CEO Marc van Gelder verlaat Mediq BV
jan30

CEO Marc van Gelder verlaat Mediq BV

Marc van Gelder, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Mediq, heeft vandaag aangekondigd dat hij besloten heeft om na negen jaar terug te treden als CEO van Mediq. Van Gelder heeft dit besluit genomen in goed overleg met de Raad van Commissarissen. Marc van Gelder: “Nu Mediq de afgelopen negen jaar is uitgegroeid tot een internationale speler in de zorgsector, is het voor mij een natuurlijk moment om de leiding over te dragen. 2013 was een goed jaar voor Mediq, waarin we de overgang van een beursgenoteerde naar een private onderneming succesvol hebben afgerond. Ik ben enorm trots en dankbaar dat ik Mediq de afgelopen negen jaar heb mogen leiden en de mogelijkheid heb gehad om samen te werken met een fantastisch en toegewijd Mediq team.” Rob ter Haar, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “De Raad van Commissarissen is Marc dankbaar voor zijn leiderschap gedurende de afgelopen negen jaar. In deze periode heeft Mediq zich ontwikkeld van een nationale apotheekketen en groothandel (OPG) naar een internationale leverancier van medische hulpmiddelen, geneesmiddelen en bijbehorende zorg aan patiënten en zorgprofessionals. Met vestigingen in 15 landen. Onder leiding van Marc heeft Mediq tevens haar leiderschap in de Nederlandse apotheekmarkt versterkt door het merk ‘OPG’ te wijzigen in ‘Mediq’. Door de kracht en de cultuur van alle in de afgelopen jaren geacquireerde ondernemingen te combineren, veranderde Marc het bedrijf in de internationale onderneming in de zorg die het nu is.” Naar een opvolger voor Marc wordt gezocht. Rob ter Haar werkt de komende periode, samen met Marc en de andere leden van de Groepsdirectie van Mediq, aan een zorgvuldige overdracht van de verantwoordelijkheden van Marc aan een nieuwe CEO. Lees in de eerstvolgende editie van FarmaMagazine het afscheidsinterview met Marc van...

Lees Verder
‘Leef gezond in begin zwangerschap’
jan30

‘Leef gezond in begin zwangerschap’

ROTTERDAM (ANP) – Vrouwen moeten rond de conceptie en in het begin van de zwangerschap veel bewuster gezond leven. Daar moeten seksueel actieve vrouwen in de vruchtbare leeftijd beter over voorgelicht worden. Daarvoor pleit de Rotterdamse professor Vincent Jaddoe, kinderarts-epidemioloog in een artikel dat vrijdag gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift British Medical Journal.

Lees Verder
Minder puncties, evenveel kinderen
jan30

Minder puncties, evenveel kinderen

TILBURG (ANP) – Het aantal kinderen dat geboren wordt uit ivf blijft al een aantal jaren stabiel, maar toch worden er minder eicelpuncties uitgevoerd. Dat komt doordat de laboratoriummogelijkheden steeds beter worden. ,,De procedures om embryo’s in te vriezen en weer te ontdooien, worden steeds efficiënter en daarmee succesvoller”, legt gynaecoloog Jesper Smeenk...

Lees Verder
Vermelding op recept: geen Ranbaxy
jan28

Vermelding op recept: geen Ranbaxy

Naar aanleiding van een uitzending van Nieuwsuur afgelopen weekend zijn er veel vragen gerezen over de geneesmiddelen van fabrikant Ranbaxy. De Inspectie van de Gezondheidszorg heeft een importverbod afgekondigd voor bepaalde grondstoffen van deze fabrikant…Lees verder    ...

Lees Verder
Veelgestelde vragen over Ranbaxy
jan27

Veelgestelde vragen over Ranbaxy

Op 24 januari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg, aansluitend aan de Amerikaanse FDA, besloten de grondstoffen voor geneesmiddelen van de fabriek in Toansa van de Indiase grondstoffen- en geneesmiddelenproducent Ranbaxy te weren. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die deze grondstoffen bevatten. Hieronder enkele veelgestelde vragen over deze kwestie. Download hier.      ...

