Anticonceptie – er valt veel te kiezen
mrt28

Anticonceptie – er valt veel te kiezen

Anticonceptie – dat wil zeggen voorkoming van zwangerschap – is een belangrijk onderwerp voor elke vrouw en gelukkig zijn daarvoor veel verschillende methoden beschikbaar. Voor vrijwel iedere vrouw is het ongeacht haar leeftijd mogelijk om op een veilige manier anticonceptie toe te passen zonder dat daar grote nadelen of risico’s tegenover staan. Hoewel er belangrijke verschillen in betrouwbaarheid tussen de verschillende methoden zijn, is geen enkele methode voor de volle 100% betrouwbaar. Men kan de anticonceptiemethoden op verschillende manieren in groepen verdelen, bijvoorbeeld natuurlijke en kunstmatige, lokale en systemische, hormonale en niet-hormonale of reversibele en definitieve methoden. We geven hier een beknopt overzicht van de mogelijkheden en enkele aanvullende gegevens. Voor uitgebreidere informatie zie o.a. de NHG-Standaard Anticonceptie uit 2011 (in herziening) en andere literatuur en websites die hieronder zijn vermeld. Betrouwbaarheid Het gebruik van een mannen- of vrouwencondoom is de enige anticonceptiemethode die bescherming biedt tegen soa’s. De betrouwbaarheid als anticonceptivum is niet heel hoog en overgevoeligheid voor latex kan problemen geven. Het pessarium in combinatie met een zaaddodend middel is nog minder betrouwbaar dan het condoom en biedt geen bescherming tegen soa’s. Dat geldt ook voor periodieke onthouding, coïtus interruptus en methoden die berusten op dagelijkse meting van de basale lichaamstemperatuur of hormoonconcentraties in de urine van de vrouw. ‘Natural family planning’ bestaat uit een combinatie van dagelijkse basale temperatuurmeting en zorgvuldige waarneming van de veranderingen in de slijmafscheiding van de baarmoedermond en is voor wat betreft kans op zwangerschap vergelijkbaar met de methoden gebaseerd op dagelijkse temperatuurmeting of hormoonconcentraties in de urine. Sterilisatie van man (vasectomie) of vrouw (plaatsing van ringetje of klemmetje op of veertje in de eileiders) heeft een hoge betrouwbaarheid maar is – in beginsel – onomkeerbaar. Intra-uteriene anticonceptie Intra-uteriene anticonceptie kan plaatsvinden door plaatsing van een spiraaltje (IUD; ‘intrauterine device’). Er zijn twee soorten beschikbaar, namelijk spiraaltjes die langzaam koperionen afgeven en een spiraaltje dat langzaam het progestativum levonorgestrel afgeeft (Mirena®, Kyleena®). De spiraaltjes veroorzaken een steriele asymptomatische ontsteking in het endometrium en mogelijk ook in de tuba, waardoor de nidatie van een bevruchte eicel wordt verhinderd. Koper vergroot de betrouwbaarheid door o.a. versterking van de ontstekingsreactie en een toxisch effect op zaadcellen. De werkingsduur van de koperhoudende spiraaltjes bedraagt 5 tot 10 jaar. De T–Safe is als enige voor 10 jaar geregistreerd. De betrouwbaarheid van de koperhoudende spiraaltjes is groot. Spiraaltjes die een progestageen afgeven veroorzaken o.a. atrofie van het endometrium en verdikking van het cervixslijm. De werkingsduur is vijf jaar. Ook van deze spiraaltjes is de betrouwbaarheid groot. Naast de genoemde methoden is er een groot aantal hormonale methoden voor anticonceptie. Deze kan men onderscheiden in combinatiemiddelen die een oestrogeen...

Lees Verder
Curlingprofessionals
mrt27

Curlingprofessionals

Een platte steen glijdt over het ijs en sporters vegen, strak geconcentreerd, naarstig de baan die gevolgd moet worden. Dit is curling, een olympische topsport. Het vergt jarenlange training om het ijs zo te bewerken en de curl, de vloeiende lijn die de steen glijdt, zo in te zetten dat de stip in de eindcirkel exact wordt bereikt. De Deense psycholoog, Bent Hougaard, zag overeenkomsten tussen deze sporters en ouders die elke dag opnieuw problemen en obstakels in het leven van hun kinderen wegbezemen. De ‘curlingouder’ was geboren: overbeschermende ouders voor wie het bijna een dagtaak geworden is om alle obstakels en hindernissen voor hun kinderen weg te nemen. Leren van vallen en opstaan is niet het motto van deze ouders. Zo opvoeden kost extreem veel tijd en energie. 24/7 de uitdagingen die jouw kind kan gaan tegenkomen ondervangen vraagt continue aandacht, sterker nog, je moet eigenlijk de hele tijd weten wat jouw kind doet wil je hierop kunnen anticiperen. Hoewel dit curlinggedrag voortkomt uit de beste bedoelingen wordt het kind er niet zelfredzamer of verantwoordelijker door. Net als de curlingouder vanuit ervaring en kennis het kind wil behoeden voor second-best keuzes en obstakels, zo lijkt ook de zorgprofessional soms ditzelfde gedrag te vertonen. Professionele expertise en ervaring zijn een schat aan informatie om de patiënt te behoeden voor het maken van minder juiste keuzes, het pad van de patiënt wordt dan net zo overtuigend schoongeveegd als de curlingbaan. Vermijdt stress, geen druppel alcohol, beweeg voldoende, eet gezond, gebruik alleen medicatie volgens voorschrift: zonder obstakels naar de gewenste uitkomst van de behandeling. Daar waar de ouder misschien nog in de buurt van 24/7 toezicht op zijn kind zou kunnen komen is de professional slechts een fractie van de tijd onderdeel van het leven van zijn patiënt. Onze expertise en adviezen dienen er toe de patiënt zelfredzaam te maken t.a.v. zijn gezondheid. Een glaasje alcohol (teveel), een sportschool abonnement dat ligt te verstoffen, het is ons zorgprofessionals net zo min vreemd als onze patiënten. Deze ‘obstakels’ hoeven we niet en kunnen wij niet allemaal wegbezemen. Wel kunnen we de patiënt helpen zelfredzamer te worden om keuzes te maken die passen bij zijn of haar dagelijkse leven. Ook als dat betekent dat niet ieder advies 100% beantwoordt aan de wetenschappelijk opgestelde richtlijnen Vallen en opstaan hoort bij het leven en vormt kinderen tot volwassen die eigen keuzes kunnen maken en verantwoordelijkheid kunnen nemen. Zo ook horen ‘obstakels’ en eigen keuzes bij de patiënt. Tijdens de fractionele interactie die we hebben met onze patiënten moeten we deze keuzes niet voor hen invullen en de verantwoordelijkheid overnemen, wel kunnen we samen zoeken naar...

Lees Verder
Recept uitschrijven na videoconsult toegestaan
mrt27

Recept uitschrijven na videoconsult toegestaan

Artsen mogen recepten uitschrijven na een online videoconsult. Digitaal contact voorkomt fysiek contact, en kan dus helpen tegen verspreiding van het coronavirus. Daarom geldt deze mogelijkheid ook bij waarneming of vervanging door een andere arts. Voorwaarde is wel er een behandelrelatie is met de patiënt. Ook moet een actueel medicatieoverzicht beschikbaar zijn. De waarnemer/vervanger neemt de bestaande behandelrelatie van de ‘eigen’ arts over en kan het actuele patiëntendossier inzien. Bij een patiënt die nog niet eerder fysiek is gezien, zijn recepten na een video-consult ook mogelijk als de waarnemer/vervanger het actuele medicatieoverzicht van de patiënt kan inzien. In alle gevallen informeert de waarnemer/vervanger later de hoofdbehandelaar en/of huisarts van de patiënt. Uitzonderingen Online medicatie voorschrijven is niet mogelijk als de arts de patiënt niet kent, nog nooit heeft gezien of het actuele medicatieoverzicht niet beschikbaar heeft. Uitzondering is als de veiligheid van de patiënt in het geding is. De arts moet dan wel goed zijn afwegingen vastleggen. Nood breekt wet. Vanwege de coronaepidemie heeft IGJ heeft dit besluit genomen en per direct laten ingaan. Bron: Inspectie Gezondheidszorg en...

