Zorgpad Inhalatiemedicatie uitgebracht
aug30

Zorgpad Inhalatiemedicatie uitgebracht

Ruim een miljoen mensen in Nederland heeft astma of COPD. Toediening van medicamenten via inhalatie is de belangrijkste vorm van medicamenteuze behandeling bij deze patiënten. Het beheersen van de juiste inhalatietechniek met een inhalator is echter niet eenvoudig. De Longalliantie Nederland (LAN) heeft het Zorgpad Inhalatiemedicatie ontwikkeld om het goed gebruik en de therapietrouw van inhalatiemedicatie te versterken. In het zorgpad zijn de stappen uitgewerkt voor het gebruik van inhalatiemedicatie bij nieuwe en bestaande patiënten. Bij de keuze van de juiste medicatie moet men rekening houden met specifieke kenmerken van de patiënt. Oudere patiënten maken meer fouten bij het inhaleren, evenals patiënten met ernstiger obstructie en patiënten met een lager opleidingsniveau en/of lagere cognitieve vaardigheden Van groot belang is een adequate diagnosestelling. Bij de start van een inhalatietherapie moet de juiste inhalator worden gekozen waarmee de patiënt goed overweg kan. De patiënt moet het doel van de medicamenteuze therapie begrijpen. De inhalatie-instructie dient vaak te worden herhaald en gecontroleerd. Een goed begin is het halve werk. Ook de samenwerking tussen betrokken zorgverleners is van groot belang. Inhoud Zorgpad Het Zorgpad kent een aantal stappen, die essentieel zijn voor de patiënt om de ziekte onder controle te krijgen. Dat zijn: Diagnose stellen Diagnose uitleggen Bepalen behandeldoelen en opstellen individueel zorgplan Voorschrijven Instructie Uitgifte van inhalator en medicatie Vervolg van behandeling (follow up) In het Zorgpad Inhalatiemedicatie vindt u een uitgebreide toelichting op alle stappen. Bron:...

Lees Verder
Inzet van zorgprofessionals gevraagd bij stoppen met roken
aug28

Inzet van zorgprofessionals gevraagd bij stoppen met roken

Wilt u uw patiënten ondersteunen in hun pogingen om te stoppen met roken? Bestel dan materialen om de jaarlijkse campagne Stoptober onder de aandacht te brengen. Of wilt u juist de zorg bij stoppen met roken optimaliseren? Neem dan deel aan de CONNECT-studie van het Trimbos-instituut en het Leids Universitair Medisch Centrum, in samenwerking met het IVM. Deelnemende FTO-groepen krijgen ondersteuning. Roken wordt steeds minder ‘gewoon’. In 2001 telde ons land zo’n 4,5 miljoen rokers. Dat aantal is fors afgenomen, maar nog steeds zijn er in Nederland zo’n 3,1 miljoen rokers. Daarvan rookt 465.000 mensen dagelijks meer dan 20 sigaretten. Veel stoppogingen tevergeefs Steeds meer mensen willen af van hun rookverslaving. Vorig jaar deed 37 procent een stoppoging. Vier jaar eerder was dit 34 procent, aldus cijfers van het Trimbos Instituut. Stoppen met roken valt echter niet mee. Onderzoek toont aan dat slechts 5 procent het voor elkaar krijgt op eigen kracht te breken met deze verslaving. Met behulp van een antirookcursus lukt het 20 tot 30 procent. De zorgverzekeraars vergoeden alleen cursussen en hulpmiddelen opgenomen in het Kwaliteitsregister Stoppen Met Roken. Behandelaar en verslaafde moeten minimaal vier paar contact hebben. De befaamde Allen Carr-methode staat overigens (nog?) niet in het kwaliteitsregister, hoewel deze volgens onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen zeker bewezen effectief is.  Stoptober Zorgprofessionals spelen een zeer belangrijke rol in het besluit om te breken met sigaretten. Zij kunnen rokers bewust maken van de noodzaak om te stoppen met roken en ze kunnen daarbij ondersteuning bieden. De jaarlijkse campagne Stoptober helpt daarbij. Op 6 september 2019 is de aftrap van de campagne Stoptober. Zorgprofessionals kunnen zich nu reeds toerusten, om Stoptober in september bij hun patiënten onder de aandacht te brengen. Zo kunnen ze gratis posters, flysers en visitekaartjes bestellen via de webwinkel van het Trimbos-instituut. Doe het snel, want op = op. CONNECT-studie Of wilt u juist de zorg bij stoppen met roken verder optimaliseren? Neem dan deel aan de CONNECT-studie van het Trimbos-instituut en het Leids Universitair Medisch Centrum, in samenwerking met het IVM. Deelnemende FTO-groepen krijgen ondersteuning van een adviseur van het IVM. Ook kunnen zij gebruik maken van een gratis trainingsaanbod. Aanmelden kan...

Lees Verder
Wel of geen preventieve polypil voor 50-plussers tegen hart- en vaatziekten?
aug26

Wel of geen preventieve polypil voor 50-plussers tegen hart- en vaatziekten?

Wie elke dag een combinatiepil slikt met cholesterolverlagende en bloeddrukverlagende middelen en daarnaast aspirine, heeft veel minder kans op hart- en vaatziekten. Althans: dat heeft onderzoek in Iran aangetoond onder gezonde 50-plussers. Het is de eerste studie naar zo’n combinatiepil die een grote groep mensen lang genoeg heeft gevolgd om het effect te kunnen beoordelen. Er is nu discussie gaande wat te doen met de uitkomsten voor ons land. Alle 50-plussers dagelijks een pil laten slikken om hart- en vaatziekten te voorkomen, is omstreden. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in The Lancet. Rick Grobbee, hoogleraar klinische epidemiologie UMC Utrecht noemt de bevindingen ‘zeer indrukwekkend en solide’. “Bij de deelnemers die de pil echt elke dag slikten (80 procent) nam het aantal hart- en vaatziekten met ruim de helft af.” Risico op medicalisering Hoogleraar cardiologie Radboudumc reageert anders. “In Iran en veel andere landen is de toegankelijkheid tot medicatie lager dan in de westerse wereld”, zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. “Voor deze landen is de polypil een enorme stap vooruit, maar als je zoals wij die stap al hebt gemaakt, denk ik dat je moet gaan finetunen op de individuele patiënt.” De Hartstichting laat weten geen voorstander te zijn van het preventief voorschrijven van de polypil aan gezonde mensen. “Medicalisering ligt dan op de loer”, zegt epidemioloog en beleidsadviseur Ineke van Dis. Bovendien neemt de pil de oorzaken van een verhoogd risico niet weg: “Het kan een vrijbrief zijn om ongezond te blijven leven.” Dat laatste is een vergezocht argument: uiteraard kan geen enkel geneesmiddel het belang van een gezonde leefstijl vervangen. Preventief slikken Grobbee wijst op het feit dat lang niet alle hart- en vaatziekten met een verkeerde leefstijl te maken hebben. ‘Het is een moreel argument. Overgewicht proberen we ook preventief te bestrijden terwijl mensen dat zelf kunnen oplossen.’ Hij denkt dat de pil vooral relevant kan zijn voor de 1,3 miljoen Nederlanders die reeds medicijnen gebruiken tegen hoge bloeddruk en hoog cholesterolgehalte. Bij elke pil die patiënten extra moeten slikken, daalt de therapietrouw. Een combinatiepil kan de therapietrouw ten goede komen. Discussie op scherp Kortom: de uitkomsten van het onderzoek zetten de discussie op scherp over de vraag of gezonde mensen vanaf een bepaalde leeftijd preventief medicijnen moeten slikken. Of is het gegeven dat alle medicijnen bijwerkingen hebben, voldoende om daarvan af te zien? Ook op sociale media komen alle argumenten aan bod. Voor de kosten hoeven we het in ieder geval niet te laten. Alle afzonderlijke medicijnen uit de viercomponentenpil zijn van het patent af en daardoor goedkoop. Bronnen: Volkskrant en...

