Alleen kosten hulpmiddelen stijgen nog

FarmaMagazine_hulpmiddelenDe GIPdatabank is geactualiseerd met de meest recente cijfers over 2014. De uitgaven voor geneesmiddelen in 2014 zijn vrijwel gelijk aan de uitgaven in 2013 en bedragen € 4,3 miljard. Bij de hulpmiddelenzorg stijgen de totale uitgaven met 2,2% naar € 1,5 miljard.

In het Genees- en Hulpmiddel Informatie Project (GIP) verzamelt het Zorginstituut Nederland de gegevens over de ontwikkeling van het gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen. Dit zijn de voornaamste groepen uit de rapportage van GIP.

Geneesmiddelen
De uitgaven aan allergenen zijn in 2014 met ruim € 12 miljoen gedaald ten opzichte van 2013. Allergeenextracten worden voorgeschreven voor allergische aandoeningen. De daling in de uitgaven wordt veroorzaakt doordat vanaf 2014 slechts een beperkt aantal allergeenextracten geregistreerd zijn. Alleen deze geregistreerde allergeenextracten worden nog vergoed door de zorgverzekeraars.

Per 1 januari 2014 worden de fertiliteitshormonen die gebruikt worden bij een IVF-behandeling alleen nog vergoed als onderdeel van de verstrekking medisch specialistische zorg. Het ziekenhuis kan de kosten van deze middelen afzonderlijk declareren bij de zorgverzekeraar. De uitgaven aan deze fertiliteitshormonen waren in 2013 ongeveer € 35 miljoen. Het gaat hier om relatief dure geneesmiddelen, waarvan de kosten jaarlijks meer dan gemiddeld stegen. Verwacht wordt dat ziekenhuizen in staat zijn met de fabrikanten en leveranciers van deze middelen te onderhandelen over lagere inkoopprijzen, waardoor de kostenstijging veel gematigder zal gaan uitpakken.

Eind 2013 en begin 2014 is van verschillende geneesmiddelen het patent verlopen. Door het voorschrijven van de goedkopere generieke middelen zijn de uitgaven flink gedaald. Het gaat om de merknamen Coaprovel, Micardis, Seretides, Singulair, Xeloda en Maxalt. De uitgaven verminderden met zo’n 50 procent.

De uitgaven aan macrogol combinatiepreparaten nemen in 2014 met 16% af naar € 38 miljoen. Deze daling in de uitgaven wordt veroorzaakt door de verschuiving van het aantal uitgiftes van de spécialités naar het generieke macrogol combinatie poeder. Het aantal uitgiftes van het generieke en goedkopere macrogol combinatie poeder is in 2014 ruim 2 keer zo hoog als het aantal uitgiftes in 2013. De invloed van het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars is hier duidelijk zichtbaar.

De grootste stijging in de uitgaven in 2014 is bij het geneesmiddel Colecalciferol. Colecalciferol wordt voorgeschreven aan patiënten met osteoporose en met een tekort aan vitamine D. Eind 2012 verscheen de NHG-standaard Fractuurpreventie. Bij matige fractuurrisico’s wordt aanvulling van in eerste instantie alleen vitamine D3 en zo nodig ook calcium geadviseerd. Door het opvolgen van de NHG-standaard en doordat er in 2012 en 2013 een aantal nieuwe middelen op de markt zijn gekomen, stijgen de uitgaven van colecalcirerol met 60% naar €35 miljoen in 2014.

Hulpmiddelen
De totale uitgaven voor hulpmiddelenzorg in 2014 bedragen € 1,48 miljard. In vergelijking met de uitgaven in het voorgaande jaar is sprake van een groei van 2,2%. Het aantal verzekerden wat gebruik maakt van hulpmiddelenzorg groeit met 3% naar 2,2 miljoen gebruikers. Vooral de uitgaven aan gehoorhulpmiddelen stijgen flink. Daartegenover dalen met name de uitgaven aan verzorgingsmiddelen (incontinentiematerialen en stomahulpmiddelen), diabeteshulpmiddelen (teststrips en apparatuur voor het zelf afnemen van bloed), orthesen en de hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed.

Op de eerste plaats in de Top 10 stijgers staan de hoortoestellen. Na de dip in met name de eerste helft van 2013 stijgen de kosten in 2014 naar € 156 miljoen. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door een toename van het aantal gebruikers en in iets mindere mate door een stijging van de kosten per gebruiker van hoortoestellen.

In vergelijking met 2013 dalen de uitgaven aan incontinentiematerialen verder met ongeveer 9% naar circa € 149 miljoen in 2014. Deze daling van de uitgaven wordt veroorzaakt door een afname van het aantal gebruikers van incontinentiematerialen en een daling van de kosten per gebruiker.

De kosten per gebruiker van diabetes testmaterialen dalen in 2014 met bijna 13%. Omdat het aantal gebruikers en het aantal declaraties per gebruiker nagenoeg op hetzelfde niveau blijft als in 2013, dalen de totale uitgaven aan diabetes testmaterialen in 2014 met circa 13% naar € 87,6 miljoen. Een mogelijke oorzaak voor de daling van de kosten per gebruiker zijn wijzigingen met betrekking tot het inkoopbeleid van diabeteshulpmiddelen door een aantal zorgverzekeraars in 2014.

Onder redactie van: Kees Kommer

 

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Lymeziekte: boek en webcast

De ziekte van Lyme. Het is een ingewikkelde infectieziekte: nog steeds doen wetenschappers veel nieuwe kennis op in de strijd tegen tekenbeetziekten.

Stichting Inhalatie Instituut Nederland

Recent is het Inhalatie Instituut Nederland opgericht. Deze stichting wil de kennis en vaardigheden verbeteren bij inhalatietherapie, van zowel patiënten als van zorgverleners.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.