Aanpak van GHB-problematiek in gemeenten

FarmaMagazine | GHB-verslaving is hardnekkig en gaat vaak gepaard met multi-problematiek en overlast. Steeds meer gemeenten kampen met een groep GHB-gebruikers die met zware verslaving worstelt. De problematiek is te complex om via standaardmethoden aan te pakken. Een aantal gemeenten heeft inmiddels ervaring opgedaan met het ontwikkelen en uitvoeren van een aanpak. Op basis daarvan is een handleiding uitgebracht voor gemeenten.

De handleiding van het Trimbos-Instituut ‘Bezieling en bereikbaarheid: samen werken aan een leven zonder GHB’ is geschreven op basis van een pilot in de gemeente Twenterand. Daar is een gemeentelijke aanpak voor GHB-problematiek geïmplementeerd, uitgevoerd en onderzocht.

Hoog risico op verslaving
GHB (Gammahydroxyboterzuur) is een drug met een hoog risico op verslaving. Eenmaal verslaafd is het ontzettend moeilijk om er vanaf te komen. Problematisch gebruik van en verslaving aan GHB kan lang verborgen worden gehouden. De drug is makkelijk zelf te maken, is goedkoop en er zijn weinig uiterlijke kenmerken van gebruik. Personen met een GHB-afhankelijkheid zien zichzelf vaak niet als verslaafd. Afkicken is ontzettend moeilijk en het risico op terugval is groot.

Tweewekelijks casusoverleg
Het document geeft handvatten voor aanpak van de problematiek. Het is geschreven voor gemeenten, maar het is zeker ook interessant voor zorgverleners om hiervan kennis te nemen. Hoewel in het document de rol van bijvoorbeeld huisartsen, apotheken en spoedeisende hulp overigens nauwelijks aan bod komt.
De kern van de aanpak bestaat uit een klein specialistisch casusoverleg, dat tweewekelijks bij elkaar zit en beschikt over een mandaat en eigen financiële middelen. Dit overleg bestaat, volgens de handreiking, uit de gemeentelijke projectleider, een vertegenwoordiger van de politie en een vertegenwoordiger van de instelling voor verslavingszorg.

Zeven stappen
De aanpak bestaat uit een aantal stappen die in de handreiking uitvoering worden uitgewerkt. Om te komen tot maatwerk is flexibel schakelen tussen de stappen noodzakelijk.
1. Agendasetting van het thema en mobilisering van relevante partners.
2. Mensen en middelen vrijspelen voor de aanpak.
3. Het inrichten en opstarten van het casusoverleg.
4. Signaleren van GHB-problematiek.
5. Motiveren van personen naar hulp en behandeling toe.
6. Behandeling van de verslaving.
7. Nazorg en monitoring van de cliënt. Met een goede basis voor herstel en terugvalpreventie.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…