Twaalf medicijnen geschorst
feb25

Twaalf medicijnen geschorst

Voor de geneesmiddelen die nu geschorst worden is geen aanvullend bewijs aangeleverd door de betrokken farmaceutische bedrijven. De lijst van geneesmiddelen waar het om gaat staat met de RVG-nummers op de website van het CBG. Dit zijn de namen: Alendroninezuur Accord, Alendroninezuur Ranbaxy, Candesartan cilexetil Mylan, Ciprofloxacine Fair-Med, Desloratadine Teva, Ebastine Brown & Burk, Entacapone Centrafarm, Esomeprazol Mylan, Irbesartan Unichem, Metoclopramide Accord, Rizatriptan Mylan, Ropinirol Accord en Valsartan Hydrochloorthiazide Fair-.Med Uitleg aan groothandels Door deze schorsing zullen de geneesmiddelen per 24 februari 2015 door de groothandels niet meer geleverd worden aan de apotheken. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de koepelorganisatie van groothandels (BF Farma) hierover per brief geïnformeerd en uitgelegd wat deze schorsing voor groothandels inhoudt. Apothekers mogen de geneesmiddelen die zij op dit moment in voorraad hebben nog afleveren aan patiënten. Advies aan patiënten Omdat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat er met de kwaliteit en veiligheid van de geneesmiddelen zelf iets mis is, is het niet nodig de geneesmiddelen terug te halen. De voorraad die aanwezig is bij apotheken en patiënten kan dus veilig, volgens de instructies in de bijsluiter, gebruikt worden. Een patiënt hoeft zelf geen actie te ondernemen. Als de geneesmiddelen niet meer beschikbaar zijn, stapt een patiënt, in overleg met zijn arts of apotheker over op een ander gelijkwaardig geneesmiddel. De apotheker moet hierop alert zijn. Europese afstemming In januari 2015 is door het Europees geneesmiddelenagentschap EMA geadviseerd om deze geneesmiddelen te schorsen. Bekrachtiging van het advies van het EMA gebeurt door de Europese Commissie. Een uitspraak van de Europese Commissie wordt verwacht tussen februari en april 2015. Die uitspraak is bindend voor alle EU-lidstaten. Er zijn verschillen in de manier waarop de lidstaten van de Europese Unie omgaan met de schorsingsprocedure. Nederland behoort tot de groep van landen die heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Europese Commissie, maar om nu tot schorsing over te gaan. Tekst: Kees Kommer...

Lees Verder
Nog 23% zelfstandige apothekers over
feb24

Nog 23% zelfstandige apothekers over

De SFK heeft cijfers over ‘aantallen apotheek over 2014’ gepubliceerd. Opvallend is de sterke stijging van franchisers (30% in 2011, 45% in 2014). Het gezamenlijke aandeel van apotheken in eigendom van ketens en franchise-apotheken bedraagt inmiddels 77%. Maar ook een groot deel van de zelfstandige apotheken sluit zich volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen binnen de mededingingsspelregels aan bij ketens, formules en samenwerkingsverbanden, zonder dit in hun uiting naar het publiek tot uitdrukking te laten komen. Hierdoor wordt de grens tussen zelfstandige apotheken en franchisers minder scherp. Proces van contractering Bij Service Apotheek bedroeg de aanwas de laatste drie jaar 105 apotheken, bij BENU 65 en bij Mediq 38. Aan deze ontwikkeling draagt hoogstwaarschijnlijk het proces van contractering met de verzekeraars bij. Een individuele zelfstandige apotheker krijgt veel minder ruimte om te onderhandelen dan ketens en formules. Het aandeel van alle openbare apotheken dat eigendom is van een keten is al jaren vrij constant. Met een lichte toename van 16 kwam dat in 2014 uit op 32%. Vraag naar zorg stijgt snelle Na twee jaren met dalende apotheekaantallen is in 2014 weer sprake van een lichte toename. De groei komt in zijn geheel op het conto van de poliklinisch apotheken, die hun aantal met 5 zagen toenemen tot 79. Het aantal dienstapotheken bleef in 2014 steken op 41. In totaal openden 34 nieuwe apotheken hun deuren en gingen 29 apotheken definitief dicht. Toch houdt deze toename van 5 apotheken geen gelijke tred met de toegenomen vraag naar farmaceutische zorg. Eind 2014 waren er weliswaar 5 apotheken meer, maar de zorgvraag groeide sterker. Uitgedrukt in aantal standaarddagdoseringen (DDD) groeide de vraag naar pakketgeneesmiddelen vorig jaar met 3,7%. Bij gelijkblijvende verwerkingsgraad per apotheek zou deze toegenomen vraag 74 nieuwe apotheken rechtvaardigen. Tekst: Kees...

