Aanbevelingen voor betere zorg in eerste lijn
jan13

Aanbevelingen voor betere zorg in eerste lijn

VELO zet zich in voor de toekomst van de eerstelijnszorg. Ze heeft alvast een brief opgesteld, bestemd voor de formateur van het na de verkiezingen in maart te vormen kabinet. Daarin staan tien aanbevelingen voor betere zorg in de eerste lijn. VELO is een samenwerkingsverband dat bestaat uit (in alfabetische volgorde): ActiZ, InEen, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LHV, LVVP en V&VN. Om te komen tot betere zorg in de eerste lijn en versnelling van substitutie moeten bestaande organisatorische en verzekeringstechnische belemmeringen worden weggenomen en samenwerking met de tweede lijn en beroepsgroep-overstijgende samenwerking gefaciliteerd. Het gaat om samenwerken, afstemmen en coördineren – in plaats van hinderen, aldus de organisaties. Alle 10 op een rij
 De tien aanbevelingen die VELO heeft opgesteld, zijn: 
1. Investeer in het absorptievermogen van de eerstelijnszorg: zorg voor goede opleiding en bijscholing en voor voldoende capaciteit (mensen en middelen) om de groeiende zorgvraag op te vangen. 2. Versnel de substitutie van zorg door te investeren in de benodigde infrastructuur in de eerstelijn. 3. Beloon zinnige en zuinige samenwerking en vergoed (multidisciplinaire) overleggen. 
4. Faciliteer de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen professionals binnen de bestaande privacywetgeving, toestemmingsvereisten en het beroepsgeheim. 5. Creëer ruimte en maak maatwerk in de zorgcontractering mogelijk voor experimentele vrije prestaties, nieuwe prestatieafspraken met patiëntenorganisaties, bevordering van integrale zorginkoop, etc. 
6. Vergroot maatwerk in de contractering door een sterkere lokale en regionale focus (in plaats van landelijk). 7. Investeer over de volle breedte in afstemming en samenwerking in de zorg en optimaliseer die vanuit het perspectief van professionals. 8. Bevorder betere aansluiting tussen praktijkbehoeften en financiële kaders/financieringssystemen. 9. Zorg ervoor dat besparingen kunnen worden ingezet voor andere substitutie-versnellers; ook door ‘shared savings’ te gebruiken voor innovaties. 10. Stel bruikbare modellen op voor het behoud van ondernemerschap in de eerste lijn. Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Elkaar kennen is de basis, samenwerken een voorwaarde
jan12

Elkaar kennen is de basis, samenwerken een voorwaarde

Janneke Bressers (33) is huisarts in Vinkel. Een kleine, laagdrempelige praktijk in het hart van een dorp waar mensen elkaar kennen. Waar zorg op maat bijna vanzelfsprekend is en waar men van mening is dat niet elke patiënt in een protocol te vangen is. Janneke straalt als je haar vraagt waarom ze haar vak zo boeiend vindt: ”Ik vind het fijn dat ik tússen de mensen sta. In een huisartspraktijk komen patiënten met name omdat ze willen weten hoe ze in het dagelijks leven met hun ziekte moeten omgaan. Ik ben vooral bezig met het leven.” De eerste lijn krijgt een steeds prominentere positie binnen de gezondheidszorg en huisartsen en apothekers moeten intensiever gaan samenwerken om de zorg kwalitatief hoog te houden. Daarom organiseerde de VJA in 2015 in samenwerking met de Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH) voor het eerst een symposium met het thema: ‘Samen werken of samenwerken, in welk sprookje geloof jij?’ Janneke was een van de organisatoren van dit succesvolle event dat een vervolg krijgt. Janneke: “De laatste anderhalf jaar van mijn studie ben ik actief geweest binnen de LOVAH, onder andere als voorzitter van de werkgroep onderwijs. Voorafgaand aan het symposium kwamen we al brainstormend tot de conclusie dat je het beste zo vroeg mogelijk kunt beginnen met samenwerken; tijdens de opleiding al. Daar moet de basis worden gelegd.” Hoogste tijd om elkaar beter te leren kennen? Janneke: “Zeker! Het symposium werd goed bezocht en iedereen was super enthousiast. Het organiserend team bestond uit zes huisartsen in opleiding en vijf jonge apothekers. Iedereen vond het belangrijk om dichter tot elkaar te komen. Om meer van en over elkaar te horen. Hoe denken apothekers over ons vak en andersom? Wat zijn de vooroordelen? Ik kreeg er veel energie van. Het volgende symposium van de VJA en de LOVAH is op 30 januari 2017 en gaat over therapietrouw: ‘Pil zoekt trouw. Hét recept voor een goed huwelijk.” Welke vooroordelen zijn er over en weer? “Even diep in mijn geheugen graven. Vooroordeel over apothekers was dat ze soms lui gevonden worden en zich in een kantoortje achter de computer verschuilen. Het vooroordeel over huisartsen is dat wij weinig kennis van geneesmiddelen hebben.” Hoe overbrug je vooroordelen? “Door te zoeken naar gemeenschappelijke delers. Wat kun je met elkaar delen zodat je samen de zorg beter en veiliger maakt. Dan gaat het over kennis maar ook over logistiek bijvoorbeeld. In de huisartsenpraktijk waar ik werk, werken we intensief samen met de apotheek. Dat vind ik heel prettig. De apotheker heeft toegang tot het elektronische patiëntendossier zodat hij kan zien welke geneesmiddelen patiënten gebruiken en welke labwaarden ze hebben. Dat...