Lees Verder
Van Rijn komt met aantal maatregelen geneesmiddelen
mrt27

Van Rijn komt met aantal maatregelen geneesmiddelen

Minister Van Rijn komt met een aantal maatregelen. Zo kondigt hij een verscherpte monitoring aan voor geneesmiddelen. Er is een ‘Coronaberaad Beschikbaarheid Geneesmiddelen’ ingesteld. Voor corona-gerelateerde geneesmiddelen worden maximumprijzen losgelaten. Tevens is de aanscherping van de Wet geneesmiddelenprijzen een half jaar uitgesteld. Gezien de onzekere situatie wereldwijd zal Van Rijn de komende tijd de geneesmiddelenvoorziening nauwlettend volgen, zo schrijft hij in zijn brief aan de Tweede Kamer. Dat gebeurt via twee lijnen: 1. de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor de behandeling van corona-patiënten 2. de continuïteit van de algehele geneesmiddelenvoorziening Beschikbaarheid corona-medicatie De beschikbaarheid van álle geneesmiddelen die normaal worden gebruikt op de IC en álle geneesmiddelen voor behandeling van corona worden gemonitord door het CBG en de IGJ. Ongeacht of wel of geen melding van een tekort is gedaan. Daarnaast is het ‘Coronaberaad Beschikbaarheid Geneesmiddelen’ ingesteld. Dit om te inventariseren welke zorgen partijen hebben, informatie uit te wisselen over de beschikbaarheid van geneesmiddelen en gezamenlijk te kijken naar maatregelen die verder gaan dan eerder afgesproken in de Werkgroep Geneesmiddelentekorten. Continuïteit geneesmiddelen Er is discussie om de vrije handel van geneesmiddelen binnen de Europese Unie te limiteren, m.n. ter behandeling van corona-patiënten. De Europese Commissie doet een dringende oproep de handel binnen de EU niet te hinderen met nationale verboden. De bestaande afspraak van de Werkgroep Geneesmiddelentekorten blijft, namelijk: de groothandel bedient altijd eerst de eigen klanten (apotheken, ziekenhuizen, apotheekhoudende huisartsen, etc.) in Nederland. Bij een dreigend tekort van een geneesmiddel vindt export pas plaats als de eigen voorraad voldoende is bevonden. Export van geneesmiddelen buiten de EU door producenten en groothandels is in beginsel toegestaan. Alleen op EU-niveau kan die export worden verboden of gereguleerd, zoals recent is gebeurd met de persoonlijke beschermingsmiddelen (PMB’s). India gaat drie weken ‘op slot. Een deel van onze geneesmiddelen wordt in India geproduceerd, daarom volgt Van Rijn de ontwikkelingen in India nauwlettend, zo geeft hij aan. Wet geneesmiddelenprijzen Voor corona-gerelateerde geneesmiddelen is Van Rijn bereid per direct de wettelijke maximumprijs los te laten als er een tekort dreigt en de prijs een belemmering vormt. Zo staat Nederland bij schaarste niet achteraan. Deze aanpak kan hij ook inzetten voor andere specifieke geneesmiddelen waarvoor een tekort dreigt. Daarnaast stelt hij de aanscherping van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) maximumprijzen die per 1 april zou ingaan met zes maanden uit. Dat betekent dat de huidige maximumprijzen van kracht blijven, in ieder geval tot 1 oktober. Overige maatregelen De brief bevat nog een aantal voornemens en maatregelen: – Onderzoek naar de mogelijkheid om voor firma’s en groothandels een afzetgarantie te bieden, om zo marktpartijen de zekerheid te geven om voldoende voorraden in Nederland op te bouwen en te...

Lees Verder
Coronavirus: waarschuwing nepmedicijnen en verboden reclame
mrt26

Coronavirus: waarschuwing nepmedicijnen en verboden reclame

Begin maart onderschepte de douane ruim 8.000 eenheden (nep)medicijnen. Het ging daarbij vooral om antivirale middelen die gebruikt worden voor malariapatiënten. Ook zijn er beduidend meer middelen aangetroffen tegen verkoudheid, zoals paracetamol. Daarnaast werd er vaker dan andere jaren antibiotica aangetroffen tijdens de controles. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt tegen niet-geregistreerde (genees)middelen die zouden helpen tegen het coronavirus. Tegen dat virus zijn helaas nog geen medicijnen en vaccins. Een controle met de douane begin maart leverde veel illegale medicatie op, voor een groot deel waarschijnlijk besteld vanwege de pandemie. Oproep EMA Het EMA doet een oproep géén geneesmiddelen via internet te bestellen uit het buitenland. De inspectie ondersteunt deze waarschuwing. De (nep)medicijnen kunnen zeer schadelijke stoffen bevatten die niet in geneesmiddelen mogen voorkomen. Ze kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen en er is geen toezicht op de kwaliteit van deze middelen. Verkoop van geneesmiddelen is alleen toegestaan via geregistreerde websites. Verboden reclame Tevens is het verboden om reclame te maken voor niet-geregistreerde medicijnen met een claim over de werking tegen een ziekte, virus of aandoening. Fabrikanten en leveranciers zoeken echter soms de mazen van de wet op. De inspectie houdt toezicht op verboden reclames voor geneesmiddelen en kan bij overtredingen boetes opleggen. Iedereen kan een melding over verboden reclames doen bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Zelftesten coronavirus Eerder waarschuwde de inspectie al tegen niet-toegelaten zelftesten op het coronavirus. Zie het artikel op FarmaMagazine hierover: Zelftesten coronavirus zijn verboden Bron:...

Lees Verder
Extra subsidie voor digitale zorg
mrt26

Extra subsidie voor digitale zorg

Er is extra geld beschikbaar voor digitale zorg op afstand voor mensen thuis. Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg voor kwetsbare ouderen of chronisch zieken, kunnen in aanmerking komen voor de uitbreiding van de SET-regeling. Deze uitbreiding voorziet in digitale toepassingen bedoeld voor cliënten of hun mantelzorgers. De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het coronavirus. Organisaties in de zorg hebben daarom snel behoefte aan meer technologische mogelijkheden om zorg op afstand te kunnen bieden. VWS heeft daarom de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) tijdelijk uitgebreid met een coronaloket. Na het einde van de coronacrisis vervalt deze tijdelijke uitbreiding. Deze uitbreiding van de SET opent op 25 maart 2020 om 9.00 uur. Voorbeelden zijn tablets met beeldzorgapps, apps om een indicatie te stellen of een mantelzorger te ontlasten, medicatiedispensers en telebegeleiding en bijbehorende licenties. Budget en voorwaarden Het subsidiebedrag is een vast bedrag van € 50.000, waarvan u maximaal 50% mag inzetten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van digitale toepassingen. Ook kunt u het subsidiebedrag inzetten om externen in te huren die helpen bij het implementeren van digitale toepassingen. Er is geen eigen bijdrage vereist.Het voor dit jaar beschikbare budget voor de (reguliere) SET bedraagt € 28 miljoen. Financiering van aanvragen via de uitbreiding komt uit ditzelfde budget. Om voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden. Aanvragen Een aanbieder die zorg en/of ondersteuning biedt aan thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers kan een aanvraag indienen. Zorg en/of ondersteuning die gericht is op de terugkeer naar huis komt ook in aanmerking. Voorbeelden zijn tablets met beeldzorgapps, apps om een indicatie te stellen of een mantelzorger te ontlasten, medicatiedispensers en telebegeleiding en bijbehorende licenties. In een beknopt plan van een paar A4 beschrijft via welke stappen u zorg op afstand in uw organisatie gaat realiseren. Een aanvraag kan worden ingediendvanaf 25 maart 2020, via mijn.rvo.nl. Daar vindt u ook de formulieren voor een aanvraag, inclusief een format voor het stappenplan. U hoeft geen samenwerkingsverklaring bij te voegen. De beoordelingscriteria zijn versoepeld, de criteria van de reguliere SET zijn ook niet van toepassing voor deze subsidie. Binnen 5 werkdagen krijgt u een reactie op uw aanvraag en kunt u bij goedkeuring aan de slag. Extra ondersteuning bij beeldschermzorg Vraagt u subsidie aan voor beeldschermzorg? Vanuit het ondersteuningsprogramma SET-up lanceert VitaValley een ‘Fasttrack Beeldschermzorg’. Dit is een toolkit voor het snel implementeren van beeldschermzorg. Hier vindt u kennis en praktische instrumenten/tips voor organisatie, inrichting, gebruik en training. Bron: Rijksdienst voor ondernemend...

Lees Verder
Inzet big data en AI in coronabestrijding
mrt25

Inzet big data en AI in coronabestrijding

Medisch specialisten en datawetenschappers zetten samen kunstmatige intelligentie (AI) en big data in om erachter te komen hoe patiënten met het coronavirus het beste kunnen worden behandeld. Door veel gegevens bij elkaar te brengen, willen de onderzoekers ook voorspellingen kunnen doen over het ziekteverloop bij geïnfecteerde patiënten. Informatie uit de patiëntendossiers mag in dit geval zonder toestemming van de patiënt. Per intensive care patiënt worden o.a. de meer dan 300.000 datapunten bekeken die per dag aan medische gegevens worden verzameld. Het doel is het vinden van de beste behandeling per individueel geval en voorspellingen te kunnen doen over het ziekteverloop bij geïnfecteerde patiënten. “Het doel is om beter in te schatten welke behandelingen en welke zorgcapaciteit nodig zijn”, aldus het Amsterdam UMC. Uitkomsten over enkele weken Daarbij is nadrukkelijke insteek dat het onderzoek geen extra werk oplevert voor de medisch specialisten die direct betrokken zijn bij de behandeling van coronapatiënten. Mede daarom en omdat het even duurt voor alle gegevens binnen zijn, is het nog moeilijk te zeggen wanneer de eerste resultaten binnen zijn. Naar verwachting binnen enkele weken. Geen toestemming Opvallend is dat voor het gebruik van de benodigde informatie uit de elektronische patiëntendossiers in deze uitzonderlijke crisissituatie geen toestemming nodig is van de betreffende patiënt of dienst naasten. Daarover is overleg geweest met de Autoriteit Persoonsgegevens. Privacy is heel belangrijk, maar de bestrijding van het virus en het redden van levens is momenteel topprioriteit, is de opstelling van de AP. Het onderzoek staat onder leiding van Amsterdam UMC, de Vrije Universiteit en Maastricht UMC+. Alle Nederlandse ziekenhuizen, de Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie en datawetenschappers van bedrijven en onderwijsinstellingen werken eraan mee. Bronnen: Nieuwsnl, BNR, Autoriteit...

Lees Verder
Eenvoudige interventies geven grote winst bij diabetespatiënten
mrt25

Eenvoudige interventies geven grote winst bij diabetespatiënten

De KNMP-richtlijn Diabetes mellitus type 2 helpt apothekers in kaart te brengen welke zorg ze precies dienen te leveren aan patiënten. Deze richtlijn is ook bedoeld als handvat om overleg met andere zorgverleners, zoals huisartsen en internisten, te bevorderen. “Onder apothekers leefde al langer de behoefte om de zorg die zij leveren aan diabetespatiënten beter te omschrijven”, vertelt apotheker Prem Adhien, die voorzitter is van de commissie van de KNMP die de richtlijn Diabetes opstelde. Daarnaast is Adhien werkzaam als openbaar apotheker in Rotterdam-Zuid en is hij als docent verbonden aan de Universiteit van Utrecht en de Hogeschool Rotterdam, waar hij onderwijs geeft over farmacotherapie bij diabetes. “Ik ben ook voorzitter van de Special Interest Group (SIG) Diabetes van de KNMP. Deze SIG is tien jaar terug opgericht. In de afgelopen periode bespeurde ik binnen de SIG en onder apothekers in het veld behoefte aan meer standaardisering van de diabeteszorg in de apotheek. De vraag kwam naar me toe: ‘moeten we niet eens een soort NHG-Standaard over diabetes maken, maar dan voor apothekers?’ Dat leidde in de periode 2010-2011 tot een ongeautoriseerde conceptrichtlijn. In de loop van de jaren is deze uitgegroeid tot de huidige richtlijn, een lijvig document, met een uitgebreid notenapparaat.” De richtlijn Diabetes Mellitus type 2 is ontwikkeld door de KNMP onder verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO). Het doel van deze richtlijn is drieledig: duidelijk maken welke farmaceutische zorg de patiënt binnen de eerstelijnsketenzorg van de apotheker mag verwachten, verkleinen van de praktijkvariatie en verhogen van de kwaliteit van de farmaceutische zorg. Inmiddels is de KNMP-richtlijn geautoriseerd door de KNMP, in september 2019. Andere zorgverlenersorganisaties traden op als referenten van de richtlijn, onder andere de Nederlandse Internisten Vereniging en het Nederlands Huisartsen Genootschap. Ook de Nederlandse Diabetes Federatie heeft meegekeken bij de totstandkoming van de richtlijn. Belemmering Het grote voordeel van de richtlijn is dat inzichtelijk wordt welke zorg apothekers precies leveren aan patiënten. Het idee dat apothekers zorg leveren rond diabetes is nog niet echt goed ingeburgerd onder patiënten, merkt Adhien wel eens in zijn apotheek. “Patiënten komen als ze een bloedglucoseverlager hebben gekregen terug voor het tweede uitgiftegesprek in de apotheek. Dan vraag je naar bijwerkingen en klachten. Maar patiënten geven aan dat ze dat niet als diabeteszorg zien.” Met de richtlijn in de hand kunnen apothekers beter overleggen over de invulling van diabeteszorg met andere zorgverleners. “Richting zorgverleners kunnen we beter duidelijk maken wat we in de apotheek doen, welke zorgacties we uitvoeren rondom diabetes. Het is ook een dankbaar handvat voor het lokale overleg met de huisartsen.” Een belemmering ziet Adhien nog in het contact met de internisten. “Daar...

