Meer kansen voor apotheekhoudende huisartsen
apr28

Meer kansen voor apotheekhoudende huisartsen

Patiënten moeten zekerheid hebben over de continuïteit van goede en bereikbare farmaceutische zorg. Daarom zijn apotheekhoudende huisartsen voor inwoners van dorpen en dunbevolkte gebieden van vitaal belang, vindt de Tweede Kamer unaniem. Een motie van het lid Agnes Wolbert (PvdA) over apotheekhoudende huisartsen werd deze week aangenomen. Wie mag de farmaceutische zorg aan inwoners binnen een gebied dat tussen de 3,5 en 4,5 km ligt van de dichtstbijzijnde openbare apotheek leveren? Wordt daarbij alleen gekeken naar de beschikbaarheid van openbaar vervoer, vroeg Agnes Wolbert. Of zijn er andere criteria van belang voor de beschikbaarheid van farmaceutische zorg, of is het een overweging om deze gebieden anders in te delen? De overwegingen Waarom wordt geen vergunning verleend aan een apotheekhoudende huisarts, waarvan alle patiënten binnen de 3,5 tot 4,5 km gebruik mogen maken, terwijl: a. Deze bewoners dan aangewezen zijn op beperkte mogelijkheden voor openbaar vervoer; b. Deze bewoners dan aangewezen zijn op bezorging van geneesmiddelen, waarbij de adviesfunctie van de apotheker cq apotheekhoudende huisarts niet kan worden ingevuld en de veiligheid van medicatiegebruik onvoldoende wordt gewaarborgd; c. Inwoners van omliggende dorpen wél terecht kunnen bij deze apotheekhoudende huisarts. De Tweede Kamer stemde unaniem in met het verzoek van deze parlementariër om de regering te vragen na te gaan welke oplossingen voorhanden zijn en hierover de Kamer uiterlijk voor de zomer van 2016 te informeren. Onder redactie van Kees Kommer  ...

Lees Verder
Eigen risico in farmaceutische zorg ter discussie
apr25

Eigen risico in farmaceutische zorg ter discussie

Afgelopen week is tijden een debat over de eerstelijnszorg in de Tweede Kamer een motie ingediend, waarin aan de regering wordt gevraagd om de zorg van de apotheker uit het eigen risico te halen. Op 26 april wordt over deze motie gestemd. De motie is ingediend door de kamerleden Linda Voortman van Groen Links en Carla Dik-Faber van de Christen Unie. Zij geven de Tweede Kamer als overweging dat apothekers als medebehandelaars samen met huisartsen en wijkverpleegkundigen de kern van de lokale zorg rondom de patiënt vormen. In deze driehoek vallen zowel de zorg van de huisarts als van de wijkverpleegkundige buiten het eigen risico. De indieners van de motie menen dat eenduidigheid van belang is voor de patiënt en de verzekerde, daarom verzoeken zij de zorg van de apothekers uit het eigen risico te halen. Onder redactie van: Kees Kommer Deze motie is op 26 april 2016 door de Tweede Kamer verworpen....

