“Therapietrouw bij osteoporose absoluut het belangrijkste’’
mrt31

“Therapietrouw bij osteoporose absoluut het belangrijkste’’

Inzetten op therapietrouw blijft het devies bij de behandeling van osteoporose en een hoog fractuurrisico. Daarnaast is intensievere screening nodig; nog lang niet alle mensen boven de vijftig krijgen na een eerste fractuur een botscan aangeboden. Bij gebruik van denosumab geldt een belangrijke waarschuwing: ondoordacht stoppen geeft risico op wervelfracturen. De therapietrouw bij orale bisfosfonaten is nog steeds slecht. “Ongeveer de helft van de patiënten stopt binnen een jaar”, zegt dr. Renate de Jongh, internist-endocrinoloog en specialist metabole botziekten aan het Amsterdam UMC. “Sommige patiënten willen er zelfs niet eens aan beginnen. Angst voor bijwerkingen of twijfel over de werking weerhoudt hen ervan. Therapie-ontrouw is nu eenmaal een veel voorkomend probleem bij preventieve medicatie. Apothekers en huisartsen kunnen met voorlichting en bewaking van therapietrouw met hun registratiesystemen een belangrijke rol spelen in de zorg voor osteoporosepatiënten.” Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat een regelmatige herinnering de therapietrouw verhoogt naar zo’n 80 procent [2]. Orale bisfosfonaten blijven onverminderd de eerste keustherapie bij patiënten die wegens hun osteoporoserisico medicatie nodig hebben. “Deze middelen zijn goedkoop en effectief”, zegt de Jongh. Ze worden ingezet aan de hand van een schatting van het fractuurrisico bij een patiënt. Dat is een optelling van de botmineraaldichtheid (BMD) – een T-score van -2,5 of minder wijst op osteoporose – en risicofactoren zoals leeftijd, eerder doorgemaakte fracturen en valrisico. Spoedeisende hulp Osteoporose komt voor bij ongeveer een op de duizend patiënten die jaarlijks de huisarts bezoeken. Dit aantal kan in werkelijkheid best wel eens hoger liggen, want niet alle mensen die in aanmerking komen voor screening van hun BMD, ondergaan deze ook daadwerkelijk, merkt De Jongh. “Patiënten van vijftig jaar een ouder die bij ons op de spoedeisende hulp (SEH) komen met een fractuur, roepen we op om op de polikliniek langs te komen voor een botscan. Zo kunnen we de kans op nieuwe fracturen inschatten. Zij hebben mogelijk osteoporose en daardoor een verhoogd risico op een fractuur. Meestal geven patiënten echter geen gehoor aan deze oproep. Er zijn ook SEH’s waar die patiënten niet opgeroepen worden voor verder onderzoek naar osteoporose. In dat geval kan de inventarisatie via de huisarts plaatsvinden. In de praktijk gebeurt ook dat helaas vaak niet. Veel patiënten met osteoporose en een verhoogd fractuurrisico worden dus niet opgespoord.” Vooral postmenopauzale vrouwen lopen risico op een botfractuur. Zij vertegenwoordigen dan ook het leeuwendeel van de ongeveer 80.000 patiënten van 50 jaar en ouder die jaarlijks in Nederland een fractuur oplopen. Door verlaagde oestrogeenspiegels na de menopauze neemt de botsterkte af en stijgt het fractuurrisico. Het life time risk op een osteoporotische fractuur is bij vrouwen ouder dan 50 jaar 40 procent, bij mannen...

