Aantal wanbetalers zorgverzekering opnieuw gedaald

wanbetalersIn 2017 hadden bijna 230.000 personen van 18 jaar of ouder zeker zes maanden geen zorgverzekeringspremie betaald. Dit is 1,7 procent van degenen die een verzekering moeten hebben. Goed nieuws, want in 2014 was dat aantal nog 2,2 procent. Vanaf 2015 is er een gestage daling van het aantal wanbetalers.

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Vrijwel iedereen die in Nederland woont of werkt, moet onder de Zorgverzekeringswet verplicht een basisverzekering afsluiten. Deze verplichte basisverzekering geldt alleen niet voor gemoedsbezwaarden en EU-ambtenaren. Wie de premie voor de basisverzekering zes maanden niet heeft voldaan, wordt geregistreerd als wanbetaler.
De dalende trend bij de wanbetalers vanaf 2015 valt samen met aangepaste wetgeving, waardoor mensen een betalingsregeling kunnen sluiten met hun verzekeraar. Personen kunnen door de nieuwe wetgeving sneller uitstromen uit de wanbetalersregeling.

Mannen van 30 tot 35 jaar
Mannen staan vaker als wanbetaler te boek dan vrouwen. Mannen van 30 tot 35 jaar hebben met 3,5 procent in 2017 het vaakst een betalingsachterstand op hun basisverzekering. Deze groep wordt gevolgd door mannen van 35 tot 40 jaar en van 25 tot 30 jaar. In de categorie vrouwen van 25 tot 35 jaar is het percentage wanbetalers 2,5 procent.

Mensen met migratieachtergrond
Van de mensen met een migratieachtergrond is 3,6 procent wanbetaler, tegen 1,1 procent van de mensen met een Nederlandse achtergrond. Het percentage wanbetalers is het hoogst bij mensen met een achtergrond in de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba, gevolgd door mensen met een Surinaamse, Marokkaanse en Turkse achtergrond.

Bron: CBS
Onder redactie van: Gerda van Beek

 

 

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.