Max € 45 bij spoedzorg
okt30

Max € 45 bij spoedzorg

In 2016 zullen circa zestien apotheken subsidie ontvangen op de terhandstelling bij farmaceutische spoedzorg. Daarmee komt het maximum tarief voor ANZ-zorg op € 45. Afgelopen voorjaar bleken grote uitschieters voor te komen in de tarifering van de farmaceutische spoedzorg: tussen grofweg € 15 in steden en € 95 in dunbevolkte gebieden of op de eilanden. Minister Edith Schippers schrijft in haar brief van 28 oktober 2016 over spoedzorg aan de Tweede Kamer dat er signalen zijn dat patiënten wachten op de reguliere openingstijden om het hogere tarief van dienstapotheken te omzeilen. ‘Dat is op zich niet erg als het starten van de farmaceutische behandeling ook kan wachten. Deze zorg moet echter beschikbaar zijn als de farmaceutische zorg direct nodig is. Daarvoor is het nodig dat de spoedzorg toegankelijk blijft. De dienstverlening in deze gebieden buiten de reguliere openingstijden mag niet in een negatieve spiraal komen. Doordat minder mensen gebruik maken van de dienstapotheek als gevolg van de hoge tarieven, moeten de tarieven omhoog waardoor weer minder mensen er gebruik van maken,’ aldus de Kamerbrief. Subsidie voor zestien apotheken In overleg met de Nederlandse Zorgautoriteit en veldpartijen is nu door VWS een oplossing uitgewerkt waarmee te hoge eigen betalingen aan farmaceutische spoedzorg moeten worden voorkomen. De oplossing voor 2016 zal zijn dat apotheken met een hoog tarief door VWS een subsidie ontvangen. Schippers vervolgt: ‘Het gaat dan om die apotheken die een tarief voor ANZ-zorg boven de € 45 per terhandstelling vragen. Hiermee komen de tarieven grofweg tussen de € 15 en € 45 per terhandstelling te liggen (in plaats van grofweg tussen de € 15 en € 95). De omvang van de subsidie is afhankelijk van het aantal receptregels en het tarief wat gesteld is. Op basis van cijfers van de zorgverzekeraars zullen circa zestien apotheken subsidie ontvangen in 2016. Met het instellen van de maatregel wordt gerealiseerd dat patiënten in 2016 maximaal € 45 per terhandstelling betalen buiten de reguliere openingstijden.’ Doelmatiger inrichten van spoedzorg De brief besluit als volgt: ‘Vanaf 2017 zal een structurele oplossing worden geïmplementeerd. De mogelijkheden hiervoor worden momenteel bezien. Daarnaast zullen verzekeraars samen met de apotheekhoudenden de komende jaren verder werken aan een doelmatigere inrichting van de farmaceutische spoedzorg, waardoor de tarieven omlaag gaan.’ Onder redactie van: Kees Kommer...

Lees Verder
Apotheek Smilde : Drentse Eendracht
okt28

Apotheek Smilde : Drentse Eendracht

Smilde, dorp in Drenthe, gelegen aan beide zijden van de Drentsche Hoofdvaart. Hier ligt een gezondheidscentrum waarin verschillende disciplines zijn gevestigd zoals Apotheek Smilde. De inrichting van de apotheek is modern. Een geneesmiddelenrobot staat gereed om te beginnen met stickeren en afleveren. De balie in de apotheek bestaat uit drie ronde tafels waar patiënten met veel privacy geholpen kunnen worden. In de grote teamkamer staan de resten van het ontbijt op tafel. Het ziet er gezellig uit. Een voor een komen de teamleden binnendruppelen. Barry Swets is apotheker: “Het leek mij een goed idee om de drijfveren van het hele team te beschrijven. Want wij doen het hier samen.” Aldus geschiedde. Het genoegen van een dorp. Miranda Wissink is apothekersassistente en werkt 25 jaar bij Apotheek Smilde. “Het is een veelzijdig beroep waarin je patiënten van dienst kunt zijn door goede en deskundige uitleg te geven over medicatie. Het is mooi als je mensen ziet opknappen. Ik woon al jaren in dit dorp en de gemoedelijke sfeer vind ik prettig. Met de komst van de nieuwe Zorgverzekeringswet in 2006 is ons werk veranderd. We hebben enerzijds meer verantwoordelijkheid gekregen, anderzijds zijn er ook meer ontplooiingsmogelijkheden. Als team zijn we goed op elkaar ingespeeld. We hebben respect voor elkaar, zijn eerlijk en open. En we hebben ook veel lol samen.” Afwisseling. Marieke de Roos: “Ik wist niet wat ik wilde worden, uit een beroepskeuzetest kwam apothekersassistente naar voren. Ik werk hier nu drie jaar en heb nog geen dag spijt gehad. Met name de afwisseling maakt het interessant. We hebben iedere morgen overleg en delen de dag in drieën: bestellingen afhandelen, recepten aanschrijven en verwerken en balie-werkzaamheden. Dat wisselen we af. Ik vind het erg belangrijk dat iedereen zich goed voelt in het team. Het bepaalt voor een groot deel hoe je functioneert.” Samen het verschil maken. “Wij zijn een team waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt”, aldus apotheker Barry Swets. “Dan kun je er ook optimaal zijn voor de patiënten. We proberen iedereen de ruimte te geven om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen. Er zijn korte lijnen, zaken worden gemakkelijk bespreekbaar gemaakt. We hebben niet veel toeters en bellen nodig om elkaar te vinden. Die prachtige geneesmiddelenrobot die daar staat? Uiteindelijk blijft het mensenwerk. Hij doet het goed omdat iedereen weet hoe hij er mee om moet gaan.” Op mijn plek. “Die is voor mij”, dacht Jaline Nanninga toen ze een jaar geleden de vacature voor de specialisatie tot openbaar apotheker zag. “Ik help ‘s morgens met het klaarmaken van medicatie en sta eveneens aan de balie. ‘s Middags kijk ik recepten na of ik werk voor mijn opleiding....

Lees Verder
De meerwaarde van de partner met een totaalportfolio
okt27

De meerwaarde van de partner met een totaalportfolio

-Dit artikel is tot stand gekomen i.s.m. Baxter-  Als je bedrijfsnaam de status van werkwoord bereikt heeft dan is dat bijzonder, het woord Baxteren is bekend en wordt begrepen binnen de farmacie. Maar Baxter heeft als producent en leverancier binnen de healthcare industry voor ziekenhuisapothekers – en voor veel andere ziekenhuisprofessionals – veel meer te bieden. Medical director Dr Raymund Zinck geeft zijn visie: “Het feit dat we een uitgebreid productportfolio bieden, stelt ons in staat een partner te zijn voor ziekenhuizen, de farmaceutische groothandel en een groot aantal klanten in kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing.” Als ziekenhuisapotheker zal Baxter geen onbekende naam voor u zijn. U kent ons niet alleen van de infuuszakken en andere farmaceutische oplossingen, maar ook van geneesmiddeldistributiesystemen en klinische voeding. Baxter levert producten en diensten die op veel ziekenhuis­afdelingen gebruikt worden. Baxter heeft contact met veel professionals in de zorg, o.a. de  anesthesist en de chirurg op de OK, met de nefroloog voor chronische dialyse, met internisten op de IC en met de oncoloog. Baxter heeft in de bijna negentig jaar dat het wereldwijd nu bestaat een enorme ontwikkeling doorgemaakt, waarbij innovatie altijd het kernwoord is geweest. Op veel van de genoemde aandachtsgebieden was Baxter de eerste aanbieder die een therapie introduceerde die patiëntenzorg mogelijk maakte of aanzienlijk verbeterde. De ziekenhuisapotheker faciliteren Baxter werkt samen met veel professionals in de zorg. De kwaliteits- en veiligheidseisen worden steeds strenger, terwijl de zorg tegelijkertijd geconfronteerd wordt met een forse kostenreductie. Dit zijn ontwikkelingen die vragen om partners die de professionals in het ziekenhuis kunnen ondersteunen om aan alle gestelde eisen te kunnen blijven voldoen en optimale patiëntenzorg te bieden. Baxter is zo’n partner, en wil de ziekenhuisapothekers optimaal faciliteren in hun werk. Als producent en leverancier zijn wij gehouden aan internationale richtlijnen op het gebied van productie,  kwaliteit en veiligheid. De kennis die we daarmee opbouwen, vertalen we naar onze gebruikers. We doen dit bijvoorbeeld middels de levering van ready to use producten. Voor klinische voeding bijvoorbeeld kunnen we alle macro en  micronutriënten leveren in twee of drie compartimenten zakken die nodig zijn. Maar we leveren ook een compounding machine die de ziekenhuisapotheker in staat stelt zelf een klinische voeding te maken  voor de patiënten voor wie een product op maat vereist is. Logistieke concepten spelen een belangrijke rol, om de voorraad binnen de ziekenhuisapotheek zo laag mogelijk te kunnen houden. Ook het bekende Baxteringsysteem is erop gericht de geneesmiddelendistributie voor de ziekenhuisapotheker veiliger te maken en de logistiek zo efficiënt mogelijk. Gerichte, geaccrediteerde trainingen Producten en diensten leveren is niet voldoende. Tenminste, niet voor een bedrijf dat zich opstelt als partner van de gebruikers ervan. Vooral als...