Lees Verder
Financiële impuls voor creatieve oplossingen
mrt31

Financiële impuls voor creatieve oplossingen

VWS stelt extra geld beschikbaar voor creatieve oplossingen van ontstane problemen in de zorgverlening. De enorme impact van de pandemie schreeuwt om creatieve oplossingen. Heeft u een oplossing, los van de reguliere zorg- en welzijnsactiviteiten? Vraag dan nu een financiële start- of projectimpuls aan bij ZonMw. Er is geen deadline voor deze regeling. De komende weken en maanden leidt de coronacrisis tot tal van uitdagingen in de zorg en de samenleving. Hoe kunnen we in deze tijd goede zorg en ondersteuning blijven bieden? Praktische uitdagingen zijn bijvoorbeeld tekorten aan bepaalde materialen in ziekenhuizen. Maar ook de gevolgen van social distancing, met name bij kwetsbare groepen. Daarbij staan zorg- en hulpverleners voor de uitdaging om hun werk zo goed mogelijk te blijven doen. Daartoe zijn tal van creatieve oplossingen nodig. Start- en projectimpuls Er zijn twee financiële impulsen beschikbaar. Daarbij gaat het om oplossingen die buiten reguliere zorg- en welzijnsactiviteiten vallen. Een startimpuls van maximaal € 7.500,- (inclusief BTW). Deze impuls is bedoeld voor het uitwerken en eventueel toepassen of piloten van een idee.en projectimpuls van € 7.500,- tot € 15.000,- (inclusief BTW). Belangrijke voorwaarde voor deze projectimpuls is dat de creatieve oplossing voorziet in de behoefte van de doelgroep. Aanvragen Bedrijven of organisaties die een creatieve oplossing willen uitwerken of uitvoeren, komen in aanmerking voor ofwel een startimpuls of een projectimpuls. Alle in Nederland gevestigde rechtspersonen kunnen een offerte indienen die past binnen de kaders van deze regeling. Meer informatie Er is voor deze regeling deadline. Dit betekent dat u continu een offerteaanvraag kunt indienen op het moment dat het u schikt.Kijk voor meer informatie, de aanvraagprocedure en de voorwaarden op de pagina Creatieve oplossingen aanpak coronavirus...

Lees Verder
Behandeling vrijwel altijd effectief, maar te weinig ingezet
mrt30

Behandeling vrijwel altijd effectief, maar te weinig ingezet

Allergische rinitis is een veel voorkomende aandoening met een grote impact op het dagelijkse leven. De meeste patiënten zoeken hun heil bij de drogist en missen zo een succesvolle behandeling via de arts. Onderbehandeling ligt daarom op de loer. Vooral apothekers hebben de taak om therapietrouw te bevorderen bij chronisch gebruik van neussprays met corticosteroïden. Allergische rinitis komt heel vaak voor, in Europa hebben zo’n 150 miljoen mensen dit en in Nederland heeft 25 tot 30 procent van de bevolking, vermoedelijk rond de 5 miljoen mensen, hier last van. Allergische rinitis komt vooral voor tussen 5 en 45 jaar. De piek bevindt zich tussen 19 en 24 jaar. “Vanaf de jaren zestig uit de vorige eeuw is het aantal mensen met allergische rinitis per decennium ongeveer verdubbeld, tot 2010, toen het plafond bereikt leek te zijn”, zegt prof. dr. Wytske Fokkens, hoogleraar keel- neus- en oorheelkunde (KNO) aan de Universteit van Amsterdam en werkzaam als KNO-arts in het Amsterdam UMC. “Deze stijging is vooral te verklaren door de hygiënehypothese. We zijn te schoon, waardoor het immuunsysteem weinig te doen heeft en de kans op allergieën is toegenomen. Een andere verklaring is dat deeltjes van luchtverontreiniging zich koppelen aan allergenen, waardoor deze een krachtiger allergisch effect geven. De afvlakking is te verklaren doordat iedereen die op basis van genetische vatbaarheid en omgevingsfactoren allergisch zou kunnen worden inmiddels allergisch is, ongeveer 30 tot 40 procent van de bevolking. In landen waar allergieën het meest voorkomen, zoals Engeland, zie je deze afvlakking stabiliseren tot rond de 40 procent.” Allergisch astma Allergische rinitis staat niet op zichzelf, er is een verband met astma. De helft van de patiënten die allergische rinitis heeft, ontwikkelt op den duur ook allergisch astma. Omgekeerd geldt dat ongeveer 80 tot 90% van de patiënten allergisch astma ook allergische rinitis heeft. “Bij deze laatste patiënten zijn allergenen die zich in de neus bevinden ook terug te vinden in de longen en omgekeerd. Je moet patiënten met allergisch astma vrijwel altijd ook behandelen voor allergische rinitis”, zegt Fokkens Bij allergische rinitis spelen een aantal allergenen een rol, de belangrijkste zijn boompollen, graspollen, huisstofmijt, huisdieren en schimmels. Allergenen binden aan IgE-antilichamen op mestcellen. De mestcellen geven vervolgens histamine vrij met als gevolg hypersecretie, jeuk en niezen, de vroege fasereactie. Bij de helft van de patiënten treedt drie tot twaalf uur later ook nog een late fasereactie op – cellulaire infiltratie van het neusslijmvlies. Deze late reactie is medeoorzaak van het ontstaan van hyperreactiviteit en verlaging van de prikkeldrempel. Hierdoor geeft een steeds kleinere hoeveelheid van het allergeen eenzelfde reactie van het neusslijmvlies. Allergenen die normaalgesproken niet tot problemen leiden, kunnen ook...