Lees Verder
Generieke industrie kan tekorten Ranbaxy slechts enkele weken opvangen
jan27

Generieke industrie kan tekorten Ranbaxy slechts enkele weken opvangen

Bogin: preferentiebeleid moet op de helling Naar aanleiding van het importverbod op Ranbaxy geneesmiddelen en grondstoffen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg kunnen de Bogin-leden (Bond van de Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland) het dreigend tekort aan geneesmiddelen op korte termijn oplossen. Maar door het preferentiebeleid hebben fabrikanten die niet preferent zijn bij de zorgverzekeraars hooguit genoeg voorraad voor een aantal weken, zoals van cholesterolremmer atorvastatine. Om ook op lange termijn de continuïteit te garanderen, wil Bogin de discussie aangaan met de overheid en zorgverzekeraars over het falende preferentiebeleid. Bogin is niet tegen prijspreferentie, maar wel tegen labelpreferentie zoals nu, waarbij een zorgverzekeraar één fabrikant aanwijst die een geneesmiddel mag leveren. De kans bestaat dat verzekeraars, als de tekorten zijn opgelost, het preferentiebeleid weer gaan voeren, waardoor de fabrikanten die nu te hulp schieten, met voorraden blijven zitten die niet afgenomen worden. Voldoen aan vraag Bogin voorzitter Martin Favié: ‘Bogin heeft al meerdere malen gewezen op de problemen die kunnen ontstaan door preferentiebeleid, zoals het in gevaar brengen van continuïteit van leveren, wat nu met Ranbaxy het geval is. Onze leden zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken om de tekorten op de Nederlandse markt aan te vullen. Voor het ene geneesmiddel is dat makkelijker dan voor het andere. Bijvoorbeeld, atorvastatine van Ranbaxy is bij vier grote zorgverzekeraars preferent en heeft een marktaandeel van 80%. Dit houdt in dat andere leveranciers, die de resterende 20% van de patiënten van atorvastatine voorzien, moeten nagaan hoe en in welke mate zij aan deze extra vraag kunnen voldoen. Want het is voor producenten van generieke geneesmiddelen niet mogelijk om op korte termijn speciaal voor de Nederlandse markt extra te produceren. Bovendien zullen er na de Verenigde Staten en Nederland meer landen zijn die de import van Ranbaxy producten zullen verbieden, waardoor het ook niet mogelijk is om goede generieke geneesmiddelen uit andere landen te importeren.’ Prijspreferentie Favié: ‘Bogin pleit al langer voor een vorm van prijspreferentie, waarbij met zorgverzekeraars een bepaalde maximum prijs voor een geneesmiddel wordt afgesproken. Producenten van generiek zijn dan vrij om te bepalen of ze het voor die prijs willen leveren. In deze situatie ontstaat een gezonde economische markt met meerdere aanbieders, waardoor de kans op tekorten tot het minimum beperkt is.’    ...

Lees Verder
Kamerlid zet vraagtekens bij preferentiebeleid
jan27

Kamerlid zet vraagtekens bij preferentiebeleid

Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) heeft minister Schippers om uitleg gevraagd over het preferentiebeleid van zorgverzekeraars. Aanleiding voor de vragen aan de minister zijn berichten dat patiënten met schildklierproblemen verplicht zijn van geneesmiddel te wisselen door het preferentiebeleid…Lees...

Lees Verder
Clinical Rules scheidt kaf van koren
jan24

Clinical Rules scheidt kaf van koren

“Er zit een slim filter in. Hierdoor wordt het aantal medicatiesignalen kleiner. Van 50 bladzijden medicatiesignalen op één dag naar veel minder. Dat levert een veel efficiëntere medicatiebewaking op,” zegt apotheker Jaap Dik over Clinical Rules. FarmaMagazine verklaart nader. Is dit een opstap naar meer patiëntspecifieke farmaceutische zorg? Apothekers in Nederland hebben sinds kort meer bevoegdheden om zorg op maat te leveren. Zo ontvangen apothekers sinds 2013, na toestemming van de patiënt, laboratoriumgegevens over bijvoorbeeld de nierfunctie. Met die informatie en overige patiëntkenmerken kunnen apothekers de medicatiebewaking nauwkeuriger afstemmen op de behoefte van de individuele patiënt. Wat streven de initiatiefnemers van Clinical Rules, die zijn verenigd in Statusscoop, met een aanvullende stap in medicatieveiligheid na? Een veilige infrastructuur voor het uitwisselen van relevante patiëntgegevens, evenals een goed kennissysteem, ontbreken op dit moment. Terwijl de wetgever wel aanvullende voorwaarden voor medicatiebewaking heeft opgesteld. De bewaking vraagt om een bredere context van de patiënt, maar dan zonder een bulk van vals-positieve of vals-negatieve signalen. Is de veel gestelde vraag van apothekers naar labwaarden in dit verband een goed voorbeeld? Als een arts nu een aanvraag indient bij een laboratorium gebeurt dat veelal tegelijk met het uitschrijven van een recept. Dat recept gaat direct naar de apotheek, maar de uitslag van het lab komt een aantal dagen later binnen. In de nieuwe situatie meldt het lab de uitslag niet alleen aan de aanvrager maar signaleert ook bij het Landelijk Schakelpunt (LSP) dat er een bepaling is uitgevoerd. Het gaat niet alleen om het tijdstip van de mutatie. Raakt de apotheker ook verlost van de eindeloze lijst van meldingen? In de relatie tussen de dossierhouder en het LSP is een kennissysteem geschakeld, dat voor de apotheker controleert of een mutatie in een dossier een actie verlangt. Meldingen die onnodig zijn, als bijvoorbeeld de uitslag van een lab goed is, worden voorkomen. Alleen wat wordt gemeld, vraagt om een beoordeling door de apotheker. Naast de lab-uitslagen zijn gegeven over intoleranties, contra-indicaties, allergieën opgenomen. Die hoeven niet meer worden afgeleid uit de medicatie van de patiënt, maar komen direct van de bron: de professionele samenvatting van het huisartsinformatiesysteem. Dat geldt ook voor het passeren van een leeftijdsgrens of wanneer een nieuwe diagnose is gesteld. Hoe functioneert Clinical Rules? De analyse vindt plaats doordat in samenwerking met de AIS-leverancier en het LSP de gegevens ‘onder water’ door de Clinical Rules Reporter geanonimiseerd worden uitgewisseld met de centraal beheerde Clinical Rules Engine, waar potentiële problemen worden gesignaleerd. Hoe kan een apotheker van een beslissingsondersteunend systeem als Clinical Rules gebruik maken? Clinical Rules veronderstelt een goed draaiend LSP met voldoende aansluitingen van zorgverleners. Bovendien moet integratie met het...

