Terug naar de Schoolbanken
apr29

Terug naar de Schoolbanken

Op zaterdag 13 juni 2015 kan de apothekersassistent ‘terug naar school’. Dan organiseert de Mark Two Academy weer Terug naar de Schoolbanken, een nascholingsdag waarop de apothekersassistent actuele informatie en kennis opdoet. In een serieuze, maar informele sfeer, met genoeg gelegenheid om ook even bij te praten met collega’s. Velen hadden tijdens de opleiding nog weinig idee wat ze precies in de praktijk van het dagelijks werk tegen zouden komen. De professional die het een uitdaging vindt om het werk goed te doen, kan zich op deze nascholingsdag inschrijven voor ‘lessen’ over actuele thema’s in de praktijk van de apotheek. Tijdens Terug naar de Schoolbanken in het Corderius College Amersfoort worden zeven lessen aangeboden, waaruit de leerlingen er vier kunnen kiezen. 1. Antibiotica: alle ins en outs 2. De voors en tegens van antidepressiva 3. Lean werken in de apotheek 4. Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel: zo doe je dat 5. Maagklachten door medicijnen 6. Astma en COPD: fris je kennis op! 7. Medicijnen tijdens de zwangerschap De accreditatie voor vijf uur is aangevraagd. Meer informatie en inschrijven op de website van de Academy:...

Lees Verder
Drijfveren: Kwaliteit met een grote K, Zorg met een grote Z
apr28

Drijfveren: Kwaliteit met een grote K, Zorg met een grote Z

De eerste gedachte die ik heb als ik Nistelrode binnenrijd: ‘hier is geen apotheek nodig’. Het ziet er allemaal welvarend en gezond uit. Mensen op de fiets, bij de supermarkt; rust en regelmaat, harmonie en gemoedelijkheid. Naast een bronzen standbeeld van de ‘Brabantse boer en boerin’ uit 1967, ligt Service Apotheek Nistelrode. En dan blijkt dat de werkelijkheid weerbarstiger is want het is behoorlijk druk. Wat opvalt is de spreekkamer waar veel gebruik van wordt gemaakt. Een mevrouw met een tas vol geneesmiddelen wordt apart genomen en krijgt één op één uitleg. Ook een oudere man krijgt extra begeleiding. Als hij na tien minuten naar buiten komt, zwaait hij vrolijk naar de assistentes achter de balie: “Houdoe dames, tot de volgende keer!” Apotheek Nistelrode heeft ongeveer 7000 cliënten. Naast de apotheker werken er 8 apothekersassistentes en een logistiek medewerkster. Joeri Beek is sinds 2000 eigenaar. “Wij vinden zelf dat we de beste apotheek van Nederland zijn. In 2009 en 2011 werden we door  onderzoeksbureau AMP uitgeroepen tot ‘Beste Apotheek van Nederland’. Dit jaar vielen we met de elfde plaats net buiten de top tien.” De beste apotheek van Nederland? Geen last van bescheidenheid? Joeri lacht: “Wij streven naar Kwaliteit met een grote K en Zorg met een grote Z. Ik ben een van de weinige apothekers die hardop zegt dat apothekers beter betaald moeten worden voor de zorg die ze leveren. Onze primaire taak is niet meer het afleveren van geneesmiddelen, gezondheids- en thuiszorgartikelen. Maar patiënten komen hier  voor advies, service en begeleiding bij geneesmiddelengebruik. Natuurlijk moet de logistiek rondom de doosjes goed geregeld zijn. Maar dat is ‘slechts’ logistiek. Ik wil juist de zorg die om het doosje heen zit, uitbreiden. Dat is ook van algemeen maatschappelijk belang. Laatst stond in de krant dat 60% van de mensen met enige regelmaat geneesmiddelen weggooit. Dat is pure verspilling. En nee, ik ben niet bescheiden als het over mijn apotheek gaat. Ik vind dat we het aantoonbaar goed doen. Patiënten lopen hier gemakkelijk binnen en die laagdrempeligheid is belangrijk.” Begrijpelijk dat je betaald wilt worden voor zorg die je levert. Maar prioriteiten lijken elders te liggen. Ben je een roepende in de woestijn? “Ja, daar lijkt het wel op. Ik denk dat het merendeel van de apothekers liever vasthoudt aan betaling rondom ‘het doosje’. Ik zou dat graag anders zien. Maar het probleem is dat ik dat niet alleen voor elkaar krijg. Binnen de Nederlandse Farmaceutische Zorggroep (NFZ) wordt wel steeds vaker betaald voor zorgactiviteiten maar de tarieven die verzekeraars hanteren zijn niet afdoende. Daar kun je geen bedrijf op draaien.” Hoe zou je het toch voor elkaar kunnen krijgen?...

