Actueel geneesmiddelenoverzicht bij astma en COPD

FarmaMagazine_Astma_COPDBij de behandeling van astma en COPD maakt men gebruik van een aantal groepen geneesmiddelen en een aantal verschillende toedieningsvormen. Het is daardoor niet altijd goed te overzien wat er allemaal beschikbaar is en wat voor de individuele patiënt het meest aangewezen middel is en de meest geschikte toedieningsvorm. De groepen geneesmiddelen onderscheidt men doorgaans in de kort- en langwerkende bètamimetica, de kort- en langwerkende anticholinergica en de glucocorticosteroïden. Er zijn nog enkele andere middelen maar die worden in de NHG-Standaarden Astma bij volwassenen, Astma bij kinderen en COPD niet aanbevolen. De toedieningsvormen vallen uiteen in de dosisaerosolen en de poederinhalatoren. Bij de keuze van een inhalator spelen patiëntgebonden factoren een belangrijke rol voor het behalen van een optimaal effect, zoals coördinatie en inspiratiekracht. Het is van groot belang dat de patiënt bij het maken van de keuze wordt betrokken en goede instructie krijgt. In dit overzicht is gestreefd naar een zo compleet mogelijk actueel overzicht. (samengesteld 08-2015)

Download hier de pdf van het actuele geneesmiddelenoverzicht Astma/COPD:

Samengesteld door: Prof. Ad Sitsen in samenwerking met Longalliantie Nederland

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.