Lees Verder
Regionale financiering dienstapotheek?
jan24

Regionale financiering dienstapotheek?

De DagNacht apotheek in Alphen aan den Rijn is voortaan ’s nachts gesloten. Dienstapotheek Etten-Leur maakt mogelijk een doorstart. Dat Lelystad sinds 1 januari geen nachtapotheek meer heeft, roept Kamervragen op. Drie berichten in januari 2014 over de dienstapotheek. Is er een oplossing? Waar moeten patiënten in Alphen aan den Rijn, Etten-Leur en Lelystad ‘s nacht voor hun medicatie naartoe? Alphenaren zijn dan aangewezen op het Leids Universitair Medisch Centrum. In Etten-Leur moet men uitwijken naar Breda of Roosendaal, terwijl in Flevoland de tocht naar het ziekenhuis in Almere gemaakt moet worden. Het levert de nodige commotie op! Al in december 2012 stuurde de Stichting Dienstapotheken Nederland een brandbrief naar minister Edith Schippers. De gecontracteerde tarieven voor dienstverlening zouden onvoldoende zijn om kostendekkend de farmaceutische spoedzorg te kunnen leveren. Nu zijn er Kamervragen van het SP-kamerlid Henk van Gerven. Na het faillissement in Etten-Leur hoopt apotheker Hans Jansen de hobbels voor een doorstart weg te nemen en de klagende patiënten tegemoet te kunnen komen. Politieke partijen, zoals de PvdA in Lelystad, roepen op om nachtapotheken open te houden. Zijn er kansen op overleving voor de nachtapotheek? Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Stichting Dienstapotheken Nederland (SDN) hebben plannen geformuleerd voor een nieuw financieringsmodel van dienstapotheken. Dit model gaat uit van regionale financiering van de dienstenstructuur. Daarom hoeven reguliere apotheken niet langer via contributies de dienstapotheken te financieren. Wel dienen ze afspraken te maken over gegevensuitwisseling en de samenwerking met dienstapotheken. Gebeurt dit in overleg met de zorgverzekeraars? In overleg met de dominante zorgverzekeraar plus één andere zorgverzekeraar wordt via een ‘open-boek-methode’ een begroting ingediend. Aan de hand daarvan wordt een tarief berekend per receptregel. Alle andere zorgverzekeraars houden dit tarief aan. Voor 24-uursapotheken wordt bij het maken van de begroting onderscheid gemaakt tussen kosten en opbrengsten tijdens de reguliere openingstijden en tijdens de ANZ-periode. Zorgverzekeraars zijn of gaan met de apothekers of hun vertegenwoordigers in de regio in gesprek om de toegankelijkheid van de farmaceutische spoedzorg in 2014 te...

Lees Verder
Ranbaxy onder vuur
jan24

Ranbaxy onder vuur

De grootste geneesmiddelenfabrikant van India, Ranbaxy, ligt onder vuur van de Amerikaanse Food and Drugs Administration. Medicijnen uit de Indiase fabrieken van Ranbaxy mogen de VS niet meer in… Lees...

Lees Verder