Zwarte Zwanen Witte Zwanen
mei30

Zwarte Zwanen Witte Zwanen

Maayke Fluitman is apotheker en eigenaar van care2create en de SelfCareFactorY.com. Haar focus ligt op het adviseren en ontwikkelen van diensten en producten op het gebied van self care, wellness en healthcare. ”Een Zwarte Zwaan”, volgens Nassim Nicholas Taleb, de Libanese statisticus en auteur, is een extreme, onverwachte, niet te voorziene gebeurtenis, met een enorme impact. In een wereld van slechts witte zwanen voorziet niemand het bestaan van een zwarte zwaan. Sterker nog, niemand kan het bestaan ervan bedenken. De mogelijke impact van een virus op onze gezondheid en dagelijks leven was echter wel voorspelbaar. Het risico op epidemieën en pandemieën kennen we al jaren en hoewel dit aan verschillende tafels onderwerp van gesprek is, lijken we als westers land nu toch te zijn overvallen dat het ook óns daadwerkelijk kan treffen. Dit virus is geen Zwarte Zwaan maar een Witte. We wisten alleen niet hoe en wanneer het ons zou treffen. Nassim Taleb waarschuwde in 2007 al voor deze Witte Zwaan: ‘Ik zeg niet dat we de globalisering moeten stoppen of reizen belemmeren. We moeten alleen bewust zijn van de neveneffecten en de afwegingen. Weinig mensen zijn dat. Ik zie de risico’s van een heel vreemd en acuut virus zich over onze planeet verspreiden.’ Preventief denken en systemen bouwen om, nog niet bestaande situatie te teckelen lijkt echter, zowel voor de gezondheidszorg als voor de economie, een te complexe opgave. Investeren in iets wat misschien nooit gaat gebeuren lijkt te botsen met het lean opzetten van processen waarbij alle ongebruikte ruimte geëlimineerd wordt en alle protocollen zo star uitgewerkt zijn om ‘lucht’ in het systeem te verminderen en capaciteit maximaal ter benutten.Ons streven naar optimalisatie, efficiency en het voorkomen van wanorde en onzekerheid, heeft een wereld gecreëerd die star en rigide is. Protocollen en processen houden dit bolwerk overeind, tot een virus ons pad kruist… Taleb beschrijft in zijn boek Antifragiel dat we, omdat de toekomst onvoorstelbaar is een systeem nodig hebben dat zowel rigide als flexibel is. Risico’s en onzekerheden dienen vaste onderdelen van processen te zijn. In plaats van het doelgericht elimineren moeten we er voor kiezen deze te integreren in ons handelen. Net zoals bij de constructie van gebouwen rekening gehouden wordt met de kracht van de onvoorspelbare natuur, zullen ook wij moeten werken aan het opnemen van flexibiliteit en onwaarschijnlijkheden in ons professioneel handelen. Het corona virus leert ons niet alleen waartoe we met elkaar in staat zijn, maar hopelijk ook dat streven naar zekerheid, procesbeheersing en centralisatie ons in de weg zit in een wereld waarin de natuur toch altijd sterker blijkt dan wij mensen. De robuustheid van ons gezondheidsstelsel en daaruit volgend...

