Correcte verwerking medicijnafval: apothekers betalen de rekening
nov25

Correcte verwerking medicijnafval: apothekers betalen de rekening

De inzameling van medicijnafval verloopt bepaald niet vlekkeloos. In een kwart van de gemeenten moeten apothekers het ingezamelde afval zelf vervoeren. Maar…. dat is in strijd met de wet. En bijna de helft van de apotheken moet betalen voor de afvalverwerking, soms zeer zelfs zeer fors. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft onlangs gezegd dat het een misverstand is dat apothekers moeten betalen voor het afvoeren van medicijnafval van burgers. Inzameling van oude geneesmiddelen vindt plaats om te voorkomen dat het grondwater daardoor wordt vervuild. “De inzameling bij de apotheek kan worden gezien als een vooruitgeschoven post van de gemeentelijke inzameling van klein chemisch afval”, stelt Dijksma in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. Ze vindt het “heel belangrijk dat gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen”. Van gratis tot 7.500 euro Maar dat doen dus lang niet alle gemeenten. Zo’n 45% laat de apotheker zelf betalen voor het inzamelen en/of verwerken van oude medicijnen. Apothekers betalen aan commerciële afvalverwerkingsbedrijven tot € 7.500 per jaar. De vier grote steden in ons land brengen niets in rekening. Van de G32 laten Eindhoven, Zoetermeer en Maastricht de apotheken opdraaien voor de rekening. Het gaat dus vooral om kleinere gemeenten, met name in Brabant, Zeeland en Flevoland. Opvallend: de provincie Utrecht neemt de kosten voor  haar rekening voor de gehele provincie. Zo kan het dus ook. Halen en brengen In plaatsen waar de apotheken kosteloos  het medicijnafval kwijt kunnen, gaat het nog vaak mis. Want in de helft van deze gemeenten moeten apotheken dit zelf naar de milieustraat brengen. En dat is in strijd met de Wet Milieubeheer. Zie het KNMP-onderzoek inzameling medicijnafval 2016 Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Column: Vrouwenkul
nov24

Column: Vrouwenkul

Het is een gevaarlijk onderwerp, maar ondanks dat ook anno 2016 door vrouwen de reguliere anticonceptie ‘ter hand’ wordt genomen kan ik er natuurlijk wel iets van vinden. Al is het maar omdat in deze editie van FarmaMagazine het onder andere over anticonceptie gaat. En dat spul werkt. Gelukkig, zeker voor de purser van Transavia die in een erotisch dagboek haar seksuele uitspattingen in de ‘cock’pit op 3.000 meter nauwkeurig heeft bijgehouden. Een orgasme… op hoog niveau, daar dromen we allemaal van. Wat te denken van op kruissnelheid zo’n knuppel in je hand… opgejaagd door gierende straalmotoren. Volgende week vlieg ik naar New York en bij turbulentie weet ik wel wat er in de cockpit gaande is. Menig stewardessenhuwelijk moet door het bekend worden van dat dagboek zijn neergestort. Ik vind het intrigerend dat wij aan de voorkant ons zo keurig gedragen maar dat (behalve bij u en mijzelf) er in de spelonken van onze ziel een diep verlangen naar opwinding schuilt. Ministers, koningen en keurige burgers… het schijnt onbedwingbaar te zijn. Het idee is dat het vooral een mannen’ding’ is, maar of dat klopt dat kan ik natuurlijk niet hardmaken. Ons verlangen naar emoties en erkenning is universeel en primair. Dat zal ongetwijfeld Freudiaanse wortels hebben tot ergens diep onder in de buik. Ik vind het geen probleem, we zijn niet volmaakt en op aarde om onszelf beter te leren begrijpen. Toch zie ik in de zorg veel managers met obsessieve overschatting van de eigen zorgvisioenen. Drive is mooi, maar een parallelle werkelijkheid kan dit substraat van fallische kwetsbaarheid niet verhullen. Wat zijn daarvan de implicaties voor de ontwikkeling in de zorg? Echo’s vliegen daar als gezwollen taal over de tafels van managers en bestuurders. Het uiteindelijk presteren valt eigenlijk best vaak tegen en een gevoel van teleurstelling is wat rest. Net seks. Zijn wij als managers en bestuurders een broeinest van Sodom en Gomorra? Misschien… maar er is hoop: als ik ‘s nachts om zes uur uit het café ‘de Jager’ kom, zie ik 18-jarige meisjes op weg naar de eerste bejaarde om ze uit hun poep te wassen. Deze arme schapen hebben geen idee aan welke gezagvoerders van hun organisatie ze eigenlijk bloot staan. Zij willen zorg verlenen. We gaan ze ridderen, allemaal. Ik heb vertrouwen, vrouwen nemen hun verantwoordelijkheid en hun anticonceptie. Dat is maar goed ook. Ze zijn echt anders. Volgende week vlieg ik naar New York en hoog in de lucht vraag ik dan voor mijn eigen soort, Heer vergeef het ons, we zijn onvolmaakt. Of is dat allemaal… vrouwenkul?   Henk Pastoors is directeur van TopSupport Strategie en Informatie. Hij levert als...