Lees Verder
Kaalslag apotheken nog niet ten einde: “Er zitten twee kanten aan de medaille”
apr27

Kaalslag apotheken nog niet ten einde: “Er zitten twee kanten aan de medaille”

Nee, de openbare apotheek zal niet verdwijnen. Daarover zijn Jan Dirk Jansen, algemeen directeur van Pluripharm, en Frits Offermann, bestuurder bij de stichtingen VNA (Verenigde Nederlandse Apotheken) en VZA (Vereniging Zelfstandige Apothekers), het volledig met elkaar eens. En ze gaan er ook beiden vanuit dat er een toekomst is voor de zelfstandig gevestigde apotheker. “Kijk je naar de lijstjes van uitstervende beroepen, dan zie je dat de apotheker daar nooit opstaat”, zegt Offermann, zelf eigenaar geweest van twee apotheken. “Apotheken vervullen ook een essentiële functie natuurlijk. Je kunt waarschijnlijk alles wel automatiseren, maar kennisoverdracht blijft toch mensenwerk. Wel staat het aantal apotheken onder druk. In dorpen waarin voorheen vier apotheken gevestigd waren, zie je nu dat de apothekers zijn gaan samenwerken en twee vestigingen hebben gesloten. Die kaalslag is gaande en die is beslist nog niet ten einde. De zorgverzekeraars hebben steeds gezegd dat vierhonderd apotheken moeten verdwijnen en ze dwingen ook af dat dit gebeurt. Kleine apotheken krijgen steeds meer moeite de begroting rond te krijgen. Voor de patiënt kan de ontwikkeling betekenen dat hij verder moet reizen en met langere wachttijden in de apotheek te maken krijgt door grotere patiëntenaantallen en bezuinigingen op het personeel. Een mogelijk voordeel is dat apotheken zich zullen gaan specialiseren of hun dienstverlening uitbreiden. Er zitten dus twee kanten aan de medaille.” Veranderende rol Jansen verwacht dat de rol van de apotheek als laagdrempelige vraagbaak in de wijk op het gebied van medicijnen en gezondheid intact zal blijven. “Ook voor zelfzorg en preventie kan de apotheek een belangrijke rol vervullen voor patiënten”, zegt hij. “De rol van de apotheek zal wel veranderen. De opbrengsten uit distributie zullen verminderen en die uit zorg groeien, al zal dat in de huidige markt niet heel snel gaan. Maar door de schaalvergroting zal het aantal patiënten per apotheek toenemen, waarmee de mogelijkheden verbeteren om meer aan zorg te doen en daarmee inkomen te genereren. Aan het verstrekken van medicatie aan een chronische patiënt die steeds weer hetzelfde doosje komt halen, kun je niet zoveel waarde toevoegen. Die meerwaarde zit vooral in spoedmedicatie, in uitleg over geneesmiddelengebruik, in het beheren en bewaken van het totale dossier van de patiënt en in het overleg met de voorschrijvers. Ik vind dat we ons daarop moeten blijven focussen. Probleem is wel dat de zorgverzekeraars maar mondjesmaat bereid zijn om te investeren in zorg. Apothekers moeten elke keer eerst met bewijzen komen dat wat zij doen kosten bespaart en waarde toevoegt voor de patiënt. Volgens mij schieten zorgverzekeraars hierin regelmatig door.” Onafhankelijk van elkaar functioneren In de apotheker als farmaceutisch consulent van – of in dienst van – de huisarts zien...

