Apotheek MMC biedt voor ontslag een veiligheidsconsult
jan29

Apotheek MMC biedt voor ontslag een veiligheidsconsult

Apotheken moeten continu vernieuwen, daar heeft de patiënt baat bij’’, zegt de manager van de ziekenhuisapotheek Monique van der Westerlaken tijdens het symposium ‘Maatwerk door innovatie’ in het Meander Medisch Centrum. Ze kondigde er het medicatie veiligheidsconsult aan. Het Meander Medisch Centrum is een groot Topklinisch ziekenhuisconcern met locaties in Amersfoort, Baarn, Barneveld, Nijkerk en Leusden. Hiernaast bezit het MMC dialysecentra in Harderwijk en Zeewolde. De aandacht voor farmaceutische zorg staat op een hoog plan. Dat bleek deze maand tijdens het symposium ‘Maatwerk door innovatie’ in het MMC. Patiënten, apothekers en zorgverzekeraar gingen met elkaar in discussie over de noodzaak van continue vernieuwing in de farmaceutische zorg. Klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg De farmaceutische zorg is niet alleen van groot belang tijdens de ziekenhuisopname maar ook in de periode daarna. Patiënten zijn dan gebaat bij maatwerk als het om medicatie gaat. De ziekenhuisapotheek van het MMC kan niet achterblijven in innovatie als onderdeel van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Deze ziekenhuizen hebben voor veel medische specialismen opleidingen in huis en de hooggespecialiseerde zorg is gebaseerd op de nieuwste medische inzichten. De doorlopende investeringen in onderzoek en opleiding van medewerkers en in de nieuwste apparatuur, hebben als doel patiënten op klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare wijze zorg te bieden. Bepalend voor behandeling thuis Dat is ook de gedachte achter het medicatie veiligheidsconsult uit de praktijk van de ziekenhuisapotheek, verklaart Monique van der Westerlaken. De medicatie van de patiënt wordt door de apotheker besproken met de behandelend arts en op maat aangepast op zijn behoefte. Daarmee worden ongewenste effecten van medicatie zoveel mogelijk uitgesloten. “Automatisering van systemen en samenwerking met andere zorgverleners zijn heel belangrijk,’’ vervolgt de apotheek manager, ‘’maar minstens zo belangrijk is het om patiënten al in het ziekenhuis actiever bij hun behandeling met medicatie te betrekken. Dat bepaalt mede het succes van de verdere behandeling thuis.” Tekst: Kees...

Lees Verder
Apotheker draagt bij aan Diabetes Challenge
jan27

Apotheker draagt bij aan Diabetes Challenge

Na een aantal landelijke Diabetes Challenges, organiseerde gezondheidscentrum De Nije Veste het afgelopen jaar met succes een lokale Diabetes Challenge. Het idee komt van de Bas van de Goor Foundation (BvdGF), de volleyballer die Olympisch goud won waarbij later diabetes werd vastgesteld. De apotheker die nauw samenwerkt met collega zorgverleners in zijn gemeenschap, kan zo een bijdrage leveren aan leefstijlverandering.   In juli jl. vonden twee Diabetes Challenges plaats: op IJsland en bij het gezondheidscentrum De Nije Veste in Nijkerk. Op IJsland deden twaalf mensen met diabetes type 1 en 2 mee aan de door BvdGF georganiseerde challenge mee. Tegelijkertijd organiseerde gezondheidscentrum De Nije Veste samen met de BvdGF de Nijkerk Diabetes Challenge voor 25 mensen met diabetes type 2. Op deze twee Diabetes Challenges hebben de deelnemers zich een aantal maanden voorbereid om een sportieve uitdaging aan te gaan. In het geval van de deelnemers in IJsland was dat een trekking van 6 tot 8 uur per dag met alle bagage die je die zes dagen nodig had in je rugzak. In Nijkerk is dagelijks dezelfde afstand afgelegd. Elke dag wandelde de groep een afstand van tussen de 15 en 20 kilometer. Van sportieve uitdaging tot leefstijlverandering De BvdGF organiseert deze challenges met het doel de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren door middel van sport en bewegen. Het principe om een sportieve uitdaging in de agenda te zetten en daar samen voor te gaan trainen, zorgt ervoor dat er een grotere kans bestaat dat mensen structureel in beweging komen. Dat hebben de deelnemers in IJsland en Nijkerk bewezen. De IJslanders hebben aandacht gevraagd voor het thema zelfmanagement. Wat is dat nu en hoe pas je zelfmanagement in in je leven met diabetes? In hun kielzog zijn de deelnemer uit Nijkerk meegenomen en hebben zij laten zien dat je niet helemaal naar IJsland hoeft om ook een leefstijlverandering te bewerkstelligen. Ook vanuit je eigen dorp of stad kun je een sportieve uitdaging aangaan. Deelnemers en zorgverleners enthousiast Niet alleen de deelnemers waren erg enthousiast omdat ze op deze manier heel laagdrempelig in beweging kwamen, het gezellig was, er kilo’s kwijtraakten, men voelde zich fitter worden en dat er geminderd kon worden met medicatie. Soms werd er zelfs afscheid genomen van de tabletten. Maar niet alleen de deelnemers ook de zorgverleners waren enthousiast. Voor hen is het geweldig om mensen met diabetes te helpen om meer grip te krijgen op hun aandoening. De twee personen die in Nijkerk de kar hebben getrokken zijn Hester en Cees. Het heeft hen veel energie opgeleverd om de loopgroepen te begeleiden en te zien wat het bij de mensen met...

Lees Verder
21 tot 43 procent teveel voorgeschreven
jan19

21 tot 43 procent teveel voorgeschreven

Geneesmiddelen overhouden? Dat blijkt te verschillen per huisarts. Patiënten uit de ene praktijk houden veel meer geneesmiddelen over dan patiënten uit de andere praktijk, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in het Pharmaceutisch Weekblad. De patiënten geven het vaakste aan met hun geneesmiddel te stoppen op advies van de arts. Andere veel genoemde redenen zijn dat de arts niet de juiste dosering of hoeveelheid heeft voorgeschreven, of voor een te lange periode. NIVEL-onderzoeker Margreet Reitsma: “Ook deze redenen verschillen tussen huisartsenpraktijken. Wellicht kunnen artsen dus ook bijdragen aan een besparing op geneesmiddelen door nog zorgvuldiger voor te schrijven. Het blijft zoeken naar een optimum tussen tegemoetkomen aan de individuele patiënt en het beperken van de hoeveelheid ongebruikte geneesmiddelen.” Oorzaken van verspilling NIVEL deed uitgebreid onderzoek. Ruim een derde van de mensen die geneesmiddelen op recept gebruiken, houdt die weleens over. Dit is de meest genoemde bron van verspilling bij het Meldpunt Verspilling van het ministerie van VWS. Met een zorgvuldiger geneesmiddelgebruik is jaarlijks naar schatting 7% op de zorguitgaven te besparen. Geneesmiddelen overhouden is overigens niet altijd verspilling. Het kan te maken hebben met de grootte van de standaardverpakking: als je zestien tabletten moet nemen uit een strip van twintig, houd je er vier over. Dat kan goedkoper zijn dan het aantal tabletten per strip aan te passen. Of als een chronisch zieke patiënt slecht ter been is, ligt het voor de hand deze wat grotere hoeveelheden voor te schrijven zodat deze patiënt niet iedere week opnieuw de gang naar de apotheek hoeft te maken. Verschillen per praktijk Er zijn dus allerlei goede redenen om geneesmiddelen over te houden. Vaak wordt echter gedacht dat patiënten die geneesmiddelen overhouden daar zelf wat laconiek mee omspringen, ze vergeten of er uit eigen beweging mee stoppen omdat ze niet aanslaan of vanwege bijwerkingen. Een deel van de hoeveelheid ongebruikte geneesmiddelen blijkt ook afhankelijk te zijn van de arts. Patiënten van de ene huisartsenpraktijk blijken veel meer geneesmiddelen over te houden dan patiënten van de andere huisartsenpraktijk. Het varieert van 23% in de ene tot 41% in de andere. Gegevens consumenten en huisartsen gecombineerd Wat is de rol van de dokter hierin? Voor het onderzoek zijn antwoorden op vragenlijsten van leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg gecombineerd met gegevens uit zeven huisartsenpraktijken uit de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Het panel bestaat uit ruim 10.000 mensen van 18 jaar en ouder. NIVEL Zorgregistraties verzamelt routinematig gegevens bij onder meer 478 huisartsenpraktijken met meer dan anderhalf miljoen ingeschreven patiënten. Een deel van de panelleden is via deze praktijken geworven en heeft toestemming gegeven om hun antwoorden op de vragenlijsten te combineren met...