Lees Verder
Nieuwe aangrijpingspunten voor cholesterolverlaging
okt26

Nieuwe aangrijpingspunten voor cholesterolverlaging

Hart- en vaatziekten (HVZ) veroorzaken grofweg een derde van de totale sterfte in ons land en zijn verantwoordelijk voor ruim 9% van alle kosten in de gezondheidszorg. Veel Nederlanders hebben risicofactoren voor hart- en vaatziekten: roken, een verhoogde bloeddruk, overgewicht of een verhoogd cholesterol. Een stijging van 10% van het totaal cholesterol gaat gepaard met 20% meer kans op HVZ. Dit artikel beschrijft het huidige aanbod in cholesterolverlagende medicatie en de meest recente ontwikkelingen op dit gebied. Het lipidenspectrum is een van de factoren aan de hand waarvan de huisarts het risicoprofiel vaststelt bij cardiovasculair risicomanagement. Met dit risicoprofiel schat de arts het absolute risico op sterfte aan HVZ binnen 10 jaar. Of een cholesterolverlager wel of niet is geïndiceerd is behalve van het tienjaarsrisico afhankelijk van de hoogte van het LDL-C, de familie-anamnese, de BMI en de nierfunctie. Is het tienjaarsrisico lager dan 10% dan is medicamenteuze behandeling van een licht tot matig verhoogd cholesterol meestal niet zinvol. Is farmacotherapie wel aangewezen, dan is op basis van kosteneffectiviteit simvastatine 40mg de eerste keus. Van bijna alle statines is aangetoond dat zij niet alleen het cholesterol verlagen, maar ook daadwerkelijk het risico op HVZ verminderen. Elke millimol daling van het LDL-C reduceert het relatieve risico op ziekte of sterfte aan HVZ met 20%. Om dat effect te bereiken is een jarenlange behandeling nodig. Het is een taak van de apotheek om de patiënt voor te lichten over de noodzakelijke therapietrouw. Bijwerkingen Bereikt de patiënt met simvastatine 40mg de streefwaarde voor het LDL-C van 2,5 mmol/l niet, dan is de volgende stap switchen naar atorvastatine 20-40mg of rosuvastatine 10-20mg, afhankelijk van de hoogte van het LDL-C. Lagere doseringen hebben geen voordelen boven simvastatine 40mg. Daalt het cholesterol nog niet onder de 2,5 mmol/l, dan kan de dosering worden verhoogd naar maximaal 80mg atorvastatine of 40mg rosuvastatine. Is het tienjaarsrisico op HVZ groter dan 20% en bereikt de patiënt met deze dosering en leefstijlaanpassingen nog niet de streefwaarde, dan kan de arts andere cholesterolverlagers overwegen: acipimox, ezetimibe, een fibraat, een galzuurbindend hars of omega-3-vetzuren. Van combinaties van een statine met deze middelen is niet aangetoond dat het LDL-C daalt dan met alleen een statine. De NHG-standaard adviseert dan ook terughoudend te zijn met het voorschrijven van deze middelen. Bij therapieresistente hypercholesterolemie ligt een taak voor de apotheek. Is de patiënt therapietrouw en of is hij gestopt met het statine vanwege bijwerkingen? Probeer hierover in gesprek te gaan met de patiënt. Spierklachten zijn weliswaar een veelvoorkomende bijwerking – 5 tot 18% van de gebruikers heeft hier last van – maar komen ook zonder statinegebruik vaak voor. Misschien zijn milde spierklachten toch acceptabel...