Lees Verder
Zorg op afstand een stapje dichterbij
apr24

Zorg op afstand een stapje dichterbij

Met de komst van de Apple Watch komt farmaceutische zorg op afstand weer een stapje dichterbij. En met de grote hoeveelheid aan data die patiënten leveren is het mogelijk steeds beter zorg op maat te leveren. Het wachten is op de eerste wearable die patiënten helpt bij medicatietrouw. Heel Nederland is aan het gamen. We hebben allemaal spelcomputers en mobile devices. En ons land spreekt met 350 bedrijven, 3.000 werknemers en 275 miljoen euro omzet per jaar ook nog eens een aardig woordje mee als ontwikkelaar van games. Tijdens het SXSW-festival in Austin, een grote technologiebeurs in de VS, toonde Jeroen Tas, topman van de gezondheidsdivisie van Philips, een grote pleister aan zijn publiek. De pleister meet ondermeer ademhaling, temperatuur, hartslag en stressniveau. Aansluiten op meetapparatuur en draden is niet meer nodig: de sensoren in de pleister op de huid slaan meetwaarden van vitale functies op en sturen die naar een mobile device en naar een centrale computer. Merkt die computer iets vreemds op, dan klinkt er letterlijk een belletje. De zorgprofessional op afstand ziet op de app de staat van die ademhaling, hartslag en temperatuur. Een teken voor zorgprofessionals om in een vroeg stadium in te grijpen. Om zo ernstige problemen te voorkomen. Maar niet alleen de zorgprofessional krijgt een signaal dat er iets mis is. Ook is het mogelijk dat een familielid van een patiënt een seintje krijgt als vader de medicijnen weer eens heeft laten staan. Vitale functies meten Tas claimt dat deze technologie het aantal ziekenhuisopnames tot 50 procent vermindert. Hij vertelde tijdens de internationale beurs over technologische ontwikkelingen over zijn tachtig jarige vader die nog maar met moeite thuis kan blijven wonen. En over zijn tienerdochter met diabetes. Met deze technologische ontwikkelingen als wearables kunnen zij beter omgaan met hun gezondheid. Sensoren in een pleister, het is een voorbeeld van een wearable. Maar die sensoren zitten ook in een ooglens of in kleding.  Of hangen aan je pols in de vorm van een horloge. Apparaten die je continu bij je draagt en die continu vitale functies meten en doorgeven. Feitelijk zijn deze wearables in twee categorieën te verdelen. Op de eerste plaats kunnen zij tal van gegevens van mensen op afstand registreren. Hoe gaat het met de patiënt? Met de uitslag kunnen patiënten eerder naar huis. Of patiënten kunnen juist langer thuis blijven wonen nu de zorg op afstand een goed beeld geeft van de patiënt. Daarnaast leveren de wearables tal van interessante gegevens op. Met deze gegevens kunnen patronen worden herkend en kan al in een vroeg stadium preventief worden opgetreden: Hoe doet deze patiënt het ten opzichte van een controlegroep? Moet de...

Lees Verder
Column Jan Dirk Jansen: Lentebries
apr23

Column Jan Dirk Jansen: Lentebries

De eerste warme dagen vielen uitzonderlijk vroeg dit jaar. Wat mij betreft één van de weinige positieve bijwerkingen van de klimaatverandering. Zelf raak ik op zulke dagen direct in een voorjaarsstemming. De bril kleurt wat meer roze en de wereld ziet er een stuk fleuriger uit. Datzelfde positieve gevoel bekroop mij onlangs op de eerste Care4Pharmacy avond. Ook die avond leek er een warme lentebries door de zaal te waaien. Deze masterclass over ondernemen is georganiseerd door jonge apothekers die voor de keuze staan om als apotheekeigenaar de openbare farmacie in te stappen of iets anders te gaan doen. Een tweetal meer ervaren collega’s, Sonja Keizers van Pillen en Praten en Laurens Schulpen uit Woerden, vulden een deel van de avond met inspirerende presentaties over hoe je een mooie apotheek kunt opbouwen uit niets als je maar over doorzettingsvermogen, een heldere visie en wat ondernemerschap beschikt. De avond werd afgesloten met een zeer enthousiaste salespitch van een  jonge apotheker die bezig is met een medicatie app. In de wandelgangen van het symposium werd duidelijk dat de aanwezige jonge apothekers en studenten bruisen van de energie en zin hebben om er tegenaan te gaan. Op bijeenkomsten van iets meer belegen collega’s, waar ik mijzelf ook toe reken, heerst vaak een heel andere stemming.  De apotheekeigenaren die het tijdperk voor het preferentiebeleid nog hebben meegemaakt, is het lachen in de loop der jaren vaak wat vergaan. Wie heeft er nu gelijk? Aan de ene kant staan, naast steeds meer eisende consumenten en beleidsmakers, de verzekeraars die vanuit hun rol als kritische zorginkoper de zorgaanbieders in het nauw drijven. Na preferentie en claw back zijn openbare apothekers geconfronteerd met het verlies van delen van het assortiment, met de overheveling naar ziekenhuizen en, recent, met selectieve contractering van herhaalmedicatie en het uitsluiten van eigen bereidingen. Ook Sonja Keizers gaf aan dat zelfstandig ondernemen en innoveren in dit klimaat steeds lastiger wordt. Aan de andere kant pakken apothekers steeds meer zorgtaken op en liggen er op dit terrein ook nog meer dan voldoende verbetermogelijkheden en nieuwe kansen. Denk bijvoorbeeld aan het thema van de KNMP voorjaarsdag; de Farmacogenetica. Alle andere stakeholders lijken ook te willen dat de openbare apotheker deze zorgtaken oppakt. Een ander punt is de macht van de zorgverzekeraar. Na het afrekenen met de hoge inkomens en uitwassen in de zorg, neemt de weerstand bij zorgaanbieders, consumenten en politiek, tegen al te dominante zorgverzekeraars langzaam toe. Dankzij de huisartsen, wordt er bijvoorbeeld nu door Schippers gekeken of er wat meer ruimte kan komen voor eerstelijnszorgaanbieders om tegenspel te bieden. Om in de sfeer van de seizoenen te blijven; één zwaluw maakt nog...