Lees Verder
Meewerken aan medicatiebewaking
jan19

Meewerken aan medicatiebewaking

De Health Base Redactiecommissie Medicatiebewaking zoekt nieuwe leden. Deze adviesraad van Health Base voor de medicatiebewaking in Pharmacom en Medicom en bestaat uit vrijwillig deelnemende apothekers en huisartsen. De Redactiecommissie Medicatiebewaking beoordeelt inhoudelijke wijzigingen en bewaakt de redactionele formule. Naast de apothekers van de afdeling Medicatiebewaking zijn vertegenwoordigers van de apothekers en artsen, die in de praktijk werken met Health Base Medicatiebewaking, lid van de raad. De commissie zoekt nu naar versterking met apothekers en huisartsen die belangstelling hebben voor medicatiebewaking. De taken in de Redactiecommissie zijn: – Beoordelen van voorstellen voor of wijzigingen in de medicatiebewaking op hun toepasbaarheid in de praktijk. – Adviseren over de uitgangspunten van de medicatiebewaking, vooral waar het hun toepasbaarheid in de praktijk betreft. – Leveren van input en wensen met betrekking tot medicatiebewaking uit de praktijk aan de afdeling Medicatiebewaking. – Stimuleren van het gebruik en de implementatie van de verschillende medicatiebewaking modules in de openbare apotheek en de huisartsenpraktijk. – Adviseren over de jaarlijkse inhoudelijke planning, ontwikkeld door de afdeling Medicatiebewaking. De Redactiecommissie vergadert vijf maal per jaar op woensdag van 10.30 tot 13.30 uur in Houten, inclusief lunch. De commissieleden ontvangen per vergadering een reis- en onkostenvergoeding. Wie belangstelling heeft om zitting te nemen in de Redactiecommissie, kan contact opnemen met Sander Borgsteede via medicatiebewaking@healthbase.nl of telefoon 088-68 88 886.  ...

Lees Verder
Klokkenluiders uit apothekenland
jan19

Klokkenluiders uit apothekenland

GLUCOSEMETERS – Diabetesvereniging Nederland signaleert dat zorgverzekeraars, apothekers en hulpmiddelenleveranciers in toenemende mate de keuze voor een bloedglucosemeter bepalen, in plaats van de zorgverlener samen met de patiënt. Dat melden niet alleen patiënten en artsen, maar ook klokkenluiders uit de apothekerswereld. Kosten en marges zijn leidend, en niet wat het beste bij de patiënt past. Zorgwekkend, vindt de Diabetesvereniging: het zet de gezondheid van patiënten op de tweede plaats. Directeur Olof King: “Waar het rekenen begint, houdt het denken op. Patiënten moeten die hulpmiddelen kunnen gebruiken die ze nodig hebben. Dat is maatwerk. De keuze voor een bloedglucosemeter hoort daarom in de spreekkamer thuis. De kwaliteit van glucosemeters en teststrips is van levensbelang, daar moet je vanzelfsprekend op kunnen vertrouwen.” Geen onafhankelijke controle Daar komt bij dat de nadruk op kosten en marges de deur wijd openzet voor prijsvechters uit de industrie. Opmerkelijk genoeg is er geen onafhankelijke kwaliteitscontrole voor bloedglucosemeters. Het gevaar bestaat dat er meters op de markt komen die onvoldoende betrouwbaar zijn, met gezondheidsrisico’s voor de patiënt als gevolg. Diabetesvereniging Nederland vindt dit onaanvaardbaar. In actie Diabetesvereniging Nederland komt in actie, gesteund door diabeteszorgverleners. Met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de Diabetesvereniging intensief contact over strengere toelatingseisen voordat een glucosemeter op de markt komt. Het gaat om hulpmiddelen voor een groot deel van de bijna een miljoen mensen met diabetes in Nederland. Ook gaat zij met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) in gesprek. “Samen met zorgverleners organiseren we op korte termijn een bijeenkomst, waarvoor we zorgverzekeraars, apotheken, hulpmiddelenleveranciers en fabrikanten uitnodigen”, licht directeur Olof King toe. “Met al deze partijen willen we ervoor zorgen dat de patiënt de beschikking heeft over goede hulpmiddelen die passen bij zijn situatie.” Tekst: Kees Kommer  ...