Lees Verder
Duidelijkheid over voorwaarden voor collegiale doorlevering
aug23

Duidelijkheid over voorwaarden voor collegiale doorlevering

Er is sprake van collegiaal doorleveren, indien een apotheker een ongeregistreerd geneesmiddel in de vorm van een eigen bereiding aflevert (“doorlevert”) aan een andere apotheker. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een circulaire uitgegeven. Daarin staat onder welke voorwaarden de inspectie niet handhavend zal optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers. Deze is van kracht van 22 augustus 2019 t/m 21 augustus 2022. Steeds vaker worden benodigde bereidingen voor individuele patiënten van een apotheek uitbesteed aan collega-apothekers, die zich gespecialiseerd hebben in apotheekbereidingen. Zij bereiden het geneesmiddel en leveren vervolgens aan de vragende apotheek. Dit is echter in strijd met de wet en de Europese richtlijn. Immers, de hoofdregel is dat het verboden is geneesmiddelen te vervaardigen en in de handel te brengen zonder de vereiste vergunningen. Met als wettelijke uitzondering de kleinschalige bereiding van een apotheek voor eigen patiënten. Maar…. in het geval van collegiaal doorleveren gaat het niet om eigen patiënten, maar om die van een collega-apotheker. Behoeftevoorziening Hoe strikt moet je dan zijn? Collegiaal doorleveren voorziet in een behoefte, zeker nu er minder apotheken nog zelf bereiden. Daarnaast is een gespecialiseerde bereidingsapotheek beter in staat een farmaceutisch verantwoord product af te leveren dan bij incidentele door een individuele apotheek. Grootschaliger aanpak Inspectie en VWS hebben in 2007 reeds criteria opgesteld onder welke de inspectie niet handhavend zou optreden bij collegiaal doorleveren. Echter: doorleverende apotheken zijn een groter aantal producten op industriële wijze gaan bereiden en afleveren. Zonder dat dit structureel leidt tot ingediende registratiedossiers bij het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG). En dat was niet de bedoeling. Mocht er onverhoopt iets mis gaat bij de productie van een dergelijk middel, worden grotere groepen patiënten hiermee geconfronteerd. Daarom is er in 2016 een circulaire uitgebracht met een aantal voorwaarden. Gedragslijn Deze maand is die circulaire herzien. Er is dus nu een nieuwe gedragslijn voor het doorleveren van geneesmiddelbereidingen met vijf voorwaarden. Het uitgangspunt van die gedragsregel is: collegiaal doorleveren is alleen toegestaan wanneer er geen geregistreerde adequate alternatieven beschikbaar zijn. De vijf voorwaarden zijn: 1.  Iedere apotheek die een eigen bereiding doorlevert – ongeacht de schaalgrootte – meldt dit binnen vijf werkdagen na eerste doorlevering bij de G-Standaard van het bedrijf Z-index. 2. Voor iedere doorgeleverde bereiding moet een productdossier voorhanden te zijn bij de bereidende apotheek. 3. De bereidende apotheek dient te voldoen aan Good Manufacturing Practice (GMP). 4. Eventuele bijwerkingen van een doorgeleverde bereiding moeten zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Bijwerkingencentrum Lareb. 5. Reclame voor doorgeleverde bereidingen is niet toegestaan. Alle voorwaarden zijn verder uitgewerkt in 5 annexen. Meer informatie Alleen onder deze voorwaarden zijn doorleveringen...

Lees Verder
Pleidooi voor melatonine op recept: “het is geen onschuldig stofje”
aug19

Pleidooi voor melatonine op recept: “het is geen onschuldig stofje”

Wetenschappers en artsen op het gebied van slaap maken zich zorgen om het gebruik van melatoninepillen als slaapmiddel. Dit middel is vrij verkrijgbaar bij de drogist. De experts zouden echter liever zien dat het alleen op doktersrecept te krijgen is bij de apotheek. De werking is namelijk niet om beter te slapen, waarvoor het veel wordt gebruikt, maar om de biologische klok te verzetten. De 500 wetenschappers en artsen die waarschuwen voor verkeerd gebruik van melatonine vallen onder de drie grote slaapverenigingen van ons land: de Nederlandse Vereniging voor Slaap- en Waakonderzoek (NSWO), de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL) en Vereniging Kind en Slaap. Tegengestelde werking “Bij verkeerd gebruik van melatonine kunnen mensen juist hun slaap gaan tegenwerken”, zegt slaapprofessor Ysbrand van der Werf in het You Tube filmpje van NOS Stories. “De werking is eigenlijk niet om beter te slapen, maar om je biologische klok te verzetten.” Van der Werf vindt dat er te vrijblijvend met melatonine wordt omgegaan. “Het is een hormoon, het is geen eenvoudig, onschuldig stofje.” Langetermijneffecten onbekend Toch gebruiken veel mensen het hormoon wel om in slaap te komen.  Daar zijn risico’s aan verbonden.  “Melatonine gebruik je makkelijk verkeerd, omdat je het precies op het goede tijdstip moet innemen”, zegt slaaponderzoeker Annemarie Luik. Als je het te laat neemt, kan het meer slaperigheid veroorzaken overdag. Dat weet niet iedereen, omdat op veel bijsluiters staat dat je het ‘kort voor het slapen gaan’. Daarnaast kan een te hoge dosering de slaperigheid overdag versterken. Bovendien zijn de effecten van het slikken van melatonine op lange termijn nog niet duidelijk. Symptoombestrijding Volgens de deskundigen is het belangrijk eerst de oorzaak van je slaapprobleem te vinden. “Als je melatonine inneemt om beter te slapen terwijl stress de oorzaak is, bestrijd je alleen een symptoom”, zegt slaapdeskundige Hans Hamburger. Dan heeft een pilletje dus weinig zin, maar werkt slaaptherapie beter. Bron: NOS...

