Aantal formulieren bijlage-2 geneesmiddelen geschrapt

schrappenZorgverzekeraars schrappen per 1 maart a.s. 17 formulieren voor de zogeheten bijlage-2-geneesmiddelen. Op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering staan de geneesmiddelen waar de minister vergoedingsvoorwaarden aan stelt. Deze verandering betekent een reductie van ruim 250.000 door de voorschrijver in te vullen formuleren. De apotheker hoeft deze dus ook niet te controleren.

Zorgverzekeraars mogen alleen de kosten van deze geneesmiddelen vergoeden wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan. Zij gebruiken hiervoor formulieren, die de voorschrijvers moeten invullen en die de apotheek controleert en bewaart wanneer de patiënt het geneesmiddel komt ophalen.

Administratieve last

Tijdens de eerste ronde schrapsessies van ‘(Ont)regel de zorg’ in januari jl. werd duidelijk dat apothekers deze formulieren als een administratieve last ervaren. Niet verwonderlijk: van de huisartsen was dat overigens al langer bekend.
Van de formulieren die overblijven, hoeven de meeste ook niet meer elk jaar te worden ingevuld. Pas na drie jaar moet de arts evalueren of er nog steeds wordt voldaan aan de vergoedingsvoorwaarden en dan moet hij opnieuw een formulier invullen. Gedurende die drie jaar volstaat alleen een recept van de specialist of huisarts.

Reductie van 250.000 – 300.000 formulieren

In de praktijk betekent de schrapactie een jaarlijkse reductie van minimaal 250.000 tot 300.000 door de voorschrijver in te vullen formulieren, die de apotheek ook niet meer hoeft te controleren. De schrapactie past in de ambitie van de zorgverzekeraars om zorgverleners te ontzorgen, zodat zij zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan het verlenen van goede zorg.

Zie hier om welke formulier-nummers en en geneesmiddelen het gaat.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland
Onder redactie van: Gerda van Beek

 

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.