Lees Verder
De prioriteiten voor landelijke gezondheid
mei28

De prioriteiten voor landelijke gezondheid

‘Het nieuwe normaal’. Een uitdrukking die inmiddels is ingeburgerd. Voor de gezondheidszorg wordt ‘Digitaal het nieuwe normaal’. Tenminste: dat stelt VWS in de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024. Met vooral aandacht voor gerichte aanpak op problemen van oorzaken van gezondheidsproblemen, inzet op positieve gezondheid en preventie. Dat alles in samenwerking met andere sectoren en domeinen. Ambitieuze doelstellingen, dus in die landelijk nota Gezondheid breed op de agenda. Eén ding is zeker, na de uitbraak van Covid-19 is volop aandacht voor gezondheid van de bevolking dat geen wens meer, maar een feit. De zorg heeft alle aandacht. Prioriteit voor vier gezondheidsvraagstukkenDe nota betreft een periode van vier jaar, namelijk 2020 tot 2024. Daarin staat dat er vier gezondheidsvraagstukken met voorrang worden aangepakt, namelijk:1. Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving2. Gezondheidsachterstanden verkleinen3. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen4. Vitaal ouder worden En dat alles met aanpak van achterliggende problematiek, zoals armoede, schulden, werkloosheid, huisvestingsproblematiek e.d., et positieve gezondheid als bindmiddel, met een vanzelfsprekende samenwerking, ondersteund door digitale innovaties. Jawel. Ambities bij vitaal ouder wordenOm het wat concreter te maken, zijn er bij elk vraagstuk twee of drie ambities opgesteld. Zo luiden de ambities bij punt 4: Vitaal ouder wordenAmbitie 1In 2024 voelen relatief meer ouderen zichvitaal zodat zij (naar vermogen) kunnenblijven participeren in de samenleving.Ambitie 2In 2024 is het risico op spoedeisende hulpna een val bij ouderen afgenomen.Ambitie 3In 2024 hebben alle gemeenten eenleefomgeving gecreëerd die ouderenverleidt tot een gezonde leefstijl. LezenMet deze landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 wil VWS inspireren en richting geven aan de lokale gezondheidsnota’s van gemeenten. Een beleidsnota dus. Wel eentje waarvan het zinvol is om als zorgverlener op de hoogte te zijn. Dus neem kennis van deze nota Gezondheid breed op de...

Lees Verder
Zelf produceren en ijzeren voorraad
mei28

Zelf produceren en ijzeren voorraad

Ludwig Castelijns (Mosadex) over oplossen tekorten De coronacrisis drukt Nederland met de neus op de feiten: de levering van geneesmiddelen is te afhankelijk van Azië. Ook na de crisis blijven er grote tekorten aan geneesmiddelen. Europa moet meer medicijnen zelf produceren en een ijzeren voorraad aanleggen, stelt Ludwig Castelijns, topman van Mosadex, marktleider in farmaceutische zorg. “De minister van VWS heeft toegezegd de problemen op te lossen.” Het interview met Ludwig Castelijns vindt plaats op het moment dat de eerste fase van COVID-19 achter de rug lijkt. Lijkt, want de opnames in de ziekenhuizen en op de IC vlakken voorzichtig af, de scholen gaan weer open en de horeca maakt voorzichtig plannen om over een paar weken de klant weer te bedienen. Het nieuwe normaal dient zich aan.Bijna 25 jaar is Castelijns directeur van Mosadex, naar eigen zeggen totaalleverancier en marktleider in de farmaceutische zorg en retail. Een paar cijfers van de coöperatie Mosadex Groep. De 1800 medewerkers leveren diensten en producten via ruim 800 apotheken, 465 Service Apotheken, 410 drogisterijen, 250 zorgorganisaties aan meer dan 11 miljoen patiënten en consumenten in Nederland.Castelijns is van oorsprong apotheker en al ruim twee decennia verantwoordelijk voor de groep van bedrijven die vanuit Limburg is gegroeid tot een omzet van ruim 1.7 miljard euro. Tot die groep horen NControl (automatisering), Van Heek Medical (wondverzorging en incontinentie), ApotheekZorg (specialistische medicatie), Apotheek Voorzorg (weekmedicatie), Holland Pharma (zelfzorg), Fischer Farma en Medcor (import), Service Apotheek, maar ook de DA-drogisterijen. Mister TekortHet is inmiddels alweer een paar weken geleden dat de nazendingen aan geneesmiddelen schrikbarend waren. Er werd volop gehamsterd. Bij de drogist graaiden klanten naar het laatste doosje paracetamol. Apothekers in de eerste lijn zetten alle zeilen bij, voerden continu overleg met de voorschrijver. Om medicatie uit te kunnen blijven leveren werd bijvoorbeeld, onder voorwaarden, tijdelijk voorraden tussen apothekers onderling uitgewisseld.Ook ziekenhuisapothekers deden verwoede pogingen om medicatie te verkrijgen voor coronapatiënten op de Intensive Cares. Dan ging het om propofol en de combinatie van midazolam met sufentanil, middelen om patiënten in slaap te brengen. Ludwig Castelijns is uitgegroeid tot Mister Tekort Nederland. In de media roert hij stevig zijn mond over dit onderwerp, in tal van overleggen maant hij de top van VWS – inclusief de minister – te stoppen met praten en nu eens concreet actie te ondernemen om zo definitief een einde te maken aan die tekorten aan geneesmiddelen.Altijd is hij bereid zijn mening te geven over het probleem van de tekorten aan medicijnen die ons land al zo lang teisteren. Maar in tijden dat de wereldwijde crisis domineert houdt hij zich even stil. “Ik heb de mensen van VWS beloofd dat ik...