Lees Verder
Nieuw: Landelijk Consortium Hulpmiddelen
mrt25

Nieuw: Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Het ‘Landelijk Consortium Hulpmiddelen’ gaat verschillende medische hulpmiddelen waaraan een tekort dreigt, gezamenlijk inkopen. Dit Consortium is recent opgericht en is een initiatief van het ministerie van VWS met een team van professionals uit ziekenhuizen, academische centra, leveranciers en producenten. Het Consortium maakt, in het landsbelang, afspraken over welke hulpmiddelen het gaat. Ze koopt hulpmiddelen gezamenlijk in, met aandacht voor prijs en kwaliteit. Ze heeft inzicht in de landelijke, dagelijkse behoefte aan hulpmiddelen en maakt afspraken over de verdeling van de beschikbare hulpmiddelen en over de distributie ervan. HulpmiddelenDoor de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er o.a. een grote behoefte aan medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten. Het gaat om: FFP1-, FFP2- en FFP3-maskers; protectiejassen; spatbrillen; schorten; chirurgische maskers; onderzoekshandschoenen; diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media). Deze lijst kan nog worden uitgebreid, als blijkt dat centrale regie de beste strategie  is. Kwaliteitseisen Alle bedrijven die hulpmiddelen willen aanbieden, worden verzocht om aanbiedingen uit het binnen- en buitenland te melden bij het Consortium via middelencorona@nfu.nl. Het gaat specifiek om grote volume-aanbiedingen. Het Consortium wil voorkomen dat producten worden aangeboden tegen woekerprijzen, en/of niet aan de juiste kwaliteitseisen voldoen. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen hecht er aan dat de hulpmiddelen voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Daarin staan de kwaliteitseisen van de producten. Het Consortium beoordeelt de betrouwbaarheid van de aanbiedende partij en de kwaliteit van de hulpmiddelen. Als de aangeboden partijen daaraan voldoen, neemt ze de aanbieding verder in behandeling. Verdeling van goederen GGHD/GHOR en ROAZ bepalen de verdeling van de goederen. Het Consortium heeft de bevoegdheid om contracten te sluiten voor geheel Nederland en ook om de goederen te distribueren over Nederland. Dit geldt alleen voor de bovengenoemde producten.De leveranciers worden hiervan door hun koepels op de hoogte gebracht. Particuliere initiatieven Er zijn particuliere initiatieven om kleine voorraden die mensen zelf nog hebben, te delen. De initiatiefnemers worden aangeraden deze zoveel mogelijk aan te bieden bij het Rode Kruis. Dit hoeven niet allemaal mondmaskers van het type FFP1, FFP2 en FFP3 te zijn, maar kunnen bijvoorbeeld ook chirurgische mondmaskers zijn. Melding aan het Rode Kruis kan via beschermingsmiddelen@rodekruis.nl. Zij nemen dan contact op waar de zending heen kan. Informatie Bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen kunnen aanbieders, leveranciers en producenten terecht met hun aanbiedingen via middelencorona@nfu.nl.Vragen over behoefte aan hulpmiddelen en leveringen stellen zorgprofessionals en instellingen via de bij hen bekende regiocoördinatoren bij de ROAZ. Meer informatie vindt u op de site van de...

Lees Verder
Politiebewaking bij Ace Pharmaceuticals in Zeewolde
mrt24

Politiebewaking bij Ace Pharmaceuticals in Zeewolde

Ace Pharmaceuticals uit Zeewolde wordt bewaakt door de politie. Dit bedrijf maakt medicatie die de ziekmakende effecten van het coronavirus kan onderdrukken. Het medicijn Chloroquine is opgenomen in het voorlopig behandelplan van het RIVM. Chloroquine is van oorsprong bedoeld als hulpmiddel tegen malaria. Het is sinds 1934 internationaal op de markt. Chloroquine bleek antiviraal te werken bij concentraties die bij de mens veilig kunnen worden gebruikt. Deze antivirale werking van chloroquine werd in 2004 ontdekt in de KU Leuven. In augustus 2004 was de SARS-episode in China en Canada net voorbij, waardoor het medicijn toen niet bij SARS-patiënten kon worden getest. Chloroquine Chloroquine blijkt actief te zijn tegen het nieuwe SARS-coronavirus type 2. Het middel is getest op een aantal coronapatiënten in China en zij knapten sneller op dan patiënten die het medicijn niet kregen. Deze tests vonden plaats in 10 ziekenhuizen in Beijing, Hunan en Guangdong. Patiënten die gedurende een week chloroquine kregen vertoonden minder koorts, hadden een sneller verbeterende longfunctie, en waren sneller weer virusvrij en genezen. Chloroquine is inmiddels onderdeel van het voorlopige behandeladvies van het RIVM voor patiënten met het coronavirus. Toeval? Chloroquine is goedkoop en relatief eenvoudig te produceren in grote hoeveelheden, ook al zijn er momenteel wereldwijd nog weinig producenten. In Nederland is chloroquine geregistreerd door Ace Pharmaceuticals (A-CQ 100® Chloroquine 100 mg tabletten, RVG 106659). Inderdaad: het bedrijf dat momenteel door de politie wordt bewaakt vanwege ‘een verdachte situatie’ die zich heeft voorgedaan. Wat dat precies inhoudt, wil de politie niet zeggen. De vraag rijst of het toeval is of te maken heeft met chloroquine…. Bronnen: KU Leuven, Ace Pharmaceuticals, Omroep...

Lees Verder