Lees Verder
Subsidie voor stagiairs in de apotheek
aug16

Subsidie voor stagiairs in de apotheek

Apothekers die een erkend leerbedrijf zijn en in het schooljaar 2018/2019 een BOL- of BBL-leerling als stagiair hebben gehad, komen aanmerking voor subsidie vanuit de Subsidieregeling Praktijkleren of het Stagefonds Zorg. Deze vergoeding kan maximaal oplopen tot € 4.000 op fulltime basis. Aanvraag is mogelijk tot respectievelijk 16 september en 1 oktober. 16 september deadline voor subsidieregeling Praktijkleren Apotheken die een BBL-leerling een stageplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Praktijkleren van het Ministerie OCW. De subsidie van maximaal € 2.700 is een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling. Dit kunnen onder andere  materiaalkosten zijn, maar ook de kosten voor  het inzetten van medewerkers die de leerling begeleiden. Subsidies kunnen worden aangevraagd vanaf 2 juni tot uiterlijk 16 september 2019 17.00 uur. Meer informatie over de regeling staat op de website van Rijksdienst van ondernemend  Nederland. 1 oktober deadline voor subsidie via Stagefonds Zorg Apotheken die een BOL-leerling een stageplek hebben geboden in het afgelopen schooljaar komen in aanmerking voor het Stagefonds Zorg van het ministerie van VWS. Het Stagefonds Zorg biedt (achteraf) een bijdrage voor de kosten van de stagebegeleiding. Een subsidieaanvraag voor het schooljaar 2018-2019 kan vanaf 23 augustus 2019 online worden ingediend. Alle erkend leerbedrijven ontvangen een ‘DUS-I brief’ met een persoonlijke link voor de online aanvraag. De deadline voor het aanvragen van de subsidie is 1 oktober 2019. Meer informatie over de regeling vindt u op de website van DUS-I (Dienst uitvoering van subsidies aan instellingen). SBA Subsidiewijzer Meer weten over de Subsidieregeling Praktijkleren en het Stagefonds Zorg, de voorwaarden en de aanvraagprocedure? In de SBA Subsidiewijzer 2019 staan deze en andere subsidieregelingen overzichtelijk bij elkaar. Bron:...

Lees Verder
Wachtkamervideo over dementie, voor migranten
aug15

Wachtkamervideo over dementie, voor migranten

Voor veel migranten en hun mantelzorgers is dementie een relatief onbekend verschijnsel. Terwijl ze daar zeker steeds meer mee te maken krijgen. In de vier grote steden is over 10 jaar één op de drie mensen met dementie een migrant. Een wachtkamervideo kan migranten wijzen op dementie. De wachtkamervideo is ontwikkeld door Pharos en is beschikbaar in vier talen: Nederlands, Engels, Turks en Arabisch. Het vertelt het verhaal van de 75-jarige Emina. Het gaat niet zo goed met haar, ze doet weinig en vergeet veel. In en rondom het huis gaan veel dingen verkeerd. Emina gaat naar de huisarts, die dementie bij haar vaststelt. Bewustwording Het filmpje wil de bewustwording over dementie vergroten. Het vertelt patiënten in hun eigen taal waar zij terecht kunnen met hun zorgen en vragen. De video’s zijn te zien op YouTube. Ze zijn ook te downloaden voor eigen gebruik.  Taboe Vergeetachtigheid en gedragsveranderingen worden door mensen met een migratieachtergrond soms gezien als bijverschijnsel van het ouder worden of als ‘gekte’. Het onderwerp kan taboe zijn. Mensen met een andere culturele achtergrond gaan daarom niet altijd op zoek naar de juiste zorg. Dat vraagt om extra aandacht en zorgvuldige communicatie: de zogeheten cultuursensitieve zorg. In gesprek met de mantelzorger Daarom heeft Pharos ook de Gesprekslijst ‘Zorgen doe je samen’ opgesteld. Dit kan zorgverleners ondersteunen bij het gesprek gaan met mantelzorgers van ouderen met dementie. Het helpt om de patiënt beter te leren kennen. Maar ook om te weten te komen hoe de mantelzorger over dementie denkt en indien nodig, het beeld bij te stellen. Zie ook de bijbehorende handleiding van Pharos.  Bron:...