Lees Verder
Intelligent preferentiebeleid
mei28

Intelligent preferentiebeleid

Wat is gemeenschappelijk aan het volgende rijtje, Bas? Paracetamol, amoxicilline, orale antibiotica, luchtwegverwijders, morfine, midazolam al dan niet met sufentanil. Inkoppertje lijkt me.Oh leuk, weer een intelligentietest zoals die iedere dag op social media verschijnt, Niels. Eitje natuurlijk. Alle geneesmiddelen hebben de letter E. Wat heb ik gewonnen?Nee, Bas. Het zijn inderdaad allemaal geneesmiddelen, maar wel die tijdens de corona-crisis niet verkrijgbaar waren. Niet als zelfzorg bij de drogist, bij de apotheker in de eerste lijn, in het ziekenhuis en op de IC.Deze crisis drukt Nederland met de neus op de feiten, Niels. De tekorten zijn structureel te groot en in tijden van een mondiale crisis wordt dat uitvergroot. We zijn te afhankelijk van de productie in China en India en de prijzen van generieke geneesmiddelen liggen structureel te laag waardoor farmaceuten ons land links laten liggen.Tekorten aan geneesmiddelen die huisarts, apotheker en patiënt tot wanhoop drijven, Bas. Het probleem was tien jaar terug al voorspeld, maar er wordt sindsdien vooral gepraat over een oplossing.Gelukkig is daar Mister Tekort, Niels. Ludwig Castelijns, apotheker van oorsprong maar vooral ondernemer in farmaceutische zorg. Zijn Mosadex zorgt tegen een omzet van 1,7 miljard euro voor 11 miljoen patiënten. Hij wordt direct geraakt door de tekorten. En kent de weg uit het moeras van praten, overleggen, werkgroepen, onderzoeken en toezeggingen.Europa moet zelf grondstoffen en geneesmiddelen produceren, Bas. En er komt een ijzeren voorraad waarmee we bij een crisis met tekorten zo’n maand of vijf voldoende hebben, stelt Castelijns in deze editie. Dus opstarten die ouwe fabrieken van Organon in Oss! En kan iemand de net gesloten fabriek van Apotex bellen dat ze aan het werk kunnen?Gaat niet werken, Niels. Voordat die productie in Europa en in eigen land op orde is zijn we vijf jaar verder. En zo’n ijzeren voorraad kost weliswaar slechts 50 miljoen, maar wordt om zeep geholpen door de stugge zorgverzekeraars die geen centimeter opschuiven in beleid en ook die derde decimaal achter de komma aan besparing willen. Het kan veel eenvoudiger: intelligent preferentiebeleid!Van intelligente lockdown naar intelligent preventiebeleid, je bent een genie Bas. Zorgverzekeraars wijzen dan niet één, maar twee of drie preferente fabrikanten aan. Dat levert een stabiele markt op want fabrikanten produceren langer door. De voorraad blijft op niveau, minder risico’s op uitsluiting door een aanbesteding. En de apotheker heeft nog iets te kiezen. Kortom, behouden van de voordelen van het preferentiebeleid en afscheid van de nadelen.Een ding, Niels. Dit geniale plan heb ik niet zelf bedacht want komt uit de koker van de Bogin, de club van fabrikanten van generieke geneesmiddelen en stamt uit… 2014.Ach, Bas. Wijsheid en intelligentie komen met de jaren. Ook bij VWS...

Lees Verder
Uitbetaling formulariumgericht voorschrijven roept vragen op
mei26

Uitbetaling formulariumgericht voorschrijven roept vragen op

Er zijn veel vragen van huisartsen over formulariumgericht voorschrijven. Een groot aantal daarvan gaat over de hoogte van uitbetaling. De keuze voor een andere systematiek betekent namelijk dat de verdeling van de beschikbare gelden anders is. Nu de betaling voor 2018 is afgerond, blijkt dat sommige huisartsen minder krijgen betaald dan voorheen, terwijl andere huisartsen juist meer krijgen. Huisartsen willen hier een verklaring voor. Verzekeraars zeggen dat zij voor resultaatbeloning (S3) op macroniveau nagenoeg hetzelfde budget beschikbaar hebben gesteld. Door de nieuwe systematiek, met één indicator die nog onvoldoende onderscheid maakt tussen praktijken, komt het voor dat praktijken wat betreft beloning er op vooruit gaan of juist op achteruit gaan ten opzichte van de vorige systematiek. Verschillende aanpakDe aanpak per verzekeraar is heel verschillend. Zo is bij CZ het budget voor doelmatig voorschrijven gelijk gebleven, maar het aantal variabelen is verminderd. Daardoor krijgen sommige huisartsen minder, maar in totaal worden nu meer huisartsen beloond. Bij het Zilveren Kruis is het 2018-budget voor doelmatig voorschrijven licht gedaald in vergelijking met 2017. Voor 2019 gaat Zilveren Kruis uit van het 2017-budget van doelmatig voorschrijven. Zorg en Zekerheid heeft FGV voor dit jaar ingevoerd, maar houdt open dat deze methode vervalt als er zich een beter alternatief aandient. DSW en De Friesland daarentegen doen niet mee aan FGV of een variant hiervan.Kortom: elke verzekeraar heeft zo z’n eigen aanpak. De LHV heeft deze op een rij gezet. Twee mogelijke nieuwe indicatorenZorgverzekeraars en LHV pleiten voor meer onderscheidende criteria. Dat was ook de opzet bij dit systeem. In 2020 wordt hiermee geëxperimenteerd, overigens zonder financiële gevolgen. Het betreft twee nieuwe indicatoren (FGV2-diagnose en FGV3-long) die mogelijk per 2021 worden ingevoerd.De FGV2-diagnose toetst of een eerste voorschrift past bij de indicatie. FGV3-long toetst bij eerste voorschriften van long-medicatie of er een toedieningsvorm is voorgeschreven dat voorkomt in het gebruikte formularium. FGV3-long wordt alleen getoetst als de huisarts gebruik maakt van een specifiek longformularium of een regionaal formularium met specifieke adviezen voor astma en/of COPD. De huisarts geeft dit aan bij de contractering met de zorgverzekeraar. Zie ook de veelgestelde vragen op de website. Doelmatig voorschrijvenHet project formulariumgericht voorschrijven is opgezet om het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen in de huisartsenpraktijk te stimuleren en zo de kwaliteit van de huisartsenzorg te verbeteren. Via formularia worden huisartsen gestimuleerd en gefaciliteerd om doelmatig voor te schrijven.De voorschrijfgegevens worden rechtstreeks uit het HIS gehaald. Daarvoor moeten huisartsen eenmalig toestemming geven. Het Nivel krijgt scores aangeleverd voor een formularium en stuurt deze door naar de zorgverzekeraars voor de betalingen. Op de website van de LHV staat per HIS wat er nodig is om de gegevens te kunnen aanleveren.  Bron:...

Lees Verder
Voeding en geneesmiddelen: een multidisciplinaire insteek
mei25

Voeding en geneesmiddelen: een multidisciplinaire insteek

Apothekers hebben veel kennis over geneesmiddelen, maar in de regel minder over de invloed ervan op de voedingsstatus of over het effect van voeding op de werking van medicatie. Er zijn echter verschillende mechanismen waarop voeding en geneesmiddelen elkaar significant kunnen beïnvloeden. Om de medicatieveiligheid en patiëntveiligheid verder te vergroten is er daarom meer kennisuitwisseling nodig over dit onderwerp tussen zorgverleners, zoals apothekers, diëtisten en voorschrijvers. De tweede landelijke nascholingsdag ‘Geneesmiddelen en voeding’ gaat op deze aspecten in en beoogt meer verbinding te creëren tussen de verschillende disciplines. “Het onderwerp voeding en geneesmiddelen leeft onder apothekers en andere zorgverleners”, zegt ziekenhuisapotheker Rinske Pauw. Zij adviseert zelfstandige behandelcentra rondom hun ziekenhuis- farmaciebeleid. Daarnaast is zij docent bij PAOFarmacie en voorzitter van de landelijke werkgroep ‘Voeding en Farma’. “In het najaar van 2019 heeft deze werkgroep voor het eerst een symposium georganiseerd over voeding en geneesmiddelen. De belangstelling was zo groot dat de werkgroep samen met PAOFarmacie besloten heeft het event op 29 september 2020 weer te organiseren .” Rinske Pauw Pauw ziet graag veel voorschrijvers en diëtisten bij de cursus, omdat de problematiek rondom geneesmiddelen en voeding multidisciplinair is. “Want wie is er precies verantwoordelijk om interacties tussen voeding en geneesmiddelen te signaleren en hierop te acteren? De voorschrijver, de apotheker of, de diëtist?” Er zijn veel interacties tussen voeding (supplementen) en geneesmiddelen en vice versa. “Denk bijvoorbeeld aan de wisselwerking tussen vette vis of omega-3-suppletie en oncolytica, zoals irinotecan, oxaliplatine of cisplatine. Door gelijktijdige inname kan bijvoorbeeld een chemo medicatie mogelijk minder goed werken. Het advies luidt dan ook een interval van minstens 24 uur te hanteren”, zegt Pauw. Vooral bij ouderen kan de impact van bepaalde geneesmiddelen op de voedingsstatus zeer relevant zijn, stelt Pauw. “Zo kunnen tekorten van kalium, calcium, magnesium, vitamine B1 en B6 als gevolg van bijvoorbeeld lisdiuretica bij ouderen met chronisch hartfalen, klinisch zeer relevant zijn. Ernstig vitamine B1-gebrek kan namelijk al binnen één week leiden tot tachycardie. “Vanwege veelal polyfarmacie en mogelijk suboptimale voedingsstatus bij deze groep, is niet altijd te herleiden waar precies de oorzaak van een probleem ligt. Daarnaast zijn er veel andere factoren die de interactie tussen voeding en geneesmiddelen extra complex kunnen maken, bijvoorbeeld genetische polymorfismen of de gewijzigde fysiologie na een bariatrische operatie.” Pauw geeft ook wel eens nascholingen tijdens FTO’s en merkt daarbij dat artsen en apothekers niet altijd bekend zijn met de invloed die geneesmiddelen kunnen hebben op absorptie van vitaminen en mineralen. “Dat protonpompremmers onder meer de ijzer-, magnesium- en vitamine B12-status kunnen beïnvloeden, is inmiddels wel bekend. Maar minder bekend is dat de anticonceptiepil onder meer de foliumzuur- en magnesiumspiegel kan verlagen. Of via...

Lees Verder
NHG-leidraad Stollingsafwijkingen bij COVID-19
mei22

NHG-leidraad Stollingsafwijkingen bij COVID-19

De NHG-Leidraad ‘Stollingsafwijkingen bij COVID-19 voor de huisarts’ is gepubliceerd. Mogelijk is er een hogere incidentie van diep veneuze trombose (DVT) en longembolieën bij patiënten met een ernstige COVID-19 ten opzichte van patiënten met andere ernstige infectieziekten Daarbij is het wel aannemelijk dat de incidentie op trombose bij patiënten met een (een hoge verdenking op) COVID-19 buiten het ziekenhuis lager ligt, omdat patiënten thuis mobieler en minder bedlegerig zijn. Ter ondersteuning van de huisartsen heeft de NHG op 20 mei de Leidraad ‘Stollingsafwijkingen bij COVID-19 voor de huisarts’ gepubliceerd. Leidraad in het kortDe kernboodschappen van deze leidraad zijn:  Verricht bij patiënten met COVID-19 alleen een D-dimeertest bij een klinische verdenking op diep veneuze trombose (DVT) of longembolie en niet om de ernst van de infectie te bepalen.Overweeg alleen profylactisch LMWH bij patiënten met (een hoge verdenking op) COVID-19 die hierdoor (arbitrair > 3 dagen) bedlegerig zijn en een voorgeschiedenis van een DVT of longembolie hebben of een actieve maligniteit hebben.Schrijf geen profylactisch LMWH voor aan andere patiënten met (een hoge verdenking op) COVID-19 die thuis verblijven. Naast alle medicamenteuze adviezen, bevat de leidraad nog één niet-medicamenteuze, namelijk: Adviseer patiënten die bedlegerig zijn door COVID-19 om toch regelmatig even te bewegen, bijvoorbeeld door 2-3 keer per dag 5-10 minuten uit bed te komen. Bron:...

Lees Verder
Tweede RVS-raadpleging over coronatijd: doe mee
mei18

Tweede RVS-raadpleging over coronatijd: doe mee

De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft bij het uitbreken van de coronapandemie een eerste raadpleging gehouden, waarop ruim 4.600 reacties zijn gekomen. De resultaten daarvan zijn onlangs online gepubliceerd. Nu start de RVS een tweede raadpleging. Daarin gaat ze onder andere in op het behoud van personeel in de zorg en op digitale zorginnovaties. Laat in ongeveer 15 minuten ook úw mening horen! De resultaten van de eerste raadpleging zijn samengevoegd en in een overzichtelijke publicatie uitgebracht, met als titel ‘Coronapeiling In het oog van de storm’. Daarnaast wordt er de weblogreeks gepubliceerd: ‘van kwetsbaarheid naar verbondenheid, waarin RVS-leden reflecteren op de maatschappelijke vragen die de coronacrisis teweeg brengt. VeerkrachtNaast veel ellende die de pandemie teweegbrengt, is het duidelijk dat er ‘veerkracht’ is ontstaan. Veerkracht in de samenleving: mensen zijn behulpzaam en er zijn tal van creatieve initiatieven ontstaan. En veerkracht in de zorg. Veel zorgaanbieders nemen spontaan verantwoordelijkheid. Er is meer eigenaarschap en men gaat verbanden aan die voorheen verre van logisch waren, stelt de RVS naar aanleiding van de uitkomsten. Volgende faseNu de eerste versoepelingen van kracht zijn, komt de samenleving in een volgende fase terecht. De zorg start regulieren behandelingen op en we bewegen ons langzaam van crisis naar ‘een nieuw normaal’, wat daar ook onder verstaan moge worden. EffectenNaast schadelijke gevolgen van de coronacrisis, komen er ook positieve bijeffecten aan het licht. De RVS houdt graag een vinger aan de pols en wil leren van zowel deze negatieve als positieve gevolgen. Daarom is ze heel benieuwd naar uw mening. Met name zorgverleners worden nadrukkelijk uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Doe mee, in slechts 15 minuten kunt u uw mening geven. Bron:...

Lees Verder
Eerste test in Europa met vaccinatie tegen coronavirus
mei12

Eerste test in Europa met vaccinatie tegen coronavirus

BioNTech en Pfizer ontwikkelen samen het kandidaat-vaccin BNT162. De eerste deelnemers aan het klinisch onderzoek van Pfizer en BioNTech naar een potentieel mRNA-vaccin tegen het coronavirus, zijn daarmee geïnjecteerd. Het gaat om twaalf proefpersonen in Duitsland. Zodra er goedkeuring is van de autoriteiten willen Pfizer en BioNTech het vaccin ook snel in Amerika testen. In het eerste stadium van het onderzoek worden in totaal 200 gezonde proefpersonen tussen de 18 en 55 jaar gevaccineerd met vier verschillende kandidaat-vaccins. Bovendien krijgen zij verschillende doseringen van het vaccin. Het doel is om te bepalen welk vaccin het lichaam het beste activeert om antilichamen tegen het coronavirus te maken. Ook wordt beoordeeld wat de optimale dosering van het vaccin is en of het vaccin veilig is. Drie mRNA-vaccintechnologieënDe opzet van de studie is gekozen om zo snel mogelijk veel informatie te verzamelen. Zo worden er drie verschillende mRNA-vaccintechnologieën getest (uRNA, modRNA en saRNA). Alle vaccins worden geladen met de genetische code van de ‘spike’ van het coronavirus, terwijl een tweede cohort modRNA-vaccins geladen wordt met de kortere genetische code van de receptor van de ‘spike’ dat contact maakt met de menselijke cel.  Het uRNA en modRNA zullen getest worden met een ‘prime and boost’ vaccinatie, wat inhoudt dat proefpersonen twee doses krijgen toegediend. Proefpersonen met het zelfversterkende saRNA vaccin worden eenmalig gevaccineerd. Tweede deelIn een tweede deel van de studie worden de kandidaat-vaccins ook gegeven aan 500 mensen met een groter risico op ernstige gevolgen van een besmetting met het COVID19-virus, waaronder 55 plussers en personen met een onderliggende, chronische aandoening.  Bron:...

Lees Verder
Vloeibaar
mei10

Vloeibaar

Onder druk wordt alles vloeibaar, Bas. De discussie over tekorten aan geneesmiddelen en te lage prijzen ervan zaten volledig op slot. Zorgverzekeraars die lange tijd zo flexibel bleven als een loden deur. Maar dan: alles wat muurvast zit en in steen gebeiteld lijkt komt in een keer in beweging. Voor het eerst weet ik meteen waar je op doelt, Niels. COVID-19! Die maakt het onmogelijke in een keer mogelijk. Neem het preferentiebeleid dat wordt opgeschort, de aanscherping van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) is een paar dagen voor de ingangsdatum uitgesteld met een half jaar en de wettelijke maximumprijs voor geneesmiddelen waar een tekort voor dreigt wordt net zo eenvoudig losgelaten. En het gaat maar door, Bas. Zorgverzekeraars die moeilijk doen bij de financiering van e-health weten niet hoe snel ze beeldbellen moeten financieren. De coronacrisis legt in een keer de fundamentele problemen in de eerste lijn op een pijnlijke manier bloot: de zorg in Nederland is veel te ver doorgeschoten in het denken en handelen in termen van efficiency en te lage prijzen. Met als gevolg geen enkele voorraad maar grote tekorten aan basismateriaal als paracetamol, testen en hulpmiddelen, Niels. Producten die geen drol kosten, hier echter bijna niet te krijgen zijn, maar in – om maar iets te noemen –Duitsland wél voldoende voorradig zijn. Neem die testen op corona. Vlak over de grens is men in staat om 160.000 mensen per week te testen op corona. In Nederland komen we met veel trekken en duwen op 29.000 testen per week. En ondertussen neemt tijdens de coronacrisis de druk op de zorg alleen maar verder toe, Niels. Geweldig om nu te ervaren dat zorgverleners zich staande houden en de helden van dit moment zijn. Die compassie van verpleegkundigen en artsen, van huisartsen en apothekers. Maar we weten al heel lang dat die druk op de eerste lijn veel te groot is. Huisartsen en apothekers worden al jaren uitgeknepen en lopen al op het laatste tandvlees. Dan is het goed, Bas, dat de Haagse bureaucraten samen met de zorgverzekeraars nu aan den lijve ondervinden wat een beleid gebaseerd op efficiency en lage kosten, in tijden van crisis in de praktijk oplevert: onrust, chaos en nog meer druk op de zorgverlener. Hoe het ook verder gaat, Niels, de coronacrisis biedt de mogelijkheid om in de zorg te repareren wat kapot is gemaakt. Denken in efficiency en lage kosten maken weer ruimte voor kwaliteit en continuïteit. Maar bovenal het herintroduceren van wat ooit de kernwaarde van de zorg was: de menselijke maat die weer regeert, met de zorgverlener aan het roer. En voor al onze lezers: volg onze website www.farma-magazine.nl, want daar...

Lees Verder