Lees Verder
Online reviews;  hoe ga je ermee om?
apr22

Online reviews; hoe ga je ermee om?

De apotheker staat met zijn zaak vaak al tussen stuntende retailers die met prijsacties en bijzondere producten de consument trachten te verleiden. Nu wordt zijn zorgbedrijf door de consument ook al online vergeleken met collega’s in de farmacie. Dat is wennen. Maar net als voor een bezoek aan een restaurant (Iens.nl) of een hotel (Zoover.nl), zoekt de patiënt ook bij de apotheek naar referenties. De tevredenheidonderzoeken in het kader van de HKZ-certificering en de onderzoeken door mystery guests zijn inmiddels geaccepteerd. Maar dat een consument op basis van een enkele ervaring de dienstverlening met een cijfer van 1 tot en met 10 kan beoordelen, is redelijk nieuw voor apothekers. Het is wennen dat de stem van de patiënt gaat meetellen in het succes van de zorgverlening in de farmacie. Gemiddeld een 7.3 De bekende vergelijkingssites Independer (www.independer.nl) en Zorgkiezer (www.zorgkiezer.nl) hebben nog geen categorie ‘apothekers’. Bij Zorgkaart Nederland (www.zorgkaartnederland.nl), een initiatief van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) is acht slechts het grootste aantal waarderingen van een enkele apotheek. Aan alle apotheken in Nederland wordt een gemiddeld cijfer van 7.3 gegeven, terwijl dat voor de 91.118 zorgverleners in Nederland bij Zorgkaart op 8.5 ligt. Zorgkaart heeft 2.741 apothekers geregistreerd met 1.810 apotheken, 34 ziekenhuisapotheken en 25 overige instellingen. Het cijfer dat een apotheek krijgt, is op weinig waarderingen gebaseerd, veelal slechts eentje. Minder dan 15 procent van de apotheken heeft een cijfer, de rest staat op 0 waarderingen. In Amsterdam ligt de gemiddelde waardering het laagst met een 6.0. Mix van spontane reacties en gegevens uit onderzoeken De nieuwe vergelijkingssite Opiness (www.opiness.nl) pakt het anders aan. Mede-oprichter Linda Schulte beaamt dat consumenten veel waarde hechten aan reviews. “Bij spontaan ingevulde reviews komen echter vaak de extremen naar voren: men klimt in de pen als iets heel goed of heel slecht is bevallen. Vaak matcht dit niet met het eigen klantenonderzoek van bedrijven, terwijl veelal te weinig reviews of verouderde ervaringen een compleet beeld in de weg staan. Opiness schept openheid door gegevens uit onafhankelijke klanttevredenheid onderzoeken te combineren met spontane reviews over bedrijven en dienstverleners. Deze openbaarmaking is bij Service Apotheek en Mediq goed gelukt.” Naast waardering over apotheken kan de consument bij Opiness een waardering geven over zorgverzekeraars. Mix van positief en negatief Om te weten hoe de klant de service van de apotheek waardeert, is niet alleen een goed contact met de eigen populatie van waarde. Bij een bezoek aan vergelijkingssites weet je als apotheker direct waar het bij de klant om draait! Dit zijn waarderingen uit 2014, het is een mix van positief en negatief, met een cijfer. – ‘Altijd lange wachttijden. Medewerkers komen onvriendelijk...

Lees Verder
Column: Dinosaurus op het  dorpsplein
apr21

Column: Dinosaurus op het dorpsplein

Heb je het gelezen, Bas? De apotheker is zorgverlener. Echt! Geen doosjesschuiver meer, geen bereider, geen inkoper, geen ondernemer. Niets van dat alles. De apotheker is zorgverlener. Net als de huisarts dus. Lees het interview met Gerben Klein Nulent, de nieuwe voorzitter van de KNMP in deze editie. De vlag kan dus uit. Want als de KNMP iets roept, nou, dan is dat natuurlijk zo! Je bedoelt, Niels, dat apothekers medicatie beoordelen, patiënten begeleiden en adviseren, farmacotherapeutische projecten opstarten, het dossier bewaken, met de voorschrijver overleggen, medicatie aanpassen en meer van dat moois? Precies, Bas. Dat bedoel ik! Allemaal onmisbare activiteiten in de zorg. Die aantonen dat apothekers een waardevolle toegevoegde waarde hebben! De toekomst van de apotheker is hierbij gewaarborgd! Laat ik je uit de droom helpen, Niels. Volgens mij doen apothekers dit soort activiteiten al jaren. Heel nobel en ook heel nodig allemaal. Maar helaas niet voldoende. Taken die niet begeerlijk genoeg zijn om te verkopen aan de patiënt. Geen hond die wil betalen voor beoordeling, begeleiding of advies. Advies bij de eerste uitgifte? Dat hoort er gewoon bij. Al jaren. Daar wil een zorgconsument helaas niet voor betalen. Betalen doe je alleen voor echte innovatie. Je bedoelt de games op recept in de app-otheek die patiënten helpen bij het ziekteproces, de wearable die patiënten ondersteunt bij medicatietrouw en de 3D printer van maatmedicatie op locatie, Bas? Dat bedoel ik, Niels! Nu gaan deze trends van de toekomst volledige voorbij aan de Nederlandse apotheek. Het zijn Apple en Philips die zich warm lopen om met technologie van vandaag morgen de farmaceutische zorg over te nemen. Maar denk ook aan de kracht van biologicals of het begeleiden van patiënten met kleine kwalen. Ontwikkelingen waar de apotheker nu al mee aan de slag kan. Die heel begeerlijk en goed te verkopen zijn. Waar is dus die apotheker of apothekenorganisatie met een begeerlijk businessmodel, Bas? Die alleen of met investeerders als zorgverzekeraars de toekomst vormgeeft. Want een branche die stil blijft staan is de dinosaurus van het dorpsplein. En we weten allemaal hoe het is afgelopen met dinosaurussen, Niels. Bastiaan Witvliet, hoofdredacteur Niels van Haarlem, redacteur  ...

Lees Verder
NHG-standaard Astma: Alles draait om inhalatiecorticosteroïden – en de therapietrouw!
apr21

NHG-standaard Astma: Alles draait om inhalatiecorticosteroïden – en de therapietrouw!