Lees Verder
Indiase reus op stoom in EU-markt
jan15

Indiase reus op stoom in EU-markt

Na de overname van de zeven commerciële divisies van Actavis in Europa in april 2014, realiseert Aurobindo, met het hoofdkantoor in Hyderabad, India, nu vier nieuwe productielocaties voor de Europese markt. Aurobindo Pharma Ltd. heeft de afgelopen maanden de commerciële divisies van Actavis in Europa geïntegreerd en de lokale organisaties omgevormd. De heer Kalman Petro, Vice President South West Europe, die samen met de heer Muralidharan nauw betrokken is bij het overname- en integratieproces, meldt: “De divisies die aanvankelijk verlies leden, tonen al aan het einde van 2014 een positieve vooruitgang.” Aurobindo is na de integratiefase nu bezig een stevige basis te leggen, zodat deze specialist in generieke geneesmiddelen klaar is “om met volle inzet en als krachtige speler ondersteuning te bieden aan de activiteiten: apotheken, Full label, Tender, Hospital en OTC in Europa.” Verticale integratie De vier nieuwe locaties zullen volgens planning operationeel zijn tussen einde 2015 en medio 2016. Hierdoor wordt de huidige productiecapaciteit voor generieke geneesmiddelen en actieve farmaceutische ingrediënten uitgebreid met bijna een miljard eenheden per maand. Op deze locaties wordt niet alleen geproduceerd en voorraad gehouden, er vindt ook specifieke R & D voor de Europese markt plaats. In de huidige  capaciteit van Aurobindo wordt voorzien door zestien hightech-productiefaciliteiten en twee R&D-centra. Er wordt door deze Indiase farmaceutische multinational naar 125 landen geëxporteerd. De heer Arvind Vasudeva, CEO Formulations, geeft aan: “De locaties in Europa profiteren van de verticaal geïntegreerde structuur in dit farmaceutisch bedrijf, zodat alle expertise en schaalvoordelen direct beschikbaar zijn voor de productie van antibiotica, CVS, NCS, antiretrovirale, gastro-enterologische en antiallergische geneesmiddelen, die voldoen aan de hoogste officiële kwaliteitsnormen tegen concurrerende prijzen.” Verdere informatie vindt u op: www.aurobindo.com.  ...

Lees Verder
Walgreens Boots Alliance: grootste inkoop- en retailnetwerk
jan14

Walgreens Boots Alliance: grootste inkoop- en retailnetwerk

Wat is 2012 is ingezet, de creatie van een farmacie gedreven wereldspeler in gezondheid en welzijn, is nu een feit: Walgreens Boots Alliance staat sinds deze maand onder het symbool WBA in de Nasdaq. CEO Greg Wasson, die na deze integratie van Walgreens C. en Alliance Boots GmbH met pensioen gaat, zegt: “Deze combinatie wil mensen over de hele wereld aan een gezonder en gelukkiger leven helpen door een innoverende industrie en de levering van producten voor gezondheid, welzijn en schoonheid in het retailkanaal.” Het is aan Stefano Pessina, die CEO van Walgreens Boots Alliance wordt, de dienstverlening te intensiveren en uit te breiden. Deze transactie brengt twee toonaangevende bedrijven bij elkaar met iconische merken, complementaire geografische voetafdrukken, gedeelde waarden en een erfgoed van vertrouwde diensten binnen de gezondheidszorg via de farmaceutische groothandel en de openbare apotheekzorg. Al meer dan 100 jaar. De grootste inkoper van voorgeschreven geneesmiddelen is actief in 25 landen, distribueert via 340 centra naar ruim 180.000 apotheken en andere zorginstellingen. Er werken 370.000 mensen. De nieuwe combinatie zal drie divisies tellen: Retail Pharmacy USA, Retail Pharmacy International met de Boots apotheken en Boots opticiëns, en Pharmaceutical Wholesale waaronder Alliance Healthcare, Alphega Pharmacy en Alloga vallen. De onderneming kiest domicilie in de USA met het hoofdkantoor in Deerfield, Illinois.  ...

Lees Verder
OneMed neemt Bosman Medische Hulpmiddelen over
jan13

OneMed neemt Bosman Medische Hulpmiddelen over

Het Zweedse bedrijf OneMed wordt de nieuwe eigenaar van Bosman Medische Hulpmiddelen uit Eindhoven. OneMed biedt een complementair productaanbod en heeft bedrijven in elf Noord- en Oost-Europese landen. Dirk en Pieter Bosman zorgden als derde generatie aan het roer van het familiebedrijf voor een sterke groei. In een persverklaring van afgelopen vrijdag geven zij aan dat ze het tijd vinden worden om een volgende stap te zetten door als onderdeel van OneMed de groei voort te zetten. In de OneMed groep gaat Bosman profiteren van de innovatiekracht van een internationale speler terwijl het de vertrouwde leverancier van diabetes-, wond-, stoma- en continentiematerialen in Nederland blijft. Lagere kosten in de keten Bosman zocht een stevige en innoverende partner om de kosten in de zorgketen te kunnen verlagen met een beter resultaat voor de patiënt, zo melden Dirk en Pieter Bosman. Met bedrijven door heel Europa zal OneMed door zijn omvang producten en diensten kunnen leveren tegen de beste voorwaarden en aantrekkelijke tarieven. Bosman Medische Hulpmiddelen levert hulpmiddelen voor diabetes-, wond-, stoma- en continentiezorg. Het bedrijf heeft ongeveer 75.000 particuliere klanten, telt zo’n 200 medewerkers en realiseert een omzet van ongeveer € 50 miljoen. Bosman is onderdeel van de Meduon Groep. Tekst: Kees...

