Advies Zorginstituut: neem Durvalumab op in basispakket

Zorginstituut Nederland adviseert minister Bruins Durvalumab op te nemen in het basispakket. Het geneesmiddel was eerder vanwege de verwachte hoge kosten door de minister in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst. Durvalumab is een effectieve en in potentie curatieve behandeling voor een subgroep van longkankerpatiënten met een hoge ziektelast.

De kosteneffectiviteit is relatief gunstig en bedraagt ongeveer € 35.000 per QALY (gewonnen levensjaar van goede kwaliteit). Maar doordat het middel heel vaak zal worden toegepast en er een reële kans is op indicatie-uitbreiding, kan de budgetimpact bij opname in het basispakket oplopen tot ca. € 56 miljoen per jaar.

Tenminste half jaar langer leven
Durvalumab is een immuuntherapie die erop gericht is de anti tumor-respons van het immuunsysteem te verbeteren bij specifieke longkankerpatiënten waarvoor nog geen curatieve behandeling beschikbaar is. De huidige standaardbehandeling in een niet-operabel stadium, na chemoradiotherapie, is namelijk actief volgen tot progressie van de ziekte optreedt. In een gerandomiseerd klinisch onderzoek werd door behandeling met Durvalumab een winst in algehele overleving van tenminste 6 maanden bereikt. De kosten van een behandeling met Durvalumab  zijn ruim 62.000 euro per patiënt.

Aanvullend onderzoek
Het Zorginstituut adviseert tevens om voor doelmatige inzet van Durvalumab en soortgelijke middelen, structureel aanvullend onderzoek te doen in het kader van gepaste inzet van deze geneesmiddelen. Wanneer Durvalumab op basis van de uitkomst van de prijsonderhandeling in het basispakket instroomt, gaat het Zorginstituut het gebruik actief volgen.

Sluis voor dure geneesmiddelen
Nieuwe geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt, worden in beginsel zonder (prijs)afspraken toegelaten tot het basispakket, zodat innovatieve zorg snel beschikbaar komt. De minister kan echter besluiten om nieuwe middelen, vanwege de hoge prijs, toch tijdelijk uit het pakket te houden. In de tussentijd kan het Zorginstituut een advies uitbrengen en kan de minister met de fabrikant onderhandelen over de prijs.

 

Download het pakketadvies durvalumab (Imfinzi ®)
Bron: Zorginstituut Nederland

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.