Lees Verder
Even scannen… en zeker weten dat het wel het echte geneesmiddel is
okt23

Even scannen… en zeker weten dat het wel het echte geneesmiddel is

Hoewel nationaal en internationaal activiteiten worden ontplooid om handel in nepgeneesmiddelen tegen te gaan, is de handel hierin nog steeds bloeiend. Een nieuwe toepassing is erop gericht het probleem definitief op te lossen. De ontwikkelaar licht toe. Je staat in de winkel en bent acuut verliefd op dat leuke petje. Het is duur, maar het is wel van een merk waarmee je graag gezien wilt worden. Maar is het echt? Je scant de matrixcode via de app die je hiervoor op je smartphone hebt en de uitslag is positief: geproduceerd in de fabriek van het bewuste merk, op die en die datum. En toch blijkt dat petje hartstikke nep te zijn. De fabrikant verdient er niets aan en jij hebt veel te veel betaald. Hoe kan dit? “Dit kan omdat je je hebt laten misleiden door die matrixcode”, zegt Ok van Megchelen. “Degene die dit nep-petje heeft gemaakt, heeft die matrixcode verwijderd uit een product dat écht van die dure fabrikant is, duizenden malen gekopieerd en in goed nagemaakte petjes verwerkt, die hij overal in de wereld verkoopt. Je scant met die app alleen wat er op die papieren matrixcode staat. Maar als je pech hebt, word je daar niets wijzer van.” Geneesmiddelen namaken Stel nu eens dat het niet om een petje gaat, maar om een geneesmiddel. “In geld uitgedrukt is dit mondiaal een miljardenprobleem”, zegt Van Megchelen. “Lees maar het rapport Pirates of the 21st century van Ernst & Young uit 2009. Recentere cijfers van de International Chamber of commerce laten zien dat hierin 1,7 triljoen dollar omgaat. Op patentgeneesmiddelen zit een fikse marge, dus het is interessant om die na te maken. Maar degene die ze voorschrijft of die ze gebruikt, heeft geen zekerheid. Ze weten niet of er dezelfde werkzame stof in zit en in dezelfde dosering, of er geen vulstoffen zijn toegevoegd of weggelaten, of het wel of niet bijwerkingen geeft die bij het echte product niet of veel minder aan de orde zijn.” De omvang van het probleem is in cijfers minder groot dan bij mode en luxegoederen, erkent Van Megchelen. “Maar bij geneesmiddelen zijn de juistheid en betrouwbaarheid wel vele malen belangrijker dan bij die andere twee categorieën”, zegt hij. “Vorig jaar was ik betrokken bij een openbare consultatie van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, dat bezig was met de ontwikkeling van een QR-codebeleid. Ook daar werd erkend dat het probleem van namaakgeneesmiddelen écht speelt.” Check via internet Van Megchelen is zich vanuit zijn bedrijf Tagologic gaan bezighouden met deze materie. Hij bedacht met partners een oplossing waarin internet een doorslaggevende rol speelt om te kunnen achterhalen of een product echt...

Lees Verder

Column Maayke Fluitman: Don’t try this at home…

Experimenten met ontploffende chemicaliën, motorrijders die over brandende auto’s heen springen, we zien het vaak op tv. Hoewel gezond verstand ons meestal helpt om te realiseren dat we dit echt niet zelf moeten uitproberen volgt toch vaak nog de waarschuwing: Don’t try this at home. De lijst met mogelijke letsels, soms zelfs dodelijk, is eindeloos. Gelukkig houden de meesten van ons zich dan ook aan dit gegeven advies en genieten we van de stunten die anderen uitvoeren. Beter is het om je bezig te houden een veiligere activiteit als bijvoorbeeld tennis, voetbal, golf. Sporten: een gezonde, geaccepteerde bezigheid. Als je helemaal niets aan sport doet ben je zelfs ‘ongezond’ bezig. Althans, dat dacht ik. Tot mijn verbazing heeft Consument en Veiligheid, op verzoek van het ministerie van VWS, becijfert dat sportblessure jaarlijks bijna 600 miljoen kost en 1,7 miljoen verzuimde werkdagen. En dat is nog niet alles, Consument en Veiligheid waarschuwt zelfs dat het aantal blessures alleen nog maar zal gaan toenemen. Nog even en na iedere voetbalwedstrijd volgt de waarschuwing: Don’t try this at home. Waarschijnlijk zal het zo ver wel niet komen maar er wordt wel nagedacht over hoe al die blessures voorkomen moeten worden. Daar zal zeker een goed advies over opgesteld worden. Adviseren daar zijn we in de zorg heel goed in. Advies geven is één van onze kerntaken, ondersteund door onderzoek, dus goed onderbouwd en daarom moet het opgevolgd worden. Wij weten wat goed voor u is! Maar, slaan we niet door met al onze opgestelde en afvinkbare adviezen? Moeten we als professionals niet meer op zoek naar de dialoog met de zorgvrager? Moeten we, juist omdat we professionals zijn, het geldende advies soms niet laten voor wat het is en op basis van individuele behoeften en omstandigheden ook advies kunnen geven dat niet gestandaardiseerd is maar wel de juiste oplossing voor die persoon is? We kunnen ons wel helemaal suf rekenen op sportblessures, specialistische begeleiding, de impact van zorgaanbieders op de kwaliteit van leven en ga zo maar door. Maar hoe meer onderzoeken en resultaten, hoe langer de afvinklijstjes en hoe onwerkelijker en tegenstrijdiger de adviezen worden. Steeds vaker realiseer ik me dat de combinatie van expertise, gezond verstand en daadwerkelijke, echte dialoog met de patiënt leidt tot verbetering van zorgaanbod en meer innovatieve ontwikkelingen. Als we van tevoren hadden doorgerekend wat de werkelijke, maandelijkse kosten van mobiele telefonie echt zouden zijn en zou het advies van de overheid geweest zijn: ‘investeer hier nooit in’. Op basis van dat advies zouden we nog allemaal vast zitten aan de vaste lijn. En toch: iedereen heeft een mobiele telefoon, niemand zou meer zonder kunnen. Wij...

