Nieuw vrijgifte laboratorium voor Aurobindo

lab AurobindoOp dit moment bouwt Aurobindo nieuwe productielocaties en R&D centers. Een investering met als achterliggend doel de ontwikkeling van nieuwe producten voor de Europese markt. Door de opening van nieuwe productielocaties wordt de huidige capaciteit uitgebreid met bijna 1 miljard eenheden per maand. Deze zullen tegemoetkomen aan uitgebreide activiteiten op het gebied van apotheken, Full label, Tender, Hospital en OTC in Europa.

Om in de toekomst de nieuwe stroom van producten aan te kunnen, is er onlangs een nieuw vrijgifte laboratorium geopend op Malta. Met succes zijn alle vergunningen door de autoriteiten verkregen. Op locatie bevinden zich chemie en microbiologische laboratoria voor steriele en niet- steriele producten. Met deze nieuwe aanwinst kan Aurobindo circa 20.000 – 25.000 batches per jaar testen, dat maakt het één van de grootste generieke vrijgifte laboratoria in Europa.

Het is voor Aurobindo vanzelfsprekend dat de locaties waar de geneesmiddelen geproduceerd en getest worden, voldoen aan de hoogste officiële kwaliteitsnormen en relevante Europese wet- en regelgeving. Ter plaatse worden strenge procedures gevolgd, om de kwaliteit te kunnen waarborgen.

 

 

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.