Lees Verder
Chloroquine niet voorschrijven ter preventie tegen coronavirus
mrt30

Chloroquine niet voorschrijven ter preventie tegen coronavirus

Huisartsen moeten het reumamedicijn chloroquine/hydroxychloroquine niet preventief voorschrijven tegen besmetting met het coronavirus. Apothekers moeten het daarvoor ook niet verstrekken. Rationeel gebruik is noodzakelijk. Voorschrijven vanwege corona mag alleen als het in lijn is met de richtlijnen van de SWAB. Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kwamen signalen binnen dat reumamedicijn chloroquine/hydroxychloroquine preventief tegen het coronavirus wordt voorgeschreven. Dat is niet de bedoeling en daarom reageert de IGJ afgelopen week met deze uitspraak. Niet lichtvaardig mee omgaan Er zijn nog geen preventieve medicijnen of vaccins tegen het coronavirus. Ook voor chloroquine is volstrekt onbewezen dat het enige preventieve werking heeft tegen het coronavirus. Bovendien is chloroquine geen geneesmiddel om lichtvaardig mee om te gaan: het is zeer toxisch bij overdosering. Het voorschrijven en verstrekken van chloroquine bij een patiënt vanwege besmetting met het coronavirus is alleen aangewezen als dat in lijn is met de richtlijnen van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB). Rationeel gebruik draagt ook bij aan het beschikbaar houden van chloroquine voor patiënten die daar echt baat bij kunnen hebben, zoals reumapatiënten. Bron:...

