Aantal apotheker van niet-westerse afkomst neemt sterk toe

apothekerSteeds meer apothekers zijn van niet-westerse afkomst. Dat is met name in grote steden het geval, met Rotterdam als koploper. Daar heeft inmiddels 40 procent van de zorgverleners een buitenlandse achtergrond.

Het apothekersvak is met name populair onder Marokkaanse en Aziatische Nederlanders, blijkt uit een inventarisatie van het AD. Het is opvallend, want tot tien jaar geleden leek met name het apothekersvak aan Nederlanders. Het farmaceutisch landschap heeft de afgelopen jaren veel meer kleur gekregen en er staan nu ook veel exotische namen op de lijst van apothekers in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Vooral het grote aantal Marokkaanse, Chinese en andere Aziatische namen is opvallend.

In Amsterdam heeft ongeveer een op de drie apothekers een buitenlandse achtergrond. In Rotterdam zijn apothekers van buitenlandse herkomst nog sterker vertegenwoordigd, namelijk: 34 apothekers van de in totaal 85 apothekers. In kleinere steden liggen de percentages nog lager, maar ook daar neemt het aantal apothekers van niet-westerse herkomst toe.

Vak in hoog aanzien

Ook de KNMP constateert een forse toename van het aantal apothekers met een migrantenachtergrond. “Dat vinden we alleen maar fijn, want het zorgt voor een goede afspiegeling van de samenleving’’, zegt een woordvoerder.  Hij in niet verbaasd over de populariteit van het apothekersvak onder minderheden. “Het apothekersvak staat in Nederland hoog in aanzien, ook bij de allochtone bevolking.’’ Een allochtone apotheker komt volgens hem de communicatie met patiënten in gemengde wijken ten goede.

Verdere toename

Hoeveel allochtone apothekers er in totaal zijn, is bij de KNMP niet bekend. Daar zijn geen cijfers van bekend, de KNMP houdt dat niet bij. Maar dat dit de komende jaren nog meer zal toenemen, staat wel vast. Uit cijfers van het CBS bleek enkele jaren geleden al dat de studie Farmacie erg populair is onder allochtone studenten. Eenderde van de studenten op deze universitaire opleiding heeft een migrantenachtergrond.

Onder redactie van: Gerda van Beek

Bron AD

 

 

 

 

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.