Verkenners | Column Jan Dirk Jansen

Jan Dirk JansenZo halverwege de maand januari is de contracteerronde 2013 ver genoeg gevorderd voor een eerste terugblik. De kruitdampen beginnen op te trekken en partijen maken de balans op. De Minister stuurt dit jaar zelfs verkenners om het slagveld te inspecteren.

De verzekeraars ogen tevreden. Met uitzondering van het DSW contract, maar dat zal vermoedelijk wel aangepast worden voor het einde van de maand, lijken de meeste apothekers opnieuw een overeenkomst met hun belangrijkste verzekeraars afgesloten te hebben. Alhoewel, en dat is niet eerder zo zichtbaar geweest, (nog) niet alle apotheken hebben getekend. Uit lokale persberichten blijkt dat verschillende apotheken, waaronder ook een aantal dienstapotheken, zelfs zijn overgegaan op contante betaling.

Maar voor buitenstaanders moet er toch sprake zijn van een paradox. Zoveel rumoer, gemor en publiciteit aan het einde van 2012 en dan toch weer zo veel getekende contracten. Welke conclusie zal men hieruit trekken? Uit verschillende publicaties is op te maken dat een gemiddelde apotheek in 2012, het eerste jaar met marktwerking, zo’n 60-80.000 euro aan winst heeft ingeleverd. Na aftrek van het norminkomen blijft er inmiddels voor compensatie van het ondernemingsrisico en het in de apotheek geïnvesteerd vermogen gemiddeld bar weinig over. En dit terwijl verzekeraars voor het ‘overgangsjaar’ 2012 hadden aangegeven het budget ongeveer gelijk te willen houden aan 2011. Een leuke meevaller dus die DSW topman Oomen op Radio 1 de opmerking ontlokte over ‘bijna onmaatschappelijk hoge winsten bij verzekeraars door spectaculair dalende medicijnprijzen’. In een vrije markt worden tarieven niet langer gepubliceerd maar uit de reacties in het veld is wel af te leiden dat de verliezen over 2012 maar voor een klein deel zijn gerepareerd in de contracten voor 2013 en dat de collectieven niet veel beter af zijn. Daarnaast zullen er in 2013 opnieuw genees-, verband-, kunst- en hulpmiddelen in prijs en marge dalen.

De ontevredenheid onder openbare apothekers is na de contracteerronde dan ook nog even groot als daarvoor. Hieruit kan je afleiden dat de meeste apothekers zich kennelijk nog steeds gedwongen voelen om te tekenen ook al is men het er niet mee eens. Deze meerderheid heeft via een unieke verkiezing Rik van der Meer gelanceerd als KNMP voorzitter. Ongetwijfeld mede om hun ongenoegen een stem te geven.  Rik weet wat hem te doen staat en heeft in zijn eerste optredens meteen aangegeven dat de introductie van vrije prijzen totaal verkeerd is uitgepakt. Ook in dit nummer neemt hij geen blad voor de mond.

Maar zullen anderen ook tot deze conclusie komen? De kans is groot dat de verkenners en de NZa monitor zullen aangeven dat de vrije markt in de farmacie in grote lijnen goed functioneert omdat de prijzen dalen en er toch voldoende zorg gecontracteerd wordt.  De Minister  zal de Tweede Kamer hiermee vermoedelijk gerust kunnen stellen. Mijn conclusie is en blijft dat de beroepsgroep alleen zelf veranderingen kan bewerkstelligen en uitsluitend wanneer grote groepen apothekers bereid zijn om gezamenlijk in actie te komen. Of het nu gaat om de positie in de zorg of om de tarieven. Ik wens u allen veel wijsheid en een voorspoedig en gezond 2013.

21 dagen

Met de juichende supporters voor ogen vraagt Maayke Fluitman zich af hoe diep onze oude manieren van handelen ingeslepen zijn en of we teruggaan naar ‘zoals het altijd was’.

Mag het een onsje minder?

De eerstelijns zorgverleners volgen braaf de richtlijn cardiovasculair risicomanagement en geven standaard 40 mg simvastatine, aldus Wittekoek.

In the pocket

Valérie Meijvis vroeg zich af of er een apotheker zou hebben geklaagd dat hij zich niet kon vinden in de optie ‘patiënt’ of ‘zorgverlener’.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.