Apothekers kunnen labgegevens ophalen via LSP en het XDS-systeem

Apothekers hebben gegevens uit het laboratorium nodig om de juiste medicatie aan patiënten te kunnen verstrekken. Zonder dit gegevens kunnen apothekers geen optimale medicatiebewaking doen. Om over die gegevens te beschikken, zijn er verschillende scenario’s. Het meest geschikte scenario is als een apotheker via het Landelijk Schakelpunt (LSP) gegevens zelf ophaalt uit het XDS-systeem van het laboratorium.

Uit onderzoek van Nictiz blijkt dat deze werkwijze toekomstbestendig is en –minstens zo belangrijk – landelijk dekkend.

Nictiz heeft zes infrastructurele scenario’s onderzocht die uitwisseling van laboratoriumresultaten tussen laboratoria en de stads- en/of ziekenhuisapotheek mogelijk maken. Sommige zijn niet geschikt. Zo krijgt een apotheker bij het scenario ‘Raadplegen laboratoriumresultaten via viewer’ de labgegevens niet digitaal waardoor geautomatiseerde medicatiebewaking onmogelijk is. Ook weet een apotheker niet bij welke laboratoria de labgegevens van de patiënten te vinden zijn. Bij het scenario ‘Ophalen middels LSP en XDS-repository’ is dit wel mogelijk.

LSP en XDS-repository
De belangrijkste kenmerken van ‘Ophalen van labgegevens via het LSP en XDS-repository’ zijn:

  • Apothekers halen recente en historische labgegevens elektronisch op bij alle Nederlandse laboratoria met het lab2zorg-bericht uit de informatiestandaard Labuitwisseling van Nictiz.
  • Laboratoria sturen elektronisch 24/7 de labresultaten aan de apothekers en hebben hun coderingen geharmoniseerd conform de Nederlandse Labcodeset.
  • De apotheek- en laboratoriumsystemen maken gebruik van een modern HL7-standaard bericht.

Roadmap
Onlangs uitte minister Bruins in zijn tweede brief over gegevensuitwisseling in de zorg aan de Tweede Kamer dat het zorgbreed uitwisselen van onder meer medicatiegegevens en labwaarden tussen zorgverleners en patiënt essentieel zijn om de medicatieveiligheid te verbeteren.

Meer informatie
Het rapport ‘Onderzoek digitale uitwisseling laboratoriumresultaten naar apotheken’ is digitaal beschikbaar. Neem voor meer informatie over het onderzoek of over de informatiestandaard Labuitwisseling contact op met Gert Koelewijn via e-mail of twitter.

 

Bron: Nictiz

 

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.