Lees Verder
Anticonceptie – er valt veel te kiezen
mrt28

Anticonceptie – er valt veel te kiezen

Anticonceptie – dat wil zeggen voorkoming van zwangerschap – is een belangrijk onderwerp voor elke vrouw en gelukkig zijn daarvoor veel verschillende methoden beschikbaar. Voor vrijwel iedere vrouw is het ongeacht haar leeftijd mogelijk om op een veilige manier anticonceptie toe te passen zonder dat daar grote nadelen of risico’s tegenover staan. Hoewel er belangrijke verschillen in betrouwbaarheid tussen de verschillende methoden zijn, is geen enkele methode voor de volle 100% betrouwbaar. Men kan de anticonceptiemethoden op verschillende manieren in groepen verdelen, bijvoorbeeld natuurlijke en kunstmatige, lokale en systemische, hormonale en niet-hormonale of reversibele en definitieve methoden. We geven hier een beknopt overzicht van de mogelijkheden en enkele aanvullende gegevens. Voor uitgebreidere informatie zie o.a. de NHG-Standaard Anticonceptie uit 2011 (in herziening) en andere literatuur en websites die hieronder zijn vermeld. Betrouwbaarheid Het gebruik van een mannen- of vrouwencondoom is de enige anticonceptiemethode die bescherming biedt tegen soa’s. De betrouwbaarheid als anticonceptivum is niet heel hoog en overgevoeligheid voor latex kan problemen geven. Het pessarium in combinatie met een zaaddodend middel is nog minder betrouwbaar dan het condoom en biedt geen bescherming tegen soa’s. Dat geldt ook voor periodieke onthouding, coïtus interruptus en methoden die berusten op dagelijkse meting van de basale lichaamstemperatuur of hormoonconcentraties in de urine van de vrouw. ‘Natural family planning’ bestaat uit een combinatie van dagelijkse basale temperatuurmeting en zorgvuldige waarneming van de veranderingen in de slijmafscheiding van de baarmoedermond en is voor wat betreft kans op zwangerschap vergelijkbaar met de methoden gebaseerd op dagelijkse temperatuurmeting of hormoonconcentraties in de urine. Sterilisatie van man (vasectomie) of vrouw (plaatsing van ringetje of klemmetje op of veertje in de eileiders) heeft een hoge betrouwbaarheid maar is – in beginsel – onomkeerbaar. Intra-uteriene anticonceptie Intra-uteriene anticonceptie kan plaatsvinden door plaatsing van een spiraaltje (IUD; ‘intrauterine device’). Er zijn twee soorten beschikbaar, namelijk spiraaltjes die langzaam koperionen afgeven en een spiraaltje dat langzaam het progestativum levonorgestrel afgeeft (Mirena®, Kyleena®). De spiraaltjes veroorzaken een steriele asymptomatische ontsteking in het endometrium en mogelijk ook in de tuba, waardoor de nidatie van een bevruchte eicel wordt verhinderd. Koper vergroot de betrouwbaarheid door o.a. versterking van de ontstekingsreactie en een toxisch effect op zaadcellen. De werkingsduur van de koperhoudende spiraaltjes bedraagt 5 tot 10 jaar. De T–Safe is als enige voor 10 jaar geregistreerd. De betrouwbaarheid van de koperhoudende spiraaltjes is groot. Spiraaltjes die een progestageen afgeven veroorzaken o.a. atrofie van het endometrium en verdikking van het cervixslijm. De werkingsduur is vijf jaar. Ook van deze spiraaltjes is de betrouwbaarheid groot. Naast de genoemde methoden is er een groot aantal hormonale methoden voor anticonceptie. Deze kan men onderscheiden in combinatiemiddelen die een oestrogeen...

