Meteen naar de inhoud

Aanpassingen basispakket 2023

Minister Kuipers heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over aanpassingen in de zorgverzekeringswet per 2023. Hij begint de brief met te vermelden dat passende zorg centraal staat bij pakketbeheer. Het doel is dat alleen (de meest) effectieve zorg binnen het basispakket wordt vergoed. Eén van de meest omstreden maatregelen is het schrappen van de vergoeding van alle vormen van vitamine D.

“De houdbaarheid van het stelsel vraagt om passende zorg”, stelt Kuipers in zijn brief. Hij stelt dat passende zorg ‘waardegedreven’ is en samen met de patiënt tot stand komt. “Het is de juiste zorg op de juiste plek en het gaat om gezondheid in plaats van ziekte.” Kuipers geeft aan meer regie te willen voeren op deze beweging door deze steviger in het basispakket te verankeren. Dit betekent dat hij de komende tijd uitwerkt hoe de toets op het basispakket kan worden verbeterd en verbreed.

Zwangerschap en herstelzorg na corona
Concreet: uit het basispakket gaat de combinatietest bij zwangeren (daar werd al heel weinig gebruik van gemaakt). Daarentegen wordt de NIPT vanaf 2023 kosteloos beschikbaar gesteld voor alle zwangeren. En er komt een verlenging van de vergoeding voor paramedische herstelzorg na Covid-19 tot 2023.

Vitamine D
Tot slot gaat de vergoeding van álle vitamine D uit het basispakket. Dat is overeenkomstig het advies van het Zorginstituut Nederland. Minister Kuipers stelt dat ‘het overgrote deel van de patiënten’ met deze geneesmiddelen uit de voeten kan, ‘en de kosten hiervan voor eigen rekening kan dragen.’ Die kosten als zelfzorgmiddel in de vrije verkoop bedragen vanaf gemiddeld € 7,30 per patiënt per jaar tegen gemiddeld € 79 euro per persoon per jaar als receptmiddel.

Daarbij geeft Kuipers aan dat hij in de periode tot januari 2023 samen met apothekers en voorschrijvers een communicatiecampagne gaat opzetten, om voor vitamine D de therapietrouw van patiënten na uitstroom uit het pakket te waarborgen. Overigens is de KNMP is het oneens met het schrappen van vitamine D, vanwege de vrees voor gezondheidsgevolgen van verminderd gebruik door kwetsbaren. Deze maand staat dit onderwerp overigens op de agenda van het geneesmiddelendebat in de Tweede Kamer. 

Onder redactie van: Gerda van Beek

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Bij DOAC’s is voorschrijven op maat nodig

Doseringen die niet passen bij de indicatie, onderdoseringen en voorschrijffouten: geregeld gaat het mis bij het voorschrijven van DOAC’s, zo blijkt uit een studie die recent is gepubliceerd in het European Journal of Clinical Pharmacology.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens