Advies NZa: per 2020 vrije tarieven voor eerstelijnsdiagnostiek

diagnostiekDe Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat de tarieven voor eerstelijnsdiagnostiek vrijgegeven kunnen worden per 2020. Dit helpt om de administratieve lasten te verminderen en zorgt ervoor dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders maatwerkafspraken kunnen maken die passen bij de regionale situatie. 

Dit schrijft de NZa in een brief aan de minister van VWS. Vrije tarieven bieden meer ruimte voor maatwerk waarmee extra kwaliteit of innovatie kan worden beloond. Ook kan daarmee beter rekening worden gehouden met lokale omstandigheden en behoeften. Dit komt de zorgverlening aan de patiënt ten goede, aldus de zorgautoriteit.

Maximumtarieven niet meer nodig
De NZa signaleert dat de tarieven voor eerstelijnsdiagnostiek op korte termijn vrijgegeven kunnen worden. Het vaststellen van maximumtarieven is voor deze zorg niet meer noodzakelijk. Het vrijgeven van deze tarieven draagt daarmee bij aan vermindering van administratieve lasten.

Overgang
Een overgang naar vrije tarieven voor eerstelijnsdiagnostiek sluit aan bij eerdere beleidskeuzes, zoals de invoering van de facultatieve prestatie eerstelijnsdiagnostiek per 2019, aldus de NZa. De eerstelijnsdiagnostiek heeft een beperkte omvang, ongeveer 3% van de totale omzet in de medisch-specialistische zorg. In de nabije toekomst zal de bekostiging van de gehele medisch-specialistische zorg meer ruimte moeten gaan bieden voor maatwerk, gericht op het creëren van waarde voor de patiënt.

Deze doelstellingen staan ook beschreven in het recente NZa-advies Belonen van zorg die waarde toevoegt’. Vrije tarieven passen, mits aan randvoorwaarden wordt voldaan, in dit toekomstbeeld. Voor meer informatie, lees ook het artikel Zorg inkopen die waarde toevoegt voor patiënten.

Maximumtarieven voor beperkt deel medisch-specialistische zorg
De zorgautoriteit stelt jaarlijks maximumtarieven vast voor ongeveer 30% van de medisch-specialistische zorg. Voor het overige deel, het vrije segment, maken zorgverzekeraars en zorgaanbieders nu ook al samen afspraken over de tarieven en de voorwaarden.

Bron: NZa
Onder redactie van: Gerda van Beek

 

 

 

 

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.