Lees Verder
Curlingprofessionals
mrt27

Curlingprofessionals

Een platte steen glijdt over het ijs en sporters vegen, strak geconcentreerd, naarstig de baan die gevolgd moet worden. Dit is curling, een olympische topsport. Het vergt jarenlange training om het ijs zo te bewerken en de curl, de vloeiende lijn die de steen glijdt, zo in te zetten dat de stip in de eindcirkel exact wordt bereikt. De Deense psycholoog, Bent Hougaard, zag overeenkomsten tussen deze sporters en ouders die elke dag opnieuw problemen en obstakels in het leven van hun kinderen wegbezemen. De ‘curlingouder’ was geboren: overbeschermende ouders voor wie het bijna een dagtaak geworden is om alle obstakels en hindernissen voor hun kinderen weg te nemen. Leren van vallen en opstaan is niet het motto van deze ouders. Zo opvoeden kost extreem veel tijd en energie. 24/7 de uitdagingen die jouw kind kan gaan tegenkomen ondervangen vraagt continue aandacht, sterker nog, je moet eigenlijk de hele tijd weten wat jouw kind doet wil je hierop kunnen anticiperen. Hoewel dit curlinggedrag voortkomt uit de beste bedoelingen wordt het kind er niet zelfredzamer of verantwoordelijker door. Net als de curlingouder vanuit ervaring en kennis het kind wil behoeden voor second-best keuzes en obstakels, zo lijkt ook de zorgprofessional soms ditzelfde gedrag te vertonen. Professionele expertise en ervaring zijn een schat aan informatie om de patiënt te behoeden voor het maken van minder juiste keuzes, het pad van de patiënt wordt dan net zo overtuigend schoongeveegd als de curlingbaan. Vermijdt stress, geen druppel alcohol, beweeg voldoende, eet gezond, gebruik alleen medicatie volgens voorschrift: zonder obstakels naar de gewenste uitkomst van de behandeling. Daar waar de ouder misschien nog in de buurt van 24/7 toezicht op zijn kind zou kunnen komen is de professional slechts een fractie van de tijd onderdeel van het leven van zijn patiënt. Onze expertise en adviezen dienen er toe de patiënt zelfredzaam te maken t.a.v. zijn gezondheid. Een glaasje alcohol (teveel), een sportschool abonnement dat ligt te verstoffen, het is ons zorgprofessionals net zo min vreemd als onze patiënten. Deze ‘obstakels’ hoeven we niet en kunnen wij niet allemaal wegbezemen. Wel kunnen we de patiënt helpen zelfredzamer te worden om keuzes te maken die passen bij zijn of haar dagelijkse leven. Ook als dat betekent dat niet ieder advies 100% beantwoordt aan de wetenschappelijk opgestelde richtlijnen Vallen en opstaan hoort bij het leven en vormt kinderen tot volwassen die eigen keuzes kunnen maken en verantwoordelijkheid kunnen nemen. Zo ook horen ‘obstakels’ en eigen keuzes bij de patiënt. Tijdens de fractionele interactie die we hebben met onze patiënten moeten we deze keuzes niet voor hen invullen en de verantwoordelijkheid overnemen, wel kunnen we samen zoeken naar...

Lees Verder
Recept uitschrijven na videoconsult toegestaan
mrt27

Recept uitschrijven na videoconsult toegestaan

Artsen mogen recepten uitschrijven na een online videoconsult. Digitaal contact voorkomt fysiek contact, en kan dus helpen tegen verspreiding van het coronavirus. Daarom geldt deze mogelijkheid ook bij waarneming of vervanging door een andere arts. Voorwaarde is wel er een behandelrelatie is met de patiënt. Ook moet een actueel medicatieoverzicht beschikbaar zijn. De waarnemer/vervanger neemt de bestaande behandelrelatie van de ‘eigen’ arts over en kan het actuele patiëntendossier inzien. Bij een patiënt die nog niet eerder fysiek is gezien, zijn recepten na een video-consult ook mogelijk als de waarnemer/vervanger het actuele medicatieoverzicht van de patiënt kan inzien. In alle gevallen informeert de waarnemer/vervanger later de hoofdbehandelaar en/of huisarts van de patiënt. Uitzonderingen Online medicatie voorschrijven is niet mogelijk als de arts de patiënt niet kent, nog nooit heeft gezien of het actuele medicatieoverzicht niet beschikbaar heeft. Uitzondering is als de veiligheid van de patiënt in het geding is. De arts moet dan wel goed zijn afwegingen vastleggen. Nood breekt wet. Vanwege de coronaepidemie heeft IGJ heeft dit besluit genomen en per direct laten ingaan. Bron: Inspectie Gezondheidszorg en...