Lees Verder
Geen lactose meer in Euthyrox
aug13

Geen lactose meer in Euthyrox

Euthyrox (levothyroxinenatrium) is veranderd van hulpstoffen. Lactose is vervangen door mannitol en citroenzuur om de stabiliteit van het medicijn te verbeteren. De tabletten hebben wel exact dezelfde werkzame stof. Dit geldt voor alle sterktes. Fabrikant Merck heeft bevestigd dat alle sterktes inmiddels op de markt zijn. De KNMP adviseert apothekers hun patiënten hierover te informeren. De kwaliteit van de nieuwe tabletten is verbeterd. Ze hebben een betere houdbaarheid en een precieze en meer constante dosering van de werkzame stof dan de huidige tabletten, stelt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Zo is er minder verschil in de hoeveelheid schildklierhormoon (de werkzame stof) per tablet. Ook zit in de nieuwe samenstelling geen lactose meer als hulpstof. Lactose is vervangen door mannitol en citroenzuur Daardoor zullen patiënten met een lactose-allergie of –intolerantie geen nadelige gevolgen meer ervaren. om de Gewijzigde verpakking De hoeveelheid werkzame stof is hetzelfde als in de huidige tabletten en ook alle sterktes blijven beschikbaar. Patiënten kunnen precies dezelfde dosis gebruiken als ze gewend zijn.  De verpakking van de nieuwe tabletten is gewijzigd, zodat alle verpakkingen in geheel Europa hetzelfde zijn. Afhankelijk van de sterkte van de tabletten is de kleur van het doosje veranderd. Daarnaast staat op ieder nieuw doosje de tekst: gewijzigde hulpstoffen. Patiënten informeren In Nederland wordt de nieuwe formulering geleidelijk ingevoerd. De KNMP adviseert apothekers patiënten te informeren dat de hulpstoffen (voortaan zonder lactose) zijn gewijzigd. Vanuit de fabrikant is een patiëntenfolder beschikbaar. Op de website van het CBG staan vragen en antwoorden over de nieuwe samenstelling. Landelijk Meldpunt Patiënten kunnen bij vragen terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Dit kan via het contactformulier of via 088 120 50 20 (lokaal tarief, op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur). Bronnen: KNMP en...

Lees Verder
MS-medicijn Fampyra per 1 september in basispakket
aug08

MS-medicijn Fampyra per 1 september in basispakket

Het geneesmiddel Fampyra komt per 1 september a.s. in het basispakket, op basis van een proefbehandelstrategie.  Dat wil zeggen: MS-patiënten die moeite hebben met lopen, krijgen het middel twee weken op proef. Bij goede resultaten wordt de behandeling voortgezet. Minister Bruins neemt met dit besluit het advies van het Zorginstituut over. Hij toont zich verheugd dat Fampyra wordt vergoed voor een groep MS-patiënten die hier baat bij kunnen hebben. Het Zorginstituut heeft geconcludeerd dat Fampyra (fampidrine) effectief is bij multiple sclerosepatiënten van 18 jaar en ouder met ernstige loopbeperkingen. Aangezien het middel niet bij alle patiënten uit deze groep werkt, heeft de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) een proefbehandelstrategie ontwikkeld. Op basis daarvan krijgen MS-patiënten met ernstige loopbeperkingen vanaf 1 september het middel Famypra eerst twee weken op proef. Als de behandeling aanslaat en het loopvermogen van de patiënt voldoende verbetert, wordt de behandeling voortgezet. Effectiviteit Minister Bruins: “Het debat over het vergoeden van Fampyra loopt al heel lang. Anders dan bij andere geneesmiddelen ging dat vooral over de effectiviteit, niet over geld. Ik ben blij dat er nu duidelijkheid is. Daarmee komt het in de basisverzekering en krijgen MS-patiënten die er baat bij hebben het middel dus vergoed.” Vergoeding met terugwerkende kracht Fampyra is een middel van Biogen. De fabrikant heeft in maart na gesprekken met minister Bruins toegezegd om, hangende het onderzoek naar de effectiviteit en uiterlijk tot 31 augustus 2019, een aanzienlijk deel van de kosten voor haar rekening te nemen. Patiënten betaalden daardoor alleen een eigen bijdrage. Destijds is ook afgesproken dat Biogen bij een positieve uitkomst van de herbeoordeling door het Zorginstituut de eigen bijdrage van patiënten alsnog – met terugwerkende kracht – vergoedt. Dat gaat nu dus gebeuren. Zie de brief van de minister aan de Tweede Kamer en het advies van het Zorginstituut. Bron:...

Lees Verder
Cursus Interacties tussen geneesmiddelen en voeding
aug07

Cursus Interacties tussen geneesmiddelen en voeding

Dat geneesmiddelen en voeding elkaar kunnen beïnvloeden is wel bekend, maar niet altijd is duidelijk dat dit grote gevolgen voor de patiënt kan hebben. Meer kennis verhoogt de medicatieveiligheid en verbetert de effectiviteit van een farmacotherapeutische interventie. Reden voor ziekenhuisapotheker Rinske Pauw (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg) om daarvoor meer aandacht te vragen. Dat gebeurt onder andere met een cursus op 24 september a.s. Vanuit persoonlijke interesse heeft Rinske zich verdiept in de interactie voeding / geneesmiddelen. “Voedingsmiddelen en -supplementen kunnen de farmacokinetiek en -dynamiek van een geneesmiddel aanzienlijk beïnvloeden”, merkt ze op. “Op verpakkingen van veel voedingssupplementen staat het advies om de arts of apotheker te raadplegen over mogelijke interacties. De kennis is vaak niet bij artsen en apothekers aanwezig. Enerzijds omdat het in de opleidingen nauwelijks een punt van aandacht is en anderzijds omdat de wetenschappelijke inzichten niet makkelijk voorhanden zijn. Werkgroep Geneesmiddel-Voeding Interacties Reden voor Rinske om kennisexperts bij elkaar te brengen. Dat heeft geleid tot de oprichting van de Werkgroep Geneesmiddel-Voeding Interacties (WGVI) met o.a. vertegenwoordiging van het RIVM, CBG, Wageningen Universiteit en ziekenhuizen. “Een kennisgroep met veel expertise, die het onderwerp op de kaart willen zetten”, zegt ze tevreden. Dat heeft o.a. geleid tot deze cursus. In één dag doen de deelnemers belangrijke kennis op die direct toepasbaar is.” Risico’s “Bepaalde voedingsinterventies kunnen impact hebben op geneesmiddelen, waardoor een middel niet werkt, of juist teveel”, licht Rinske toe. “Andersom kunnen geneesmiddelen impact hebben op de voedingsstatus. In beide gevallen kan dat leiden tot risico’s voor de patiënt. Zorgverleners moeten zich daarvan bewust zijn. Zoals de verminderde werking van het antibioticum ciprofloxacine door gelijktijdige inname met melkproducten. Of het risico op magnesium-, ijzer- of vitamine B 12-tekort door langdurig gebruik van protonpompremmers. Suppletie is dan noodzakelijk. Ook kunnen bijvoorbeeld antidepressiva, bètablokkers en opiaten leiden tot minder eetlust. Met name bij ouderen neemt het risico op ondervoeding hierdoor toe.” Interactief programma Rinske: “De cursus van 24 september is interactief, met o.a. casuïstiek en een kennisquiz. Deelnemers doen op een aantrekkelijke manier veel kennis op over alle aspecten van interacties tussen geneesmiddelen en voeding. Dat maakt dat ze er in hun eigen praktijk krachtiger en kundiger mee kunnen omgaan.” Meer informatie De cursus Interacties tussen geneesmiddelen en voeding wordt aangeboden door PAOFarmacie op 24 september a.s. in Utrecht. Zie...

Lees Verder