Aanpassing vergoeding FGV per 2023

Zorgverzekeraars belonen sinds 2018 het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen door huisartsen volgens een formularium. Komend jaar wordt formulariumgericht voorschrijven (FGV) voor het laatst op de huidige manier gemeten en beloond. Voor 2023 wordt nagedacht over een andere invulling van doelmatig voorschrijven.

Het FGV is indertijd opgezet om de kwaliteit en doelmatigheid van het voorschrijven te verbeteren. Formulariumgericht voorschrijven moest huisartsen helpen om voor elke aandoening de meest doelmatige farmacotherapie te kiezen. Het FGV heeft inderdaad veel opgeleverd. Desondanks luidt de conclusie dat de resultaten achterblijven op de vooraf gestelde verwachtingen.

De reden van dat niet voldoen aan de verwachtgingen is dat het lastig blijkt om indicatoren te ontwikkelen die specifiek genoeg zijn om handvaten te bieden voor de huisartsen om te verbeteren. En om daarnaast genoeg verbeterpotentieel te laten zien en praktijkvariatie, zo luidt de berichtgeving van de LHV. Daarom is besloten dat het meten en belonen in de huidige vorm stopt na 2022.

Vervolg is nog onbekend

De betrokken partijen LHV, Nivel, NedXis, NedHis, ZN denken nu na óf, en zo ja hoe er verder vervolg wordt gegeven aan het stimuleren van doelmatig voorschrijven vanaf 2023.

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Handige regiovergelijker voor huisartsen

Op ‘hechtehuisartsenzorg.nl’ staat sinds kort een Regiovergelijker. Daar kunnen huisartsen(organisaties) de regio-indelingen zien van partners als GGD, ROAZ, zorgkantoren enz.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.