Meteen naar de inhoud

IGJ-factsheet met tips en aanbevelingen COVID-vaccinatie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een tweede ‘factsheet vaccineren’ uitgebracht over met tips en aanbevelingen over o.a. het vervoer, ompakken en het gereedmaken van vaccins voor toediening. Met deze uitgave koppelt de inspectie de aandachtspunten van de afgelopen weken terug. Ze stelt dat zorgaanbieders hebben laten zien dat zij zich op professionele wijze ontwikkelen.

In de factsheet staan de bevindingen en tips die de IGJ heeft verzameld op basis van 21 inspectiebezoeken bij GGD-locaties, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, huisartsenposten en een ROAZ-apotheek.

Vervoer van vaccins

Uiteraard is er in de uitgave aandacht voor het vervoer van de vaccins. Dat moet verantwoord gebeuren en, zoals bekend, ging dat lang niet altijd goed. Daarover ontstond dan ook veel ophef in de media. Waarschijnlijk op basis daarvan (volgens de IGJ overigens ‘mede op basis van een signaal van de IGJ’) heeft het RIVM inmiddels de richtlijnen voor vervoer aangepast. Het transport van distributiepunt naar andere locaties dient te gebeuren door:
– een transportbedrijf dat gespecialiseerd is in het transport van geneesmiddelen of
– een eigen koeriersdienst van het ziekenhuis of een apotheker die eveneens ervaring heeft in transport van geneesmiddelen of;
– eigen transport waarbij de werkwijze aantoonbaar is goedgekeurd door een apotheker.
Bij afwijkende of beschadigde flacons of bij problemen tijdens het vervoer moet altijd het RIVM worden gebeld.

Moderna-vaccin

Moderna is het meest kwetsbare vaccin en mag na aankomst of ontvangst nog maar binnen een tijdspanne van 3 uur worden vervoerd. Het Modernavaccin mag niet worden geschud of gezwenkt, uitsluitend rechtop rondgedraaid.

Huisartsen

Inmiddels zijn 14.000 huisartsen en direct bij de COVID-zorg betrokken medewerkers gevaccineerd. In drie regio’s is gestart met het vaccineren van bewoners van kleinschalige woonvormen en verpleeghuizen waar de huisarts de hoofdbehandelaar is. De coördinatie en uitvoering van het vaccineren ligt bij de regionale huisartsenposten (HAP’s).

Apotheken

De ROAZ-apotheken hebben bijgedragen aan het vaccineren van de huisartsen en het personeel in de acute zorg. Drie ROAZ-apotheken zijn betrokken bij het bevoorraden van instellingen voor verpleeghuis- en gehandicaptenzorg. In de instellingen hebben zij bijgedragen aan het ompakken en vervoeren tussen de sublocaties. Ook hebben ze meegewerkt aan het voor toediening gereedmaken.

De ROAZ-apotheken hebben bijgedragen aan de discussie over het optimaliseren van de opbrengst uit één vaccinflacon. De richtlijn is aangepast en het is nu toegestaan om zeven doses op te trekken, mits aan de zorgvuldigheidsvereisten wordt voldaan. De IGJ noemt het heel positief dat de expertise uit de apotheken breed wordt ingezet in de hele vaccinatiecampagne.

Deel ervaringen

Inmiddels zijn er drie soorten vaccins goedgekeurd, waardoor locaties te maken kunnen krijgen met verschillende vaccins met elk een eigen gebruiksaanwijzing. Dit maakt het nog belangrijker dat het vaccinatieproces zodanig goed is ingericht, dat verwisseling van vaccins of verkeerde bereidingswijze zijn uitgesloten. De IGJ ziet dat locaties zich hierop voorbereiden. De IGJ roept zorgverleners op ervaringen te delen die leiden tot een goed resultaat.
Download hier de factsheet Vervolgtoezicht op vaccineren COVID 19

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens