Inzicht in verwachte markttoetreding innovatieve geneesmiddelen

Op de website  horizonscangeneesmiddelen is een nieuw overzicht verschenen van innovatieve geneesmiddelen die de komende 2 jaar op de markt komen.  Maar ook een overzicht van de acht geneesmiddelen die door VWS voor de tweede helft van 2018 zijn geselecteerd als sluiskandidaat. De sluis geldt voor nieuwe medicijnen die wel in Nederland op de markt mogen worden gebracht, maar niet meteen opgenomen worden in het basispakket.

Op de website horizonscangeneesmiddelen.nl is informatie per geneesmiddel te vinden over zaken als behandelschema, de verwachte patiëntenaantallen en de verwachte kosten. De informatie per geneesmiddel is overzichtelijk weergegeven per rubriek, maar er kan ook op aandoening of datum worden gezocht.

Geactualiseerde editie

Met de recent geactualiseerde editie, biedt de Horizonscan inmiddels:
* nog beter onderbouwde prijs- en patiënt-volume-schattingen;
* een veld met informatie of een middel nieuw is;
* een keuze-menu: Biosimilar, generiek, nieuw middel, nieuwe toedieningsvorm of indicatieuitbreiding;
* inzicht per geneesmiddel in welke fase van de ontwikkeling het zich bevindt.

Tevens is een overzicht opgenomen van geneesmiddelen die door VWS voor de 2e helft van 2018 als sluiskandidaat zijn geselecteerd.

Over Horizonscan Geneesmiddelen

De Horizonscan Geneesmiddelen is bedoeld om behandelaren, verzekeraars, patiënten, ziekenhuizen en overheidsinstanties optimaal inzicht te geven in middelen die nieuw op de markt komen. Behandelaren, apothekers en ziekenhuizen kunnen hiermee bepalen wat deze ontwikkelingen betekenen voor hun behandelaanbod. Verzekeraars en ziekenhuizen kunnen de Horizonscan gebruiken om goede contractafspraken te maken over tijdige inzet en vergoeding van nieuwe geneesmiddelen. Uit de Monitor Geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg van de NZa bleek dat hier een belangrijk verbeterpunt ligt.

Bron: Zorginstituut Nederland
Onder redactie van: Gerda van Beek
 

 

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.