Lees Verder
Centrale bereiding voor UMC’s
feb23

Centrale bereiding voor UMC’s

Niet alleen in de openbare apotheek staat de eigen bereiding onder druk, ook de ziekenhuisapotheken kiezen voor centralisatie van de bereiding van geneesmiddelen. Het UMC Groningen wordt partner in Apotheek 15 in Gorinchem, die is opgericht door het Erasmus MC. In deze productiefaciliteit gaat het UMCG de voorraadbereiding van geneesmiddelen en de daaraan gekoppelde farmaceutische analyse onderbrengen. Redenen hiervoor zijn te kunnen blijven voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan de productie van geneesmiddelen, alsmede de productie kostenefficiënter en toekomstbestendig te maken. Expertise en regie behouden Geneesmiddelbereidingen maken een integraal onderdeel uit van het basale medische zorgpakket. Bereidingen in ziekenhuisapotheken zijn noodzakelijk vanwege gebrek aan commercieel verkrijgbare producten voor specifieke patiëntgroepen, behandeling van zeldzame aandoeningen, de noodzaak van therapie op maat, het bijdragen aan medicatieveiligheid en de ondersteuning van onderzoek. Centralisatie van geneesmiddelbereidingen is nodig om de expertise rondom deze geneesmiddelbereidingen en de regie over de behandeling van patiëntgroepen te behouden. De efficiënte productieomgeving moet voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Verplaatsing naar Gorinchem Het Erasmus MC heeft de Apotheek A15 buiten Rotterdam gebouwd vanuit de visie van centralisatie van geneesmiddelbereiding. De bereidingsfaciliteit is voorbereid op deelname van enkele grote partijen die hun eigen geneesmiddelbereidingen kunnen uitbesteden aan Apotheek A15. Het UMCG gaat een deel van zijn totale geneesmiddelenproductie verplaatsen naar Apotheek A15. Het betreft geneesmiddelen voor specifieke patiëntengroepen en onderzoek, die niet commercieel verkrijgbaar zijn en die worden bereid, gekeurd en toegevoegd aan de voorraad, zowel voor eigen gebruik als voor gebruik door andere ziekenhuizen. De ad hoc bereidingen voor individuele patiënten die niet op voorraad worden gehouden, blijven in het UMCG plaatsvinden. Transitie binnen een jaar De samenwerking in Apotheek A15 heeft grote gevolgen voor 22 medewerkers van de ziekenhuisapotheek in het UMCG. Deze personele gevolgen zullen nader worden uitgewerkt in een reorganisatieplan. Uitgangspunt is om medewerkers zoveel mogelijk te herplaatsen. De verwachting is dat de overheveling van de activiteiten naar Apotheek A15 ongeveer een jaar in beslag neemt. Tekst: Kees Kommer...

Lees Verder
Amazone bezorgt medicatie
feb21

Amazone bezorgt medicatie

Heb je het gelezen, Niels? Amazone, de van oorsprong boekenclub uit de Verenigde Staten, gaat met drones producten droppen bij consumenten thuis.  Nog even en de medicatie vliegt door de lucht op weg naar de patiënt. Dat zou vreselijk zijn, Bas! Amazone schakelt zo de groothandel, apotheek en de internetapotheek uit. De patiënt hoeft zijn huis niet meer uit. Nou ja, alleen om zijn pakketje medicijnen uit de tuin te vissen. Of uit de vijver. Dat gaat dus nooit gebeuren. Veels te conservatief die zorg. Je weet wat er met nationale-apotheek is gebeurd die probeerde de markt op te schudden. Nooit meer iets van gehoord. En wat als de patiënt vragen heeft over medicatiegebruik? Dan toch nog naar de apotheker om de hoek. Ben je gek. Denk groot, denk innovatief, Niels. Wil de patiënt contact met de specialist dan kruipt hij op de bank achter zijn tablet: even Skypen met de apotheker. Dat doet ie ook al met de meneer van de bank. Consult op afstand dus. Met dank aan de webcam die het mogelijk maakt om vanaf iedere locatie medicatie-advies aan de apotheker te vragen. Dan maakt het ook niet uit waar die apotheker zit: in India of in Eibergen. Huisartsen maken al gebruik van deze techniek. De wachtkamer wordt steeds leger nu de voorschrijver via de webcam met de patiënt praat. De voorschrijver digitaal? Keep on dreaming, Bas. Zolang de arts recepten in onleesbaar handschrift met de fax stuurt naar de apotheker zal het niet zo’n vaart lopen met al dat modernisme dat jij hier predikt. Nu praat je als een zorgverlener die het liefst alles bij het oude laat, Niels. Daarvan zijn er al genoeg in ons land. Moeten we dus lijdzaam toezien dat Apple, Google of Amazone de zorg wakker gaat schudden? Want die staan te trappelen om de zorg over te nemen. Voor je het weet vliegen de drones je om de oren. Ik begrijp wat je bedoelt, Bas. Innovatie begint bij geloven in je eigen kracht. Open staan voor nieuwe ontwikkelingen. Kansen zien en die ook grijpen. Maar ook durven te falen. Dat begint met het begrijpen van nieuwe technologie van deze voorlopers. En je inleven in hoe de patiënt van de toekomst zich nu al beweegt in de digitale wereld. We gaan een nieuwe serie over innovatie beginnen! Bastiaan Witvliet, hoofdredacteur FarmaMagazine Niels van Haarlem, redacteur FarmaMagazine...

Lees Verder
Drijfveren: De kracht van Oss
feb20

Drijfveren: De kracht van Oss

In ‘Drijfveren’ spreken we met verschillende apothekers in Nederland. Van het kleinste dorp in het land: ‘t Woudt met maar 38 bewoners tot de grootste stad Amsterdam met ruim 800.000 stadsgenoten, vertellen apothekers over zichzelf, hun vak, ambities, dilemma’s en keuzes die ze dagelijks maken. Wat bezielt uw collega? Deze keer zit Rene Keuper, apotheker-eigenaar Kring Apotheek Ussen in Oss op de praatstoel. “Soms lijkt het wel of je je moet schamen voor je beroep. Als ik op een verjaardagsfeest vertel dat ik apotheker ben, zie je ze denken: ‘Oh, weer zo’n veelverdiener’. Wat een onzin”, zegt Rene Keuper strijdbaar. “Apotheker zijn, is een fantastisch vak waar ik trots op ben. Dat wil ik ook uitdragen. In onze apotheek hebben klanten wel eens hun eigen recept klaargemaakt. Van A tot Z. Dan merk je dat ze waardering krijgen en een volgende keer anders reageren als ze even op hun medicijnen moeten wachten. Begrip en waardering krijg je door te laten zien wat je doet. Dat werkt!” Over delen van informatie, ICT, logistiek en de kracht van Oss: hét cluster! Apotheek Ussen in Noordwest Oss staat in een typische ‘nieuwbouwwijk’ uit de jaren zeventig. De jonge gezinnen die er toentertijd kwamen wonen, zijn de zestigers en zeventigers van nu. Met 13.000 patiënten behoort Apotheek Ussen tot de grotere apotheken. Oss is min of meer de bakermat van de farmacie. Altijd al willen werken en wonen? Rene: “Oss heeft inderdaad geen goede naam. Ik weet het. Ik kom uit de Achterhoek en ben er toevallig terechtgekomen. Ik werk hier nu zo’n tien jaar en woon hier 3 jaar. Met veel plezier trouwens. Ik ben inmiddels écht een trotse Ossenaar. Serieus. Het werken in deze omgeving is erg prettig. Een van de redenen hiervoor zit in het feit dat alle zelfstandige apothekers en alle huisartsen van Oss zijn aangesloten op hetzelfde computernetwerk: het cluster. We vormen samen een goed functionerend team. “ Dat klinkt redelijk uniek? “Het cluster bestond al voordat ik kwam. Het is door de generatie voor ons opgericht. Voor mij is het min of meer vanzelfsprekend. Het informatiesysteem waar de huisartsen mee werken is Medicom en wij werken met Pharmacom. Wij kunnen alle gegevens met elkaar uitwisselen. De collega’s van het cluster kunnen in mijn systeem zien wat mijn patiënten gebruiken maar ik kan ook bij de huisartsen inzien wat diagnoses, indicaties of bepaalde labwaardes van patiënten zijn.” Bespaart veel tijd en is veilig, lijkt me? “Zeker! Normaal moet je moeite doen om te bellen. Maar ik zie bij een afwijkende nierfunctie op mijn medicatiebewakingsscherm meteen wat de waarde is. Dan kan ik direct actie ondernemen. Bewakingssignalen kunnen wij...