Lees Verder
Van Rijn komt met aantal maatregelen geneesmiddelen
mrt27

Van Rijn komt met aantal maatregelen geneesmiddelen

Minister Van Rijn komt met een aantal maatregelen. Zo kondigt hij een verscherpte monitoring aan voor geneesmiddelen. Er is een ‘Coronaberaad Beschikbaarheid Geneesmiddelen’ ingesteld. Voor corona-gerelateerde geneesmiddelen worden maximumprijzen losgelaten. Tevens is de aanscherping van de Wet geneesmiddelenprijzen een half jaar uitgesteld. Gezien de onzekere situatie wereldwijd zal Van Rijn de komende tijd de geneesmiddelenvoorziening nauwlettend volgen, zo schrijft hij in zijn brief aan de Tweede Kamer. Dat gebeurt via twee lijnen: 1. de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor de behandeling van corona-patiënten 2. de continuïteit van de algehele geneesmiddelenvoorziening Beschikbaarheid corona-medicatie De beschikbaarheid van álle geneesmiddelen die normaal worden gebruikt op de IC en álle geneesmiddelen voor behandeling van corona worden gemonitord door het CBG en de IGJ. Ongeacht of wel of geen melding van een tekort is gedaan. Daarnaast is het ‘Coronaberaad Beschikbaarheid Geneesmiddelen’ ingesteld. Dit om te inventariseren welke zorgen partijen hebben, informatie uit te wisselen over de beschikbaarheid van geneesmiddelen en gezamenlijk te kijken naar maatregelen die verder gaan dan eerder afgesproken in de Werkgroep Geneesmiddelentekorten. Continuïteit geneesmiddelen Er is discussie om de vrije handel van geneesmiddelen binnen de Europese Unie te limiteren, m.n. ter behandeling van corona-patiënten. De Europese Commissie doet een dringende oproep de handel binnen de EU niet te hinderen met nationale verboden. De bestaande afspraak van de Werkgroep Geneesmiddelentekorten blijft, namelijk: de groothandel bedient altijd eerst de eigen klanten (apotheken, ziekenhuizen, apotheekhoudende huisartsen, etc.) in Nederland. Bij een dreigend tekort van een geneesmiddel vindt export pas plaats als de eigen voorraad voldoende is bevonden. Export van geneesmiddelen buiten de EU door producenten en groothandels is in beginsel toegestaan. Alleen op EU-niveau kan die export worden verboden of gereguleerd, zoals recent is gebeurd met de persoonlijke beschermingsmiddelen (PMB’s). India gaat drie weken ‘op slot. Een deel van onze geneesmiddelen wordt in India geproduceerd, daarom volgt Van Rijn de ontwikkelingen in India nauwlettend, zo geeft hij aan. Wet geneesmiddelenprijzen Voor corona-gerelateerde geneesmiddelen is Van Rijn bereid per direct de wettelijke maximumprijs los te laten als er een tekort dreigt en de prijs een belemmering vormt. Zo staat Nederland bij schaarste niet achteraan. Deze aanpak kan hij ook inzetten voor andere specifieke geneesmiddelen waarvoor een tekort dreigt. Daarnaast stelt hij de aanscherping van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) maximumprijzen die per 1 april zou ingaan met zes maanden uit. Dat betekent dat de huidige maximumprijzen van kracht blijven, in ieder geval tot 1 oktober. Overige maatregelen De brief bevat nog een aantal voornemens en maatregelen: – Onderzoek naar de mogelijkheid om voor firma’s en groothandels een afzetgarantie te bieden, om zo marktpartijen de zekerheid te geven om voldoende voorraden in Nederland op te bouwen en te...

Lees Verder
Coronavirus: waarschuwing nepmedicijnen en verboden reclame
mrt26

Coronavirus: waarschuwing nepmedicijnen en verboden reclame

Begin maart onderschepte de douane ruim 8.000 eenheden (nep)medicijnen. Het ging daarbij vooral om antivirale middelen die gebruikt worden voor malariapatiënten. Ook zijn er beduidend meer middelen aangetroffen tegen verkoudheid, zoals paracetamol. Daarnaast werd er vaker dan andere jaren antibiotica aangetroffen tijdens de controles. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt tegen niet-geregistreerde (genees)middelen die zouden helpen tegen het coronavirus. Tegen dat virus zijn helaas nog geen medicijnen en vaccins. Een controle met de douane begin maart leverde veel illegale medicatie op, voor een groot deel waarschijnlijk besteld vanwege de pandemie. Oproep EMA Het EMA doet een oproep géén geneesmiddelen via internet te bestellen uit het buitenland. De inspectie ondersteunt deze waarschuwing. De (nep)medicijnen kunnen zeer schadelijke stoffen bevatten die niet in geneesmiddelen mogen voorkomen. Ze kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen en er is geen toezicht op de kwaliteit van deze middelen. Verkoop van geneesmiddelen is alleen toegestaan via geregistreerde websites. Verboden reclame Tevens is het verboden om reclame te maken voor niet-geregistreerde medicijnen met een claim over de werking tegen een ziekte, virus of aandoening. Fabrikanten en leveranciers zoeken echter soms de mazen van de wet op. De inspectie houdt toezicht op verboden reclames voor geneesmiddelen en kan bij overtredingen boetes opleggen. Iedereen kan een melding over verboden reclames doen bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Zelftesten coronavirus Eerder waarschuwde de inspectie al tegen niet-toegelaten zelftesten op het coronavirus. Zie het artikel op FarmaMagazine hierover: Zelftesten coronavirus zijn verboden Bron:...

