Aanpassing bijsluiters van medicijnen met promethazine

Medicijnautoriteit CBG gaat verschillende farmaceuten verzoeken om een aanpassing te doen in bijsluiters van medicijnen met promethazine. Dit volgt na een analyse van bijwerkingencentrum Lareb. Lareb ontving in de loop van een aantal jaren elf meldingen van hallucinaties na gebruik van promethazine. Niet elke bijsluiter bevat een waarschuwing.

Medicijnen met promethazine zijn alleen verkrijgbaar op recept. Promethazine wordt bijvoorbeeld gebruikt bij allergieën, zoals hooikoorts. Tevens kan het worden gebruikt bij reisziekte. Omdat het versuffend werkt, wordt het bijvoorbeeld ook wel gebruikt als slaapmiddel, maar daarvoor is het niet geregistreerd.

Overdosering

Er zijn dus elf meldingen gedaan bij het Lareb van hallucinaties: dingen zien, voelen of horen die er niet zijn. Uit deze Lareb-meldingen blijkt dat hallucinaties vooral optreden bij een overdosering van promethazine. Met name kinderen zijn er gevoelig voor. Echter: een waarschuwing hiervoor ontbreekt in sommige bijsluiters. Daarom vraagt het CBG de verantwoordelijke bedrijven om dit alsnog aan te passen.

De zorg in de miljoenennota

Voor de zorg is er komend jaar 92,7 miljard beschikbaar, ruim 4,5 miljard meer dan begroot voor 2020. Wat zijn de belangrijkste extra bestedingen?