijn opvattingen over de meerwaarde van de openbare apotheek sterk op de inhoud van het werk gericht. Hij zegt: “Wij vinden dat de openbare apotheker een spilfunctie moet vervullen in de zorg. Zeker als sprake is van meer voorschrijvers – wat bij ouderen, die vaak meerdere aandoeningen hebben, natuurlijk vaak het geval is – is hij degene die het overzicht heeft en die alle wisselwerkingen tussen de voorgeschreven geneesmiddelen kan bepalen. Die voorschrijvers weten zelf lang niet altijd van elkaar wat ze de patiënt voorschrijven. De apotheker is dus voor ons vooral iemand die vragen kan beantwoorden, kan coördineren en kan signaleren. En hij moet waar mogelijk degene zijn die de herhaalmedicatie regelt. Natuurlijk moet dit altijd gebeuren bij akkoord vooraf van een arts. De vraag zou dan ook via internet of e-mail kunnen worden gedaan. Dit gebeurt gelukkig al steeds vaker, maar het zou overal moeten kunnen.” Net als Klever zegt ook Krol dat de inhoudelijke rol die beiden als belangrijkste meerwaarde van de apotheker zien nog niet volledig uit de verf is gekomen. “Ik weet niet of het heel veel waarde heeft om aan te wijzen wiens ‘schuld’ dat is”, zegt Krol. “Het ligt in ieder geval zeker niet altijd aan de apotheker, hij wordt gewoon onvoldoende voor de inhoudelijke kanten van het vak gecontracteerd. Dat zou echter wel de standaard moeten zijn.” Extra zorg inkopen Klever kijkt met de nodige scepsis naar de situatie waarin de openbare apotheken de laatste jaren terechtgekomen zijn. “De marktwerking heeft de openbare farmacie tot nu toe weinig opgeleverd”, zegt ze. “De prijzen zijn niet transparant, als patiënt ben je onvoldoende in staat om vergelijkingen te maken waarop je je keuzes kunt baseren. Het preferentiebeleid is in principe wel goed, het is een ontwikkeling die zeker moet worden doorgezet omdat die zorgkosten bespaart...

Lees Verder
Franchise loont – zegt Diederik de Bruijn van apothekenformule BENU
okt04

Franchise loont – zegt Diederik de Bruijn van apothekenformule BENU

Zelfstandige apothekers die zich aansluiten bij een franchise­formule besparen op jaarbasis duizenden euro’s en staan sterker in de onderhandeling met zorgverzekeraars, zo stelt Diederik de Bruijn, apotheker en manager franchise van apothekenformule BENU. Zelfstandige apothekers en franchise. De meningen in de farmacie over de waarde van franchise en formules lopen sterk uiteen: de ene apotheker ervaart franchise als vloeken in de kerk, de ander ziet de overeenkomst met de franchisegever als een goed huwelijk. Franchise is een heel krachtig samenwerkingsmodel tussen ondernemers: de franchisegever en de ondernemer die zich aansluit. Een succesvol concept betekent een meerwaarde voor beide partijen. Tot zover het goede nieuws. “Maar een franchise­formule is niet op voorhand succesvol”, stelt Robert-Jan van den Berg. Hij is specialist in franchise, heeft diverse formules opgezet waaronder die van uitzendorganisatie Olympia en is bestuurslid van branche­organisatie de Nederlandse Franchise Vereniging. “Er zijn franchisegevers die met een minimale inzet ondernemers aan zich willen binden en daar een stevige fee voor vragen. En aan de andere kant denken ondernemers ook wel eens gemakzuchtig: aansluiten en ik kan rustig achterover zitten. Zo werkt het natuurlijk niet.” Bewust kiezen Zelfstandige apothekers moeten bewust kiezen voor aansluiting bij een formule. Voor startende ondernemers is het vaak handig: een formule neemt veel sores uit handen en je hebt je handen vrij om je te richten op bijvoorbeeld zorgtaken. Na de startperiode ontwikkelen deze ondernemers zich en ontdekken dat ze buiten de formule om willen ondernemen. Dan kan diezelfde formule opeens als knellend worden ervaren. “Zelfstandige ondernemers zijn van nature eigenwijs en schikken zich niet zonder meer naar centraal gemaakte afspraken. Het wordt dan spannend als formule en ondernemer niet meer helemaal matchen. Als je dan de stap zet om uit de formule te stappen, dan kan het heel lastig worden: na uittreding verwacht de ondernemer dat hij succesvol blijft,  net zo succesvol als lid van de formule. Maar de praktijk is vaak anders. Dan ga je al snel de voordelen van de formule missen: geen ondersteuning,  geen ruggenspraak met collega’s, geen voordelen van schaalgrootte en je staat minder sterk tijdens contracteringen. Je bent dan wel verlost van je formulefee, maar de vraag is of dat voordeel opweegt tegen alle nadelen.” Geld niet de drijfveer Wanneer sluit je je nu aan? “Geld mag niet de allesbepalende drijfveer zijn voor zelfstandige apothekers om onderdak te zoeken bij een franchiseformule. Je moet kiezen vanuit passie voor je vak. Je moet geloven in de kracht van samenwerken en je moet niet uitsluitend denken vanuit een bedrijfsmatig model. In de farmacie – en dat geldt voor de gehele zorg – moet je de zorg ook echt begrijpen, wil je succesvol...

Lees Verder