Lees Verder
ASKA: Ook in 2015 blijft het onrustig
feb18

ASKA: Ook in 2015 blijft het onrustig

2015, een belangrijk jaar voor de farmacie en de openbare apotheek, zo voorspelt Arvid Manneke, voorzitter van BG Pharma. De verschraling in de apotheek zal doorgaan nu zorgverzekeraars herhaalmedicatie willen aanbesteden.  Maar er gloort hoop: biologicals hebben de unieke positie van apothekers nodig om echt succesvol door te breken. Arvid Manneke deed zijn voorspelling als gastheer tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de Aska, de club van ketenapotheken, 6 januari in Kasteel de Wittenburg in Wassenaar.  Hij is voorzitter van BG Pharma, de bond van groothandels in de farmacie en managing director van apothekenorganisatie Alliance Healthcare. Eerst even het slechte nieuws. Veel productgroepen zijn de traditionele openbare apotheek aan het verlaten. Denk daarbij aan medische hulpmiddelen, producten rond diabeteszorg en wondzorg. Maar ook incontinentie en zelfs medische voeding verdwijnen uit de apotheek. En de rol van de openbare apotheek bij dure geneesmiddelen is ook al marginaal en onzeker. Verschraling zet door Een zorgelijke situatie, stelt Manneke. Te meer daar er weinig voor in de plaats is gekomen. “Medicatiereviews en begeleiding bij interventies”, zo somde hij somber op. En daar blijft het niet bij de komende tijd. De verschraling zet de komende tijd door. De marge in de apotheek komt steeds verder onder druk te staan. Aanbesteding door zorgverzekeraars, apothekers die elkaar concurreren, het heeft allemaal effect op het huishoudboekje van de apotheker als ondernemer. Goede nieuws is wel dat apothekers er inmiddels massaal in zijn geslaagd om in kosten te dalen. De apotheek van vandaag is een efficiënt bedrijf dat acteert in de nieuwe realiteit. Central filling en kluisjes hebben hieraan bijgedragen. En nu eigen bereidingen ook de weg buiten de individuele apotheek hebben gevonden is er geen vet meer op het bot van de apotheker. Aanbesteden herhaalmedicatie Toch zien zorgverzekeraars nog wel mogelijkheden om in de apotheek te snijden, zo liet Manneke blijken: “Zorgverzekeraars willen herhaalmedicatie centraal aanbesteden. Als dat gebeurt dan kom je aan de kern van de apotheek.” Hij gaf echter niet aan welke mogelijkheden er zijn om zorgverzekeraars van dit voornemen te weerhouden. De onderhandelingen tussen de apotheker en de zorg­ver­zekeraar gebeurt in de praktijk nog steeds niet volgens de good contracting practices, zo stelde Manneke. “We willen uitgebalanceerde afspraken tussen vrije beroepsbeoefenaren en zorgverzekeraars. Ik twijfel of dat ook gebeurt. En ik ben niet de enige die twijfelt. Zorgmakelaars moeten niet alleen maar praten over een tarief, maar juist inzetten op transparante criteria. Dit heeft helaas niet geleid tot gesprekken met zorgverzekeraars. Waarom lukt het de ene apotheek niet om bepaalde dienstverlening vergoed te krijgen? Waarom geldt die ene regel wel bij de ene zorgverzekeraars en niet bij de ander?” Om vervolgens de partijen op...

