Apotheek Medisi in Den Haag gedwongen te sluiten

FarmaMagazine_slotDe Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) publiceert vandaag dat zij op 9 november jl. de apotheek Medisi in Den Haag bevolen heeft om met onmiddellijke ingang te sluiten. Er mogen geen geneesmiddelen meer ter hand worden gesteld totdat de tekortkomingen zijn weggenomen.

Aanleiding voor dit bevel onder artikel 8 vierde lid van de Kwaliteitswet zorginstellingen, is de constatering van de IGZ dat de gevestigde apotheker niet meer werkzaam is in deze apotheek. De inspectie vindt dit een direct en ernstig risico voor de patiëntveiligheid.

Zorgwekkend
Tijdens bezoeken op 3 en 5 november deed de inspectie een aantal zorgwekkende constateringen. De gevestigde apotheker was niet aanwezig voor het deskundig toezicht op de werkzaamheden en ook waren geen bekwame apotheekmedewerkers aanwezig. Hierdoor wordt aan bepaalde voorwaarden voor verantwoorde farmaceutische zorg – zoals 2e controle voor terhandstelling, dagelijkse eindcontrole door apotheker op recepten, beoordelen medicatiebewakingsignalen, actueel houden van patiëntendossiers – niet voldaan.

Geen structurele oplossing
Op diverse websites is de vacature van apotheker voor Medisi actueel. Uit het bevel van de Inspectie blijkt dat de beheerder van deze onafhankelijke apotheek wel pogingen heeft ondernomen om in de vacature te voorzien, maar dat dit volgens de IGZ nog geen structurele oplossing is voor de afwezigheid van de apotheker. Dit bevel geldt voor zeven dagen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan dit bevel verlengen. De apotheek mag weer open op het moment dat de apotheek, naar het oordeel van de Inspectie, weer voldoet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg.

Het Bevel ex artikel 8 vierde lid van de Kwaliteitswet zorginstellingen is hier in te zien.

Onder redactie van: Kees Kommer

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.