Inzet apothekers-farmacotherapeut in huisartsenparktijk

Leidt een apothekers-farmacotherapeut in huisartsenpraktijken tot beter medicatiegebruik en minder medicijngerelateerde problemen? Deze vraag stond centraal bij Utrechts onderzoekers. De eerste resultaten lijkten gunstig: het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van medicijngebruik is lager en patiënten ervaren minder  bijwerkingen. Dus: doen? Nou, zo eenvoudig is dat nog niet.

In hoeverre is er winst te behalen door verbetering van de farmacotherapie in de huisartsenpraktijk? Om die vraag draaide de POINT-studie. Het onderzoek voorzag in het aanstellen van een apotheker-farmacotherapeut (AFT) in huisartsenpraktijken. Die situatie werd vergeleken met de situatie in huisartspraktijken die al nauw samenwerken met apotheken, en met praktijken die dit niet doen. Tien AFT’s gingen 15 maanden in een huisartsenpraktijk aan de slag. Tegelijkertijd volgden ze een opleiding van het Julius Centrum, omdat het werk van een apotheker-farmacotherapeut wezenlijk anders is dan dat van een apotheker achter de balie of van een apotheker-onderzoeker.

Taken
Wat doet een AFT zoal? Hij neemt in ieder geval de huisarts veel werk uit handen. Hij neemt onder andere dossiers door, gaat met patiënten in gesprek over hun medicatiegebruik, biedt begeleiding bij het afbouwen van medicijnen, controleert of door de door een ziekenhuis voorgeschreven medicatie niet botst met die van de huisarts, kijkt naar het effect van geneesmiddelen op bijwerkingen en is een vraagbaak voor collega’s in de praktijk.

Positieve resultaten
De proef wordt door twee promovendi onderzocht: een apotheker en een huisarts in opleiding. Eind 2019 zijn alle resultaten beschikbaar. De tot dusver beschikbare resultaten laten zien dat in huisartspraktijken met AFT’s het risico op medicijnschade afneemt. Het aantal ziekenhuisopnames door medicijnen ligt er lager, patiënten hebben minder last van bijwerkingen en huisartsen ervaren de zorg als veiliger dan in de andere praktijken.

Financieringsproblematiek
Naar schatting is een praktijk met zo’n 7.000 à 8.000 patiënten een goede grootte voor één AFT. Vijf van de tien AFT’s die hebben meegedaan aan het experiment werken nog altijd in de huisartspraktijk, ondanks het feit dat het (nog?) geen officiële functie is en er dus ook geen reguliere bekostiging voor is. 

Meer lezen
Lees meer over de functie en inzet van apothekers-farmacotherapeut in het artikel van Veronique Huijbregts in Mediator, een uitgave van ZonMw: ‘Beter medicijngebruik dankzij nieuwe zorgverlener’

Bron: ZonMw

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…