Lees Verder
Extra subsidie voor digitale zorg
mrt26

Extra subsidie voor digitale zorg

Er is extra geld beschikbaar voor digitale zorg op afstand voor mensen thuis. Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg voor kwetsbare ouderen of chronisch zieken, kunnen in aanmerking komen voor de uitbreiding van de SET-regeling. Deze uitbreiding voorziet in digitale toepassingen bedoeld voor cliënten of hun mantelzorgers. De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het coronavirus. Organisaties in de zorg hebben daarom snel behoefte aan meer technologische mogelijkheden om zorg op afstand te kunnen bieden. VWS heeft daarom de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) tijdelijk uitgebreid met een coronaloket. Na het einde van de coronacrisis vervalt deze tijdelijke uitbreiding. Deze uitbreiding van de SET opent op 25 maart 2020 om 9.00 uur. Voorbeelden zijn tablets met beeldzorgapps, apps om een indicatie te stellen of een mantelzorger te ontlasten, medicatiedispensers en telebegeleiding en bijbehorende licenties. Budget en voorwaarden Het subsidiebedrag is een vast bedrag van € 50.000, waarvan u maximaal 50% mag inzetten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van digitale toepassingen. Ook kunt u het subsidiebedrag inzetten om externen in te huren die helpen bij het implementeren van digitale toepassingen. Er is geen eigen bijdrage vereist.Het voor dit jaar beschikbare budget voor de (reguliere) SET bedraagt € 28 miljoen. Financiering van aanvragen via de uitbreiding komt uit ditzelfde budget. Om voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden. Aanvragen Een aanbieder die zorg en/of ondersteuning biedt aan thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers kan een aanvraag indienen. Zorg en/of ondersteuning die gericht is op de terugkeer naar huis komt ook in aanmerking. Voorbeelden zijn tablets met beeldzorgapps, apps om een indicatie te stellen of een mantelzorger te ontlasten, medicatiedispensers en telebegeleiding en bijbehorende licenties. In een beknopt plan van een paar A4 beschrijft via welke stappen u zorg op afstand in uw organisatie gaat realiseren. Een aanvraag kan worden ingediendvanaf 25 maart 2020, via mijn.rvo.nl. Daar vindt u ook de formulieren voor een aanvraag, inclusief een format voor het stappenplan. U hoeft geen samenwerkingsverklaring bij te voegen. De beoordelingscriteria zijn versoepeld, de criteria van de reguliere SET zijn ook niet van toepassing voor deze subsidie. Binnen 5 werkdagen krijgt u een reactie op uw aanvraag en kunt u bij goedkeuring aan de slag. Extra ondersteuning bij beeldschermzorg Vraagt u subsidie aan voor beeldschermzorg? Vanuit het ondersteuningsprogramma SET-up lanceert VitaValley een ‘Fasttrack Beeldschermzorg’. Dit is een toolkit voor het snel implementeren van beeldschermzorg. Hier vindt u kennis en praktische instrumenten/tips voor organisatie, inrichting, gebruik en training. Bron: Rijksdienst voor ondernemend...

Lees Verder