Het is geen nieuws dat astma vaak voorkomt, vaker bij vrouwen dan bij mannen. Elke apotheker kent een aantal mensen die regelmatig hun medicatie komen halen. Astma is de uiting van een chronische ontstekingsreactie in de luchtwegen die zich uit als een longaandoening met aanvalsgewijs optredende vernauwing van de luchtwegen (bronchoconstrictie) door de verhoogde gevoeligheid van de luchtwegen voor allergische (o.a. bijvoorbeeld huisstofmijt, pollen) en niet-allergische (o.a. inspanning, rook, kou, mist, virale infecties) prikkels. Naast genetisch bepaalde factoren spelen ook omgevingsfactoren een belangrijke rol. Astma openbaart zich meestal op jonge kinderleeftijd, maar kan ook pas na het 50e jaar voor het eerst optreden. Indien astmapatiënten niet roken (waardoor na verloop van jaren COPD naast de astma kan ontstaan), heeft de astma nauwelijks invloed op de levensverwachting. Het is niet altijd gemakkelijk om de diagnose ‘astma’ te stellen. Voordat deze diagnose kan worden gesteld is het van groot belang alle belangrijke en nuttige gegevens te verzamelen die aan een correcte diagnose kunnen bijdragen zoals – natuurlijk! – de klachten van de patiënt maar ook de voorgeschiedenis (met inbegrip van het gebruik van geneesmiddelen), een mogelijke familiaire belasting (atopie), aanwijzingen voor een rol van (niet-)allergische prikkels (werk, hobby’s, roken!), lichamelijk onderzoek, allergologisch onderzoek en spirometrie. De belangrijkste wijzigingen van deze herziening van de NHG-Standaard zijn gedeeltelijk van diagnostische aard (andere criterium bij de spirometrie voor de conclusie dat er sprake is van luchtwegobstructie) en gedeeltelijk van therapeutische aard. Vooral de laatste aspecten zijn hier natuurlijk van belang en komen later aan de orde. Zelfmanagement Indien de diagnose astma wordt gesteld krijgt de patiënt – indien nog nodig – uitgebreid voorlichting over deze aandoening, vooral ook voor wat de patiënt er zelf aan kan doen: het zogenoemde zelfmanagement. De patiënt en zijn/haar huisarts bepalen samen of en zo ja, in welke mate, zelfmanagement in aanmerking komt en of een schriftelijk (of elektronisch) zorgplan gewenst is met persoonlijke behandeldoelen. Belangrijke aandachtspunten bij het zelfmanagement die deze NHG-Standaard duidelijk vermeldt, zijn - een gezonde leefstijl (d.w.z. niet roken, voldoende lichaamsbeweging, evenwichtige voeding en – indien van toepassing vermindering van het lichaamsgewicht); – TIP-aandachtspunten (d.w.z. therapietrouw, goede inhalatietechniek en het vermijden van prikkels die klachten uitlokken of verergeren); – aanpassingen van de dosering van de medicatie bij een exacerbatie; – omgang met de symptomen en lichamelijke, sociale en psychische gevolgen van astma. Het moge duidelijk zijn dat hierbij een flink aantal niet-medicamenteuze zaken aan de orde is zoals niet-roken of stoppen met roken (zie voor adviezen de NHG-Standaard Stoppen met roken), bewegen volgens de Nederlandse norm gezond bewegen: elke dag een half uur matig intensief bewegen zoals wandelen, fietsen, zwemmen of ‘fitness’, hulp van een...

Lees Verder
Gerben Klein Nulent,  Domine miserére nobis
apr20

Gerben Klein Nulent, Domine miserére nobis

Hebben we net het Urbi et orbi gehad, begin ik met Domine miserére nobis. Heer, ontferm U over ons en natuurlijk moet ik dan aan onze KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent denken. Maar vooralsnog zit ik in Vlaanderen bij de begrafenis van Gabriella De Swert, 85 jaar oud geworden, en volgens een aantal ingewijden geheel onverwachts overleden. Ja, die Vlamingen hebben humor. Er is op verzoek van overledene een klassieke Hoogmis. Hoewel dat niet meevalt op vrijdagmorgen. Het voltallige koor, vier vrouwen van minimaal 75 jaar met keurig watergolfje en een ‘weigerkoster’. De wierook, de heer is met u, de goede woorden over de dode, de tranen, je zou er zo bij gaan liggen. Gabriella De Swert, weduwe van Walter Toubhans. Beiden hadden het graf al jaren geleden gekocht en tot grote opluchting… naast de lokale apotheker. Nou, daar knap je van op. Als de apotheker door het gerommel naast hem zou ontwaken, zou hij zich wellicht toch omdraaien in zijn graf. De witte jas… weg. Zijn bereidingskunst… weg en qua imago… volgens vele onderzoeken staat de farmacie inmiddels gelijk met wapenhandel en het bankwezen. Je zal het maar zijn… apotheker. De vorige voorzitter van de KNMP was liever op een kunstbeurs of in goed gezelschap in een restaurant, dan in zijn apotheek. De huidige heeft wat mij betreft iets van een grote Engel, de vleugels ontbreken maar voor de farmacie zit hij zeker op de goede plaats. Dat zal wel nodig zijn ook. De farmacie staat aan de vooravond van een enorme ontwikkeling, waarbij het geleuter over het honorarium, door apothekers tot een kunst verheven, in het niet zal vallen. Het verwijt dat zorgverzekeraars alleen aan de kosten-kant hebben geknepen, is autistisch van aard. Apothekers hebben verzuimd hun waardecreatie aan te tonen. En dan nu ook nog de kanteling van het vak die het best te typeren is van aanbod-gestuurd naar vraag-gestuurd. Technologische ontwikkelingen als personalized medicijn, wearable, het persoonlijk medisch ‘HealthVault-dossier’ gebruikt in Zweden als EPD, de veranderde focus van ziekte naar welzijn, daar zijn nauwelijks de dure stenen van een apotheekbedrijf voor nodig. Wel de data, en die heeft de apotheker. Het is interessant wat er bij Ncontrol en Mediq op dit vlak is gebeurd. Patiënten-data worden nauwkeurig gemonitord, geanalyseerd, gerapporteerd en van interventies voorzien. Niet het geneuzel van Frans Moss – de KNMP-jurist over dat een patiënt in het gelijk is gesteld over het niet hoeven betalen van het eerste uitgifte gesprek – is relevant, maar de impulsen die de huidige voorzitter van de KNMP aan de apotheek van de toekomst gaat leveren. Het vak, de betekenis van een toekomstbestendige openbare farmacie, de veranderende maatschappelijke verwachtingen,...

