Geen extra maatregelen om ebola
jul31

Geen extra maatregelen om ebola

DEN HAAG (ANP) – Artsen en gezondheidswerkers in Nederland zijn alert op mogelijke ebolapatiënten maar niet meer dan anders. Ook zijn er in ons land geen extra maatregelen van kracht om het gevreesde virus te weren.

Lees Verder
Ebola ook bedreiging voor Groot-Brittannië
jul31

Ebola ook bedreiging voor Groot-Brittannië

LONDEN (ANP) – De gevreesde ziekte ebola die rondwaart in West-Afrika is een potentiële bedreiging voor Groot-Brittannië. Dat zegt chef wetenschap van de Britse regering Sir Mark Walport woensdag in de krant The Daily Telegraph. Het ministerie van Volksgezondheid heeft Britse artsen aangeschreven extra alert te zijn.

Lees Verder
Gewonden door het barbecueën
jul31

Gewonden door het barbecueën

BEVERWIJK (ANP) – In de afgelopen vier maanden zijn 41 mensen die gewond waren geraakt tijdens het barbecueën of vuur in een vuurkorf, opgenomen in de drie brandwondencentra in ons land. Dat zegt de Brandwonden Stichting woensdag.

Lees Verder
Hoofdbestrijder ebola aan ziekte overleden
jul30

Hoofdbestrijder ebola aan ziekte overleden

FREETOWN (ANP) – De arts die de aanpak van ebola in Sierra Leone leidde, is zelf aan het virus overleden. Dat heeft het hoofd van de gezondheidsdiensten in het West-Afrikaanse land dinsdag meegedeeld. Vorige week maakte de regering van Sierra Leone bekend dat de 39-jarige viroloog Sheik Umar Khan besmet was geraakt.

Lees Verder
Overname Rode Kruis Ziekenhuis nabij
jul30

Overname Rode Kruis Ziekenhuis nabij

DEN HAAG (ANP) – Arbodienstverlener Zorg van de Zaak mag het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk overnemen. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dinsdag laten weten. Onderdeel van het ziekenhuis is het bekende Brandwondencentrum...

Lees Verder
Liberia schort voetbal op wegens ebola
jul30

Liberia schort voetbal op wegens ebola

MONROVIA (ANP) – De voetbalbond van Liberia heeft alle voetbalwedstrijden opgeschort om verdere verspreiding van het ebolavirus tegen te gaan. Voetballers mogen ook niet in groepsverband trainen. De wedstrijd om de President’s Cup, die volgende maand zou worden gespeeld, gaat niet door. Voor de competitie heeft het verbod nog geen gevolgen, omdat die pas in oktober...

Lees Verder
Regels hulpmiddelen beter uitvoeren
jul29

Regels hulpmiddelen beter uitvoeren

Hebben gebruikers van hulpmiddelen iets gemerkt van de veranderingen in regelgeving rond de verstrekking van hulpmiddelen aan thuiswonende mensen? Op verzoek van VWS heeft NIVEL dit onderzocht. Cliënten en thuiszorgmedewerkers blijken nog weinig gemerkt te hebben van de veranderingen. ‘Wijziging van regelgeving is één stap, nu de uitvoering nog,’ concludeert programmaleider Mieke Rijken. De verstrekking van hulpmiddelen aan thuiswonende mensen met een chronische ziekte of beperking is vereenvoudigd door het aantal regelingen hiervoor terug te brengen van drie naar twee in de Wmo en de Zvw. Sinds 2013 zitten daarom hulpmiddelen, die eerder werden verstrekt via de AWBZ, in het basispakket van de zorgverzekering. Daarnaast is de lijst met vanuit het basispakket van de zorgverzekering verstrekte hulpmiddelen, de afgelopen jaren geleidelijk vervangen door een ‘functiegerichte aanspraak’ op hulpmiddelen. Niet het aanbod aan hulpmiddelen, maar het opheffen of verminderen van de stoornis of beperking is nu leidend in de keuze voor een hulpmiddel. Hierdoor krijgen innovatieve hulpmiddelen een kans en valt er voor mensen meer te kiezen. Dit biedt meer mogelijkheden voor maatwerk. Gebruikers en aanvragers van hulpmiddelen zijn over het algemeen niet geïnformeerd over de verandering in de aanspraak op hulpmiddelen. Bijna de helft van de aanvragers van hulpmiddelen uit het basispakket is naar hun wensen gevraagd bij de keuze voor een hulpmiddel. Maar bijna een kwart gaf aan dat er geen maatwerk is geleverd. Gebruikers zien nog weinig keuze in leveranciers en type hulpmiddel. Gebruikers en thuiszorgmedewerkers hebben bovendien weinig gemerkt van de overheveling van de AWBZ-hulpmiddelen naar het basispakket van de zorgverzekering. De overheveling lijkt wat dat betreft dus soepel verlopen. Toch zijn er twee knelpunten. Het belangrijkste knelpunt blijft dat gebruikers bij aanvragen voor een hulpmiddel steeds opnieuw informatie moeten geven over hun probleem of situatie. Twee derde geeft aan het prima te vinden als zorgverleners en gemeente bepaalde informatie met elkaar delen. Een ander lastig punt is dat hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik worden vergoed door de zorgverzekeraar, maar dat je voor langdurig gebruik hetzelfde hulpmiddel bij de gemeente moet aanvragen via de Wmo. De inschatting of zo’n hulpmiddel alleen tijdelijk nodig is of toch blijvend, blijkt volgens thuiszorgmedewerkers lastig. Als een hulpmiddel voor tijdelijk gebruik alsnog langer nodig is, vergt het volgens thuiszorgmedewerkers veel tijd en inspanning om hetzelfde hulpmiddel via de Wmo te verkrijgen. De onderzoekers concluderen dat alleen verandering van de regelgeving niet genoeg is om ervoor te zorgen dat de hulpmiddelenverstrekking aan thuiswonende mensen sneller en eenvoudiger verloopt en er meer maatwerk wordt geleverd. Daarvoor moet ook de uitvoering nog worden aangepast. Mieke Rijken: “Belangrijk is dat zorgverzekeraars en gemeenten, samen met patiënten- en cliëntenorganisaties en zorgverleners, nagaan hoe het in de...