Lees Verder
KennisCafé in De Balie over drugsgebruik
jan12

KennisCafé in De Balie over drugsgebruik

Elke derde maandag van de maand vindt in De Balie te Amsterdam het KennisCafé plaats. Dit betreft een coproductie van de Volkskrant, KNAW, NEMO Science Museum en De Balie. Op 16 januari a.s. heeft het KennisCafé als thema: “Verruim je geest”.  Moderator Martijn van Calmthout spreekt dan met wetenschappers over drugs: hoe maak je drugs? Wat doet het? Hoe ver kun je chemische grenzen oprekken met nieuwe drugs? Nieuwe drugs, oude drugs, designerdrugs, drugs uit de natuur, het rijtje is eindeloos. Wie is er heden ten dage niet mee groot geworden? Drugs kunnen je net een klein zetje geven om beter te presteren, of ze bieden een fijne, soms zeer nodige, ontspanning van de dagelijkse beslommeringen. Voor gebruik tijdens een feestje of gewoon thuis. Om een ervaring rijker te zijn of soms om de pijn van het leven te verzachten. In gesprek met onderzoekers
 Hoe werken drugs, wat gebeurt er in de hersenen en in het lichaam? Hoe maak je drugs? Wanneer wordt recreatief gebruik een verslaving? Van Calmthout gaat onder meer in gesprek met  Kim Kuypers, neurofarmacologisch onderzoeker aan de Universiteit Maastricht. Kuypers doet al 13 jaar onderzoek naar MDMA, waarbij zij onder meer de positieve effecten van deze drugs voor het voetlicht brengt. Daarnaast gaat Van Calmthout in gesprek met botanicus  Tinde van Andel,  onderzoeker bij Naturalis Biodiversity Centre in Leiden en hoogleraar in Wageningen en Leiden,  Benjamin Drukarch, experimenteel neurofarmacoloog bij VUmc en  Mikael Kowal,  research coördinator bij  Bedrocan, het enige Europese bedrijf dat cannabis kweekt voor medicinale doeleinden. Reserveren De bijeenkomst vindt plaats op 16 januari van 20.00-22.00 uur in De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam. Kaarten kunt u telefonisch reserveren via tel. 020 5535100. Gereserveerde kaarten kunnen de hele dag tot 45 minuten voor aanvang worden opgehaald. Daarna worden ze vrijgegeven.  Zie voor meer informatie de website van het KNAW Onder redactie van: Gerda van Beek      ...

Lees Verder
Value Based Health Care, utopie of model voor de toekomst?
jan09

Value Based Health Care, utopie of model voor de toekomst?