Lees Verder
Column Henk Pastoors: We hebben je nodig
okt21

Column Henk Pastoors: We hebben je nodig

Beste Marcel, Allereerst wil ik je ook langs deze weg hartelijk feliciteren met je promotie over het onderwerp therapietrouwverhogende interventies door de apotheker. Je bent apotheker in dat rebelse kraaiennest in Amsterdam. Ik ken je als een zeer betrokken, zeer innemend mens die bovendien ontvankelijk is voor een goed gesprek over de betekenis van openbare farmacie. Vanuit deze invalshoek ben ik benieuwd of jij met mij van mening bent dat er in de grote steden, dus ook in Amsterdam, de helft van de apotheken dicht kunnen zonder dat hiermee enige gezondheidsschade zou worden veroorzaakt? Zou je net als ondergetekende een substantieel gedeelte van de opbrengsten van het sluiten van apotheken willen aanwenden voor het verwezenlijken van innovaties in de eerste lijn? Door welke overwegingen zou jij je laten leiden? Ben je net als ik van mening dat de openbare farmacie in de huidige vorm duur is, nauwelijks aantoonbaar gezondheidswinst oplevert en niet meer voldoet aan de maatschappelijke verwachting van een full service hospitality ingericht bedrijf? Dat het zeer aannemelijk is dat professionals van de Hogere Hotelschool een zeer positieve bijdrage zouden kunnen leveren aan het klantgericht zijn in de apotheek? Zou je je net als ik ongemakkelijk voelen als je in je eigen apotheek zit te wachten en een baliegesprek meekrijgt over hoe je een vaginale crème inbrengt? Waar zit jouw zorgdroom Marcel en hoe ga je dat fiksen? Wanneer gaat de KNMP melden dat je voorzitter geworden bent of heb jij net als ik (en Minister Schippers) het idee dat instituties het probleem van zorgverandering tegenhouden en jij dus nooit voorzitter zal worden? Zie jij in de combinatie van handel en zorg een beperking of juist een kans? Ben jij net als ik van mening dat toen er nog goud geld in de openbare farmacie werd verdiend de afslag is gemist om aan waardecreatie in de openbare farmacie te doen? Zie jij ook dat de apotheker geen distributie nodig heeft als onmisbare schakel in de eerste lijn? Ongetwijfeld maak ik me net als jij zorgen over het feit dat het medicijn van de troost, aandacht, begeleiding, veiligheid en jouw zo geliefde onderwerp van therapietrouw als kostenpost wordt gezien. We moeten snel een biertje doen bij Cafe Wildschut, ben zo nieuwsgierig naar jouw ideeën hierover. Maar blijf bovenal nog lang apotheker, we hebben je nodig Marcel Kooij. Henk Pastoors is directeur van TopSupport Strategie en Informatie. Hij levert als adviseur maatwerk in analyse en strategie in de farmacie en...