Lees Verder
Column Henk Pastoors: Henk Eleveld
feb18

Column Henk Pastoors: Henk Eleveld

Natuurlijk ben ik niet uniek, ook ik kijk op zondagavond samen met mijn geliefde op de bank naar Boer Zoekt Vrouw. Natuurlijk weet ik niet of u zich ook overgeeft aan deze ‘zonde’, maar als ik boer Theo zie, moet ik denken aan Henk Eleveld. Theo is misschien iets meer een lieve verlegen schat en goedlachs, maar hij heeft dan ook drie vrouwen. Henk is voor zover ik weet al jaren gelukkig getrouwd en is vast voornemens dat zo te houden. Theo heeft vier miljoen kijkers. Het bereik van Henk is echter vele malen groter en betreft achttien miljoen Nederlanders. Het ‘klappen’ van de zogenaamde heisessie te Heelsum was in 2008 aanleiding tot de stroomversnelling van het preferentiebeleid en heeft de KNMP abrupt uit haar ontkenningsfase gehaald. Nou dat hebben de apothekers geweten. Anno 2015 heeft dat maatschappelijk al een slordige vier miljard euro bespaard en apothekers de toegang belet tot de Miljonair Fair. Nu zie ik zelf het preferentiebeleid als laaghangend fruit boven een sloot met stilstaand water. Immers we moeten natuurlijk wel verder. Verder naar een toekomstbestendige farmacie, het water moet stromen en als het even kan de goede kant op. Met Gerben Klein Nulent heeft de KNMP de broer van Bill Gates in huis gehaald. ‘Bill Gates als vernieuwer’ dat is wat ik de openbare farmacie van harte toewens. De farmacie is traditioneel georganiseerd met relatief dure afleverpunten. Volgens de NZa heeft een gemiddelde apotheek een omzet van 2,1 miljoen euro. In de grote steden haalt zeker de helft dat niet. 50% van de apotheken kan daar – zonder dat er een patiënt omvalt –  dicht. Voor mij is dat geen doel maar een gevolg van veranderde economische verdienmodellen, maatschappelijke verwachtingen en gedrag. De mogelijkheden omtrent  ICT zullen de klassieke openbare farmacie nog op haar grondvesten doen schudden. Wat is er over van de PTT, notariaat, makelaardij: hoeveel voorbeelden wil je hebben? Kom van de apenrots. Maayke Fluitman kan in haar column in dit blad over ‘Maak dat mijn oma wijs’ claimen wat ze wil, maar haar betoog is een achterhoedegevecht. De mogelijkheden van ICT, eigentijdse ideeën over logistiek en maatschappelijke verwachtingen over de openbare farmacie zijn een grote uitnodiging om deelgenoot te worden van deze ontwikkeling. Weerstand helpt niet erg, want voordat je het weet ben je een boer zonder erf, piekerend over je jaarrekening, starend naar je lege stal. Natuurlijk weet ik dat bomen die vallen meer lawaai maken dan bomen die groeien. Van harte doe ik een beroep op apothekers die zich bewust zijn van deze nieuwe realiteit, die innoveren en een prominente rol willen spelen in de sterk veranderende maatschappelijke verwachtingen. Aanstaande...