Lees Verder
Machteld Huber: De apotheker als voetbalspeler
nov21

Machteld Huber: De apotheker als voetbalspeler

Het is tijd voor een andere kijk op ziekte en gezondheid. “De zorg moet de stap zetten van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, waarbij zelfzorg de basis is.” Machteld Huber, de grondlegger van de beweging Positieve gezondheid, over hoe shared decision making kan leiden tot meer therapietrouw. Het begon ergens rond haar dertigste levensjaar. Huisarts Huber werd patiënt Huber. Toen kwam de huisarts in haar erachter dat patiënt zijn iets heel anders is dan het stellen van een medische diagnose. Nu, ruim dertig jaar later, is onderzoeker Huber voorloper van een beweging die uitgaat van positieve gezondheid: mensen, ook al hebben ze een medische diagnose, hebben het vermogen zich aan te passen, zijn in staat eigen regie te voeren en kunnen na een slechte diagnose toch weer overeind krabbelen. Ook een chronische patiënt heeft naast de ziekte een groot potentieel aan gezondheid. In plaats van alleen de ziekte te behandelen kan het beter zijn om ook dat potentieel te versterken waardoor de patiënt de ziekte beter kan integreren in zijn leven. Inmiddels heeft Huber de aloude definitie van de WHO over gezondheid gekanteld. De Wereldgezondheidsorganisatie omschreef in 1948 gezondheid nog als een ‘toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek’. Een heel idealistische, maar ook nogal starre definitie, die geen oog heeft voor chronische zieken en gehandicapten. Maar een begrijpelijke definitie in een tijd dat antibiotica nog een wondermiddel was en nieuwe therapieën direct resultaten lieten zien. Doorbehandelen tot de patiënt beter is, was toen het adagium. Huber en collega’s formuleerden de definitie als volgt: ‘Het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.’ Gezondheid als een dynamisch begrip. Huber deed onderzoek om dit concept verder te ontwikkelen en vond dat mensen met ervaring met ziekte vinden dat gezondheid te maken heeft met alle levensgebieden, dus niet alleen met het biomedische domein. Die brede visie op gezondheid met zes dimensies noemde Huber ‘Positieve gezondheid’ (zie illustratie op pagina 11). De tijd is volgens Huber rijp voor een andere kijk op gezondheid. “De zorg moet veranderen, anders wordt de zorg onbetaalbaar voor de volgende generaties. Daarnaast zitten we in een grote transitie, moeten gemeentes zorg en welzijn organiseren en lopen zorgverleners vast in starre regels. Alles is aan het schuiven.” Wat is precies de kern van uw betoog? “Ieder jaar geven we in ons land zo’n 92 miljard euro uit aan gezondheidszorg. Maar liefst 96 procent van dat bedrag besteden we aan de behandeling van ziektes. En slechts vier procent gaat naar...