Lees Verder
Gerben Klein Nulent, KNMP: “Zorgverzekeraars moeten investeren.”
apr20

Gerben Klein Nulent, KNMP: “Zorgverzekeraars moeten investeren.”

Farmaceutische zorg uit het eigen risico, een nieuwe tariefstructuur met elementen van een abonnementshonorarium en een einde aan de budgetpolissen van zorgverzekeraars. En voor apothekers die zich niet houden aan de afspraken is er geen plaats meer binnen de KNMP. Gerben Klein Nulent, de nieuwe voorzitter van de KNMP, over zijn agenda voor de komende jaren. Hij is nog steeds apotheker. Maar door een aantal jaren te werken in Polen heeft Gerben Klein Nulent de verplichte nascholingspunten niet meer kunnen bijhouden. Na 18 jaar zelfstandig apotheker in Rotterdam en 20 jaar in de top van OPG en later Mediq is Klein Nulent in december van het vorige jaar aan zijn volgende uitdaging begonnen: die van voorzitter van de KNMP, de beroepsorganisatie van alle apothekers. Zo profileert hij zich ook. Voorzitter van alle apothekers. Van openbare en ziekenhuisapothekers tot apothekers werkzaam in de industrie of bij de overheid. Verbinder Daar heeft de branche ook wel weer behoefte aan, een verbinder. Zijn voorganger, Rik van der Meer, werd door de zelfstandige apothekers naar voren geschoven als nieuwe frontman van de KNMP. Om de boel eens flink op te schudden en de positie van toch vooral de zelfstandige openbare apotheker te behartigen, en te verstevigen, zo luidde de ongeschreven opdracht. In korte tijd haalde Van der Meer met Marleen Barth het zo lang gevraagde externe zwaargewicht in huis. De eerste niet-apotheker in het bestuur. Rik verdween echter van het ene moment op het andere met stille trom. Onder het mom van persoonlijke redenen vertrok hij als eerste man van het apothekenbolwerk. De verkiezingen voor een nieuwe voorzitter verliepen deze keer wel rustig. De door de KNMP voorgedragen Gerben Klein Nulent haalde een forse meerderheid van de stemmen. Rustig, zo formuleert Klein Nulent ook tijdens het interview. In een van de historische kamers van de KNMP in de Alexanderstraat in Den Haag wikt en weegt hij zijn woorden. Hij is zijn 100 dagen van voorzitterschap net voorbij, maar ferm van leer trekken, dat is niet aan hem besteed. Hoe staat het met de farmacie in Nederland? “De farmacie staat op een ongekend hoog niveau. Openbare en ziekenhuishuisapothekers leveren veel inspanningen om dit te bereiken. Door bezuinigingen in de zorg zijn wel de rendementen onder druk komen te staan. Dan is het lastig om goede zorg te leveren en een gezond bedrijf te runnen.” Daarmee vertelt u niets nieuws. “Het is nog steeds heel moeilijk voor veel apothekers. Apothekers hebben rendement nodig om te investeren. Investeren in zorg, in ICT of in een gezondheidscentrum.” En ondertussen tekenen apothekers al jaren bij het kruisje. “Zorgverzekeraars hebben sterk op de kosten gelet, gestimuleerd door het ministerie...

Lees Verder