Lees Verder
Drijfveren: Toen wij uit Rotterdam vertrokken
apr20

Drijfveren: Toen wij uit Rotterdam vertrokken

Aan de oevers van de Oude Maas, aan de zuidkant van Rotterdam ligt stadsdeel Hoogvliet. Omsloten door de Groene Gordel en gelegen midden in het havengebied, is dit een prachtige omgeving met veel water, groen en bedrijvigheid. Boomgaardshoek is een van de acht wijken in Hoogvliet. Hier staat Gezondheidscentrum Boomgaardshoek waarin verschillende disciplines, zoals de BENU Apotheek zijn samengebracht. Het is 8 maart, internationale vrouwendag als ik een afspraak heb met beherend apotheker Samorah Oelen-Pigot: “Vrouwendag? Of ik daarbij stil sta? Ik heb de vrouwen in mijn team gefeliciteerd en ik doe een gebedje voor alle vrouwen die wereldwijd onderdrukt worden. Mezelf heeft het vrouw-zijn nooit belemmerd om te worden wie ik ben. Een patiënt aan de balie vroeg laatst wel of de chef ook aanwezig was. Dan zeg ik: ‘de chef staat voor u.” Het team van apotheek Boomgaardshoek bestaat uit een apotheker, vijf apothersassistentes waaronder een teamleider, een algemeen ondersteunend medewerker en twee bezorgers. Hoogvliet telt ruim 34.000 inwoners die kunnen kiezen uit maar liefst zeven apotheken waarvan drie in gezondheidscentra. Met zoveel concurrentie is onderscheidend vermogen een ‘must’. “Samorah: “De concurrentie is heel heftig. Patiënten worden inderdaad van elkaar ‘afgesnoept’. Het is onze taak om ons te blijven onderscheiden. Als je wilt dat patiënten loyaal zijn, moet je uitblinken in service en kwaliteit. De farmaceutische zorg moet sowieso op topniveau zijn. Daarnaast hebben we een herhaalservice, een medicijnkluis waar cliënten 24/7 terecht kunnen en een ‘track & trace’ systeem zodat mensen meteen een mailtje krijgen wanneer hun geneesmiddelen klaar staan. Kennis vergroten, na- en bijscholing van de assistentes staat bij ons hoog op de agenda. We organiseren eens per jaar een informatieavond voor patiënten en eens per jaar houden we een servicedag waarvoor we mensen uitnodigen. Binnenkort start ik samen met een assistente een oogdruppelproject dat al een tijdje op de plank ligt. Wat ik vooral wil zeggen is dat het belangrijk is dat we ons als apotheek laten zien. We moeten zichtbaar zijn in de wijk. Ook fysiek gezien want ons centrum ligt een beetje verscholen. Daar werken we aan. Of dat bij elkaar opgeteld allemaal onderscheidend genoeg is? Op een gegeven moment is de populatie op en valt er niet veel meer te verdelen. Gelukkig zien we patiënten ‘terugkomen’. Dat betekent voor mij dat we op de goede weg zijn.” Je hebt je jeugd in Suriname doorgebracht. Welke invloed heeft dat op je leven gehad? “Ik ben geboren in Rotterdam. Vanwege familieomstandigheden ben ik als vierjarig meisje samen met mijn ouders en zusje naar Suriname verhuisd. De jaren tachtig waren in politiek opzicht behoorlijk instabiel maar ik heb een hele fijne jeugd gehad. We...

Lees Verder
Droge ogen, droge mond en elke avond uitgeput
apr18

Droge ogen, droge mond en elke avond uitgeput

Droge ogen, droge mond, gewrichts- en spierontstekingen, pijn, ernstige vermoeidheid, het scala aan klachten bij het syndroom van Sjögren, een systemische auto-immuunziekte, is lang en uiteenlopend. Patiënten ervaren dagelijks ook veel ziektelast. Toch wordt de ernst van dit syndroom nog steeds onderschat, constateert prof. dr. Hendrika Bootsma, hoogleraar Reumatologie in het UMC Groningen. Hendrika Bootsma volgt met belangstelling de tennisprestaties van Venus Williams, die samen met haar zus Serena al jaren aan de top van het internationale vrouwentennis staat. Natuurlijk omdat ze graag naar tennis kijkt, maar meer nog omdat Venus Williams internationaal de meest bekende drager is van het syndroom van Sjögren. “Ze was vroeger beter dan haar zus, maar is door haar ziekte weggezakt in haar prestaties. Ze klaagde veel over gewrichtsklachten, vermoeidheid, verminderde energie, dat zijn typisch symptomen van het syndroom van Sjögren. Ik las dat ze sinds kort weer meedoet met de internationale Grand Slam toernooien, het gaat weer beter met haar. Ik ben benieuwd of ze nieuwe medicatie van haar behandelaar heeft gekregen.” De bekendheid van Williams draagt ook bij aan de bekendheid van het syndroom van Sjögren. Dat is hard nodig, want het wordt nog lang niet altijd onderkend door de arts. “Het duurt soms jaren voordat patiënten deze diagnose krijgen. We hebben nu een patiënt in behandeling die al zeven jaar met klachten rondliep, zoals huidafwijkingen, speekselklierzwellingen en pijn in spieren en gewrichten. Ze had tal van artsen gezien, van huisartsen tot dermatologen. Pas toen ze bij ons kwam, konden we de diagnose stellen. Deze casus vormt helaas geen uitzondering, dat komt regelmatig voor.” Siccasymptomen Droge ogen, droge mond, droogheid van de huid, vaginale droogheid, het zijn de eerste symptomen, de zogenaamde Siccasymptomen (droogheidssymptomen), van het syndroom van Sjögren, een systemische auto-immuunziekte waarbij vochtafscheidende klieren ontstoken raken. “Veelal begint het met droge ogen of nachtelijke monddroogheid. Je hebt bijvoorbeeld continu het gevoel dat er zand in je ogen zit. Of je denkt: ik zet maar een glaasje water naast het bed, want ik moet er steeds uit om te drinken.” De droge ogen en droge mond worden veroorzaakt doordat de traan- en speekselklieren niet meer adequaat functioneren door het ontstekingsproces als gevolg van de auto-immuniteit, legt Bootsma uit. “Dat leidt tot een verminderde functie van deze klieren. Patiënten ervaren dat doordat er geen traan- of speekselvorming meer plaatsvindt. Voor hen is dat buitengewoon invaliderend. Een droge mond maakt het lastig om te praten, en ook eten gaat moeizaam als je geen speeksel meer in je mond hebt. Daar komt bij dat ook het gebit achteruit gaat, vanwege de verhoogde gevoeligheid voor cariës. Dat zijn klachten waar patiënten elke dag mee geconfronteerd worden.”...