Lees Verder
Gelijk speelveld voor apotheekbereiding?
jul29

Gelijk speelveld voor apotheekbereiding?

Bij het tarief voor op maat gemaakte geneesmiddelen komen veel apothekers in de knel. De KNMP heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd om de vergoedingsregels voor bereidingen te actualiseren. Het wordt op de tanden bijten tot in het najaar. Volgens de NZa-regelgeving mogen apothekers en zorgverzekeraars geen afspraken maken over de vergoeding van bereidingen wanneer een grootbereider een alternatief aanbiedt. Hierdoor ontstaat een ongelijk speelveld tussen apothekers en grootbereiders, heeft de KNMP geconstateerd. Grootbereiders kunnen namelijk de bereidingskosten in de prijs van het product verwerken. Apothekers mogen geen bereidingstoeslag in rekening brengen, voor hen telt de inkoopwaarde van de grondstoffen en een standaard tarief voor de terhandstelling. Volgens de KNMP leidt een gelijk speelveld bij een vergoeding van bereidingen tot meer keuzevrijheid voor patiënten en zorgverzekeraars. ‘Dat draagt bij aan een bredere en duurzamere toegang tot op maat gemaakte geneesmiddelen,’ meldt de KNMP. ‘Wanneer apothekers de gelegenheid hebben om een concurrerend aanbod te doen aan zorgverzekeraars dragen zij bij aan een gezonde werking van de markt van niet-geregistreerde preparaten.’ Het is echter zomervakantie. Hoewel de partijen hebben geconstateerde dat de huidige spelregels niet meer aansluiten bij de praktijk, volgt geen directe actie. Want apothekers, zorgverzekeraars en de NZa zetten pas in het najaar het overleg voort. Dan gaan apothekers en zorgverzekeraars concrete voorstellen voor aanpassing van het tarief van de apotheekbereiding aan de NZa doen. Het ongelijke speelveld mag dus maanden voortduren. Tekst: Kees...

Lees Verder
Verzorgings- en verpleeghuis onder toezicht
jul29

Verzorgings- en verpleeghuis onder toezicht

UTRECHT (ANP) – Verzorgingshuis Huize Valckenbosch in Zeist en verpleeghuis Leendert Meeshuis in Bilthoven zijn onder verscherpt toezicht gesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). In beide huizen, die deel uitmaken van dezelfde stichting, zouden er structurele tekortkomingen zijn in de...

Lees Verder
Verscherpt toezicht Klein Houtdijk opgeheven
jul29

Verscherpt toezicht Klein Houtdijk opgeheven

KAMERIK (ANP) – De Stichting Klein Houtdijk in Kamerik (Utrecht) staat niet langer onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Nog niet alles is 100 procent in orde, maar de inspectiedienst heeft er wel vertrouwen in dat het binnenkort weer helemaal goed zit.

Lees Verder