Lees Verder
Jonathan Briers: marketingdirecteur bij Novo Nordisk Nederland
feb18

Jonathan Briers: marketingdirecteur bij Novo Nordisk Nederland

Jonathan Briers is deze week benoemd tot Market Access en Public Affairs Directeur binnen Novo Nordisk Nederland. Hij nam deze taak al waar sinds zijn voorganger Maarten Ploeg halverwege vorig jaar de functie van Directeur Marketing & Organisatie bij Diabeter aanvaardde. Sinds maart 2013 is Jonathan Briers (1966) als Medisch Directeur werkzaam bij het in Alphen aan den Rijn gevestigde farmaceutische bedrijf. In de nieuwe rol wil hij zich inzetten om de huidige opties en toekomstige innovaties op een maatschappelijk verantwoorde manier toegankelijk te maken voor mensen met diabetes. “De reden dat ik bij Novo Nordisk ging werken is simpel: ik wil doen wat het beste is voor de patiënt en hecht bovendien veel waarde aan kwaliteit en integriteit. In Nederland is de diabeteszorg erg goed, maar niet elke therapie is op iedereen van toepassing. Daarom wil ik eraan bijdragen dat mensen met diabetes, die baat hebben bij een bepaald medicijn, hierover kunnen beschikken. Dit alles wel op een manier – en dus tegen een prijs – die maatschappelijk aanvaardbaar is,” licht Briers toe. Sanne Groenemeijer, in januari 2013 benoemd tot Algemeen Directeur bij Novo Nordisk, merkt over Jonathan Briers op: “Hij heeft veel kennis over en ervaring met diabetes, het medisch landschap in Nederland en Novo Nordisk als bedrijf. In deze nieuwe rol kan hij een belangrijke bijdrage leveren aan onze missie om de toekomst van diabetes te veranderen en de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren.” Eerder werkte Briers als Medical Director en VP Medical Affairs bij diverse farmaceutische bedrijven in Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Briers studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Manchester, waar hij zijn opleiding tot arts heeft afgerond. Tekst: Kees Kommer...

Lees Verder
Innovatie: Skypen met de patiënt
feb17

Innovatie: Skypen met de patiënt

De zorg verandert onder invloed van technologische ontwikkelingen. In een reeks artikelen laat FarmaMagazine zien met welke innovaties de farmaceutische zorg te maken krijgt. Maar worden we er ook beter van? En de zorg goedkoper? Deze keer: spreekuur op afstand. Voor een spreekuur hoeft de patiënt niet langer de deur uit. Een webcam is voldoende om een videogesprek met de zorgverlener te houden. Dat scheelt patiënt en zorgverlener tijd.  En de zorg geld. Als het aan Spreekkamer Online ligt zit de apotheker straks achter zijn computer een medicatiereview af te nemen bij de patiënt thuis.“Goedemorgen mevrouw Kerstens. Hier is uw apotheker voor het videoconsult. Zoals afgesproken nemen we samen via de webcam uw medicatie door. Dat scheelt u een bezoek aan de apotheek. Kunt u een beetje dichter bij de webcam komen?  Dan zie ik u beter. Dank u wel. Hoe gaat het met de medicatie die wij vorige week bij u hebben bezorgd?” Dit scenario zou in de toekomst zo maar eens werkelijkheid kunnen worden. Apothekers die via de webcam met patiënten praten, medicatie doornemen en een reviews afnemen. Een consult op afstand dus. Technisch is het allang geen rocket science meer om online face to face met elkaar te talken. Met dank ook aan Skype dat de weg heeft geëffend voor tal van toepassingen. Communiceren met behulp van de webcam is inmiddels gemeengoed. We Skypen immers de hele wereld over. Oma van 80 camt met kleinkind in Australië. En wie een persoonlijk gesprek wil met de hypotheekadviseur van de bank hoeft tegenwoordig de deur niet meer uit. Even inloggen en u heeft vanaf uw eigen bank een gesprek met de medewerker van de financiële bank. Waarbij beide gesprekspartners elkaar vol in beeld hebben. Het enige wat nodig is, is een computer of tablet, camera en een internetverbinding. Consult op afstand Ook de gezondheidszorg ontdekt langzaam maar zeker de mogelijkheden van consulten op afstand. Vooral voor patiënten die voor vervolgafspraken bij de zorgprofessional komen en waar geen lichamelijk onderzoek nodig is zou het systeem geschikt kunnen zijn. Volgens cijfers van het CBS uit 2013 bezoekt bijna 38% van de Nederlandse bevolking jaarlijks de medisch specialist. En eenmaal in contact volgen daarna nog eens bijna zes vervolgafspraken, veelal herhaalconsulten waarbij geen lichamelijk onderzoek nodig is. Bijna 72% van onze bevolking komt bij de huisarts. Niet een keer maar gemiddeld ook bijna zes keer per jaar. Spreekkamer Online Een van de aanbieders van systemen voor een spreekuur op afstand is Karina Tiekstra. Zij is initiatiefnemer en directeur van Spreekkameronline.nl.  Dit is een laagdrempelig online videosysteem dat sinds een jaar op de markt is. Zij ziet mogelijkheden voor consults op afstand....

