Actueel geneesmiddelenoverzicht bij astma en COPD

FarmaMagazine_Astma_COPDBij de behandeling van astma en COPD maakt men gebruik van een aantal groepen geneesmiddelen en een aantal verschillende toedieningsvormen. Het is daardoor niet altijd goed te overzien wat er allemaal beschikbaar is en wat voor de individuele patiënt het meest aangewezen middel is en de meest geschikte toedieningsvorm. De groepen geneesmiddelen onderscheidt men doorgaans in de kort- en langwerkende bètamimetica, de kort- en langwerkende anticholinergica en de glucocorticosteroïden. Er zijn nog enkele andere middelen maar die worden in de NHG-Standaarden Astma bij volwassenen, Astma bij kinderen en COPD niet aanbevolen. De toedieningsvormen vallen uiteen in de dosisaerosolen en de poederinhalatoren. Bij de keuze van een inhalator spelen patiëntgebonden factoren een belangrijke rol voor het behalen van een optimaal effect, zoals coördinatie en inspiratiekracht. Het is van groot belang dat de patiënt bij het maken van de keuze wordt betrokken en goede instructie krijgt. In dit overzicht is gestreefd naar een zo compleet mogelijk actueel overzicht. (samengesteld 08-2015)

Download hier de pdf van het actuele geneesmiddelenoverzicht Astma/COPD:

Samengesteld door: Prof. Ad Sitsen in samenwerking met Longalliantie Nederland

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…