Animatie over medicijngebruik voor nierpatiënten

nierenDe NVN, Nierstichting het Catharina ziekenhuis Eindhoven en de KNMP hebben een nieuwe animatie over medicijngebruik voor nierpatiënten gepresenteerd. Deze animatie is speciaal ontwikkeld voor mensen met lagere gezondheidsvaardigheden. De ontwikkeling van deze animatie is gefinancierd door ZonMw, de Nierstichting en de KNMP.

Mensen met nierfalen en dialyseren of een donornier hebben ontvangen, hebben vaak meerdere chronische aandoeningen. Zij gebruiken daarvoor vaak veel medicijnen.

Oorzaken voor verkeerd medicatiegebruik
Veel patiënten nemen hun medicatie echter niet (helemaal) zoals voorgeschreven. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Sommige medicijnen moeten bijvoorbeeld met veel water worden ingenomen, terwijl dialysepatiënten vaak zeer weinig mogen drinken. En de afweeronderdrukkende medicijnen die transplantatiepatiënten moeten gebruiken tegen afstoting van de donornier, kunnen veel bijwerkingen veroorzaken. Daarbij weet een groot deel van de patiënten niet waarom het belangrijk is om hun medicijnen op een bepaalde manier te gebruiken.

Extra ingewikkeld
Voor mensen met lagere gezondheidsvaardigheden is het extra ingewikkeld om de juiste medicijnen op de juiste wijze te gebruiken. De nieuwe animatie over medicijngebruik geeft de laaggeletterde nierpatiënt zelf meer regie en bevordert goed en veilig medicijngebruik. In acht tips wordt de gebruiker goed voorgelicht over het goed gebruik van medicatie. Bijvoorbeeld dat de patiënt de apotheker moet vertellen dat zijn nieren niet goed werken. En dat hij de apotheker moet informeren over elders gekochte zelfzorgmiddelen die hij gebruikt.
   
Brochure Medicijnen voor nierpatiënten 

De animatie is gebaseerd op de brochure ‘Medicijnen voor nierpatiënten. Zo gebruikt u ze.’ 
Deze brochure maakt duidelijk waarom het belangrijk is om medicijnen op de juiste wijze te gebruiken. En ondersteunt optimale respons op specifieke situaties, zoals bij diarree of het vergeten van een dosis. Ook bevat de brochure een medicijnlijst die de patiënt zelf in kan vullen. De brochure is te bestellen via:  Medicijnen voor nierpatiënten. Zorgverleners kunnen hun patiënten wijzen op deze brochure of zelf deze voor hen bestellen.

Bron: Nierpatiënten Vereniging Nederland
Onder redactie van: Gerda van Beek

 

 

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.