Lees Verder
Column Jan Dirk Jansen: Weerstand
feb17

Column Jan Dirk Jansen: Weerstand

Eén van de belangrijkste nieuwtjes van de afgelopen tijd in onze branche, is wat mij betreft de aankoop van de apotheek en groothandelsactiviteiten van Mediq door Benu. De combinatie komt in theorie uit op 325 eigendomsapotheken en zo’n 250 franchisenemers. Dit onder voorbehoud van het eindoordeel van de ACM. Dat Mediq door één van de concurrenten is overgenomen komt voor velen niet als een enorme verrassing. Schaalvergroting is van alle tijden maar bij zorgaanbieders lijkt er de laatste jaren sprake van een stroomversnelling. Thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, medische speciaalzaken, zorggroepen, enzovoort, fuseren dat het een lieve lust is. Even los van de vraag of fusies en overnames de resultaten opleveren op het gebied van rendement en kwaliteit die vaak als vanzelfsprekend worden aangenomen, is het ook interessant om de drivers achter deze schaalvergroting eens nader te bekijken. Deze consolidatiegolf speelt zich af in een markt waarin stevig bezuinigd wordt en waarin de betalers, de zorgverzekeraars, zelf in hoog tempo gefuseerd zijn tot 4 spelers die samen meer dan 90% van de markt beheersen. De verzekeraars bezuinigen niet alleen op de algemeen aangeboden contracten maar ook via aanbestedingen, onder couvert beleid en selectieve contractering. In onze sector waren we dat bij de hulpmiddelen al gewend maar het selectief contracteren van openbare apotheken is nieuw. Zo kunnen vanaf 1 januari patiënten met een budgetpolis van VGZ voor niet spoedeisende geneesmiddelen alleen terecht bij Mediq of NFZ apotheken. Alle andere apotheken mogen alleen de spoedzorg voor deze patiënten overeind houden. Afhankelijk van de uitkomsten van het artikel 13 debat, neemt de mogelijkheid van verzekeraars om zorgaanbieders uit te sluiten straks nog verder toe. In een markt met zoveel druk vanuit de zorginkoop worden zorgaanbieders wel gedwongen om de krachten te bundelen. Naast fusies en overnames zijn er in theorie ook andere mogelijkheden voor zorgaanbieders om samen te werken. DZF, waarbinnen Alphega, Benu en Pact samenwerken, is daarvan een voorbeeld. Veel verzekeraars hebben echter te kennen gegeven liever geen zaken te doen met een partij als DZF. Ook de ACM stelt veel eisen aan concentraties van zorgaanbieders als het gaat om gezamenlijke verkoop. Als de samenwerking tussen zelfstandige partijen zo moeilijk gemaakt wordt, is het logisch dat partijen in de zorg gaan zoeken naar andere wegen, zoals fusies of overnames, om hun marktmacht op het niveau van de zorgverzekeraar te krijgen. De vraag die dit alles bij mij oproept is of verzekeraars inmiddels niet bezig zijn met het organiseren van hun eigen weerstand. Als marges tot normale proporties zijn teruggebracht, is het dan verstandig om maar te blijven doordrukken op de zorgaanbieders? Op korte termijn pers je er misschien nog een paar dubbeltjes uit maar...

Lees Verder