Lees Verder
Apotheker als digitale adviseur: Innoveren in 1.000 dagen
okt21

Apotheker als digitale adviseur: Innoveren in 1.000 dagen

Digitale technologie verandert de zorg. Tal van digitale tools zullen patiënten en zorgprofessionals ondersteunen. De grenzen tussen zorgprofessional onderling en tussen de patiënten vervagen. De eerste en tweede lijn maken plaats voor kleine locaties voor specifieke zorg. Voor apothekers een uitgelezen kans om patiënten te adviseren over al deze digitale producten en diensten, zo stelt Maarten den Braber van Rockstart digital health. Innovatieve ideeën Innovatie, e-health en nieuwe technologie. De zorg maakt zich klaar voor de toekomst: hoe kunnen we door middel van technologie de zorg betaalbaar, toegankelijk en comfortabel voor de patiënt maken? Aan innovatieve ideeën geen gebrek in de zorg. Voorschrijver en apothekers hebben allemaal wel een idee hoe het beter, sneller goedkoper en makkelijker kan. Ook de technologische kennis om een tool te ontwikkelen is volop aanwezig in ons land. Nederland loopt op digital health-gebied voorop, maar voelt wel de hete adem van het Verenigd Koninkrijk en Zweden in de nek. Het gaat echter mis als die specialisten zelf een bedrijf moeten bouwen en een product of dienst voor de markt moeten maken. De zorg struikelt nog te vaak tijdens de stap van innovatief idee naar opname van dat onderscheidende product in het zorgproces. Weg idee, weg geïnvesteerd geld. Neem de Scanadu Scout. Dit innovatieve apparaat op zakformaat meet de belangrijkste vitale kenmerken als zuurstof, bloeddruk, hartslag en temperatuur van het bloed. Bloed meten is net zo makkelijk als het lezen van een e-mail. De data worden automatisch opgestuurd naar de zorgspecialist, als dat nodig mocht zijn. Een dokter of verpleegkundige komt er bij het meten niet meer aan te pas. Een goed idee, maar na jaren van geld ophalen bij investeerders, ontwikkelen en testen gebruikt nog steeds geen enkel ziekenhuis of zorgprofessional deze nieuwe technologie als onderdeel van het zorgproces. Ontwikkelen van een technologisch hoogstandje is slechts een aspect, maar net zo belangrijk is dat patiënten of zorgverleners het ook gaan toepassen in het zorgproces. Versneller Dat moet anders, dacht Oscar Kneppers toen hij in 2012 Rockstart oprichtte. Een ‘versneller’ die start-ups in 1000 dagen op alle fronten ondersteunt om succesvol te innoveren. Een intensief traject waarbij vanaf dag een alle stakeholders betrokken worden. Inmiddels zijn 58 start-ups geholpen: vier programma’s op het gebied van web en mobile en twee rondom smart energy. Daar zijn dit jaar Digital Health en Maarten den Braber bij gekomen. Op de Novio Tech Campus naast het academisch ziekenhuis Radboudumc gaan vanaf 14 oktober tien start-ups met elkaar, met partners in de zorg en met investeerders nieuwe technologieën ontwikkelen die de zorg nu eens echt klaar moet maken voor de toekomst. De start-ups krijgen een startkapitaal van 20.000 euro, een...

Lees Verder
Bredere toepassing biosimilars begint bij de arts
okt21

Bredere toepassing biosimilars begint bij de arts

Het preferentiebeleid heeft tot een enorme kostenbesparing in de openbare farmacie geleid. Nu kijken zorgverzekeraars naar de mogelijkheden om met biosimilars kosten te besparen op biologicals. Een proces dat vooralsnog ver van de apotheker leek af te staan. Maar gelet op de snel groeiende mogelijkheden van biologicals, ook voor extramuraal gebruik, dichterbij dan gedacht. Biosimilars zouden een bijdrage kunnen leveren aan het antwoord op de vraag hoe de almaar stijgende kosten voor dure geneesmiddelen een halt toegeroepen kunnen worden. Toch blijft de toepassing van biosimilars achter in Nederland. Dit ligt voor een deel aan de twijfelachtigheid van artsen, zo stelt Initiatiefgroep Biosimilars Nederland. Arnold Vulto (ziekenhuisapotheker in het Erasmus Medisch Centrum) is een van de initiatiefnemers van Biosimilars Nederland. Ruimere toepassing van biosimilars zou meer dynamiek kunnen brengen in de nu erg gesloten markt voor geneesmiddelen, stelde hij onlangs tijdens een persconferentie (ter voorbereiding van een symposium dat Biosimilars Nederland afgelopen september over dit onderwerp organiseerde). En de komende periode komen diverse biologicals die grote omzetten vertegenwoordigen uit patent – infliximab (143 miljoen euro) en etanercept (156 miljoen euro) al dit jaar, adalimumab (208 miljoen euro) in 2018 – dus dit is hét moment om de meerwaarde van biosimilars onder de aandacht te brengen. Graag meer dynamiek Het bewerkstelligen van die dynamiek is iets wat de zorgverzekeraars heel graag zien gebeuren. Ruben Wenselaar, bestuursvoorzitter van Menzis, zei tijdens diezelfde persconferentie: “Het onderwerp raakt ons allemaal, gelet op de structureel stijgende geneesmiddelenkosten. Die stijging heeft in eerste instantie geleid tot het preferentiebeleid voor generieke geneesmiddelen en we weten welke enorme kostenbesparing dit beleid heeft opgeleverd. Nu gaat het om de dure geneesmiddelen die sinds enkele jaren worden betaald uit het budget van de ziekenhuizen, vaak zijn dit biologicals. De ziekenhuizen zijn voortdurend hierover in gesprek met de zorgverzekeraars, omdat de financiering een steeds groter probleem voor ze wordt. Voor deze dure geneesmiddelen moeten we iedere gelegenheid aangrijpen om ze beschikbaar te maken voor patiënten, maar we moeten ook de kosten in de hand houden.” Dat lukt nu niet. Het budget voor dure geneesmiddelen bedraagt inmiddels anderhalf miljard euro (cijfer 2013). In 2014 zagen we een kostenstijging ten opzichte van 2013 van negen procent, en de verwachting is dat die stijging zich in 2015 en 2016 zal continueren. “Het is echt een bron van zorg die gedeeld wordt door de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars”, aldus Wenselaar. “En de  kostenstijging is moeilijk voorspelbaar omdat we niet weten welke nieuwe middelen allemaal in aantocht zijn.” Inzet op grote schaal van biosimilars kan helpen om die kostenexplosie een halt toe te roepen. Wenselaar: “Toen temozolomide in 2011 uit patent ging, leidde de komst van...

