Aanvraag en voorwaarden facultatieve prestatie eerstelijnsdiagnostiek

Per 2020 gelden voor eerstelijnsdiagnostiek vrije tarieven, met uitzondering van trombosezorg. Er zijn geen vastgestelde maximumtarieven: zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen zelf over de prijs en behandeling. Ze kunnen ook nieuwe prestaties voor eerstelijnsdiagnostiek afspreken: een facultatieve prestatie. De NZa geeft aan hoe zo’n facultatieve prestatie voor eerstelijnsdiagnostiek kan worden aangevraagd.

Als zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen besluiten een facultatieve prestatie voor eerstelijnsdiagnostiek aan te vragen, dan kunnen zij bij de NZa een aanvraag indienen via een aanvraagformulier. De aanvraag moet door minstens één zorgaanbieder en minstens één zorgverzekeraar zijn ondertekend.

Prestatiebeschikking
Bij goedkeuring wordt de facultatieve prestatie in een prestatiebeschikking vastgesteld. Hiermee is de facultatieve prestatie toegankelijk voor alle zorgaanbieders die eerstelijnsdiagnostiek verlenen. Uiteindelijk wordt de prestatie onderdeel van het dbc-pakket. Het is afhankelijk van de planning of de prestatie landt in een a- of b-release van het pakket.

Voorwaarden
Voor een facultatieve prestatie moet u voldoen aan de voorwaarden uit artikel 12 van BR/REG-19122a. Een paar belangrijke zaken op een rij:

Een facultatieve prestatie mag bestaande zorgactiviteiten bevatten. Het is wel een voorwaarde dat de facultatieve prestatie iets nieuws toevoegt. Een facultatieve die alleen bestaande zorgactiviteiten bevat, wordt in de aanvraagprocedure niet goedgekeurd.

De facultatieve prestatie betreft eerstelijnsdiagnostiek. Eerstelijnsdiagnsotiek is diagnostiek aangevraagd door de eerste lijn (meestal huisarts) uitgevoerd in de tweede lijn (ziekenhuis/huisartsenlab/zbc).

Zorgaanbieders mogen de beschikbaar gestelde facultatieve prestatie alleen in rekening brengen als hierover afspraken zijn gemaakt met de zorgverzekeraar van de betreffende patiënt.

Overzicht van alle aanvragen en prestatiebeschikkingen
Goedgekeurde aanvragen stellen we vast in een prestatiebeschikking. De NZa publiceert een overzicht van ingediende aanvragen voor een facultatieve prestatie en alle prestatiebeschikkingen. Er zijn momenteel nog geen aanvragen in behandeling.

 

Bron: NZa

 

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.