Lees Verder
Metformine met minder bijwerkingen?
apr16

Metformine met minder bijwerkingen?

Zo’n 9 procent van de ruim 650.000 metformine gebruikers in Nederland ervaart blijvend last van bijwerkingen. Ernstige diarree en winderigheid komen het vaakst voor en belemmeren mensen in hun doen en laten. Er lijkt een oplossing te zijn, zo bericht Diabetesvereniging Nederland (DVN). Metformine gebruikers in het  buitenland blijken baat te hebben bij een lang werkende vorm van metformine die nu niet in Nederland verkrijgbaar is. DVN onderzoekt daarom of voor mensen met ernstige bijwerkingen deze lang werkende metformine toch beschikbaar kan komen. Nu is in de Nederlandse apotheken alleen kortwerkend metformine verkrijgbaar. De lang werkende metformine zou voor een groot aantal mensen dat nu ernstige bijwerkingen ervaart, een oplossing kunnen zijn. Dit medicijn wordt trager opgenomen en heeft daardoor minder bijwerkingen. Artsen kunnen dit lang werkende geneesmiddel nu niet voorschrijven. Nieuwe beoordeling Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft aangegeven dat er al een producent is geweest die een lang werkende metformine op de Nederlandse markt heeft willen brengen. Het CBG heeft dit verzoek destijds afgewezen omdat deze metformine minder werkzaam zou zijn. DVN zal nu met het CBG in gesprek gaan over de destijds gemaakte afweging. Daarbij staat bij de diabetesvereniging vooral de groep mensen met ernstige bijwerkingen voor ogen. Als het CBG hiervoor openstaat, wil DVN vervolgens samen met zorgverleners de toelating op de markt aankaarten bij de koepelorganisatie van generieke medicijnfabrikanten (Bogin), zorgverzekeraars en Zorginstituut Nederland, dat over de vergoeding van medicijnen gaat. Op 24 maart publiceerde DVN al over maag- en darmklachten met Metformine. Dit bericht is hier te lezen. Onder redactie van: Kees Kommer  ...

Lees Verder
Column: 91 miljoen voor huisartsen en apothekers
apr15

Column: 91 miljoen voor huisartsen en apothekers

  Als ik je nu eens vraag om de drie farmacotherapeutische woorden met de meeste waarde te noemen, waar denk jij dan aan, Niels? Het gaat weer eens over geld! Dat is niet zo’n moeilijke vraag, Bas. Dan denk ik meteen aan Adalimumab, Indursulfase en Galsulfase. De kosten van deze geneesmiddelen voorgeschreven bij de ziektes van Crohn, Maroteaux-Lamy en Pompe zijn per stuk toch wel minimaal 500.000 euro per patiënt. Dure geneesmiddelen. Ik ken mijn klassiekers wel, Bas. Zoals gebruikelijk zit je er weer eens helemaal naast, Niels. Effectief, veilig en doelmatig, deze drie woorden vertegenwoordigen de hoogste waarde in de farmacotherapie. Sterker, nog ze zijn samen goed voor tientallen miljoenen. Nu ben ik je weer eens helemaal kwijt, Bas. Leg eens uit waarom effectief, veilig en doelmatig zoveel geld vertegenwoordigen. Heel eenvoudig, Niels. In ons land is structureel 91 miljoen beschikbaar voor huisartsen en apothekers om onderzoek te doen naar effectief, veilig en doelmatig medicijngebruik. Ik schrijf het even voluit: 91.000.000 euro. Dat bedrag is tot 2022 beschikbaar voor onderzoek naar farmacotherapie. Deze pot met geld zit in het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) en wordt beheerd door ZonMw. Daar wordt zeker dankbaar gebruik van gemaakt door de eerste lijn, Bas! Ik neem aan dat huisartsen en apothekers volop deelnemen aan tal van studies. Een prachtige kans om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld het effect van hun farmacotherapeutisch handelen. Een grote stap op weg naar aantoonbaar effectiever, doelmatiger en veiliger farmacotherapie! Nou, dat valt dus vies tegen, Niels. De eerste lijn laat het een beetje afweten. Het zijn de specialisten die er met het onderzoeksgeld vandoor gaan. Tja, die specialisten weten wel de weg om geld binnen te harken. Ook voor onderzoek. Dat is een gemiste kans, Bas. Zeker nu zorgverzekeraars straks alleen nog maar willen betalen voor resultaten. Bovendien is het een mooie manier om te laten zien dat jij als zorgprofessional voor betere uitkomsten kan zorgen dan je concurrent, eh collega om de hoek. Maar er is hoop, Niels. De NHG start binnenkort met een grootschalig onderzoek naar het stoppen met voorschrijven en afbouwen van antidepressiva. De handtekeningen voor het onderzoek zijn bijna gezet. Nu wordt eindelijk eens aangetoond wat huisartsen daaraan kunnen doen. Misschien is het inderdaad nog niet te laat, Bas, en kan de KNMP nog even aanschuiven zodat ook apothekers hun meerwaarde kunnen laten zien. En dat samenwerking in de eerste lijn aantoonbaar zorgt voor effectievere, doelmatigere en veiligere farmacotherapie.   Bastiaan Witvliet, hoofdredacteur FarmaMagazine Niels van Haarlem, redacteur FarmaMagazine      ...

Lees Verder
Column: Alarm! plastic gevonden in Mars
apr14

Column: Alarm! plastic gevonden in Mars

Ja, inderdaad ‘in’ Mars. Hoewel we in de toekomst misschien ook nog wel de melding krijgen ‘op’ Mars wil ik het nu even hebben over het stukje plastic dat gevonden is in een chocoladereepje. En niet alleen in de Mars maar ook in de Milky Way mini, Snickers en Celebrations kon mogelijk een stukje plastic zitten. Een consument uit Duitsland trof het stukje aan in een Snickers mini, afkomstig uit de fabriek in Veghel. Vervolgens besloot de Amerikaanse snoepproducent tot een terugroepactie in 55 landen. Mogelijk gemaakt door de traceerbaarheid van producten in de retail. We kennen ze allemaal de Oranje Hand Enveloppen. De procedure die binnen de farmaceutische kolom wordt gebruikt om snel te informeren als er iets echt mis is met een geneesmiddel. Iedereen weet wat te doen als deze enveloppe op de deurmat valt. Voor de jongeren onder ons: een enveloppe is iets waar je fysiek een e-mail in verstuurd. Maar hoe traceerbaar zijn geneesmiddelen en producten in de zorg? Weten we inderdaad op ieder moment, op iedere plek in de schakel, waar een product zich bevindt? Hoe snel bereiken we de eindgebruiker als er ergens ter wereld in de keten, van productie tot uitgifte, iets fout is gegaan? Verloopt dat hetzelfde als toen bij die Duitse consument die het stukje plastic tussen zijn tanden aantrof? Mijn kinderen hebben de Snickers, die mogelijk tot de teruggeroepen producten behoorden, ondertussen al met veel smaak opgepeuzeld: een mogelijk stukje plastic vindt zijn weg wel weer naar buiten, denk ik maar. Als ouder wil je toch het beste voor je kind maar je weet niet meer waar we met de gehele moderne voedselindustrie aan bloot worden gesteld en wat kinderen waar allemaal te eten krijgen. Dit bedenk ik nog een keer als ik met mijn zoontje weer op de gang sta bij de plaatselijke GGD nadat hij net, simultaan, 2 vaccinaties in zijn beide bovenarmen gespoten heeft gekregen. Het ‘bewijs’ daarvan staat in zijn, papieren, vaccinatiepaspoort, waar twee data stempels aangeven dat ik met hem het gehele rijksvaccinatieprogramma keurig aan het doorlopen ben. “Wel goed bewaren dat papieren vaccinatiebewijs”. Weet ik nu ook welke producten mijn zoon exact heeft gekregen en hoe weet de GGD eigenlijk dat ze wel mijn zoon hebben gevaccineerd? De controle die werd uitgevoerd ging niet verder dan dat we in de rij stonden én dat een aardige dame aan hem zijn naam en geboortedatum vroeg. Blijkbaar gaf hij het goede antwoord en mochten we door naar de volgende kamer. Als zorgprofessional ga ik er vanuit dat ergens vast ligt welke batchnummers zijn gebruikt op die specifieke woensdagmiddag bij die specifieke GGD in het midden...

Lees Verder
MedEye kijkt mee tijdens toediening
apr14

MedEye kijkt mee tijdens toediening

Medicatiefouten de wereld uit. Om te beginnen uit het ziekenhuis. Een kastje aan het bed van de patiënt scant het medicijn en via beeldherkenning controleert de verpleegkundige op afstand medicatie en dosering. Diverse ziekenhuizen gebruiken het systeem inmiddels. In het Zeeuwse Admiraal de Ruyter Ziekenhuis en het Antonius Ziekenhuis in Sneek draait het systeem al even. Het Deventer Ziekenhuis haalt het medicatieveiligheidssysteem ook in huis. En op korte termijn sluiten meer (academische) ziekenhuizen in Nederland zich aan op MedEye. Want medicatiefouten, die voorkom je niet met baxteren en eenvoudige controle aan het bed. Hoe kunnen de medicatiefouten dan wel het ziekenhuis uit? Die vraag stelde de van oorsprong IJslandse Gauti Reynisson zich enige tijd terug. Hij studeerde aan het MIT in de Verenigde Staten en richtte in 2009 met medestudent Ivar Helgason het bedrijf Mint Solutions op. Het bedrijf achter MedEye zit in Amsterdam. “Het is onacceptabel dat een op de vijf verstrekkingen in het ziekenhuis fout gaat. En het is te gek voor woorden dat zorg en maatschappij dat accepteren. Daar willen wij iets aan doen. We willen medicatiefouten stoppen en het proces van voorschrijven tot inname beter laten lopen.” Maar hoe doe je dat? In de praktijk blijkt dat er winst is te behalen met logistieke oplossingen. Logistieke oplossing als gebruik van barcodes of baxteren zijn inmiddels voldoende doorgedrongen in de zorg. Sterker nog, de focus heeft lang gelegen op het verbeteren van die logistiek. Maar hoe goed je de logistiek ook in de hand hebt, dan houd je altijd het probleem van de toediening aan bed over. Want aan bed wordt een groot deel van de fouten gemaakt. Meer computers aan bed helpen niet: het gebruik van een computer op de afdeling heeft nadelen. Niet overal is een computer beschikbaar, het is er vaak hectisch, verpleegkundigen en patiënten worden regelmatig onderbroken. “Met nog meer nadruk op het zoeken naar verbetering in de logistiek neemt de medicatieveiligheid echt niet verder toe. Wil je de medicatiefouten de wereld uit hebben, dan moet de focus liggen in het proces van toediening”, zo stelt Reynisson. Controle op afstand Onlangs werd MedEye geïntroduceerd. Hoe werkt het systeem? De crux zit ‘m in controle vlak voor de inname. MedEye is een combinatie van hardware en software, gekoppeld aan het ZIS. Het bestaat uit een kastje aan het bed van de patiënt. Het systeem scant een 3D-model van de in te nemen medicijnen die in een bakje liggen. Via beeldherkenning en de database vol met medicatie wordt zowel de dosering als het type medicijn gecontroleerd. Het licht gaat op groen als beeld en geneesmiddel overeenkomen. Daarna pakt de patiënt onder toeziend oog van...

Lees Verder
Column: Dreamteam…
apr13

Column: Dreamteam…

Ik wil niemand te kort doen, maar je zal ze maar samen onder één dak hebben. Eduard Lip en Peter de Braal. Voeg daar Adrienne van Strien aan toe en je hebt zo’n beetje de voerhoede van Barcelona van de openbare farmacie. Voor nu beperk ik me maar even tot de twee heren. Waarom ik daar zo enthousiast over ben, wil ik wel met u delen. De belangrijkste redenen zijn de persoonlijke kenmerken van dit koningskoppel. Een combinatie van sterke leiderschapsstijlen die getuigen van moed en openheid. Beide heren hebben de opvatting dat de primaire legitimiteit van openbare farmacie zit in het creëren van gezondheidswinst van de mensen aan de balie. Waardecreatie! Het is wellicht niet voor niets dat beide heren in hun ‘vorige huwelijk’ met het GFZ-programma (Geïntegreerde Farmaceutische Zorg) hebben aangetoond dat shared saving een uitstekende strategie is. De financiële cijfers van het GFZ-programma, ken ik niet. Wel de claim dat bij meer dan 150.000 mensen de kans op een ziekenhuisopname is verkleind. Opbrengsten in de farmacie laten zich niet alleen uitdrukken in termen van Excel-slides en euro’s. Daarin kunnen omdenken en sturen op waardecreatie vind ik moedig. Nu is de openbare farmacie weerbarstig en dat zal voor de instituties als Achmea en Mediq niet anders zijn geweest. Het kan niet anders dan dat beide heren meer dan eens hun overtuigingskracht hebben moeten aanwenden om de eigen board van hun organisaties te overtuigen dat visie, initiatief, innovatie en doorzettingsmacht op het farmaciedossier geen ‘spielerei’ maar pure noodzaak is. Ik huil niet mee met de jakhalzen, hun geklaag over het kommer en kwijl over de openbare farmacie. Ben je belazerd, er is nog zoveel te doen. Juist daarom kunnen beide heren zich volop uitleven daar aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Het is voor niemand een geheim dat daar genoeg te doen is. Het beproefde model van vertrouwen geven en vragen, ruimte bieden aan professionals en vooral intern positief leiderschap tonen, is een aanwijzing voor de hele kolom. En ach, na 15 maanden ACM-gedoe, waar de goedkeuring van de overname van DA in een paar werkdagen was geregeld, mogen de heren bij BENU aan de bak. Als ik daarbij nog refereer aan de voorhoede van Barcelona, weet ik dat je met alleen een paar goeie spitsen nog geen winning-team hebt. Het vereist een geheel fitte en professionele organisatie. Los van de ACM-overweging met betrekking tot een aanmerkelijke marktmacht wens ik het farmaciedossier van harte deze impuls toe. Als De Braal en Lip daar het verschil gaan maken, is dat de beste manier om de vele bezwaren rondom de overname van een adequaat antwoord te voorzien. We gaan zien wat er van...

Lees Verder
OTC: supermarkt passeert de apotheek
apr13

OTC: supermarkt passeert de apotheek

Bij apotheken is de omzet in zelfzorgmiddelen (OTC) in 2015 met 5,3 procent gedaald. Dat maakt Neprofarm bekend, de Nederlandse Vereniging van Farmaceutische Industrie van Zelfzorggeneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Ook de zelfstandige drogist levert in: het aantal drogisterijen is gedaald met 12 procent en de omzet met 15,2 procent. Bernard Mauritz, directeur van Neprofarm: “De consument weet zelf steeds beter wat hij wil, wat hij nodig heeft en waar hij dat wil halen. De trend is snel en efficiënt, eigenlijk van speciaalzaak naar een gemakkelijk toegankelijk verkooppunt.” Producten voor luchtwegaandoeningen op nr. 1 De omzet in de zelfzorgmiddelen steeg in 2015 licht met 0,9 procent. Dit lijkt mede in gegeven door de griepgolf in de winter van 2014 en 2015, waarin de productcategorie ‘luchtwegaandoeningen’ een verkoopgroei van 7,9 procent liet zien. De grootste categorie onder de zelfzorgmiddelen vormt de groep producten voor luchtwegaandoeningen. Het aandeel bedraagt ruim 20 procent, maar kort daarop volgen producten tegen pijn en de vitamines en mineralen. Onder redactie van: Kees Kommer  ...

Lees Verder