Lees Verder
Column: Verandering als constante
okt21

Column: Verandering als constante

Ik was van de week op bezoek bij mijn vader. Apotheker en inmiddels 87 jaar. Een apotheker oude stijl, in het dorp in een adem genoemd met de huisarts en de notaris. Iemand die wist wat het beste was. Voor zijn assistentes, zijn patiënten, zijn familie. En voor hemzelf, getuige de wijnkelder die hij kon vullen dankzij de jaarlijkse levering van het toenmalige OPG. In zijn loopbaan als zelfstandig apotheker weigerde hij dan ook om mee te bewegen met maatschappelijke veranderingen. Ik ben toch de apotheker? Laat mij dan mijn gang gaan. Zo ging dat in die tijd, Bas. Ze zijn er gelukkig nog steeds, Niels. Zorgprofessionals die met het DNA van een zorgverlener worden geboren om mensen te helpen. We mogen er blij mee zijn! Maar een ding is wel veranderd: de samenleving, de maatschappij, de klant en de patiënt verwachten steeds meer en andere competenties van de zorgverlener: focus je op de zorgconsument, wees klantgericht, luister naar behoeftes, vraag door, neem de tijd, geef aandacht, lever maatwerk en ga zo maar door. Terwijl de apotheker gewoon zijn ding wil doen. Dat schuurt. Ik begrijp wat je bedoelt, Bas. Apothekers maken weken van 80 uur, zitten in het weekend achter de computer bijscholingspunten bij elkaar te sprokkelen en gaan na zes uur ook nog op huisbezoek. En wat krijgen ze ervoor terug: hoon van achter de balie, de toorn van de zorgverzekeraar en stress omdat het vak niet meer leuk is. ‘Wat ik ook doe – en ik doe al zoveel – ik doe het ook nooit goed’, zo staat de miskende apotheker tegenwoordig in het leven. Er dreigt een groot gat te ontstaan tussen wat de maatschappij verlangt van de apotheker en wat de apotheker traditioneel levert. Precies, Niels. De goede intentie van de apotheker komt in conflict met de maatschappelijke moraal. En het is aan de apotheker om daar iets aan te doen! De apotheker kan nu eenmaal maatschappelijke en politieke ontwikkelingen – lees marktwerking – niet veranderen. Dan moet je maar de politiek in. Veranderen is nu eenmaal de nieuwe constante en het is aan jou om daarin een weg te vinden. Er is hoop, Bas. Mijn vader beweegt inmiddels mee met de veranderingen in de wereld: Skypen met zijn kinderen, berichten sturen op FaceBook. En hij is als apotheker nu wel in staat om echt te luisteren naar zijn gesprekspartners! Bastiaan Witvliet, hoofdredacteur Niels van Haarlem,...

Lees Verder