Lees Verder
Meerderheid patiënten voor elektronische gegevensuitwisseling
jan09

Meerderheid patiënten voor elektronische gegevensuitwisseling

NIVEL-ONDERZOEK – Patiënten en zorgverleners zijn positief over het nut van elektronische gegevensuitwisseling. Toch is het gebruik van het Landelijk Schakelpunt voor het uitwisselen van medische gegevens nog beperkt. Dit komt vooral doordat nog lang niet aan alle patiënten toestemming is gevraagd. Drie van de vier mensen die nog niet zijn gevraagd, zeggen bereid te zijn toestemming te geven. Patiënten vinden de privacy van belang, maar staan overwegend positief tegenover het elektronisch uitwisselen van gegevens. Zorgverleners vragen aandacht voor veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Consumentenpanel Gezondheidszorg Op verzoek van de Vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) heeft het NIVEL onderzoek gedaan naar de opvattingen over en ervaringen met elektronische gegevensuitwisseling. Het onderzoek is onder leiding van Robert Verheij uitgevoerd onder de leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL. Een derde van de panelleden is om toestemming gevraagd voor elektronische gegevensuitwisseling. Van hen heeft 80% toestemming gegeven en negen procent gaat het mogelijk nog doen. Elf procent is niet van plan toestemming te geven, vooral vanwege twijfels over de privacy of omdat zij het (nog) niet nodig vinden. Van de mensen die nog niet om toestemming zijn gevraagd zegt minimaal driekwart eveneens toestemming te zullen geven. Aan mensen met verschillende chronische aandoeningen is vaker om toestemming gevraagd. Opvattingen en ervaringen zorgverleners Naast het onderzoek in het Consumenten Panel is ook een kleinschalige kwalitatieve verkenning gedaan naar opvattingen en ervaringen van zorgverleners. Zij zien het nut van elektronische gegevensuitwisseling, maar vragen aandacht voor de veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van het systeem en de kwaliteit van de uit te wisselen gegevens. Daarnaast merken zij dat nog maar een beperkt aantal patiëntendossiers is aangemeld bij het Landelijk Schakelpunt, waardoor zij vaak geen patiëntgegevens vinden als ze het systeem raadplegen. Voordat meer zorgverleners het Landelijk Schakelpunt gaan gebruiken zullen eerst meer patiënten hun toestemming moeten geven. Daarvoor is wel nodig dat patiënten om toestemming wordt gevraagd. Het onderzoek ‘Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: ervaringen en opvattingen van zorgverleners en zorggebruikers’ van Jansen, T., Koppes, L.L., Reitsma-van Rooijen, M. en Verheij, R. is hier te downloaden. (Foto: Shutterstock)...

Lees Verder
Witboek preferentiebeleid gepresenteerd
jan08

Witboek preferentiebeleid gepresenteerd

De Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening (EGV) presenteert een witboek dat ingaat op het preferentiebeleid op geneesmiddelen zoals dat in de praktijk wordt toegepast. Het preferentiebeleid heeft zich volgens de stichting de afgelopen jaren bewezen van toegevoegde waarde te zijn, maar er worden ook enkele knelpunten gesignaleerd. Hierdoor ontvangen patiënten bijvoorbeeld niet altijd het geneesmiddel als waar zij recht op hebben. De oorzaken van deze problemen worden in dit witboek op een rij gezet en eventuele oplossingen dan wel handvatten worden in kaart te brengen. Kien Legal De auteurs zijn de advocaten Nicole Kien en Rowena van den Boogert van Kien Legal. Dit advocatenkantoor heeft voor de EGV een helpdesk opgezet waar iedereen terecht kan met vragen over vergoeding van geneesmiddelen. De Stichting EGV is een onafhankelijke organisatie die zich inzet om arts en patiënt te ondersteunen bij problemen met de vergoeding van geneesmiddelen. De wet- en regelgeving omtrent de vergoeding van geneesmiddelen is volgens EGV lastig te doorgronden en kan voor artsen, patiënten en zorgverzekeraars voor misverstanden zorgen. Het witboek is bij de Stichting EGV te downloaden. Tekst: Kees Kommer  ...

Lees Verder