Lees Verder
Publiekscampagne antibioticaresistentie
nov17

Publiekscampagne antibioticaresistentie

VWS start een publiekscampagne waarin aandacht wordt gevraagd voor het onderwerp antibioticaresistentie. Deze moet Nederlanders ervan bewust maken dat antibiotica niet voor alle kwalen helpt. Bijvoorbeeld niet bij griep en verkoudheid. Ook wil de campagne informatie bieden over goed gebruik van antibiotica. Het zal nadrukkelijk wijzen op zorgvuldig handelen. Zoals geen restjes medicijnen gebruiken en altijd het voorgeschreven recept opvolgen. Ook legt het de nadruk op belang van goede hygiëne. Antibioticaresistentie is een bedreiging voor de volksgezondheid. Het probleem is steeds meer bacteriën ongevoelig worden voor de werking van antibiotica. Gevolg is dat nu nog eenvoudig te genezen ziektes, zoals long- of blaasontstekingen, weer levensbedreigend kunnen worden. Inzet professionals Naast een publiekscampagne richt de aanpak van antibioticaresistentie zich op de professionals in de zorg. Zij spelen een belangrijke rol in het voorkomen van infecties en resistentie. Dit o.a. door het zorgvuldig naleven van hygiëneregels of de inzet van antibioticateams in ziekenhuizen die kijken of het bij gebruik van antibiotica gaat om de juiste behandeling. VWS noemt ook een betere samenwerking tussen ziekenhuis, verpleeghuis en lokale gezondheidsdiensten in de regio van belang. Evenals het uitzetten van nieuw onderzoek en zorgvuldige monitoring. Handtekening Minister Schippers heeft heeft tijdens het symposium Antibioticaresistentie  haar “bacteriehandtekening” gezet tegen de groei van antibioticaresistentie. Professionals in de zorg kunnen eveneens hun handtekening zetten tegen de groei van antibioticaresistentie met de boodschap: ‘Ook ik zet mij in tegen antibioticaresistentie’. Hiermee staan ze voor goed gebruik van antibiotica, het naleven van basishygiëne en samenwerking met anderen waar mogelijk. Gezamenlijk doel is een aantoonbare vertraging van de opkomst en verspreiding van multiresistente bacteriën. U kunt ook een belofte doen om antibioticaresistentie tegen te gaan. Dan kan www.medicijngebruik.nl/doedebelofte Zie het persbericht van VWS over de aanpak van antibioticaresistentie Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Online test voor vroegopsporing COPD
nov14

Online test voor vroegopsporing COPD

COPD is een ongeneeslijke ziekte waarbij de longen steeds verder achteruit gaan. Bijna 600.000 mensen hebben deze ziekte. Daarnaast zijn er nog eens zo´n 300.000 mensen met een groot risico op COPD, zonder dat ze het zelf weten. Vooral (ex)rokers boven de 40 jaar vallen in de risicogroep. Bij COPD raken de longen onherstelbaar beschadigd. Vroegopsporing is van zeer groot belang en kan erger voorkomen, omdat de patiënt snel kan beginnen met het gebruik van de juiste medicijnen en aanpassing van de leefstijl. Veel mensen weten echter niet dat ze COPD hebben of ze nemen hun klachten niet serieus. Het begint meestal met een rokershoestje, na een tijdje gevolgd door kortademigheid. Roken is de belangrijkste oorzaak van COPD. Het Longfonds heeft een online test ontwikkeld. Aan de hand van 10 vragen kunnen deelnemers zien hoe hoog hun risico op COPD is.  Van degenen die tot nu toe deze test hebben ingevuld, heeft ongeveer een kwart een hoog risico op COPD. Deze mensen krijgen het advies naar de huisarts te gaan, die vervolgens uitsluitsel kan geven over de diagnose en, indien nodig, kan starten met een behandeling. Zie hier de online longtest van het Longfonds Onder redactie van Gerda van Beek    ...

Lees Verder