Niet kosten of productie, maar waarden behoren leidend te zijn in de gezondheidszorg. Dat was het thema van de NieuweZorg-bijeenkomst over Value Based Health Care, 24 november 2016 in het VUmc in Amsterdam, De bijeenkomst past in een reeks NieuweZorg-bijeenkomsten op weg naar het Nationale Verkiezingsdebat over de zorg, 21 januari 2017 in Carré in Amsterdam. Een ontdekkingsreis, zo typeert Michele Manto, directeur van Abbvie, medeorganisator van de Nieuwe Zorg-bijeenkomst op 24 november 2016, de zoektocht naar waarden in de gezondheidszorg. Wat zijn die waarden, zijn die voor iedereen wel hetzelfde? En vooral: welke waarden vindt de patiënt belangrijk? Dat is immers degene voor wie de gezondheidszorg is bedoeld. De vraag van Manto komt niet uit de lucht vallen. De betekenis van waarden in de zorg staat hoog op de maatschappelijke én politieke agenda. Value Based Health Care (VBHC), een concept dat de Amerikaanse gezondheidszorgeconoom Michael Porter heeft geïntroduceerd, heeft daaraan bijgedragen. Niet kosten of productie, maar waarden dienen leidend te zijn in de gezondheidszorg, aldus Porter. Een uitspraak die inmiddels door velen is omarmd. Bekijk hier de videoregistratie van Michele Manto, General manager AbbVie B.V. Verdienste Dat geldt ook voor prof. dr. Mark Kramer, internist en lid van de Raad van Bestuur van het VUmc. Verandering is nodig, aldus Kramer. Al was het maar omdat de zorgkosten de Nederlandse samenleving boven het hoofd groeien. ‘De zorg wordt onbetaalbaar. Maar ook de visie op ziekte en gezondheid verandert. Patiënten eisen een grotere rol op in het zorgproces. Ze willen meer regie. Ze willen samen met de dokter kunnen beslissen over hun behandeling.’ De gezondheidszorg, benadrukt Kramer, is in transitie. ‘Ik zie talloze initiatieven gericht op waardegedreven zorg. De verdienste van Michael Porter is echter dat hij uit die vele initiatieven één coherent systeem heeft weten te maken. Dat is Value Based Healthcare. Zorgprofessionals hebben daarmee een gestructureerde methode in handen om de kwaliteit van hun zorgverlening te verbeteren.’ Stapje voor stapje Organiseer de zorg rondom patiëntengroepen, meet en evalueer de uitkomsten van wat je doet, regel passende financiering, zorg ervoor dat succesvolle interventies zich als een olievlek verspreiden, het zijn bouwstenen uit het stappenplan van Porter op weg naar waardegedreven gezondheidszorg. Kramer onderschrijft ze, maar waarschuwt dat VBHC alleen kan slagen langs de weg van geleidelijkheid. ‘Begin klein, werk stapje voor stapje. Die leiden samen tot grote veranderingen. En weet dat het een continu proces is. Als je er eenmaal mee begonnen bent, kun je niet meer terug. Het is een proces van jaren. Waarbij uiteindelijk alle onderdelen van de zorgketen worden beïnvloed.’ De introductie van VBHC lukt alleen als het gedragen wordt door de zorgprofessionals. ‘Het moet op...

Lees Verder
Handreiking meldplicht datalekken in de eerstelijnszorg
jan09

Handreiking meldplicht datalekken in de eerstelijnszorg

Er is een handreiking verschenen over het omgaan met datalekken, bestemd voor apothekers, huisartsen, huisartsenposten, gezondheidscentra en zorggroepen. De handreiking geeft aan hoe een datalek te melden en beantwoordt veelgestelde vragen. Bijvoorbeeld: wanneer is er sprake van een datalek? Welke acties zijn noodzakelijk bij een datalek? De “Handreiking meldplicht datalekken in de eerstelijnszorg” is ontwikkeld om eerstelijnszorgverleners en –zorgorganisaties, waaronder apothekers, te ondersteunen bij het omgaan met de meldplicht datalekken die op 1 januari 2016 is ingevoerd. De handreiking bestaat uit 3 onderdelen: * Een schema dat antwoord geeft op de belangrijkste vragen over datalekken. * Een toelichting waarin is uitgewerkt: wanneer er sprake is van een datalek / wanneer het datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens  / wanneer patiënten moeten worden geïnformeerd. * Een overzicht met maar liefst 23 praktijkvoorbeelden van datalekken. Per voorbeeld is aangegeven of dit een datalek is, of deze moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens, of de patiënten daarover moeten worden geïnformeerd en welke maatregelen kunnen worden genomen om het datalek in de toekomst te voorkomen. Digitaal en op papier
 Ter verduidelijking: een ‘datalek’ betreft het lekken van persoonsgegevens van patiënten. Dit kunnen geautomatiseerd verwerkte persoonsgegevens zijn, dus digitale informatie. Echter: ook persoonsgegevens die op papier staan vallen onder de meldplicht datalekken. Handvatten hoe te handelen Het is van belang dat zorgverleners weten hoe te handelen in geval een datalek zich voordoet. Het is een ingewikkeld onderwerp en KNMP, KNMG, LHV, NHG en InEen willen met de handreiking nuttige handvatten bieden om deze het item beter toegankelijk te maken voor zorgprofessionals. De brochure geeft aan hoe een datalek herkenbaar is en waar deze, indien nodig, kan worden gemeld. De organisaties hebben zich bij het opstellen van het document vooral gebaseerd op de Beleidsregels hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Overigens: de Autoriteit Persoonsgegevens kan bij overtreding van de meldplicht datalekken uit de Wet bescherming persoonsgegevens een boete opleggen van maximaal 820.000 euro. Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten
jan05

Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten

Om zoveel mogelijk een tekort aan geneesmiddelen tegen te gaan, heeft het ministerie van VWS de opdracht gegeven om een Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten te starten. Dit meldpunt is deze week van start gegaan. Dit meldpunt kunt u vinden onder: www.meldpuntgeneesmiddelentekortendefecten.nl. Het doel van het meldpunt is dat handelsvergunninghouders en fabrikanten hier melden dat: * Een geneesmiddel voor het eerst in de handel wordt gebracht, of opnieuw, na een tekort; * De handel van een geneesmiddel wordt stopgezet of onderbroken (inclusief een mogelijk tekort); * Een geneesmiddel in kleinere hoeveelheden in de handel wordt gebracht, waardoor mogelijk een tekort ontstaat (met vermelding van de bijbehorende verwachte of onverwachte tekorten) * Een kwaliteitsdefect bestaat bij een geneesmiddel. De website bevat een meldformulier waarin alle meldingen moeten plaatsvinden. Per geneesmiddel moet een apart formulier worden ingevuld. Een geneesmiddel is gedefinieerd als “alle sterkten en farmaceutische vormen van een geneesmiddel samen”. In de handleiding op de website staan alle details en toelichting over de meldprocedures. Andere meldingen Let op: het meldpunt is alleen bedoeld voor meldingen van handelsvergunninghouders en fabrikanten, zoals hierboven staat beschreven in de vier punten. Voor een melding over de kwaliteit van zorg kunt u terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg of contact opnemen met de IGZ. Als het gaat om bijwerkingen van geneesmiddelen kunt u deze melden bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb. Coördinatie
 De coördinatie van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten ligt bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Pleidooi: houd vitaminen mineralen en paracetamol 1000 in basispakket
jan02

Pleidooi: houd vitaminen mineralen en paracetamol 1000 in basispakket

Het Zorginstituut Nederland heeft minister Schippers geadviseerd om diverse receptplichtige vitaminen, mineralen en paracetamol 1000mg uit het GVS te laten stromen. Het Zorginstituut vindt dat middelen niet in het pakket thuishoren als er in de vrij everkoop een (nagenoeg) gelijkwaardig geneesmiddel of voedingssupplement verkrijgbaar is. Zij wil dat deze middelen worden behandeld als zelfzorggeneesmiddelen. FarmaMagazine heeft hier eerder over bericht. Penny wise, pound foolish
 Echter: het advies van het Zorginstituut Nederland valt volstrekt in verkeerde aarde bij KBO-PCOB, Ephor en de KNMP. Zij doen in een brief aan minister Schippers een dringende oproep om vitaminen in het verzekerd pakket te houden. ‘Dit pakketadvies treft 1,7 miljoen mensen, veelal chronische patiënten. Wij maken ons zorgen om patiënten die zorg mijden. We willen een gesprek met minister Schippers over de impact,’ aldus Gerben Klein Nulent, voorzitter van de KNMP. KBO-PCOB, Ephor en de KNMP vinden dat het Zorginstituut in haar advies voorbijgaat aan het feit dat vooral kwetsbare chronisch zieke patiënten vitamines, mineralen en paracetamol gebruiken. Juist voor deze groep patiënten is adequate medicatiebewaking van groot belang. Ze vrezen dat de uitstroom van deze aangetoond (kosten)effectieve middelen uit het verzekerd pakket zal leiden tot therapieontrouw. ‘Dit is  penny wise, pound foolish  . Het afschaffen van de vergoeding van middelen ter preventie van botontkalking levert VWS een bedrag van € 100 per patiënt op, terwijl bijvoorbeeld een behandeling en opname van een oudere met een heupfractuur € 14.000 euro kost.’ Procedure besluit
 De minister besluit in het voorjaar van 2017 of zij het advies van het Zorginstituut al of niet opvolgt. De Tweede Kamer bespreekt dit tijdens het Algemeen Overleg Pakketbeheer in juni 2017 dat gaat over de samenstelling van het basispakket 2018. Zie bericht KNMP Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder