Antimalariamiddelen tegen corona kunnen leiden tot ernstige bijwerkingen

Gebruik van de antimalariamiddelen chloroquine en hydroxychloroquine in de strijd tegen het coronavirus is discutabel. Sterker nog: het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) waarschuwt nadrukkelijk voor de ernstige bijwerkingen die de middelen kunnen geven. Studies laten namelijk zorgwekkende resultaten zien.

Dus niet bepaald ‘de misschien wel grootste gamechanger in de geschiedenis van de medische wereld’, zoals de Amerikaanse Donald Trump vol overtuiging beweerde. Chloroquine blijkt in het geheel niet het door hem zo geprezen wondermiddel tegen het coronavirus te zijn. Integendeel.

Verschillende complicaties

Het CBG waarschuwt voor ernstige bijwerkingen. Chloroquine en hydroxychloroquine kunnen ernstige hartritmestoornissen, lever- en nierproblemen en ernstige irreversibele oogheelkundige complicaties veroorzaken bij coronapatiënten. In sommige gevallen zelfs met dodelijke afloop, met name in een hoge dosering of in combinatie met andere medicijnen, meldt het CBG op haar site.

Monitoring noodzaak

Dit blijkt uit recente onderzoeken uitgevoerd bij patiënten. Het Europees medicijnagentschap EMA en medicijnautoriteit CBG adviseren daarom aan artsen om coronapatiënten die deze medicijnen krijgen extra goed te monitoren, in het bijzonder patiënten met bestaande hartproblemen die gevoelig zijn voor hartritmestoornissen.

Alleen COVID-19-patiënten met matig ernstige en ernstige symptomen hebben op dit moment een indicatie voor de behandeling met (hydroxy)chloroquine. De nationale behandelrichtlijn voor COVID-19 patiënten van de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) moet hierbij worden gevolgd. Monitoring van coronapatiënten die (hydroxy)chloroquine gebruiken is noodzakelijk om ernstige bijwerkingen op tijd te kunnen achterhalen.

Geen preventieve middelen

Dat betekent ook dat chloroquine en hydroxychloroquine niet mogen niet worden gebruikt ter preventie van COVID-19. Hiervoor is geen onderbouwing. Ook moet (hydroxy)chloroquine niet worden gegeven aan patiënten met verkoudheidsklachten of koorts. Ka-Chun Cheung, hoofd van het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP: ‘ Zoals eerder gemeld is (hydroxy)chloroquine niet vrij van bijwerkingen, het is geen middel voor: ‘baat het niet, dan schaadt het niet’.’

BCG-vaccin

Deze antimalariamiddelen zijn twee van een lange reeks geneesmiddelen die worden geprobeerd in de naarstige, wereldwijde zoektocht naar een medicijn dat werkt tegen corona. Nog geen enkel middel is bewezen effectief. Zo zijn het Radboudumc en het UMC Utrecht gestart met een onderzoek naar de inzet van het BCG-vaccin. Omdat dit de afweer soms verhoogt, verkleint het mogelijk de kans op infectie met het coronavirus bij 60-plussers. Zie het artikel hierover op POCT.nl

Bronnen: CBG, KNMP, AD, Radboudumc, POCT.nl

Bredere toepassing nieuwe glucoseverlagende middelen in zicht, ook in de eerste lijn

“Begin niet te snel met insuline in verband met het dominant worden van overgewicht onder de bevolking”, is het advies aan huisartsen van prof. dr. Cees Tack, hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder diabetologie, aan het Radboudumc in Nijmegen. De nieuwe generatie bloedglucoseverlagende middelen – GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers – krijgt volgens hem een steeds prominentere rol in de geneeskunde. Niet alleen binnen de diabetologie, maar ook binnen de cardiologie en nefrologie krijgen deze middelen steeds meer ingang. Zes vragen over GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers. 1. Wat is de op dit moment de plaats van GLP-1- agonisten en SGLT-2-remmers bij de behandeling van diabetes? “De praktijk is lerende. Op dit moment worden zowel de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 uit 2018 en de NIV-richtlijn Farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 voor de tweede lijn, herzien”, geeft hoogleraar interne geneeskunde/diabetologie prof. dr. Cees Tack aan. De herziening van de NHG-Standaard wordt ergens in…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.