Apothekers boos over beleid Zilveren Kruis inzake medische hulpmiddelen

Zilveren Kruis heeft de contracten voor het vergoeden van medische hulpmiddelen door apotheken opgezegd. Apothekers vinden dat dit besluit ten koste gaat van de toegankelijkheid van de lokale zorg en het de samenwerkingsafspraken tussen huisarts, wijkverpleging en apotheek ondermijnt. Zij hebben de Tweede Kamer benaderd met het verzoek druk uit te oefenen op de zorgverzekeraar dit besluit terug te draaien.

Voorheen konden verzekerden van het Zilveren Kruis hulpmiddelen, zoals diabetes-, incontinentie-, stoma- en verbandmaterialen en medische voeding (DISVV), bij hun apotheek halen. Per 1 januari jl. vergoedt Zilveren Kruis echter de kosten daarvan alleen als die medische hulpmiddelen worden betrokken via landelijk opererende leveranciers, zoals bijvoorbeeld Mediq

Volgens de apothekers ontstaan hierdoor schrijnende situaties waarbij patiënten te lang moeten wachten op incontinentieluiers, naaldjes om insuline te spuiten, verbandmiddelen om wonden te verzorgen of infuusjes voor terminale pijnbestrijding.

Petitie met bijna 6.000 handtekeningen

Daarop is NApCo (Nederlandse Apothekers Coöperatie) gestart met een petitie om Zilveren Kruis op te roepen terug te komen op het besluit om de levering van medische hulpmiddelen door apotheken niet meer te contracteren. Deze petitie is inmiddels zo’n 5700 keer ondertekend door onder meer openbare apothekers, artsen en wijkverpleegkundigen. Want juist samenwerking tussen huisarts, wijkverpleging en openbare apotheek zorgt voor een fijnmazig zorgnetwerk in de wijk, passend in de visie van ‘De Juiste Zorg op De Juiste Plek’ en ‘Langer Thuis’. Dat zorgnetwerk is vooral van belang bij de zorg ouderen en kwetsbare patiënten. Uitsluiting van openbare apothekers voor het leveren van hulpmiddelen zet de toegankelijkheid van lokale zorg onder druk, aldus de ondertekenaars.

Te late spoedleveringen

“Dit netwerk zorgt voor een optimale en doelmatige zorg aan patiënten. Zilveren Kruis gaat volledig voorbij aan de belangrijke rol die de apotheker heeft in dit netwerk”, zegt bestuurslid Frank de Ligt van NApCo. “We krijgen nu al signalen van schrijnende situaties waarbij spoedleveringen voor wonden, katheterisatie en terminale pijnbestrijding via postorderbedrijven te laat of niet worden geleverd. Apotheken leveren wel op tijd en in een spoedeisende situatie direct.”

Meer informatie

De petitie ‘Behoud beschikbaarheid hulpmiddelen dichtbij de patiënt’ is aangeboden aan de Tweede Kamer. Zorgwoordvoerders van VVD, PVV en 50Plus hebben deze in ontvangst genomen. Beluister ook het interview op Radio 1, met tevens een reactie van het Zilveren Kruis, over deze kwestie.

Bredere toepassing nieuwe glucoseverlagende middelen in zicht, ook in de eerste lijn

“Begin niet te snel met insuline in verband met het dominant worden van overgewicht onder de bevolking”, is het advies aan huisartsen van prof. dr. Cees Tack, hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder diabetologie, aan het Radboudumc in Nijmegen. De nieuwe generatie bloedglucoseverlagende middelen – GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers – krijgt volgens hem een steeds prominentere rol in de geneeskunde. Niet alleen binnen de diabetologie, maar ook binnen de cardiologie en nefrologie krijgen deze middelen steeds meer ingang. Zes vragen over GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers. 1. Wat is de op dit moment de plaats van GLP-1- agonisten en SGLT-2-remmers bij de behandeling van diabetes? “De praktijk is lerende. Op dit moment worden zowel de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 uit 2018 en de NIV-richtlijn Farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 voor de tweede lijn, herzien”, geeft hoogleraar interne geneeskunde/diabetologie prof. dr. Cees Tack aan. De herziening van de NHG-Standaard wordt ergens in…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.